Startpagina

Natuur

Groen doet iets met ons.
Zeker als je je ervoor openstelt. Natuur werkt helend, maar veel mensen beseffen dat onvoldoende. Wandelen in de natuur vermindert stress en helpt de gedachten te ordenen. Deze gedachte is terug te vinden bij uiteenlopende denkers en filosofen en de spirituele schrijver Deepak Chopra. De laatste tijd wordt deze gedachte ook ondersteund door psychologisch onderzoek.

Geen automatisme.
Het maakt voor het effekt dat natuur heeft bijvoorbeeld veel uit op welke aspecten in de omgeving mensen hun aandacht richten. Een positieve natuurbeleving zit dus voor een deel tussen de oren.

 

Natuurbeleving

Wanneer we alleen zijn in een pure, natuurlijke omgeving, kunnen we ervaren dat we een onbeduidend radertje zijn in het grote schema van het leven. De bomen, meren of bergen om ons heen zijn onverschillig over ons bestaan. Dit helpt te beseffen dat alledaagse zorgen niet van levensbelang zijn.

Statusangst, kantoorpolitiek en de kringetjes van het eigen gepieker doen er gewoon minder toe. Dat werkt bevrijdend.

Doe het zelf!
Ga eens twee uur buiten wandelen. kies een leuke route in de buurt en stel op de stopwatch van je telefoon een ontspannen alarmtoon in, om jezelf elke vijftien minuten met een nieuwe opdracht te verrassen.

Voor de start:
Doe een quickscan; hoe gaat het eigenlijk met me?
1. ik voel me kalm en ontspannen.
2. ik ben alert en geconcentreerd.
3. ik voel me vitaal en bruis van energie.
4. ik word in beslag genomen door zorgen.

 Oefeningen om het heilzame effekt te versterken.
1. na 15 minuten wandelen:  voel je lichaam. Is er iets veranderd door het wandelen? Voer een lichaamsscan uit. Voel je ergens spanning? Schenk je volle aandacht nu aan je omgeving. Wat zie je en wat ruik je op dit moment.

2. na 30 minuten wandelen: zoom in op je omgeving. Wat nemen je zintuigen waar. Kleuren, geuren, structuur van de bladeren, wat hoor je?

3. na 45 minuten wandelen: verzamel wonderen. Ga op zoek naar iets wat je mooi vindt. Verzamel iets bijvoorbeeld; dennenappels, steentjes, veren of stokken.

4. na 60 minuten wandelen: neem een minivakantie. Ziet u een boom vol kleine vertakkingen? Ga er onder liggen of zitten en kijk. Dit helpt om je aandacht te vitaliseren. Herhalende patronen in de natuur geven je hersenen een minivakantie.

5. na 75 minuten wandelen: zoek een veilig plekje. Welke plek in de omgeving ziet eruit als een wegkruipplekje?  Een natuurlijke plek die de boodschap 'geen gevaar' uitzendt, geeft het signaal dat je even kunt ontspannen.

6. na 90 minuten wandelen: fluister tegen de stilte. Sta eens stil bij wat groen om u heen voor u betekent. De natuur is geen oppervlakkig decor zonder betekenis. De bomen produceren de zuurstof die u inademt en de bomen gebruiken het co² dat u uitademt. Stel je voor dat de natuur hier oren heeft en en uw gedachten kan horen. Voel hoe je stemming is en hoe het met je gaat, en vertel dat fluisterend tegen de natuur.

7. na 105 minuten wandelen: de natuur vertelt uw verhaal. Hoe de takken hun verdorde takken  loslaten, hoe alles groeit waar maar een beetje licht op valt: de natuur staat bol van  metaforen voor het leven zelf. Welke zaken om u heen zouden symbool kunnen staan voor de fase waarin u verkeert? Wat kunt u leren van de klimop die zich stevig hecht aan die dikke boomstam? Welk verhaal vertelt de natuur waar u nu staat in het leven?

Na 120 minuten:

Scan opnieuw; hoe gaat het nu met je?
Voel je je vitaler?
Denk even terug aan het mooiste moment uit de wandeling. Zoek in uw gedachten naar 'haakjes' die u aan dat moment doen denken. Op welke manier kunt u deze ervaring straks  weer in uw geheugen oproepen? En de bijbehorende ontspanning.

meer natuurbeleving:

www.agnesvandenberg.nl omgevingspsycholoog.

 

Heelheid en Bewustzijn

'Alleen dat wat iemand werkelijk is
heeft helende kracht'.

Carl G. Jung
De heelheid van het menselijk leven omvat lichaam en geest als één geheel. Gevoelens, passie, intuïtie en verbeelding doen ertoe.

Bewustzijn kan een krachtige invloed uitoefenen op de stoffelijke werkelijkheid. Bewustzijn creëert de werkelijkheid. Bewustzijn is het elementaire gegeven  van ons bestaan, dat wat we altijd bij ons dragen.

Om iets te kunnen doen- nadenken, dromen, creëeren, waarnemen moeten we bewust zijn.
Bewustzijn is zoals het woord  zegt: 'bewust' 'zijn'.
Bewust worden is zich bewust zijn van iets waar je je eerst niet bewust van was, wat je ervoor niet was.
Bewustzijnsverruiming is niets anders dan het vergroten van je kennis. Als individu kan het bewustzijn te maken hebben met inzicht krijgen in de vraag: 
'Wat maakt dat je doet wat je doet? 

Inzicht.
Je bewust worden van je handelingen, je reacties op gebeurtenissen, op emoties, op mensen enzovoort. Inzicht krijgen in de overtuigingen, behoeften en emoties waardoor je reageert op de handeling van de ander.
Je kunt je bewust worden van het feit dat jij het bent die betekenis geeft aan je waarneming. Alles komt immers voort uit jou, uit jouw denken, ervaringen, overtuigingen enzovoort.

Ook al lijkt het alsof je woede, je angst, je verlegenheid ontstaan buiten jezelf: de omstandigheden of de ander. Je reageert , handelt vanuit je persoonlijke interpretatie van het feitenmaterial en je eigen ideëen over hoe de feiten zouden moeten zijn. Jij geeft op basis van je eigen filters (overtuigingen, waarden en ervaringen) betekenis aan externe prikkels. Als jij betekenis geeft aan je ervaringen; kun jij die betekenis ook wijzigen, vooral als ze geen voordelen oplevert of gewoon niet past.

Jij hebt de keuze en kan je leven veranderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je problemen. Geef niet langer anderen en de omstandigheden de schuld. Kijk naar je eigen aandeel.

 

Tao 22

Buig en word heel.
Hoe kennen wij de wegen van de schepping?
Hierdoor:

Buig en wordt heel.
Gebogen wordt recht.
Leegte wordt gevuld.
Oud wordt jong.
Weinig wordt veel.
Veel wordt verwarring.

Daarom omhelst de wijze het Ene 
en is een voorbeeld voor allen.
Hij stelt zich bescheiden op,
dat verlicht hem.
Hij kent geen eigen belang, 
daarom is hij helder.
Hij hoeft niets te bewijzen,
daardoor kan hij dienen.
Hij schept niet op,
daardoor houdt zijn werk stand.

Omdat hij niet strijdt,
kan niets met hem strijden.

Is de oude spreuk 'buig en je wordt heel' onzin?
Echt waar: word heel en alles komt naar je toe.

 

 

Heelheid

Heelheid is wat ontstaat als je lichaam, geest en ziel met elkaar verbindt.
In heelheid ben je niet verdeeld en richt je je niet tegen jezelf.
De keuzes die je maakt zijn op ieder niveau heilzaam.
Wanneer je eenmaal beseft hoe de ziel functioneert, is er geen reden terug te gaan naar een manier van leven die niet begint vanuit het niveau van de ziel. Toch is het leven zonder de ziel ook makkelijk geweest. Het feit dat je je in verdeeldheid tegen jezelf richtte, kun je gewoon negeren. Het leven gaat ook door als je dit punt niet oplost. Slechte beslissingen veroorzaken weliswaar pijn en lijden, maar hier leren we vanzelf mee te leven.

Met andere woorden: een leven zonder heelheid is 'gemakkelijk' door gewoonte, gemakzucht en oude conditioneringen die moeilijk zijn te doorbreken. Het geheim is dat je al in heelheid leeft voordat je haar volledig hebt bereikt. Wat je nodig hebt, is een levensstijl die je in staat stelt je visie levendig te houden. Het is een eenvoudige levensstijl die je kunt volgen zonder dat anderen er hun goedkeuring aan geven.

Werk aan dieper gewaarzijn.
Ga bewust met je lichaam om.
Richt je op relaties, niet op consumeren.
Geef het tijdloze de controle over de tijd.
Probeer de wereld te voelen in plaats van te begrijpen.
Omarm elke dag alsof je in een nieuwe wereld komt.
Wees vrijgevig.
Streef je eigen mysterie na.
Inspireer jezelf.
Je visie moet fris blijven.

 

Leven in harmonie met de natuur

Dag en nacht, lente,zomer,herfst en winter; ze wisselen elkaar af in steeds terugkerende cycli. Wanneer je weet welke energie de hoofdrol speelt in een bepaalde periode, kun je moeiteloos meebewegen met het ritme van de natuur.

Het ritme van de dag en de wisseling van de seizoenen hebben invloed op ons. We hebben een relatie met de plek waar wij wonen, met de natuur die ons omringt, met het universum. Dat gevoel, dat we deel uitmaken van een groter geheel, zijn we veelel kwijtgeraakt. Makkelijk is die wereld om ons heen niet altijd. Het weer, het verstrijken van de tijd, het 'noodlot' - er gebeurt veel waar we zelf weinig tot geen invloed op hebben. 

Natuurlijk kunnen we ons leven zelf vormgeven en ons eigen pad uitstippelen, maar met de onverwachte dingen die zich onderweg voordoen, moet je het op dat moment maar doen. Hoe kun je bij alle pieken en dalen leven in harmonie met je omgeving?

en praktisch advies: het draait om bewustzijn. Door wat je meemaakt, kun je steeds meer inzicht in je eigen natuur en je ware aard krijgen. Die zelfkennis helpt je om bewust te kiezen voor wat heilzaam is voor jou. Je lichaam wordt fitter, je geest wordt onafhankelijk. En het is zelfinzicht dat uiteindelijk leidt tot bevrijding.

Helen

'De sleutel tot heling is bewustwording omtrent de boodschap van het onderbewustzijn door de ziekte of symptomen'.

Een mens heelt als hij zich bewust wordt van de tijdloze bron, die hij in het diepst van zijn wezen feitelijk is. Helen is het contact met de oorsprong herstellen.
Alle vormen van lijden ontstaan als de mens vergeet dat hij met die bron verbonden is.
Dus niet alleen fysiek lijden, maar ook mentaal of geestelijk lijden.
Pas als het besef doordringt dat er één scheppende kracht is, die je niet kan scheiden van jezelf, vindt heling plaats.