Startpagina

'Wij zijn ons niet bewust van wie we werkelijk zijn,
omdat al onze aandacht is gefocust op wat wij
proberen te zijn'.

Don Miguel Ruiz 

 

Spirituele verantwoordelijkheid

De sleutel tot heling is bewustwording omtrent de boodschap van het onderbewustzijn door de symptomen en of ziekte die zich voordoen in je leven.

Door gebruik te maken van een biofeedbacksysteem krijgen we eerlijke antwoorden over de manier waarop een emotie ons lichaam beïnvloedt evenals over de manier waarop we de geblokkeerde energie of waarneming kunnen vrijmaken. Via kinesiologie, Trance of EFT (Emotional Freedom Techniques) bijvoorbeeld. 

Alleen of met hulp van een therapeut?
Begeleiding is een proces dat je helpt om je ervaringen te reorganiseren, zodat je onderbewustzijn je effectiever kan helpen. Een vraaggesprek kan helpen tot bewustwording van de geestelijke oorzaken van de opgetreden klachten te komen.

We hebben altijd iemand tegenover ons nodig, die het beeld van onze eigen problematiek weerspiegelt. Geen mens staat objectief tegenover zichzelf. Een ander kan ons wijzen op onze innerlijk verkeerde instelling, want die ander kan de nodige afstand tot onze problematiek nemen.

Zielsniveau

Het zielsniveau is dat wat ons bezielt. Ons energiepatroon dat maakt dat jij jij bent en ik ik.
Het niveau waar de creatie, het bewustzijn is. Het werkt in op het energetisch patroon.

Alle bewustzijnsinhouden van de geest hebben hun tegenhangers in het lichaam en omgekeerd.
Afweermechanismen zijn de som van alles wat ons verhindert om heel te zijn. Als onze belastbaarheid(wat we kunnen verdragen) en de belasting( welke verlangens en wensen hebben we onderdrukt ) in evenwicht zijn, dan zijn we gezond.
 

 

 

 

 

 

Verdringing

Als therapeut kun je het verborgen deel benoemen en erop wijzen dat het in ons aanwezig is. Het is aan ons om het deel te erkennen en te aanvaarden als deel van onszelf.

Belangrijk.
Wij hebben de overtuiging dat verdrongen en verborgen persoonlijke geloofssystemen en zelfbeelden gewoon niet aanwezig zijn. En dus wijzen we de interpretatie van de therapeut af. Het klopt niet, denken we.

Schaduwgedeelten zijn vaak diep in ons onbewuste begraven. Niet voor niets. Op het moment van ervaren konden we er niet mee uit de voeten.

Bewustwording omtrent de ziekte.
De
 ziekte is een deel van onszelf, dus krijgen we inzicht in onszelf d.m.v erkenning van onze schaduwkanten. Dat inzicht  leidt tot heel-zijn of genezing. En dat vraagt 'tijd'.

Eén aspect, emotie, verlangen, frustratie, slechte voeding, leefgewoonten, stress of mentale druk dat niet door het bewustzijn erkend wordt, dwingt via de omweg van het lichamelijke symptoom zijn bestaans- en levensrecht af.

In het symptoom kan de mens dat beleven en verwerkelijken wat hij niet  wilde beleven. Op deze wijze compenseren de symptomen alle eenzijdigheden.

Het symptoom maakt eerlijk. Het dwingt je eerlijk te zijn naar jezelf toe, zonder oordeel.
Iets in je vraagt om erkenning. Wanneer we het ontbrekende gevonden hebben, is het symptoom overbodig.

 

 

 

Opluchting

De mens is heel wanneer hij zijn ware zelf (zijn bewuste ego en zijn onbewuste schaduw) gevonden heeft en één geworden is met alles wat is.
Bedenk dit:  "Wat ons raakt is raak".

Vraag jezelf af: 'Waarom word ik door het symptoom belemmerd?

                      'Waartoe word ik door het symptoom gedwongen?

                       'Hoe ervaar ik negatieve emoties?

Er zijn ook functionele stoornissen, zoals stijfheid, die meestal te wijten zijn aan angst, bezorgdheid of frustratie. Die zijn sowieso niet ernstig en gaan meestal snel over.

Het lichaam is de spiegel van je zielstoestand.  
Het onbewuste wordt bewust gemaakt. Iets dat teruggedrongen wordt wil de grens van de onderdrukking doorbreken en bewust zichtbaar worden. Het onbewuste geeft je het middel. Hier wordt door het lichaam voldaan aan een behoefte van de geest.

Het onbewuste bezit een onuitputtelijk reservoir aan probleemoplossende en scheppende kwaliteiten. 

De zin van het bestaan.

Veel ziekten en lijden komen voort uit zingevingsvragen met andere woorden zingevingsziekten. De betekenisloosheid van ons bestaan.
Het ervaren van een zinloosheid van het bestaan.

Sta stil en denk na!

Wat geeft mijn leven werkelijk zin. 
Geven wij betekenis aan de dingen of geven zij ons betekenis.
Je onderbewuste heeft enkel het lichaam om zich kenbaar te maken.

Levensenergie.
De bezieling
 van al wat leeft. Er is een overlevingsdrang in elk levend wezen.
Zou de zin van het leven niet juist in de levensdrang vervat zitten.
Ik denk het wel, het is de kracht tot leven.
Als je door omstandigheden het gevoel voor de zin van het leven verliest, dan wordt dat in de lichaamscellen gecodeerd en worden afweermechanismen verstoord.

Creatie.
Als je je bewust wordt van je eigen creatiemogelijkheden, dan kan het zijn dat je van gedrag verandert en het leven gaat beschouwen als een geschenk.

 In deze situatie denk je positief over het leven.

Kortom: 'Zet je schaduw in het licht en de schaduw is weg'.

Droom.
Alles in de wereld begint bij een visie. Identificeer  het gedrag dat je moet veranderen en begrijp hoe jezelf waardevol kan maken. Schrijf je visie op. Want deze visie zorgt voor innerlijke begeleiding en geeft aan waar actie moet worden ondernomen om het gewenste doel te bereiken. Je visie is een spirituele zoektocht naar je identiteit en een bouwplan of een reis in de richting van het beter begrijpen van jezelf.

Roeping
Je visie geeft je zelfinzicht . Iedereen heeft een hogere roeping. We moeten ons hiervan bewust zijn en de moed hebben deze te volgen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar roeping en begaafdheden te identificeren en hierop te reageren met liefde en passie. Zo wordt je een visionaire ziel. Visionairs zijn verbeedingsvol, begaafd, vernieuwers en ontwikkelaars.

Zij kennen hun talenten, droom en innerlijke opdracht en weten wat de betekenis van het leven is. Zij zorgen dat de wereld blijft draaien, omdat alles start met ideëen. Schrijf je droom en intenties op. Welke richting zou je op willen gaan in je leven. Schrijf het op ontwikkel je talenten en vaardigheden.
Wanneer je niet weet waar je heengaat, kun je in de verkeerde richting lopen. De zoektocht naar je ziel en het ontdekken van je lot begint met het vaststellen van je dromm. 

En:" Loop in de goede richting." Succes

  

Aanvaarding of ontwaakt handelen

Er zijn drie manieren waarop bewustzijn kan stromen in wat je doet en zo via jou de wereld: aanvaarding, plezier en enthousiasme. Ze vertegenwoordigen allemaal een bepaalde trillings-frequentie van bewustzijn.

Let erop dat een van de drie aanwezig is als je wat dan ook aan het doen bent- van de eenvoudigste tot de meest complexe taak. Als je niet in deze toestand van aanvaarding, plezier of enthousiasme bent, kijk dan goed, dan merk je dat je leed voor jezelf en anderen schept.