Startpagina

Ervaren van de levenskrachten

Je ontdekt de levenskrachten door stli te staan bij je dagelijkse ervaringen en die van anderen. Waarom ben je zonder aanwijsbare reden moe? Op andere dagen creatief in bedenken van oplossingen en het maken van iets? Waarom eet je nauwelijks als je griep hebt? Waarom kan ik in sommige periodes alles aan en ben ik in volgende dagen mat?

De aandacht die je aan deze belevingen en lichaamstoestanden gaf, doet vermoeden dat de levenskrachten ook op andere levensniveaus een rol spelen. Mediatie en studie openen je de ogen voor dieper gelegen structuren in mijn lichaam: als je hardloopt, klopt je hart sneller. Als je op een stoel zit, is je polsslag kalm. Wat gebeurt er veel in het lichaam als ik bedenk wat in mijn lichaam met het ingenomen voedsel gebeurt: activiteiten in mij die ik me nauwelijks bewust ben.

Mijn levenskrachten werken op verschillende niveaus: heel herkenbaar in het alledaagse leven en geheimzinnig in de duistere krochten van mijn lichaam. Aan de andere kant ontdekte ik dat zij van invloed op mijn geestelijke vermogens zijn en dat de werking zich tot een wijde dimensie van mijn bewustzijn uitstrekt.

De 7 levenskrachten zijn: actie, zelfwaardering, zelfschepping, oriëntatie naar buiten, ritmiek, hemel-en aarde-energie.

 

Actie

'De activiteiten-energie is de meest basale levenskracht in mij. Het beeld van deze levenskracht wordt helderder wanneer ik met aandacht mijn werk doe, voorbereidingen tref, yoga-oefeningen doe enzovoort.
Je kunt het lichaam vergelijken met een fabriek of organisatie. Niet met een machine. Daar zijn we te onberekenbaar voor. Wanneer mensen met elkaar in een organisatie werken gebeuren er allerlei onvoorspelbare dingen, terwijl alle functies op elkaar gericht en afgestemd zijn.

In mijn lichaam vinden zoveel acties die op elkaar zijn afgestemd, plaats dat er een kracht in me moet zijn die al die functies controleert. Ik ben een ondernemer van het bedrijf dat ik zelf ben.  Ik neem niet alleen voedsel in, maar sta open voor wat ik in boeken lees, wat ik van anderen hoor en op televisie zie. De buitenwereld komt op me af en ik verwerk alles in hoofd en romp. Voedsel, indrukken en informatie ontvang ik niet als een leeg vat. Mijn spijsverteringsstel is een geordend systeem. Ook mijn denken kent een structuur waarin woord en gedachte worden geordend. Door de jaren heen verandert deze structuur en breidt zich uit. Ik verwerk materieel en geestelijk voedsel tot lichaamseiwitten en tot eigen gedachten en creatieve ontwerpen; Zoals in een fabriek is er een informatiecentrum en een intercom: hersenen, hart en hormonen, de pizza-koeriers in mijn lichaam.

Het gebeurt allemaal zonder dat ik precies weet hoe.

Het 'ik' laat het aan de ondernemer in mij over. Ik stel groot vertrouwen in de ondernemer die ik zelf ben, beschouw hem als mijn vriend. Een kleine onbewerkte edelsteen die ik vanaf het moment van de conceptie zelf sleep, fonkelend in het licht van de zon en waarin zich de hele kosmos weerspiegelt.

 

 

Zelfwaardering.

'Er is een levenskracht in me die me heeft gemaakt tot wat ik nu ben. Ik heb de kracht vol te houden. Ik ben opgewassen tegen omstandigheden die het leven bezwaren. 
Er is een levenskracht om door te gaan, het leven te voeden en mijn leven voort te zetten.
Deze volhardende zelfwaardering is een steun voor mijn actievolle energie. Zij schept de conditie dat ik mijn actieve leven kan vervolgen en maant me met zorgzame liefde het actieve leven met rust af te wisselen. Ze brengt mijn actieve leven tot de realiteit van alle dag terug.

Volhardende zelfwaardering ervaar ik niet alleen in unieke situaties zoals bij problemen met gezondheid, tegenslag op het werk, maar vooral in zorg om mezlf: ik wil voortzetten wat eenmaal in gang is gezet. Misschien omdat ik me verplicht voel aan het lot dat mij in de moederschoot  is toegevallen. Aan wie ik verplicht ben blijft geheim dat zich meer sluit als ik het wil openen.

De energie van volhardende zelfwaardering handhaaft men vaak langer op fysiek niveau dan op geestelijk en mentaal vlak.

Zelfschepping.

Ik wist hoe ik me als embryo moest ontwikkelen. Die kennis zat in me, maar ik was me niet van die kennis bewust. In de bevruchte kern van de eicel had ik al een blauwdruk voor mijn leven gemaakt. De blauwdruk van mijn leven is enerzijds stabiel en anderzijds veranderlijk. Ik word geen ander meer dan wie ik ben.

Toch verander ik: lichamelijk, in mijn gedrag en geestelijk. Maar als ik weet hoe ik moet groeien, ben ik eigenlijk al vanaf het begin een geestelijk wezen. Onverbrekelijk verbonden met materie. Mijn lichaam is een geestlichaam, bij wie het het lichaam sneller groeit dan de bewuste geest, die meer tijd nodig heeft. Deze blijft doorgroeien, zelfs in de periode  dat mijn lichamelijke conditie en energie zullen afnemen.

Bewust verbonden zijn met deze zelfscheppende kracht geeft moed op momenten dat ik het niet zie zitten.

Zelfscheppende energie heeft niet alleen haar uitwerking in mijn lichamelijk functioneren, maar ook op mentaal niveau: ik wil mijn leven bewust vormgeven. Zonder ontwerp is geen leven mogelijk. Idealen worden alleen gerealiseerd als er eerst iemand een aantrekkelijk droombeeld van heeft gemaakt.

Deze eerste drie levenskrachten zijn nauw met elkaar verbonden. Er is naast voortdurende orgaanactiviteit ook activiteit in mijn omgang met anderen en mentale activiteit in mijn werkzaamheden. Dit actieve ontspringt aan mijn lichaam. 

De zelfscheppende energie lijkt nog het meest aan aan mijn 'zelf' gekoppeld,het vindt in mezelf plaats: ik organiseer mijn leven in een patroon dat alleen voor mezelf geldt zoals elke lichaamscel haar eigen patroon van zelforganisatie heeft. Deze energieën zijn in mezelf verankerd.

Oriƫntatie naar buiten.

Mijn zelfscheppend vermogen laat zich met de buitenwereld voeden. Zelfscheppende levenskracht en oriëntatie naar buiten zijn te vergelijken met architect en aannemer. De architect ontwerpt het bouwwerk, de aannemer voert materialen aan en geeft het bouwplan vorm. We zijn architect en aannemer in één persoon.

De vierde levenskracht verwijst naar mijn verbondenheid met alles wat leeft.
Mijn zelfscheppende  levenskracht verbindt me niet alleen met mijn leven op dit ogenblik, maar ook met alle levende wezens. Ik ben: ik ben met alles wat bestaat en leeft. Ik ben er onlosmakelijk mee verbonden. Mijn zelfscheppende levenskracht is gekoppeld aan de materiële belichaming ervan door mijn oriëntatie naar buiten.. Beide levenskrachten maakten dat ik ben geworden wat ik nu ben.

In deze fase meende ik het grondpatroon van mijn leven ontdekt te hebben. Vier basale energieën die zich vanaf de bevruchting van de eicel mijn verdere leven stimuleren en levenskracht geven.

Niet lang daarna werd ik me bewust dat ik lichamelijk en geestelijk veranderde. Het grondpatroon wordt beïnvloedt door de voortdurende slinger van de tijd, een eeuwig durende klok. Tijd in de vorm van leven in een etmaal en door de seizoenen. Er is ritmerende energie die het energetische grondpatroon van mezelf als golven op het wateroppervlak door de wind laat voortbewegen.

Bewegingen door de tijd vragen om een ruimte waarin dat alles kan plaatsvinden.
Tijd en ruimte beïnvloeden mijn energetisch grondpatroon.

 

Ritmiek.

Mijn leven wordt in ritme gebracht en ik ben onderhevig aan hemel en aardekracht.
Passiviteit en activiteit wisselen elkaar af, bewegen om elkaar heen. Als een voortdurende rollende bal bestaande uit twee dikkopjes, de een wit en de ander zwart. Ze bijten elkaar in de staart. De Chinese aanduidingen yin en yang beschrijven deze dynamiek. 

Yin drukt ingetogenheid uit. Yang warmte en beweeglijkheid. De energie van zelfliefde en zelfwaardering is meer yin dan de energie van de actie die meer yang is. Stemmingen van inkeer en rust wisselen elkaar af in een fase van beweeglijkheid en dynamiek. Mijn vrouwelijke aard, mijn zelfliefde, prikkelt mijn beweeglijke, mannelijke aard: ze maakt me actief. Mijn beweeglijkheid is veranderlijk zoals in een dans dynamiek en ingetogenheid elkaar afwisselen of zoals dag en nacht elkaar ritmisch opvolgen. Deze vorm van beweeglijkheid ervaar ik in kortdurende perioden van een dag of een week, maar er is ook sprake van een beweeglijkheid door het leven heen. Of ik door de levensfasen heen kom hangt van de volhardende zelfwaardering af. Deze geeft mij volgens het zelfscheppende patroon de kracht om van kind puber te worden, van puber een volwassene, en die mij van de volwassen naar de rijpere leeftijd leidt en tenslotte naar de ouderdom.

De harmonische dans verloopt niet altijd vlekkeloos. Mijn ingetogenheid kan in een passieve stemming wegzakken. Ook lichamelijk word ik stram, in mijn benen en rug bijvvorbeeld.

Hemel- en aarde-energie.

De ritmische beweeglijkheid is niet ongeremd of chaotisch. Zij volgt een natuurlijk pad in het oerwoud op aarde, door woestijnen, langs rivieren en over heuvels en bergen. Ik laat me daarbij leiden door de hemel: zon, maan en sterren zijn de vaste oriëntatiepunten. Op mijn beste en helderste momenten ontwerp ik zelf stukken van het levenspad.

Vaak bewandel ik echter aangegeven paden. Soms betrap ik me daarop of word ik door anderen in niet mis te verstane bewoordingen erop gewezen dat ik rigide ben, vastgeroest in het hanteren van regels die allang hun nut hebben verloren.

Worstelend zoek ik naar zuiverheid, los van eigenbelang en gehechtheden. Op een heel natuurlijke wijze meedeinen op de golven van het leven zoals dat zich elk moment voordoet.

Dan geef ik aandacht aan mijn plaats in het netwerk van het leven: van alle verschijnselen in de hemel, op de aarde en in ook mijzelf.

De yange energie in de ruimte, ook wel de hemelkracht genoemd, en de yinne energie of aardekracht komen in mijn bestaan tot uitdrukking. Hemel- en aardekracht zijn richtsnoer voor mijn oriëntatie in de wereld. Door hemel- en aardekracht kan ik in harmonie en in bewondering en respect leven voor al het bestaande. De ontdekking en ervaring van verbondenheid van alles met alles zijn een verovering geweest op de opvatting in onze maatschappij dat we de omgeving, de natuur, aan ons zelf dienstbaar moeten maken en onderwerpen.

Een nieuw ontzag voor de plaats in het netwerk van leven op aarde en de aarde in haar plaats in de kosmos. Alsof de hemel de aarde aanraakt. Ik mag dan wel schepper van mijzelf zijn, maar het initiatief daartoe komt van buiten, welke naam je dar ook aan geeft.

Hemelkracht en aardekracht. Schepper en schepping, yang en yin. Wat in het groot plaatsvindt, macrokosmisch, speelt zich ook in mijzelf af: microkosmisch.

De zes levenskrachten samengevat.

Van deze zes levenskrachten zijn er vier die aan de basis van je leven liggen: actie, zelfwaardering, zelfschepping en oriëntatie naar buiten. De eerste drie ervan zijn krachten in jezelf. De vierde levenskracht maakt je bewust van je  plaats in het netwerk van de omgeving. De twee overige levenskrachten manifesteren de energie  van de aarde en de hemel in je leven. Ze richten zich op de beweging in de tijd en mijn plaats in de ruimte: ritmiek en hemel- en aardekracht.

Koester je levenskrachten. Zij zijn bepalend voor je conditie, voor hoe je je lichamelijk voelt. Vanuit die conditie welt de geestelijke of spirituele ontwikkeling van zelf op als de zindering van licht boven een landschap in de zon.