Startpagina

Energetische psychologie

Energetische Psychologie is een nieuwe tak van de psychologie, die zich richt op de lichaamseigen energiesystemen in relatie tot onze emoties en gedrag. In de Energetische Psychologie stelt men een diagnose en een behandelplan vast dat bestaat uit: psychotherapie en bio-energetische behandelsystemen zoals biofeedback, acupunctuur op de meridianen en morfische resonantie.

Resonantie
In het algemeen leent alles wat ook maar enigszings van doen heeft met 'ritmische beweging' of 'zich herhalende patronen'  zich voor het begrip 'resonantie'. Seizoensritmen, zenuwen, de hartslag, lopen, rennen, enzovoort
Een voorbeeld; herinnering is een resonantie van het brein met zichzelf op een eerder tijdstip, telepathie is resonantie met een brein van iemand anders.

In de visie van de Energetische Psychologie ontstaan psychische problemen, als energieonderbrekingen- of storingen. Door een scherpe en juiste diagnose kunnen deze verstoringen behandeld worden. De verandering die de cliënt ervaart kan snel en zonder 'pijn' plaatsvinden, ongeacht de 'levensduur' van het probleem.

 

Lees : 'Energetische psychologie'    Fred Gallo

Energievreters

'Energievreters of nemers zijn mensen die hun vervelende gevoelens op anderen afreageren om zelf opluchting te voelen en daarmee energie te winnen'.
- Ingalill Roos

Credo: 'Laat je niet moe maken!'
Ken je iemand die nooit naar je luistert? Iemand die je kleineert, bij wie je je ongemakkelijk voelt of van wie je steeds ontzettend moe wordt? Dat zou best eens een energievreter kunnen zijn.
Op welke manier kun je paal en perk stellen aan hun gedrag? Zodat je energie overhoudt voor leuke mensen!
Alles wordt omgeven door energie en we leven en spreken met elkaar door middel van emotionele krachtvelden. Als we een nieuw persoon ontmoeten, hebben we geen idee van wat hij of zij met zich meedraagt en wat ze daarvan mee gaan krijgen. En omdat we zelf slechts over een bepaalde hoeveelheid energie beschikken, moeten we goed opletten aan wie we die geven.

Empathie
Je in de wereld van een ander kunnen inleven en zelf begrepen worden is een onvoorstelbaar geluk - dan stroomt de energie vrijelijk. Als we serieus worden genomen, ontstaat levenswil en levenskracht en voelen we ons voldaan en tevreden. Maar hoe komt het dan dat het soms zo moeilijk is om elkaar te bereiken en gelukkig te worden? Waarom worden we zo moe van sommige mensen? Wat beweegt zich op een onzichtbare manier in het spanningsveld tussen onszelf en anderen - wat ligt er achter de woorden verscholen?

Attitudes leren begrijpen.
We moeten leren beseffen wat er gebeurt als we gekwetst en teleurgesteld worden, wanneer we niet worden geloofd en verkeerd worden beoordeeld- in het gezin, in de relatie en op het werk. We moeten ons afvragen wie ons eigenlijk kracht geeft en wie ons dat juist ontneemt. Als mensen om ons heen niet evenveel geven als nemen, ontstaat er een onbalans. Wie dat overkomt, ziet dat niet en begrijpt niet wat er is gebeurd, maar het roept een gevoel van onbehagen op. Het kost veel psychische energie om daarmee om te gaan.

Er zijn een paar verklaringen te geven voor deze houdingen en relatiefenomenen. In ons dagelijks leven ontmoeten we vaak mensen met een masker waarachter hun echte persoonlijkheid schuilgaat. Ze hebben sterke afweermechanismen opgebouwd om de waarheid te verbergen en het is vaak lastig om die af te breken. We beschermen ons tegen herinneringen aan ongelukkige liefdes, gevoelens van verlatingsangst, tegenslagen op het werk, eenzaamheid en verschillende andere soorten angsten.

Niet alles is wat het lijkt en niet zelden vragen we ons af waarom bepaalde mensen voor ongenoegen bij anderen zorgen. Als we de verbanden in ons leven begrijpen en psychologische inzichten krijgen, wordt leven gemakkelijker en ontstaan er betere relaties met andere mensen. We trainen ons zicht en krijgen een scherpere blik voor wat positief dan wel negatief voor onszelf is. Iedereen kan er voor kiezen zich te ontwikkelen en dat wat niet goed is in het leven te veranderen -  een proces dat zowel het innerlijk als het uiterlijk omvat. Een van de grote vragen in dit verband is welke mechanismen ons sturen.
Wat voel ik?
Wat denk ik?
Wat ervaar ik?
Het is niet altijd eenvoudig te ontdekken wanneer de energievreter  zijn innerlijke conflicten op zijn omgeving overbrengt. Daarom is het van belang de mechanismen achter het nemersgedrag te onderscheiden.

 

Psychologische mechanismen; projectie

Projectie.
'Projectie is een machtsgedrag en kan zeer sterke, verdrongen gevoelens, vaak haat of woede, behelzen'. Wanneer de projecties in woorden worden uitgedrukt, zijn die zeer emotioneel beladen en delen rake klappen uit als ze de mensen in de omgeving raken, die erdoor worden gekwetst, gekrenkt of geschaad. 
Ruzies en misverstanden in het leven van alledag zijn vaak gebaseerd op projecties, en aangezien de energievreter op jacht is naar macht en wil dat anderen zich onderwerpen, is het vaak moeilijk de situatie met woorden en argumenten te ontrafelen. Zodra een mens een deel van zijn schaduw op iemand projecteert, wordt hij gedreven door een dwang om zijn haat mondeling te uiten. De woorden die de tegenpartij raken, fungeren als projectielen - het kan om kleine steken of om openlijke kritiek gaan - en symboliseren een negatieve, psychische energiestroom die de projecterende partij op anderen richt. Als je het doelwit van iemands negatieve projecties wordt, ervaar je haat vaak fysiek.

Het projectiegedrag gaat onafgebroken door, en als de energievreters het risico lopen daar door de omgeving mee te worden geconfronteerd, verschuilen ze zich achter dikke muren van afweermechanismen en ontkenning. De energienemer is dikwijls niet met gebeurtenissen in het verleden in het reine gekomen en de achterliggende drijfveer is de wil om tegen vroegere gevoelens in opstand te komen. De kleinste wens  van een medemens wordt ervaren als een eis en maakt dat hij in verzet komt. Hij kanaliseert zijn gevoelens heel zichtbaar of meer subtiel - met een milde, vriendelijke glimlach kan de energievreter de giftigste speldenprikken uitdelen om zijn eigen positie te verstevigen.

Je moet als energiegever daarom geen al te hoge verwachtingenkoesteren om de problematiek en conflicten met energievreters te kunnen bespreken. Die weten altijd alles ter verdediging van zichzelf en hun daden om te draaien en weigeren schuld te bekennen. Mensen die met veel oude en pijnlijke ervaringen rondlopen en die op anderen overbrengen als de druk van binnenuit te sterk wordt, hebben zich niet tot verantwoordelijke volwassenen ontwikkeld. Z maken zich een voorstelling van hoe zaken zijn in plaats van de realiteit te zien. Iedereen die zichzelf met een open blik bekijkt en niet in zijn eigen patroon vastzit, kan eerlijk tegenover zichzelf en anderen zijn. Dan raken ideeën en realiteit niet verstrengeld, maar kun je een bewust mens zijn.

Belastingen

'In het onbewuste van de mens, in zijn innerlijke ruimte, bevindt zich wat hij vanuit zijn opvoeding met zich meedraagt: vele lagen van verdringing, emotionele herinneringen en ontkenningen.' Dit zijn belastingen, iets drukkends, een last.

Het gaat hier om verdringingen van pijnlijke gevoelens die onder de oppervlakte liggen en sturen. Iedereen draagt belastingen van verschillende aard en omvang met zich mee, en iedereen heeft met bepaalde innerlijke conflicten te maken. Niemand heeft in zijn jeugd de bevestiging van zijn hele persoonlijkheid gekregen, en het gebrek aan voedende zorg heeft ertoe geleid dat er ter bescherming afweermechanismen in werking zijn getreden. Wanneer er - belastingen- dat wat niet tot de relatie behoort - tussen bijvoorbeeld partijen in een relatie liggen, ontstaat een grote afstand. De grondslag voor een goede relatie ontbreekt, namelijk dat beide partijen zelfinzicht hebben en met een heldere blik naar hun leven kijken. En hierdoor kan de liefde niet vrijelijk stromen.

Energienemende mensen ontkennen hoe de werkelijkheid eruitziet en hoe het verleden is geweest. Ze horen tot degenen die hun hele leven uitsluitend doorbrengen met ideeën over hoe het had kunnen zijn. Dat kan betekenen dat ze het negatieve verdringen en alleen de positieve kant van het bestaan zien - in het heden en het verleden. Een onopgelost probleem uit het verleden kan telkens opnieuw in soortgelijke situaties worden geënsceneerd en op bijvoorbeeld een partner of een collega worden gericht. De energienemer probeert dan zijn probleem op te losen door iemand anders zijn last te laten dragen. Vaak is het zo dat hij een ander kleineert om zelf groter te lijken en de overhand te krijgen.

Om de werkelijkheid te kunnen zien zoals die is, moeten we beseffen dat alles twee kanten heeft: we hebben allemaal een voorkant en een achterkant. In veel gevallen is de voorkant van de mens de sociale, en iemand die zeer aangepast en aardig overkomt, kan tegelijkertijd een ongekende boosheid verbergen. De woede van de achterkant kan elk moment tot uitbarsting komen of beetje bij beetje op onschuldige mensen in de omgeving worden gericht. De strijd aangaan met iemand die zijn innerlijke conflicten naar buiten toe richt, is erg moeilijk. Verdedigingsmuren zijn vaak ongelooflijk hoog en de nemer voert altijd een innerlijk overleg met zichzelf, wat hem ten slotte sterkt in de conclusie dat de ander het mis heeft. Hij maakt het gemakkelijk voor zichzelf door zijn problemen te projecteren in plaats van er in zichzelf mee aan de slag te gaan.

In onze innerlijke wereld, achter onze verdediging, vinden we wat in de weg staat om elkaar te kunnen bereiken. Op een dieper gevoelsniveau streven we naar wederzijds begrip en willen we leven met mensen die ons vertrouwen laten voelen.

Dynamische psychologie

Al ons handelen is psychologie. Hoe we zijn, wat we doen, hier en nu.
Elke dag, elke minuut staat onder invloed van onze psyche en de processen daarvan. Iedereen komt zich zelf ooit tegen, stelt vragen bij zijn gevoelens en moet zijn persoon en zijn handelen heroverwegen. Daarom bestaat bij de meeste mensen de behoefte bepaalde zaken uit te zoeken en hulp en steun te krijgen. Er is geen andere manier om problemen op te lossen dan door te proberen er inzicht in te krijgen en ermee aan de slag te gaan, en het therapeutisch gesprek kan een hulpmiddel zijn om onze drijfkracht terug te vinden en een zinvoller leven te krijgen.

Wanneer we het over onze gevoelens hebben, hebben we het over onze identiteit. Als we langzaam maar zeker begrijpen wat er gebeurt en waar deze gevoelens op gebaseerd zijn - zowel de positieve als de negatieve - raken we opgelucht en kunnen we nieuwe energie opdoen. Het doel is te herstellen en ons te bevrijden van wat ons bezwaart. In de therapie kunnen we naar ons innerlijk luisteren,, rehabilitatie krijgen voor onrecht en krenkingen. Het is een duurzaam proces dat ons helpt contact met onze ziel te leggen.

We voelen wat belangrijk voor ons is  en waar we ons goed bij voelen en willen daarom dat doel bereiken. We rusten in onszelf.

Kinesiologie/ Energie Psychologie

Elke emotie heeft invloed op je energiesysteem. Je kunt het zelf al voelen: je voelt meer energie bij positieve emoties als vrolijkheid en intens geluk, je voelt je energie wegvloeien bij verdriet of boosheid. Wanneer een emotie niet goed verwerkt wordt, ontstaan er energieblokkades in het lichaam. Elke keer als iets je herinnert (triggert) aan de oorzaak van de emotie dan voel je de emotie weer. Hierdoor krijgen lichaamsdelen of organen onvoldoende energie om goed te kunnen functioneren. Als dit langer duurt kunnen ziekte of emotionele klachten ontstaan. Met behulp van de Kinesiologie, kunnen deze blokkades worden opgespoord. De verschillende technieken behorende bij de energie psychologie kunnen deze blokkades weer opheffen. De energie kan weer stromen en dat geeft een heerlijk gevoel van rust en bevrijding.

Door gebruik van de energie psychologie kunnen emotionele klachten snel, gericht en zonder extra oprakelen van nare ervaringen worden opgelost.

Doorbreken patronen
Voor specifieke levenssituaties kunnen via het vragensysteem van Omega Health Coaching op diepe neurologische niveaus blokkades worden opgespoord die gerelateerd zijn aan vroegere ervaringen met vergelijkbare situaties
(celgeheugen). Door het opheffen van de blokkades laat je de aanleiding van de klacht los waardoor je in toekomstige situaties niet meer in de oude patronen vervalt. Via dit principe kunnen bijvoorbeeld steeds terugkerende patronen in het leven worden doorbroken of kan voor iemand de weg worden vrijgemaakt voor het bereiken van zijn/haar doelen.

Kinesiologie
De Kinesiologie bestaat uit een spiertest. Elke negatieve invloed op onze psyche of ons lichaam vertaalt zich namelijk in een verzwakking van spieren. Via deze soiertest kunnen we achter de oorzaken van bepaalde emoties komen. We kunnen ook uittesten hoe we de oorzaken het beste kunnen oplossen. Ons lichaam weet precies hoe het beter kan worden. Ook storingen in organen en het hormonale klierstelsel zijn op te sporen.

Hoe werkt Kinesiologie?
Voor de spiertest kunnen meerdere spieren gebruikt worden. Wij gebruiken de spieren van de vingers. Je houdt je duim en wijsvinger goed op elkaar. Op het moment dat je iets zegt dat klopt met je onderbewuste (bijvoorbeeld je naam), dan geeft dat een sterke spierspanning die duidelijk voelbaar is. Richt je aandacht op je klacht dan zal de spier verzwakken.

Het onbewuste geeft antwoord.
Op deze manier kunnen we vragen stellen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Zo communiceer je in feite met je onderbewuste. Je onderbewuste weet precies wat de oorzaken zijn van je klacht en hoe deze opgelost kan worden. Wij moeten de juiste vragen stellen. Het lichaam blijkt een geniale computer te zijn, die heel veel informatie doorgeeft aan de spieren. Als alles in orde is dan kan een spier een behoorlijke druk weerstaan. Zodra er een storing ergens in het lichaam is dan vertaalt zich dat direct in een verminderde spierspanning. Via de Kinesiologie kan alles rondom dat gebied of een bepaalde emotie uitgetest worden door onze aandacht erop te vestigen.

 

Psych-K; van blokkeren naar ontplooien

Er zijn momenten in ons leven waarop we blokkeren, waarop we uit de normale 'flow' geraakt zijn. Soms kennen we de aanleiding daartoe; vaak is het een vage klacht die zich uit in lichamelijk, emotionele of spirituele problemen. Resultaat is dat we de smaak in het leven verliezen. Het leven wordt een strijd in plaats van een uitdaging. Toch verlangt onze ziel zich te ontplooien, de mogelijkheden van ons leven te verkennen en te genieten. We verlangen naar vrij en voluit leven, geëngageerd en succesvol? Maar hoe?
Blokkades
Zowel bij onuitgesproken klachten als wanneer de blokkade duidelijk is biedt Psych-K een uitkomst. Psych-K opent de toegang tot het onderbewuste, tot 'onze persoonlijke database' waarin alle gegevens van ons leven verzameld zijn. Het is mogelijk onze doelen te verbinden met onze database. Daardoor ontsluiten we onze potenties. Via een heldere procedure worden stress en belemmeringen één voor één opgeruimd: snel, rustig en blijvend. We kunnen ervoor kiezen te weten wat ons uit evenwicht brengt of de stoorzenders opruimen zonder bewustzijn van de oorsprong ervan. Zodra we van richting veranderen, ligt de toekomst weer open.

Psych-K is een proces

Psych-K is een proces om ons leven in te richten zoals we zelf willen. Alles waar stress op zit, maken we vrij. Het is toepasbaar op alle levensgebieden: relatie, werk, communicatie. Belemmerende overtuigingen zet je om in ondersteunende . Stress wordt binnen de 10 minuten omgezet in echt, vredevol loslaten. Door Psych-K kunnen we veranderen zonder heel ons verleden op te rakelen.Tenzij we dat willen, hoeven we niet te weten wat er is gebeurd om het te transformeren. We kunnen dit proces zelf toepassen na één workshop.
Zoals elke hier besproken methode is de uitkomst afhankelijk van jou. Soms past iets wel bij jou, een andere keer niet. Geeft niet, probeer een andere methode.

Psych-K is een methode bestaande uit een aantal principes en processen die onbewuste overtuigingen zodanig wil veranderen dat de beperkingen van je volledige potentie als een goddelijk wezen met een menselijke ervaring,  worden omgebogen tot mogelijkheden die je leven verrijken.

Boeken: Marina Riemslagh  Vandaag geen stress, met Psych-K.
            Bruce Lipton        De biologie van de overtuiging
website: www.vrijvoluitleven.com met een introductiefilmpje

Psych-K; wat is jouw uitstraling?

Ben je je bewust van jouw uitstraling? Is deze open, creatief, verbonden en vol mogelijkheden?
Of ben je op je hoede, in de verdediging, reactief, beschermend naar jezelf? Zijn anderen blij met jou of hebben ze last van jou?
Het verschil tussen de eerste  en tweede levenswijze ontstaat door de overtuigingen die we erop na houden. We creëren wat we geloven: geloven we dat we het kunnen, dan stralen we; geloven we niet dat we het kunnen, dan zullen we falen, boos en triest zijn. Niet zozeer wat we (bewust) denken, bepaalt deze uitkomst, wel onze (onderbewuste) impulsen. Die zijn het resultaat van eerdere ervaringen. Ieder ervaring die controleverlies teweegbracht, liet een belemmerende overtuiging of stress achter(vecht-, vlucht of bevriesrespons). Terwijl fijne ervaringen open en vertrouwvolle impulsen blijven geven. Denk maar aan liedjes die oud zeer of een fijne gebeurtenis oproepen. We krijgen direct het bijbehorende gevoel.

Brein-in typen

Hoe leer je het toetsenbord van je brein te gebruiken? Psych-K biedt ons de mogelijkheid 'in ons brein te typen'. Het onderscheidt zich van andere technieken door het veranderen van het onderbewuste te verbinden met waar we zielsveel naar verlangen. Door Psych-K kan je laten zien wie je echt bent en alles wat dit verhindert, eenvoudigweg te transformeren.
Of je nu last hebt van faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, een gebroken relatie, vermoeidheid, gebrek aan vreugde- ieder probleem is op je eigen tempo aan te pakken. Je 'typt' het gewenste gedrag in en je brein voert het automatisch uit.