Het huis in je dromen

Het beste van jezelf

'Het is de wens van ieder levend wezen
om zich te ontwikkelen tot de beste vorm
van zichzelf die denkbaar is'.

Anne Finch

Dromen

Een droom is een film van je eigen gedachten.
Dromen gaan over zaken die ons bezighouden, die uit onszelf komen. Een droom wordt gevormd door onze verwachtingen, dit betekent ook dat wij geraakt worden door de gebeurtenissen. De verhalen en emoties die wij tegenkomen in dromen gaan dus over onszelf en onze omgeving. Om die reden voelen emoties die 'in dromen' voorkomen zo echt aan en kunnen ons dan ook echt raken.

Een reis in een droom symboliseert 'de levensreis' van de dromer. De 'weg naar huis' wordt zo de weg naar het eigen ik. Je hebt je eigen plaats in het leven nog niet gevonden. Dit is het door de droom gesymboliseerde dilemma. Als er bekende of onbekende mensen in de droom voorkomen, betreft dat de bewuste en onbewuste aspecten van je persoonlijkheid.

De 'weg naar huis' wordt dan de (terug)weg naar ons ware thuis, namelijk God. 

Het huis uit je jeugd

Het huis symboliseert het bewustzijnsgebouw(de psyche).
Een huis is een bijzonder sterk en herkenbaar droomteken, het staat symbool voor je eigen Zelf(en Ziel). De verschillende kamers vertegenwoordigen de verschillende aspecten van je psyche.

Kamers.
Als je droomt dat je in een kamer bent, vertegenwoordigt de kamer een specifiek aspect van jezelf of een specifieke relatie. Dromen over verschillende kamers zijn vaak verwijzingen naar onbekende aspecten van je bewuste zelf en persoonlijkheid.

Zolder.
Als je droomt over een zolder, symboliseert dit vergeten herinneringen of onderdrukte gedachten die onthuld worden. De zolder vertegenwoordigt tevens je geest, spiritualiteit en je verbondenheid met het hogere zelf.

Kelder.
Een droom waarin je in een kelder bent, symboliseert je onderbewustzijn en je intuïtie. Hoe de kelder eruit ziet is een aanwijzing van je gevoelsleven en niveau van tevredenheid.

Keuken.
Als je droomt over de keuken is dit een rechtstreekse verwijzing naar je behoefte aan warmte en spirituele geborgenheid. De droom kan ook symbool staan voor de verzorgende moeder. Een andere uitleg is dat de keuken staat voor verandering.

Raam.(Venster)
Een raam in je droom is over het algemeen positief het staat voor hoop, onmetelijke mogelijkheden en inzicht.

Deur. 
Deuren hebben een bijzondere betekenis . Als je een deur opent, betekent dit dat er nieuwe mogelijkheden voor je zullen ontstaan. Je komt in een nieuwe fase van je leven en schuift van het ene bewustzijnsniveau naar het andere.

Een deur die van buiten geopend wordt, duidt erop dat je je toegankelijker moet opstellen naar anderen.

Een deur die aan de binnenkant opent daarentegen vertegenwoordigt je behoefte aan zelfstudie en innerlijke zoektocht.

Stad.
De emotionele woonplaats van de dromer. Het domein van de psyche, relaties en confrontatie met de omgeving. 

Lees verder:

www.droominfo.nl uitleg droomsymbolen

www.allesoverdromen.nl hier leer je hoe je dromen kunt onthouden en de inhoud van een droom kunt bepalen.


 

 

 

Dromen gebruiken voor transformatie

Vragen wat je wilt hebben.
Je dromen en wensen op papier zetten helpt je om je aandacht te richten op wat je wilt.
Bovendien trekt het door de intensiteit van je aandacht de scheppingskracht van manifestatie aan:

1. Maak een wensbeeld en leef ermee met hart en ziel.
2. Voed je wensbeeld door je geest en hart sterker te maken met spirituele oefeningen.

Je kunt profijt hebben van je dromen door een dagboek bij te houden waarin je ten minste de belangrijkste dromen noteert. Je weet wat je droomt en je kunt, met wat oefening, je dromen zelfs sturen. 'Helder dromen' gebeurt normaal gesproken spontaan, maar door je geest te instrueren voor je gaat slapen, vergroot je de kans dat je je midden in een droom van jezelf bewust wordt.

 

 

Transformatie & genezing

Als we een ziekte of levensomstandigheid ervaren die we liever hadden gemeden, zijn we direct geneigd die te bestrijden. We zien ziekte als een vreemde indringer die ons aanvalt, niet als iets aan het onstaan waarvan we zelf hebben bijgedragen. Als we echter daadwerkelijk de medeverantwoordelijkheid voor de ziekte of omstandigheden op ons nemen, ook al kunnen we de reden ervan niet begrijpen, worden we verantwoordelijke medebestuurders van ons lot.

In het besef dat onze geest mede vormgeeft aan ons organisme, kunnen we inzien dat wij zelf onze geest kunnen veranderen om een gezonder lichaam te krijgen. Een ziekte of onharmonische toestand doet zich alleen als er misinformatie is of als er iets is gedeformeerd.
Daarom 
omvat genezing transformatie, het veranderen van de disfunctionele vorm. 

Het genezingsproces in vier transformerende stappen ziet er als volgt uit:

* Stap 1: Informeer jezelf over (dat wil zeggen, maak jezelf bewust van) wat zich in een bepaalde vorm heeft gematerialiseerd. De waarheid zeggen is de eerste stap naar het nemen van verantwoordelijkheid.

* Stap 2: Conformeer je met de aandoening door deze lief te hebben, in plaats van er afstand van te nemen. Resoneren met de vorm stelt ons in staat meer invloed uit te oefenen op de organisatie ervan.

* Stap 3: Maak de aandoening vormloos door haar los te laten. 'Het is' , de intentie van de waarnemer die specifieke materie omzet in haar golfvorm en de golfvorm in materie.

* Stap 4: Hervorm de vrijgemaakte energie in energie die overeenkomt met je doel en verlangen. Dit is de activiteit van loslaten, waarbij we zonder gehechtheid aan het resultaat onze intentie uitzenden naar het universum.

Zelfs als we de aandoening loslaten, is er verbondenheid en geen gescheidenheid. Als je die delen van jezelf die je van je af wilt werpen of veranderen accepteert, geef je jezelf de gelegenheid om de positieve levenskracht erachter te ontdekken.

Leonard Laskow