Startpagina

Selftalk: Soul over matter

Soul healing day.
Yust say to your soul, get better. 

Selftalk is de manier waarop je jezelf toespreekt, een motiverende selftalk om door te kunnen gaan. We komen allemaal op een dood punt . De grens is bereikt.  Motiveren betekent 'jezelf in beweging houden, jezelf vooruit blijven bewegen. En om die letterlijke betekenis gaat het.

Je herhaalt een mantra: 'Ik geef niet op'. Je besluit niet te vechten tegen de omstandigheden maar tegen die verleidelijke innerlijke stem die telkens influistert dat opgeven veel plezieriger en behaaglijker is dan doorgaan.

Wij mensen zijn altijd op twee fronten in gesprek: met de mensen om ons heen en met onszelf. Op beslissende momenten zijn de gesprekken die je voert met jezelf cruciaal voor leven en overleven. Want aanmoedigingen van anderen, hoe goed bedoeld ook, zijn alleen motiverend als je ze tot aanmoedigingen voor jezelf weet te maken.

Rene Diekstra (psycholoog)
boek: 'Ik kan denken/voelen wat ik wil'.

 

Self peptalk

De stem in ons hoofd heeft grote invloed op onze prestaties. Wie aan self peptalk doet, voelt zich beter en bereikt meer. Peptalk kan echt werken. Mensen met veel sombere gedachten kunnen positief leren (na)denken. Depressieve patiënten knappen op van positieve gedachten. Andersom geldt het trouwens ook. Ben je een somber type of heb je veel angstige gedachten, dan kun je jezelf de put in praten.

De therapie waar peptalk uit voortkomt, is cognitieve therapie. Met cognitieve gedragstherapie leren mensen hun gedachten te beïnvloeden. Je leert kijken naar wat je denkt en wat je doet.
Gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloeden elkaar. Ze zijn niet uit elkaar te halen en we weten ook niet waar ze beginnen. Wel weten we dat als je jezelf dwingt iets leuks te doen, je humeur opknapt. Zo kun je ook kijken naar je gedachten.

Neem nou gedachten als, 'ik kan dit beslist niet' of: 'het wordt nooit wat met mij, alles wat ik aanpak mislukt...' Het zijn denkfouten die automatisch opkomen maar die je kunt ombuigen. Ten positieve. We weten dat mensen die zichzelf positief bekrachtigen ook makkelijker gedrag en gedachten veranderen. Het werkt gewoon. Wie met hulp van de therapeut op zoek gaat naar negatieve automatismen doet in feite niets anders dan op zoek gaan naar persoonlijke peptalk. Het is bewustwording. Het is de beste therapie die we hebben.

Boeddha zei het al: ' We zijn wat we denken'.
Gevoelens van geluk of van misere worden niet bepaald door gebeurtenissen in ons leven, maar door onze 'cognitieve interpretatie' ervan- oftewel door onze gedachten. Hoe we reageren op een gebeurtenis en hoe we ermee omgaan, is veel belangrijker dan de gebeurtenis zelf.

Positief denken is geen levenshouding waarbij je simpelweg je negatieve kant wegmoffelt. Positief denken is realistisch denken, niet negatiever en niet positiever dan noodzakelijk is. Het is de vaardigheid om met de negatieve kanten van het leven om te gaan. Vergelijk het met een rozenstruik: die heeft bloemen en doorns. Elke keer als je je prikt, zie je echter ook de schoonheid van de struik.

 

 

Spiritualiteit en positief denken.

Ook in de spirituele hoek wordt geloofd in de kracht van de gedachte. Volgens The Secret, een wereldwijde bestseller, hoef je alleen maar een specifieke wens te doen en te geloven dat hij uitkomt, om de wens te laten uitkomen. Tja! Positief denken is goed. Het leidt tot nieuwe ideeën en is stimulerend en het draagt bij aan een positieve uitstraling. En je kunt er zeker je innerlijke wereld door beïnvloeden.

Motivatietheorie.
De Tsjakka-verhalen pakken de kern van de cognitieve therapie op. De essentie is: wees positief en je kunt veel. Maar je kunt niet je hele leven veranderen. De zogenaamde motivatietheorie laat zien dat als iemand in je omgeving zegt: Joh,ga ervoor? dat dat echt werkt. Zetjes in de rug-van jezelf of van een ander- zijn dus slim, maar... ze moeten wel realistisch zijn.

* Zeg tegen jezelf: als ik elke dag een paar kleine stappen maak, kom ik er vanzelf. Dit werkt echt. Over het Tsjakka-geschreeuw is veel te zeggen, maar je komt er wel van in een goede bui. Het  heeft echter geen lang leven.

* Het effect van cognitieve therapie werkt wel lang door.

* Ook affirmaties- zinnetjes waarmee je je denken positief beïnvloedt- werken. Mits ook hier de zinnetjes  realistisch blijven.

* nog een aanrader; schrijf in een schrift op waarvoor je dankbaar bent. Het leven van alledag gaat zo snel dat je de mooie dingen vergeet. Dwing jezelf stil te staan bij het positieve. 

De meeste gedachten in mensenhoofden hebben een negatieve lading en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat negatieve prikkels de meeste aandacht krijgen. Het is dus slim om peptalk en positieve gedachten in te bouwen in je leven.

4 tips tegen denkfouten:

1. Denk ik regelmatig zwart-wit?
2. Moet ik regelmatig dingen van mezelf , of zou ik ze ook 'mogen'?
3. Vind ik dat ik vaak iets moet doen omdat het 'zo hoort'?
4. Doe ik aan personaliseren? Personaliseren is de neiging je overal verantwoordelijk voor te voelen. Terwijl het de vraag is of dat juist is. Meestal niet namelijk. Misschien trek je negatieve conclusies.

Zelf-peptalk.
1. gebruik de tegenwoordige tijd. 'Ik ben uniek'.
2. Gebruik positieve zinnen. 'Ik ben assertief en mijn mening doet ertoe'.
3. Gebruik de ik-vorm.
4. Gebruik emotiewoorden als 'enthousiast', 'gelukkig' enzovoort.
5. Zet meerdere media in, spreek peptalk hardop uit, mar zeg deze ook in gedachten. Schrijf ze op post-itbriefjes en plak ze op de spiegel, de koelkast of het dashbooard van de auto.

www.managersonline.nl

www.ivpp.nl Instituut voor positieve psychologie.

www.affirmatie.nl voor zinnetjes met een positieve zelfsuggestie.

 

Je mindset resetten.

Hoe kun je jezelf bevrijden van ongewenst gedrag en oude patronen.

Stel je voor dat je je eigen gedrag of je oude patronen, net als storende computerprogramma's, kunt resetten. Hoge ambitieuze doelen werken vaak niet. Ook is het lastig om blijvende verbetering te realiseren.
Hoe doe je dat?
Wat je doet in je leven, doe dat volledig bewust, langzaam en vertraagd. Op deze manier kun je je bevrijden van aangeleerd gedrag en  oude gedragspatronen. Wees je volledig bewust van wat je doet, als je eet, spreekt en leest. Deze bewustwording geldt ook voor stress, wees je bewust van wat je doet. Zo kun je bevrijd worden van je conditioneringen.

Gedragsverandering is lastig omdat er nog 'programma's' in je ziel actief zijn die het moeilijk maken om gedrag te stoppen en het liefste wil je op de oude voet verder gaan.

Easy,easy!
Doe dit langzaam, stapje voor stapje  en geniet er van. Neem jezelf waar, sla jezelf gade.
Door deze handelingen langzaam, bewust vanuit alertheid te doen, ga je vanzelf in zien welke handelingen of gedrag gewenst zijn en welke niet. Na verloop van tijd gaat je gedrag veranderen.

 

De automatische piloot

Het kan altijd anders in ons leven. Gestrest in de supermarkt staan is niet nodig. Bepaal waar het in je leven om gaat en bedenk dat die keuze alleen aan jou is .

Het verhaal van de vissen.
Twee jonge vissen zijn rustig aan het zwemmen en komen een oudere vis tegen die zegt: 'Morning boys, how's the water? De twee jonge vissen zwemmen een stukje door, waarna de een aan de ander vraagt: 'What the hell is water?'

De kern van dit verhaal: de meest voor de hand liggende en belangrijke realiteiten, zijn vaak het moeilijkst om te zien. Dag in dag uit verrichten we dezelfde handelingen: we staan vroeg op, douchen en ontbijten gehaast, staan in de file, werken acht uur,staan opnieuw in de file, doen boodschappen, koken, zappen en werpen ons tenslotte uitgeput op bed. De volgende dag mogen we opnieuw. Het is de eindeloze ratrace.
Dit alles doen we meestal op de automatische piloot. Daardoor ga je je al snel aan iedereen ergeren, in de supermarkt, het verkeer of waar dan ook. Want jij bent het middelpunt van je eigen universum. Iedereen loopt jou voor de voeten. Alles draait om jou!

Hier dient zich de mogelijkheid van het kiezen aan: het loslaten van de automatische piloot en het diepgewortelde egocentrisme. Het is moeilijk, het lukt vaak niet, maar je kunt er bewust voor kiezen om anders te kijken. Het gaat om bewustzijn. Het in staat zijn om te geven om andere mensen.
'Het is aan jou.' Jij beslist hoe je er tegenaan kijkt, wat waarde heeft en wat niet. Het  alternatief is de gedachteloze autopiloot, de ratrace. Dan komt er een moment dat je je steeds minder druk maakt om onbelangrijke dingen. En als het dan toch gebeurt, hoor je een kalmerende stem in je hoofd. Het gaat om het simpele bewustzijn van wat zo echt en essentieel is, zo verborgen in het alledaagse om ons heen, dat we onszelf er constant aan moeten herinneren, opnieuw en opnieuw.

This is water,
this is water.

 

Mindmanagement

Er zijn drie instellingen die ontspanning stimuleren; zelfacceptatie, lief zijn voor jezelf en discipline. Ontspanning is een vaardigheid. Bij echte ontspanning activeer je een deel van je zenuwstelsel, dat op zijn beurt je hartslag, ademhalingsfrequentie en bloeddruk laat dalen en je bovendien een rustig, blij gevoel geeft. Dat wordt de relaxatierespons genoemd. Je schakelt de relaxatierespons in door een ontspanningstechniek toe te passen(zoals diepe ademhaling of geleide fantasie), of door een activiteit of hobby uit te voeren waarbij je een rustige, gerichte aandacht nodig hebt(denk aan schilderen of het aaien van je hond).

Drie houdingen die je kunt aannemen om je te helpen ontspannen:

Zelfacceptatie. Als je vecht tegen gevoelens van stress, dan levert dat alleen maar meer stress op. Wil je leren om je te ontspannen, dan bestaat de eerste stap uit het accepteren hoe je je nu voelt. Misschien baal je van hoe je je nu voelt, en dat is ook niet erg. Je moet je gevoel alleen niet ontkennen, want daarmee riskeer je dat je weg blijft lopen voor jezelf. Accepteren wat je op dit moment overkomt is de eerste stap op weg naar verandering.

Lief zijn voor jezelf. Lief zijn voor jezelf of zelfcompassie is het tegenovergestelde van zelfkritiek. Je oordeelt ook niet over een vriend als hij een foutje maakt: je probeert hem juist weer op te beuren. Dat moet je dus ook voor jezelf doen. Als je ja bent kwijtegraakt, zeg dan tegen jezelf: 'Dit kan iedereen overkomen. De volgende keer zal ik beter opletten. 'Zeg niet:'Hoe kan ik zo stom zijn?' Zelfcompassie helpt je om je relaxatierespons in te schakelen, en leidt bovendien tot meer intelligentie, succes en welzijn.

Discipline.Als je aan een reis naar meer ontspanning begint, dan moet je daar een duidelijk besluit over nemen. Je moet inzien dat je je leven op een bepaalde manier moet veranderen, en dan doen wat nodig is. Doe regelmatig ontspanningsoefeningen en je kunt je prioriteiten aanpassen, zodat je meer tijd overhoudt voor ontspannende of leuke activiteiten.