Sociale Fobie

Cognitieve Gedragstherapie

'De mens raakt niet in de war door de dingen,
maar door zijn mening over de dingen'.
Epictetus

Model CGT. Je manier van denken bepaalt hoe je je voelt.
a. we beleven een gebeurtenis.
b. we interpreteren die.
c. we krijgen een emotionele reactie in overéénstemming met onze interpretatie.

Onze gevoelens kunnen we veranderen door onze ideeën of meningen over gebeurtenissen te wijzigen.

Volgens de socratische filosofie en de CGT worden een sociale fobie en depressieve gevoelens niet veroorzaakt door neurologische tekortkomingen of een onderdrukt libido. Het gaat om opvattingen en overtuigingen.

 Geestelijke gezondheid bestaat uit nadenken over:
- hoe geef je gevoelens een andere vorm
- hoe ga je om met tegenslag
- hoe leef je zo goed mogelijk

 CGT is een efficiënte en duurzame behandeling van verschillende soorten psychologische problemen. Psychologisch verwijst naar problemen die eerder een emotionele dan je fysieke gevoel van welbevinden betreffen.Gebruik je gezond verstand

Mik hoog.
Stel jezelf doelen om een emotionele stoornis te overwinnen of jezelf als mens te ontwikkelen.
Veel mensen zeggen dat ze het gelukkigst zijn wanneer ze naar een gewenst doel toewerken.

Iedereen weet dat er op een bepaald moment in je leven iets mis kan gaan met je lichaam.
Waarom denken mensen dan in hemelsnaam dat hun geest en hun emotie niet af en toe de hik kunnen krijgen, van streek kunnen raken of zelfs in ernstiger problemen kunnen raken?

CGT kan je helpen  je gezonde verstand optimaal te gebruiken en de gezonde dingen te doen die je af en toe misschien al gedachteloos doet, maar ditmaal op een doelbewuste, systematische en jezelf helpende manier.

Wat is CGT?

Cognitieve gedragstherapie is een richting in de psychotherapie die tot doel heeft mensen te helpen hun emotionele problemen de baas te worden.
* Cognitief heeft betrekking op mentale processen, bijvoorbeeld denken. Het woord cognitief verwijst naar alles wat er in je hoofd omgaat, met inbegrip van dromen, herinneringen, beelden, gedachten en aandacht.
Gedrag heeft betrekking op alles wat je doet. Dat omvat wat je zegt, hoe je problemen probeert op te lossen, hoe je je gedraagt en ontwijkend gedrag. Gedrag betreft zowel handelen als niet-handelen; als je bijvoorbeeld op je tong bijt in plaats van hardop te zeggen wat je denkt, is dat toch gedrag, ook al probeer je juist om iets niet te doen.
Therapie is een term waarmee we een systematische aanpak beschrijven om een probleem, ziekte of afwijkende conditie te bestrijden.

Het kernidee van CGT is dat je manier van denken bepaalt hoe je je voelt. CGT gaat uit van het principe dat je gelukkiger en productiever kunt leven als je op een gezonde manier denkt.
Een kenmerk van CGT is dat je de middelen aanreikt om een gerichte aanpak te ontwikkelen. Het doel van CGT is je te helpen je aandacht te verschuiven van welomschreven emotionele en gedragsproblemen naar jouw doelen en hoe je je zou willen voelen en gedragen.

Kortom, CGT is een doelgerichte, systematische, probleemoplossende aanpak van emotionele problemen.

Emotioneel redeneren

Onthoud dat gevoelens geen feiten zijn. 
Als je teveel op je gevoelens vertrouwt, verlies je de werkelijkheid uit het oog.

Veel mensen leven volgens een Leefschema. Maar in het leven is niets zoals het zou moeten zijn. 
Je voelt je neerslachtig, je bent licht ontvlambaar, je voelt je makkelijk schuldig?
Plaats de dingen in  perspectief, neem afstand  en hou op met etiketten plakken en generaliseren.
Perspectief:
a. 
het loopt 'nooit' zoals je wilt?
b. stel je oordeel uit
c. wees specifiek; veroordeel jezelf niet te gauw
d. hoed je voor globale conclusies

Neem afstand:

1. houd je gedachten in de gaten.
vb. ik voel me zenuwachtig, dus moet er iets mis zijn.
2. zoek concreet bewijs dat de interpretatie van je gevoelens steunt.
3. gun jezelf de tijd om te bedaren (vermoeidheid)
Breng je emotionele redenering in evenwicht door wat meer naar de feiten te kijken die jouw standpunt steunen of weerleggen.

(extreem) Overgeneraliseren: let op je woordgebruik, altijd, nooit, mensen zijn, 'het leven is' enzovoort.

Etiketten plakken: mensen met weinig eigenwaarde ofwel een negatief zelfbeeld hebben de neiging om andere mensen en de wereld om zich heen een etiket op te plakken.
* sta gradaties toe
* stel ingewikkeldheid op prijs, alle mensen zijn uniek, veelzijdig en veranderen voortdurend,
net als jij.

Flexibel denken

Jezelf accepteren zoals je bent, is een eerste stap naar verbetering van jezelf.
Veeleisendheid is de kern van emotionele problemen. Gedachten en opvattingen die zich uiten in termen van 'moeten' zijn vaak problematisch omdat ze extreem en star zijn.

De onbuigzaamheid van de eisen die je stelt aan jezelf, aan de wereld om je heen en aan andere mensen, betekent dat je je niet zo goed aan de werkelijkheid aanpast als je wel zou kunnen.
Waaruit blijkt dat:
* je moet goedkeuring van anderen hebben
* omdat jij aan de belangen van anderen denkt, is het jammer genoeg niet zo dat anderen hetzelfde doen
* je geeft geen prioriteit aan je eigen welzijn, kom voor jezelf op

Flexibele ideeën: houd er flexibele ideeën op na over jezelf, andere mensen en de wereld om je heen.
1. Let op je taal: vervang  'moeten' door 'willen' of wensen of de voorkeur geven aan.
2. Zoek in beperkte mate goedkeuring van anderen. Prefereer het i.p.v het als een noodzakelijke behoefte te beschouwen.
3. De wereld speelt het spel niet volgens de regels die jij hebt opgesteld. (ieder heeft zijn eigen spelregelboekje)
4. Behoud je normen, idealen en voorkeuren maar laat je starre eisen vallen over hoe anderen 'moeten' zijn.

 

 

Je filters

Mentaal filteren is een onevenwichtige manier van informatie verwerken. Niet- passende informatie wordt genegeerd. Je maakt mentale denkfouten: je ziet je successen niet, je denkt dat niemand je aardig vindt.
Bekijk de situaties die je neerslachtig maken, nauwkeuriger. Ga doelbewust bewijzen verzamelen die met je negatieve gedachten in tegenspraak zijn, helpt je om je vooroordelen te corrigeren.

Ontkenning.
Bekijk je filters zorgvuldig.
Verzamel bewijs.
Bekijk andersoortige info.
Wuif positieve dingen niet weg.

Een voorbeeld van ontkenning van het positieve is:
* ontkennen van waardering
*of dat kan iedereen toch!
Vergroot je vaardigheden om complimentjes in ontvangst te nemen en je sterke punten te erkennen. Verbeter je vaardigheden: word jezelf bewust van je reacties op positieve 'gegevens', erken en accepteer positieve feedback, neem een compliment in ontvangst met een eenvoudig dank je wel.
Richt je denken op het genieten van positieve ervaringen.
Maak aantekeningen van je sterke punten.  Ontken je positieve ervaringen of positieve punten dan handhaaf je je negatieve zelfbeeld.

lees ook: www.soulfilosofie.com
o
nderwerp: Levensfilosofie o.a Socrates en CGT.