Startpagina

Spirituele cycli

Ons spirituele ontwaken is een verhaal van een spiegel die ons inzicht in onszelf bevordert. Door middel van ons karakter ervaren we ons 'lijden' en onze 'bevrijding'.

Waarlijk spiritueel  leven verlangt integratie van innerlijk weten en (non)verbale expressie.
Hoe brengen we onze ervaring onder woorden.
Periodes wisselen zich af; grote wijsheid, diep mededogen, vrijheid, angst en verwarring.

Na de 'extase' groeien we in de cycli van het spirituele leven. Althans dat is de bedoeling. 

De reis naar binnen.
Talrijke spirituele reizen zijn begonnen via een confrontatie met de moeilijkheden waarvoor het leven ons stelt. In het Westen is dat vaak het lijden als kind aan ouders met als gevolg, isolement en het wegvallen van belangrijke familiebanden.

In moeilijke tijden verlangen we naar 'geestelijk voedsel'. Vanuit de verwarring of ziekte gaan we op zoek naar troost voor ons hart. Naar de verborgen heelheid; iets trekt ons aan tot 'heelwording' en 'verbondenheid'.

Boeddha ging door een ontmoeting met lijden op zoek naar antwoorden. Dit vormde de aanzet tot een ontwaken. En een streven naar bevrijding, spirituele bevrijding.

We kunnen op zoek gaan om onze eigen problemen op te lossen, maar ook de problemen van de wereld om ons heen vragen om geheeld te worden.

Er is iets moois dat ons aantrekt 'de stem van de Geliefde'. Dit lied zit in ons hart. Maar we zijn het kwijtgeraakt pas als we het missen weten we weer van het bestaan ervan.

Wat is je levensvraag?
We zijn allemaal een deel van God. In wezen zijn we allemaal zielsverwanten, iedereen is met elkaar verbonden. Een ander heeft een goddelijke vonk die jij niet hebt, die jou kan inspireren zoals jij hem kunt inspireren. Hoe we met mensen omgaan weerspiegelt onze spirituele ontwikkeling.

Wat is wijsheid die niet gedeeld wordt?
Kennis wordt pas écht kennis als je in staat bent die aan iemand anders over te dragen.

 

 

Cycli van het geestelijk leven

December 2012, iedereen heeft het erover.

De ontwikkeling van ons bewustzijn is geen lineair groeiproces, maar kent overeenkomstig de Wet van Ritme, een spiraalvormig groeipatroon dat bestaat uit grotere en kleinere cycli, waarbij perioden van geleidelijke ontwikkeling afgewisseld worden door plotselinge sprongen in groei. Tijdens dit cyclische proces van persoonlijke groei ontwikkelen we uiteindelijk een steeds bewuster contact met onze ziel, met onze vitale essentie. Door ons steeds bewuster te zijn van de oorspronkelijke essentie van onze ziel, kunnen we daar ten slotte weer geheel mee samenvallen.

Het evolutionaire spiraalsgewijze groeiproces van de mensheid als geheel.
De meeste wijsheidstradities vertellen dat dit spiraalsgewijze cyclische groeiproces zowel plaatsvindt op het niveau van iemands persoonlijke zelf alsook op het niveau van de mensheid als geheel. Door hun bestudering van de aard van de vele verschillende cyclische perioden waren sommige oude culturen in staat om meer van de ontwikkelingen van de mensheid in het verleden te begrijpen.

Deze cycli bleken een relatie te hebben met zich in de geschiedenis herhalende patronen. In de patronen van relatieve stabiliteit en geleidelijke groei, afgewisseld met perioden van toenemende spirituele duisternis en perioden van toenemende spirituele verlichting, die elkaar afwisselen.

Tijdens de omloop van een cyclus is er steeds een periode waarin de mensheid als het ware spiritueel in slaap valt, net als wij tijdens de kleine cyclus van 24 uur 's nachts in slaap vallen. Deze perioden worden gevolgd door een spiritueel ontwaken, vergelijkbaar met ons wakker worden iedere ochtend.

Tijdens deze 'lange nachten' van spirituele slaap is de mensheid zich minder bewust van het bestaan van de andere niveaus van de werkelijkheid. Zo'n periode eindigt meestal in een tijd van chaos en verwarring, waarna een periode volgt waarin de mensheid zich weer bewuster wordt van het bestaan van de andere niveaus van de werkelijkheid en dar ook steeds beter contact mee kan maken. Zodanig dat iedere volgende cyclus in principe een zekere ontwikkeling kan vertonen ten opzichte van de vorige cyclus.

Maya-kalender.

Sommige oude culturen waren zeer deskundig op het terrein van de Wet van Ritme. De Maya's  kenden een kalendersysteem van verschillende cycli die ze tegelijkertijd gebruikten en met elkaar in verband brachten. Hun op deze wijze verkregen inzicht gebruikten ze om voorspellingen te doen over de ontwikkelingen van de mensheid in de toekomst. Ze geven ons inzicht in de bewustzijnsevolutie door de geschiedenis van de mensheid heen.

Volgens de berekeningen van de Maya is het jaar 2012 een kritiek keerpunt. Hier eindigen alle cycli. Het eindigen van de cycli betekent niet het einde van de wereld, maar wel het einde van de wereld zoals we die hebben gekend.

Na het jaar 2012 breekt een nieuwe periode aan waarin de natuurlijke ordening der dingen terugkeert. Dat wil zeggen, een tijd waarin integratie en begrip een grote rol spelen, onze intuïtieve vaardigheden krachtiger zullen worden en er een nieuw wereldbeeld zal ontstaan vanuit het perspectief dat alles en iedereen onderling verbonden is. Dat zal de basis vormen voor het herstel van de onbalans van de wereld en een tijd van verruimd bewustzijn.