Leven in harmonie

Flow en genezing.

Het vermogen om snel te schakelen tussen intense emotionele zijnstoestanden wordt vaak benoemd als 'flow' of als 'present zijn' of 'in het moment zijn', dit in tegenstelling tot vastzitten in je verleden.

Onderzoekers van creativiteit noemen het doordringen in het voorbewuste de flow-ervaring (Csikszentmihalyi  1990). Als we spontaan en vol vuur lichamelijk actief zijn- bijvoorbeeld dansen,  als we ons in een plotseling moment van spirituele vervoering één met het universum voelen, als we ons aan ons meditatief bewustzijn hebben overgeleverd, beleven we een flowervaring. De persoon die zo'n ervaring ondergaat, is geneigd er volledig in op te gaan.

Er zijn verslagen van kankerpatiënten bij wie als gevolg van dergelijke flow-ervaringen een spontane remissie optrad. De medicus Moss organiseert workshops waar veel lichaamsoefening bij komt kijken.
een voorbeeld:
Een terminale kankerpatiënte, een vrouw met uitzaaiingen in heel haar lichaam, kwam voor genezing naar de workshops. In het begin van de bijeenkomst was ze nauwelijks bereid om mee te doen aan de inspannende lichaamsoefeningen. Moss bleef haar maar tot actie aansporen, soms op het beledigende af.
Na een tijdje werd de patiënte tijdens een actieve danssessie zo boos op Moss, dat ze de lethargie van haar zieke lichaam overwon en begon te dansen.
De volgende ochtend voelde ze zich een stuk beter en onderzoek wees later uit dat haar kanker weg was.

Ik neem aan dat de patiënte zichzelf vergat toen ze met overgave danste. Ze transcendeerde haar ego, drong tot in haar voor -bewuste door en onderging een flow-ervaring.
De danser werd de dans, de dans werd de danser. Ze had zich beschikbaar gesteld aan de creativiteit van het kwantumzelf. En uiteindelijk had ze de kwantumsprong gemaakt! En haar kanker verdween van de ene op de andere dag door kwantumgenezing.

uit:
De kwantumdokter  Amit Goswami
de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing.

Flow ervaren

Flow ervaren is volgens psychologen een staat waarbij je helemaal opgaat in een activiteit; je hele wezen is erbij betrokken. Onze emotionele toestand varieert, afhankelijk van de externe 'flow'. We zijn vaak overgevoelig voor andermans emoties en uitstraling. Flow ontstaat door het oefenen van innerlijke kalmte, die de balans en de samenwerking  helpt reguleren tussen ons hart, hoofd en emoties- waardoor een  samenhang ontstaat.

Let it flow.
In die staat ben je zo geconcentreerd, dat de problemen die anders je hoofd bevolken simpelweg niet in je opkomen.  Daarvoor moet je eerst jezelf goed kennen, weten wat bij je past.
Flow is komen in een staat van moeiteloosheid en levensenergie. Je neemt persoonlijke verantwoording voor je leven. Je gaat na welke krachten je nog niet in jezelf hebt aangesproken. Je leeft in het hier en nu.

Flow en de glimlach...

Flow en de glimlach van .....
Om in harmonie te leven in de menselijke samenleving, dienen we een evenwicht te bereiken en te handhaven tussen onze directe - instinctieve - emotionele reacties en de rationele reacties die op de lange termijn de sociale banden instandhouden. In die toestand sluiten gedachten, beslissingen en gebaren op natuurlijke wijze op elkaar aan, zonder dat we daar speciaal aandacht aan hoeven te besteden.
In die toestand weten we op elk moment welke keuze we moeten maken, en streven we moeiteloos onze doelen na, met een natuurlijke concentratie, omdat onze daden zijn afgestemd op onze waarden.
Dit is de toestand van welbevinden die we voortdurend proberen te bereiken: de uiting van de volmaakte harmonie tussen het emotionele brein, dat energie en richting geeft, en het cognitieve brein, dat de uitvoering organiseert.

Flow en de glimlach.
Deze staat van welbevinden, deze 'overvloed' noemen we in het Engels ' Flow'.
Er bestaat een simpel fysiologisch kenmerk van deze hersenharmonie: de glimlach.
Een onechte glimlach - een waartoe men zich verplicht voelt op grond van sociale overwegingen - stelt alleen de jukbeenderen van het gezicht in werking, die de lippen optrekken en de tanden ontbloten.
Een echte glimlach stelt ook de oogspieren rondom de ogen in werking en deze kunnen niet naar willekeur, dat wil zeggen door het cognitieve brein worden samengetrokken. De ogen liegen nooit: het samenknijpen ervan is het teken van de echtheid van een glimlach.
Een echte warme, echte glimlach geeft ons intuïtief te verstaan dat onze gesprekspartner zich op dat moment in een toestand van harmonie bevindt tussen wat hij denkt en voelt, tussen cognitie en emotie.

Nogmaals- 'Flow your Soul' ga de ontwikkeling niet uit de weg.
De hersenen hebben een aangeboren vermogen om de toestand van flow te bereiken. Een aantal van de natuurlijke methoden om deze harmonie te  bereiken geef ik weer via deze website.


Flow

Inspiratiebron

"Alleen met het hart kun 
je goed zien.Het wezenlijke 
is voor de ogen onzichtbaar"

uit " De kleine prins"
Antoine de Saint-Exupery.

Mijn intentie
Spirituele groei en zelfheling bevorderen.
Niet door het voorschrijven van een pad of weg
maar door het vergroten van zelfkennis en bewustzijn.

Go with the flow.

Meegaan met de beweging van het leven.
Ook al is het leven geen wedstrijd, en zou het geen race moeten zijn, het bestaan van de meeste van ons lijkt daar toch op.
We hebben zo veel om over na te denken, zo veel dingen die we moeten onthouden of doen, zo veel verantwoordelijkheden en zo weinig 'tijd'.

Controleverlies.
En als we voor iets benauwd zijn, is het wel dat we 'de controle' verliezen, onze verworvenheden weer kwijtraken.
Iets in ons gehoorzaamt aan de vecht of vluchtreflex. Onze harmonie met de omgeving is van korte duur.
Wij hebben altijd onze gedachten, onze wensen en verlangens.
Waarom is het toch zo moeilijk, go with the flow?

En wat is het?
Flow is de balans tussen aandacht, kalmte en concentratie. Een overgave aan iets wat zich tegelijk binnen en buiten het ik bevindt.
en Go with the flow?

Het loslaten van de controledwang, het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen en trends. Het berooft ons van reageren op de werkelijkheid, van gevoeligheid, van vermogen tot overgave aan het leven.
Zoals bij alles draait het om het evenwicht, de balans en soms is meegaan met de stroom het enige antwoord.

Hoe prettig is het  niet om de controle uit handen te geven. Je te laten gaan, te ontspannen of je juist te concentreren op één ding en niet die duizenden dingen daaromheen?
Vertrouwen.
Het bijstellen van het denken kan ons een ongelooflijk gevoel van vrijheid teruggeven. Ons bevrijden van stress en angst, zelfs van pijn. En, bovenal, van onze dwang tot controle.
We kunnen leren mee te drijven met de stroom.
Iedereen weet dat tegen de stroom in zwemmen veel en veel zwaarder is dan gebruikmaken van diezelfde stroom.
Maar daarvoor is een basisvertrouwen nodig, in onszelf, in andere mensen, in het leven.
' Go with the flow'; meegaan met de beweging is niet anders dan gebruik maken van de kracht en energie die zich buiten ons bevindt, en die leren combineren met onze eigen kracht en energie. Erop durven vertrouwen dat er een evenwicht in te vinden is.

Go with the flow is leren van de vogel die gebruik maakt van de stroming in de lucht. Rustig ademhalen als je de spreekwoordelijke berg op klimt, de zuurstof benutten die er is.
Wie de controle heeft, heeft de macht.
Maar wie durft los te laten en mee te drijven met de stroom, maakt ruimte voor de onverwachte dingen die het leven leuk maken.

Hou op met dwars op het leven te staan.
Durf te 'drijven' op de stroom.

Welkom bij flowyoursoul

Flow your soul

Flow staat voor de stroom van bewustzijn 
tussen je hart en omgeving.
Het is een toestand waarin de fysieke en
mentale toestand optimaal zijn.

Ziel of soul
De stille plek in onszelf die de bron is 
van alles wat  ons leven betekenis geeft.

Spiritualiteit
De idee van een allesomvattend bewustzijn.

Innerlijke rust of kalmte.

Wat de meeste mensen doen wanneer kinderen of volwassenen door innerlijke onrust worden overvallen, is instinctief zoeken naar een manier om hen te kalmeren en op hun gemak te stellen voordat ze beginnen met het zoeken naar een oplossing.

Waarom is dat zo?
Instinctief weten we dat kalmte ons terug brengt bij het hart, waardoor het evenwicht hersteld kan worden tussen gevoel en verstand en daarmee het vermogen tot redeneren, om weer een heel andere kijk op de dingen te kunnen hebben. Er gaat veel wijsheid schuil achter zulke gewoonten. Bijgaand een aantal suggesties die de voordelen laat zien van die ingang tot innerlijke kalmte, niet alleen om te ontsnappen aan emotionele ontreddering, maar voor het dagelijks gebruik, om de verbinding in stand te houden en de gerichtheid van hart, verstand en emoties.

Steeds meer mensen geven aan dat ze zich intuïtief aangespoord voelen om meer warmte van het hart te voelen en een diepere verbinding met zichzelf en met anderen.
In het jachtige leven wordt het werken met te weinig hartenergie wel vergeleken met een auto die te weinig olie heeft, waardoor de kans op stress en mankementen toenemen.

Onze persoonlijke plek van 'innerlijke kalmte' is toegankelijk met een minimum aan oefening en een klein beetje tijd. Als je die staat van kalmte binnengaat, wordt het gemakkelijker om de dingen minder gestrest te bekijken en beter gedrag te vertonen en de 'flow' van dagelijkse bezigheden te herstellen.
Die 'flow' ontstaat door het oefenen van 'innerlijke kalmte', die de balans en samenwerking helpt reguleren tussen ons hart, hoofd en emoties- in samenhang.

Een van de redenen waarom de 'flow' dikwijls zo moeilijk te vinden is, is omdat grotere tijdsdruk en werkdruk de mentale en emotionele angsten uitvergroten waardoor de verbinding met de intuïtieve ondersteuning van ons hart verstoord raakt.

Energiebalans

Komen we onder tijds- en werkdruk te staan, dan kunnen onze gevoelens en verstand chaotisch worden. Angst en onrust roepen weerstand op. Een verbinding met de intuïties van ons hart kan dan uitkomst bieden.

Doet zo een moment zich voor dan verplaats je je in gedachte naar je staat van innerlijke rust. Dit stelt je beter in staat om verantwoorde keuzes te maken, bewuste keuzes, die kunnen helpen veel ongewenste en pijnlijke situaties op te lossen of te voorkomen.

Rem.
Het gaat erom de innerlijke lichaamstaal te kunnen afremmen- die automatische en emotionele reacties veroorzaakt die we uiteindelijk dikwijls betreuren, die vermijdbare fouten, twijfelachtige vriendschappen, onderbuikgevoelens en overdreven innerlijk drama.
Deze voorbeelden, kunnen meer energie eisen dan een dag hard werken om vervolgens ons te beroven van onze nachtrust.
Zulke ervaringen hebben we niet te danken aan het feit dat we dom of onhandig zijn; het zijn gewoon de zeer voorspelbare gevolgen van het feit dat het verstand en onze emoties door de dag heen denderen zonder verbinding met de leiding van ons hart dat alles in goede banen leidt.
Met het oefenen van innerlijke rust maak je jezelf bewust van de rol die het hart speelt bij de keuzes die het verstand en de emoties maken bij het bepalen van de kwaliteit en de richting van je leven. Innerlijke rust is een opening naar leven in het moment.

Stressvermindering.
Stappenplan: te gebruiken bij de voorbereiding op stressvolle situaties of voor dagelijks gebruik.
1. Als je last hebt van stress, erken dat gevoel dan zodra je merkt dat je uit je doen bent of in de bekende stressveroorzakers terecht bent gekomen- gevoelens van frustratie, ongeduld, onrust, overbelasting, boosheid, veroordeling, vastgelopen gedachten, etc
2. Neem een korte pauze en doe de ademhaling van het hart. Haal langzamer adem dan gewoonlijk en stel je voor dat je ademt door je hart of je borst.
3. Stel je voor dat je tijdens de hartademhaling met iedere inademing een gevoel van innerlijke rust binnen haalt, waarmee je de mentale en emotionele aard doordrenkt met de evenwichtigheid en de zorgzaamheid van het hart.
4. Bevestig als je tot rust bent gekomen, met heel je hart dat je deze staat wilt vasthouden als je weer terug gaat naar je werk, uitdagingen of in de dagelijkse omgang met anderen.

Flow, innerlijke balans.

Het is niet erg als je in de loop van de dag deze innerlijke rust weer kwijt raakt.
Af en toe zul je je besluit opnieuw moeten bevestigen; al gauw zul je merken dat je steeds langer in deze staat van moeiteloosheid, rust of flow kunt blijven.

Voor sommige emoties heb je meer tijd nodig om ze af te remmen; blijf ontspannen, je moet niets.
Je bent niet bezig om aan je emoties te sleutelen maar om je emoties tot de juiste proporties terug te brengen, zodat je objectief kunt beredeneren en onderscheiden.
Dit vermindert de stress en inspireert tot creatieve en praktische oplossingen om situaties te hanteren of aan te passen.

Door het beoefenen van innerlijke rust schep je een 'flow' die helpt om de innerlijke balns, de samenwerking te reguleren tussen hart, verstand en emoties. Veel verlies van energie kan worden voorkomen door duidelijke keuzes te maken,zonder te hoeven uithuilen en opnieuw beginnen. Met een open hart wordt er een warmere en waarachtiger verbinding mogelijk met ons eigen ware zelf en ook dat van een ander.

10 tips voor meer flow in je leven

Flow is dus geen vaag begrip, maar een levenswijze waarbij je een bent met je omgeving, zonder dat je bezig bent met de tijd, waarbij je helemaal opgaat in wat je doet.
Flow is een stroom waarbij er een samenwerking is tussen jouw kwaliteiten en je omgeving. De staat van flow bevindt zich tussen stress en verveling in: het is in zekere zin een soort evenwicht. Als je kijkt naar koorddansers, dan kun je als je goed waarneemt zien dat ze eigenlijk continu uit evenwicht raken maar pijlsnel bijsturen. 
In ons dagelijks leven hebben we te maken met uitdagingen en uitnodigingen waar we op in kunnen gaan. Dit kunnen gedachten zijn, of een extra taak of een verzoek van de mensen om je heen. Probeer de rust te bewaren om te voelen of iets bij je past en of dat in lijn is met wie je bent.

10 tips:
Doe dingen waar je hart ligt.
Schakel je innerlijke stem even uit.
Neem niet alles zo serieus.
Mediteer.
Ga wandelen in de natuur.
Deel je kwaliteiten.
Fouten maken mag best.
Zoek naar plezier.
Blijf bij jezelf.
Zorg voor een stevige basis.

www.ahealthylife.nl categorieën/ persoonlijke ontwikkeling

Wakefulness

Flow is een opperste staat van concentratie waar alles vanzelf lijkt te gaan. Een van de voordelen van geheel opgaan in een veeleisende, stimulerende bezigheid (de toestand van flow) is dat het ons beheersing verschaft over onze psychische energie.
In de flow-toestand vergeten we onszelf en blijft de psychische energie die normaal wordt verspild, behouden. Onderzoekers van creativiteit noemen dat doordringen in het voor-bewuste een flow-ervaring; bijvoorbeeld als we vol vuur lichamelijk actief zijn en we ons in een plotseling moment van spirituele vervoering één met het universum voelen. Of als we ons aan ons meditatief bewustzijn hebben overgeleverd, dan beleven we een flow-ervaring. De persoon die zo'n ervaring ondergaat is geneigd er volledig in op te gaan.

Dergelijke flow-ervaringen hebben een spontane remissie tot gevolg; je ontwaakt uit je lethargie. Je vergeet jezelf ook als je met overgave danst. 

8 kenmerken van flow

Flow is een toestand waarin het leven zich als vanzelf aan je lijkt te voltrekken. Je gaat zo volledig op in wat je aan het doen bent, dat tijd en ruimte haast schijnen te verdwijnen en je in een verruimde bewustzijnstoestand terechtkomt waarbij je dingen kan die je normaal niet kunt. Flow wordt ook gekenmerkt dor wat Jung synchroniciteit noemt: de juiste mensen verschijnen op je pad, alles verloopt soepel en het leven lijkt volledig met je mee te werken zonder hindernissen op te werpen. Kunstenaars, sporters, yogi's en sjamanen delen deze momenten  in hun leven waarin ze boven zichzelf uitstegen, en 'werden meegevoerd door de stroom' .
Hier volgen de acht kenmerken van flow:
1. Je hebt een duidelijk doel;
2. Er is concentratie en doelgerichtheid;
3. Er is verlies van zelfbewustzijn: men gaat volledig op in de activiteit en vergeet zichzelf;
4. Verlies van tijdsbesef: de tijd vliegt voorbij;
5. Directe feedback: succes en falen ten aanzien van de activiteit zijn onmiddellijk duidelijk, zodat je daarop het eigen handelen direct kan aanpassen;
6. Evenwicht tussen de eigen vaardigheid en de uit te voeren activiteit: de bezigheden zijn heel uitdagend echter nét niet te moeilijk om met succes uit te voeren;
7. Een gevoel van persoonlijke controle over de situatie of activiteit;
8. De activiteit is intrinsiek belonend, bijvoorbeeld erg leuk.

Is het niet interessant dat bij ultieme creaties ik-besef en tijdbesef wegvallen?
Osho zei het al: 'het' gebeurt als 'jij' er niet bent. En als 'jij' er niet bent, is er ook geen tijd, omdat tijdsbesef is gekoppeld aan het ego. Op zielniveau bestaat er geen tijd, alleen eeuwigheid. Mensen die in de flow zijn hebben een duidelijk doel voor ogen. De toekomst roept. Ook de directe feedback is interessant en duidt erop dat de creatiekracht zo groot is dat die vrijwel instant plaatsvindt. Als je in staat bent om je gedachten(en dus je gevoelens en emoties) de goede kant op te sturen ontstaat het vermogen tot instantcreatie.