zelfverwerkelijking

Zelfliefde

Waarom is het zo moeilijk om van jezelf te houden?

Om meer van jezelf te kunnen houden, moet je eerst weten wat zelfliefde precies inhoudt en waar het vandaan komt. Zelfliefde is namelijk meer dan een gevoel. Het is vooral een manier van denken en in het leven staan.

Van jezelf houden, wordt in psychologische termen ool wel 'zelfwaardering' genoemd.
Mensen met een hoge zelfwaardering denken positief over zichzelf, vinden dat ze de moeite waard zijn en accepteren zichzelf zo als ze zijn.

Mensen met een lage zelfwaardering zijn daarentegen overkritisch op zichzelf. Ze hebben het gevoel dat ze chronisch tekortschieten.
Denk je op de juiste manier over jezelf, dan vloeit daar automatisch het juiste gevoel en gedrag uit voort. Wie positief over zichzelf denkt, is tevreden met zichzelf, zorgt goed voor zichzelf en heeft respect voor haar eigen grenzen.

Spiegeleffect.
Zelfwaardering wordt ook gevormd door jeugdervaringen. Een kind ziet en waardeert zichzelf zoals anderen het zien en waarderen.

Mensen die van zichzelf houden, hebben minder last van verlatingsangst en onredelijke jaloezie en kunnen kritiek van hun partner beter verdragen. Om van een ander te houden, moet je namelijk éérst van jezelf houden.

Dat is van essentieel belang. Houd je van jezelf, dan zit je beter in je vel, twijfel je minder aan je keuzes en durf je nee te zeggen als je iets niet wilt. Mensen denken vaak dat het egoïstisch is om van jezelf te houden. Een groter misverstand bestaat er niet want je doet er anderen juist een groot plezier mee. Van échte zelfliefde kun je nooit te veel hebben. 

Wie ben je?

Je geest is een gigantische bron van persoonlijke kracht die van invloed is op je prestaties.
Wat beweegt je?

Verandering en beweging is één van de centrale thema's in veel van de wijsheidtradities. Ook de huidige menswetenschappen zoals psychologie en pedagogie richten zich op inzicht en verandering.

Veranderen. Mensen zijn niet goed in veranderen. Onze automatische piloot is te sterk.
Verwerking van onze jeugdtrauma's, traumatische ervarinen, verlating, misdrijf, scheiding en ziekte is noodzakelijk om tot een aangenaam leven te komen. Vaak veroorzaken ze blokkades in lichaam en geest.
Inzichten in je levensproblemen kunnen tot verandering van levensstijl leiden. Vaker gebeurt dit niet.
Het niet loslaten van trauma's kan leiden tot slachtofferschap en ziektewinst. Je kunt je trauma's koesteren en daarmee jezelf en anderen tot last zijn.

Ego
Het ego wil binnen de grenzen blijven, binnen de beperking. Maar het ik(ego) is een onechte realiteit. Het overschaduwt 'het ware zelf'.
Het transformeren van het ego lijkt op het opereren van jezelf.
Gewaarzijn; voordat de operatie plaatsvindt moet je ziek worden of een blessure krijgen.

Het Zelfbeeld bevat bevroren herinneringen. Ik gebruik mijn herinneringen maar laat me niet door mijn herinneringen gebruiken.

 

Emoties

Emoties zenden berichten uit en trekken als magneten soortgelijke energie aan in de vorm van ervaringen. Oude gevoelens hebben deze berichten vastgelegd. Hevige emoties zijn een natuurlijk onderdeel van het leven. Heftige woede kan een sterke motivatie voor sociale verandering betekenen.

Jaloezie is een geheime boodschap die gevoelens van minderwaardigheid laat zien. Wordt niet het slachtoffer van onbewuste gewoonten en gevoelens. Worden gevoelens onderdrukt dan blijven ze in je lichaam op de plek waar ze oorspronkelijk werden gevoeld.

Die plek wordt stijf en verandert als het ware in een harde knoop, die niet langer energie kan geven. Blijf je de oorzaak ontkennen dan maakt je dat ziek. Verander iets in je leven als antwoord op de gevoelens in je lichaam. Dit kan een verandering van baan, huis, vrienden, gewoonten of levensstijl betekenen.

Mentale, emotionele en spirituele energie.

Je niveau van energie wordt bepaald door je overtuigingen. Je overtuigingen bepalen de reikwijdte en kwaliteit van je realiteit. Belemmerende overtuigingen komen tot uiting onder stressvolle omstandigheden. Elke persoon heeft een stressdrempel.

Waarom eet je teveel?

Je maakt per dag honderden keuzen en elke keuze is emotioneel gekleurd. Emoties kunnen onze eetlust onderdrukken en verstoren. Verwrongen overtuigingen kunnen onze emoties en eetlust verstoren. Zo is er bij anorexia sprake van een verwrongen zelfbeeld (mentaal). Vaak is teveel eten systematisch van aard. Er is geen of weinig impulsbeheersing, je zoekt troost en maakt de verkeerde keuzen. Keuzes maken vanuit negatieve emoties leiden tot zelfvernietigend gedrag. Deze wedloop ga je niet winnen.

Daarom blijf niet vast zitten op het niveau van het probleem, til het naar het niveau van de oplossing. Koppel gewichtsverlies aan een toenemend geluksgevoel. Hanteer de slogan: 'Voldoening is beter dan ontzegging'.

Actie:
Vergroot je bewustzijn en hanteer drie basistechnieken; 1.word je bewust van je lichaam 2. word je bewust van je emoties 3. word je bewust van je keuzen. En dit altijd in een staat van rust of alertheid. Onze geest is een perpetuum mobile; hij stapelt gedachte en emotie op elkaar. Stel jezelf de vraag hoe gaat het met 'ons' (lichaam, emoties en intellect) en kijk ernaar zonder verwachting of oordeel. Voel, kijk, verander.

Ziel:
In ons leven gaat het om vervulling. Je lichaam voelt alles wat je wanhopig probeert te vermijden. Mensen zien zich in de spiegel als een masker. Achter het masker schuilen slechte gewoonten, verwrongen overtuigingen, lage verwachtingen en ontmoediging.
Kernpunten: verander je verhaal, verander je lichaam. De geest komt altijd op de eerste plaats , omdat de persoon eerst komt.
Actie:
Verander de boodschappen (het gevoel waarin je vastzit). Het brein ondersteunt dit nietsdoen tenzij je het iets nieuws geeft om te verwerken. Doe hersentherapie, vervang oude gedachten door nieuwe.
Licht tegenover zwaar; draag licht, wees lichter in je oordeel, lees inspirerende poëzie en spirituele literatuur zodat je ziel wordt gevoed.
Herken de boodschap; je hebt een gedachte, de gedachte wordt in je brein geregistreerd, het brein stuurt chemische signalen naar elke cel in het lichaam, de cellen reageren en sturen een boodschap terug naar het brein. Je ervaart een nieuwe sensatie, emotie of gedachte.
Lichaamsbewustzijn: Het vergroten van je bewustzijn. Je hebt geen controle over iets waarvan je je niet bewust bent. Geluk is het bijproduct van beseffen wie je bent en waarom je hier bent.
Geesteshouding: verander je geesteshouding omdat je lichaam weet wat je denkt en voelt.
Zelfbewust(zijn) ben je als je acht slaat op de boodschappen die je van je geest krijgt.

Let op:
 De geest is sterk. Mensen voelen zich machteloos als ze willen veranderen. Dat komt door de tegenstrijdige boodschappen die binnen de connectie  Lichaam & Geest worden verwerkt, allerlei mentale processen vinden tegelijkertijd plaats. 

Welke keuze maak je?