Startpagina

De nieuwe mythologie.

We komen in kontakt met iets wat we kenden zonder te weten dat we het kenden. We erkennen nu het halfbewuste vermogen om op voorgevoelens af te gaan, toevallige kansen aan te grijpen en de hogere spirituele leiding in ons leven als werkzaam te ervaren. Dit geeft een ander gevoel. Een andere benadering van het leven.

Toeval.
Toevalligheden die ons leven richting geven. De aard van het toeval valt samen met de verschijning van iemand met informatie. Toevallige gebeurtenissen 'intrigeren', een hoger doel wordt onthuld. Een geheim daarentegen blijft aan onze greep ontrokken. Huis, carriere en partner, onze levensgeschiedenis zit vol geheimzinnige nevenproducten van toevallige ontmoetingen.

De psychologie onthulde het bestaan van het onbewuste (en de toevalligheden). Het belang van toeval legt de basis voor andere inzichten. Toeval is een gebeurtenis om je te laten ontwaken. Onze huidige vragen staan in het middelpunt van ons bewustzijn, we stellen de juiste vragen en dan weten we dat een toevalligheid een reactie is op de archetypische groei diep in onze psyche. 

Toeval verkleint de aandacht van de bewuste psychische energie, onbewust materiaal komt te voorschijn. De coïncidenties van het dagelijks leven bewijzen met hoeveel kunde  ons onderbewuste ons leven stuurt.

Synchroniciteit.
Synchroniciteit zijn veel betekenende toevalligheden.(acusaal en met subtiliteit). Het is een samenvallen van feiten, personen, gebeurtenissen en toeval die in combinatie alleen jou iets te zeggen hebben. Het is een unieke, individuele gebeurtenis. Wat zeggen ze je! Neem het serieus want waarschijnlijk schuilt hierachter een onvervuld verlangen, een verdringing die om een oplossing vraagt.

Toevalligheden als antwoord.
Toevalligheden en synchroniciteiten lijken plaats te vinden als we ze het hardste nodig hebben. In een instabiele, onzekere, verwarrende en chaotische staat krijgt toeval een hoofdrol.

Emotionele spanning en levendige fantasie stimuleert het vermogen om datgene in ons leven te trekken wat we verlangen. Toeval is het mechanisme van de groei; daardoor laten we verouderde, beperkende ideeën los en ervaren dat het leven meer is dan materialistische overleving of puur verstandelijk vertrouwen op geloof.
Het leven heeft een doel. Dingen gebeuren niet zomaar. Zoek betekenis achter gebeurtenissen. Rusteloze energie is een teken dat je verandering nodig hebt.
Richt je aandacht. Vertrouw op processen. Vervul je eigen levensbestemming. Inzicht in het leven doet beseffen dat er meer is dan we dachten.

Aanwijzingen begrijpen.
Let op aanwijzingen: overeenkomsten in zaken wijzen er op dat je op één lijn zit met iemand. Tekenen, voorgevoelens wijzen de weg. Neem risico's; zoek contact met iemand met wie je oogcontact hebt gemaakt. Wees alert; op extra aanwijzingen (kijkgaatjes).

Intuïtie.
Je innerlijke zintuigen geven heel nauwkeurige feedback. Hoe reageert je lichaam; gespannen, adem je ondiep! Welke gevoelens van vertrouwdheid nam je waar bij je zelf?

Vraag.
Vraag om steun: druk je positief uit b.v ik wil volgende week  graag overlopen van energie. Zendt liefdevolle energie naar een bepaald persoon. En krijg een groeiend besef van toeval.

Vertrouwen.
Waar praten mensen over: over oude ideëen zoals schaarste, concurrentie enzovoort.
Luister afstandelijk. Wat hoor je jezelf en anderen zeggen. Verwijt mensen niets. Ieder heeft zijn eigen evoluerende tempo. Meditatie met muziek kan de energiestroom op gang brengen. Nadenken, aanvaarden en waarnemen op een andere wijze schept een ander energieniveau voor jou en voor anderen. Volg je intuïtie om het moment te kiezen waarop je iets zegt.

Laat alle zorgen over wat je wenst langzaam los, aanvaardt dat iets hogers het naar je toetrekt. Zorg dat je geen vaste afloop in je hoofd hebt. Let op je dromen en zoek de betekenis van de symbolen op. Vaak zijn het aspecten van een transformatie, iets moet afsterven of veranderen. Synchroniciteit brengt hoop, helderheid en vertrouwen.

Reorganisatie.
Door ons denken zijn we medescheppers. Alle dingen zijn letterlijk één en hangen samen. De uitstraling van onze gedachten en gevoelens zorgt ervoor dat onze energie naar de wereld stroomt en andere energie-systemen beïnvloedt. Sommigen moeten een pijnlijke reorganisatie doorvoeen voordat we kunnen opbouwen. Hogere energietrillingen dragen daartoe bij, bewustzijn, dankbaarheid, schoonheid, integriteit, vreugde en vertrouwen, dan harmonieer je beter met de universele energie.

Je legt een fundament dat je in tijden van twijfel steunt. Elke verandering maakt de volgende makkelijker.

Planten.
Planten zijn gevoelige instrumenten voor het meten van menselijke gevoelens. Ze stralen energiekrachten uit die het menselijk welzijn dienen. Je kunt die krachten voelen.

Stabiliteit.
Op basis van onze spirituele wortels verwerven we stabiliteit. Stimulerende dagelijkse gewoonten vormen een vruchtbare grond voor de verdieping van onze spirituele wortels. Paradoxaal genoeg kunnen ook tegenslagen en uitdagingen vruchtbaar zijn. Als je een grotere spirituele vervulling wilt bereiken, kun je je afvragen: 'zorg ik in het dagelijks leven goed voor mezelf'.

Collectief onbewuste.
Ons collectief onbewuste geeft ons ontdekkingen door. Informatie lijkt ons te bereiken als we die nodig hebben. Onze intenties sorteren uit wat we nodig hebben. Als we onze gaven en onze aanleg met de juiste bedoelingen gebruiken, komen de dingen vanzelf naar ons toe.
Je geest formuleert je behoeftes. Je huidige leven is de voltooide  afspiegeling van je huidige gedachten en overtuigingen en je vroegere reacties.

Valkuilen.
Valkuilen voor energieverlies zijn woede, angst, wrok, afstandelijkheid, scepsis, zelfmedelijden, vermoeidheid.

Macht.
Mensen wedijveren om energie. Ware energie komt uit een universele bron; die hoeven we niet van iemand anders te betrekken. Ons overlevingsinstinct heeft behoefte aan psychische en spirituele behoefte in de vorm van veiligheid, intimiteit, financiële zekerheid, ergens thuis horen,erkenning en beheersing van ons leven. Wij willen die behoeften bevredigen. Positieve aandacht helpt ons dit gevoel te ontwikkelen.

 

 

 

 

Bijzondere Inzichten.

Tolteeks inzicht.

Wees onberispelijk in je woorden.
Vat niets persoonlijk op.
Ga niet uit van veronderstelling.
Doe altijd je best.

Don Miquel Ruiz 

 

Innerlijke kracht

Soms wordt alles teveel, de dingen gaan niet langer vanzelf, het leven swingt niet meer.
Je voelt je afgesneden van je innerlijke kracht.
Het is er wel, maar je kunt er niet bij.

Handreikingen;

Hoe kun je oefenen in het weer vertrouwen op wat je van nature al bent.
Spoor oorzaken op uit het verleden die je kunnen blokkeren.
Vaak ligt op de bronnen van kracht een miskenning vanuit je verleden; vanuit je jeugd.

Woede is zo'n krachtbron die wordt miskend. Er ligt soms een taboe op van vroeger. Zo ook het laten zien van verdriet. Je moest immers altijd flink zijn.
Traumatische pijnen uit onze jeugd vormen een mogelijkheid om tot onze innerlijke kracht door te dringen.

Niet om de pijn heen,
niet om de woede heen,
niet door het onderdrukken van verdriet,
maar door acceptatie en volledige aanvaarding en
doorleving van het leed, de woede en het verdriet,
daar ligt de bron van onze innerlijke kracht.

Onecht gedrag.
Het verbod om boos te mogen zijn, is vaak een oorzaak voor onecht gedrag. Je hebt als kind wellicht geleerd om de waarheid aan te passen. Er zijn tal van redenen om de werkelijkheid innerlijk verkeerd weer te geven.

Je kunt dit opzettelijk doen, maar meestal gebeurt dit onbewust.
Het onbewuste vormt de kern van de 'ontkrachting' van jezelf.
Bewustwording van het onbewuste is de sleutel naar je innerlijke kracht.

'Wat je van nature bent is je innerlijke kracht'.

Als je niet bij je eigen kracht kunt komen, heb je het gevoel dat er iets in de weg staat tussen wat jij bent en wat je eigen leven is.

 

 

 

 

Ho'oponopono gebed

Het Ho'oponopono gebed van verontschuldiging.

Dit is mijn verantwoordelijkheid.

Het spijt me.

Vergeef me.

Alles is liefde.

Dank je.