Startpagina

De verbinding

Om in verbinding te komen met je pesoonlijke spirituele kracht is het nodig een helingsproces door te maken . Dit proces bestaat uit een aantal fasen:

Weten en leren over jezelf.
- weet wie je bent en waar je vandaan komt.
- zie jezelf als positief en  harmonieus, heel alle negativiteit en laat los.
- stel jezelf open om liefde te geven en te ontvangen.
- focus je op je intentie om de verbinding te kunnen maken.
- integreer je hart, ziel en de goddelijke aanwezigheid.
- geloof in je vermogen om naar je goddelijke zelf terug te keren.
- herstel  de balans tussen je mentale, emotionele, spirituele, ego en fysieke lichaam.
De lichamen staan voortdurend met elkaar in contact en wisselen inzichten en energie uit, en hun gedachten en gevoelens beïnvloeden hun onderlinge verhouding.
 

 

Krachten

Over welke krachten en vermogens beschik je als je verbonden bent?

Je zuivere spirituele kern van wat je bent, is ontstaan uit de goddelijke energiebron, dus als je daarmee in verbinding staat heb je toegang tot goddelijke krachten.

Dit zijn:

- De kracht van liefde. Je zult het vermogen hebben liefde uit te stralen en naar je toe te trekken zonder bang te hoeven zijn liefde te verliezen, relaties te saboteren of liefdevollle situaties onmogelijk te maken.

- De kracht van wijsheid. Je zult in verbinding staan met een bron van kennis waar je je niet van bewust bent, maar wel degelijk deel van uitmaakt. Deze kennis is te vergelijken met een database waar je doormiddel van je intuïtie contact mee hebt, die je voorziet van inspiratie en ideeën en je helpt keuzen te maken die goed voor je zijn.

- De kracht van creëren. Je zult in staat zijn om alles wat je wilt te manifesteren, alles waar je behoefte aan hebt te visualiseren en naar je toe te trekken. Dit is de goddelijke kracht om vorm te geven aan gedachten. Je zult in staat zijn positieve en gunstige situaties te creëren, in plaats van de destructieve en problematische toestanden die je misschien nu doormaakt.

- De kracht van een doel. Je zult afgestemd zijn op je vrije wil zodat je kiest voor wat goed voor je voelt, je laat je niet meer beïnvloeden door angsten, plichtsgevoel of door wat andere mensen vinden.

- De kracht van de geest. Je psychische krachten zullen toenemen. Dit vergroot je vermogen te helen en de energie van liefde in banen te leiden. Je zult in contact staan met de meesters en de engelen die er zijn om je te helpen en te leiden. Je zult toegang krijgen tot de kracht van het innerlijk zien, waardoor je voorbij de materie kunt kijken: de kracht van het luisteren, waardoor je spirituele wezens zoals engelen kunt horen en met hen kunt communiceren: de kracht van telepathie, waardoor je op intuïtief niveau kunt communiceren. Je zult je bewust zijn van je spirituele verbinding met alles en iedereen.

 

uit:The soul Connection  Anne Jones

Het dagelijkse leven.

Hoe helpen deze krachten je in het dagelijkse leven en wat geven ze je?

Als je deze krachten hebt ontvangen en ontwikkeld, zorgen ze ervoor dat je:

- tevreden bent met jezelf en met je leven en dat je je met de stroom(flow) mee laat voeren, in plaats van je te verzetten
- je gemoedstoestand onder controle hebt
- 'pech' uit je leven bant
- problemen oplost zonder dat je in paniek raakt
- liefde geeft en naar je toe trekt
- je goed voelt en gelukkig bent
- tolerant en begripvol bent ten opzichte van jezelf en de mensen om je heen
- vreugdevol, optimistisch, dynamisch en met 'joie de vivre' leeft
een gevoel van evenwicht en harmonie in je leven bereikt
- geniet van de kleine dingen in je leven zonder voortdurend naar meer te verlangen
- in contact staat met je intuïtie: weet wat goed voor je is
- begrijpt hoe je positieve en negatieve aspecten in je leven creëert
- je één voelt met de natuur
- makkelijk in een creatieve flow kunt komen

In verbinding staan heeft invloed op je werk en je bezigheden, wat het ook is. Als je eenmaal geheeld bent en de rol hebt gevonden die bij je past, zul je het gevoel hebben dat je mee gaat met de stroom van het leven.

voorbeeld: als therapeut of hulpverlener zullen je natuurlijke, helende energieën sterker en effectiever worden. Je zult vanuit je hart werken en je wijsheid gebruiken om aan de behoeften van anderen te voldoen. Je verbinding met de energie van andere mensen zullen je in staat stellen te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn, zodat je hen kunt helpen te helen en de draad van hun leven weer op te pakken.
Je zult  zonder blokkades aan elke vorm van creativiteit uiting kunnen geven. Je staat in verbinding met de universele energieën en je bent in staat om volledig op te gaan in je werk.

opdracht: heel eerst jezelf en daarna anderen.


 

 

De verbinding herstellen

Om een verbinding te kunnen maken is het noodzakelijk om je kijk op het leven helder te krijgen. Vaak hebben we onze sociale 'contracten' verscheurd en zijn we vergeten hoe we verbondenheid kunnen herstellen. Ben je je bewust van de wereld waarin je leeft? Of van de sociale wisselwerkingen in je omgeving? Waar sta je op de sociale ladder?

Geloof.
Geloof je in concurrentie of heelheid?
Geloof je in overleven en elkaar naar het leven staan of sociale uitwisseling?
Geloof je in de betrekkelijkheid van alles of voel je je verantwoordelijk?

Wereldbeeld.
We kunnen ons wereldbeeld wijzigen met behulp van de nieuwe wetenschappen en culturen die het universum als een ondeelbaar geheel zien. Met gevolg een heel andere kijk op de wereld  en een radicaal andere wisselwerking met die wereld. Waar het individu niet essentieel is maar de verbondenheid tussen individuen. De drang tot wedijveren speelt nu een te grote rol in ons zelfbeeld en vormt de onderstroom in ons leven.

Denkbeeld.
Iedere levensvorm is een energiesysteem dat met zij omgeving verwikkeld is in een constante uitwisseling van informatie. Tussen onszelf en alle mensen met wie we in aanraking komen - bestaat een verbinding. De wereld functioneert in de ruimte tussen de dingen. Hebben we behoefte aan nieuwe leefregels voor een andere manier van zijn?

 

Verbindingskracht

Verbindingskracht betekent verbonden zijn met jezelf, de ander, de wereld en het grote geheel. De ervaring van verbonden te zijn is de meest fundamentele beleving die je kunt hebben. Het bevrijdt je van je diepste angsten en opent deuren naar je grootste potenties.
Goeroe's en Yogi's hebben meer gewicht dan 'gewone mensen'. Ze zijn als 'zware planeten' die andere planeten in hun baan trekken. Ze zijn magnetisch en hebben een grote uitstraling. Ze zien jou zoals je bent. Jij bent een ziel, puur bewustzijn, dat als een toeschouwer kijkt naar je gedachten en emoties.

Jij bent die gedachten niet. Identificeer je er niet mee. Identificeer je er niet mee. Jij bent licht, pure energie. Ieder mens is voortdurend met iets verbonden. Iedere gedachte die we hebben, verbindt ons met een herinnering, een emotie, een gebeurtenis, een ervaring. We komen daardoor in die invloedsfeer, met alle emotionele en fysieke gevolgen van dien. Yogi's zijn zich bewust van hun gedachten en (dus) van hun verbindingen. Ze staan in het midden van hun denken. Ze kunnen kiezen, welke gedachten ze 'aan'- of 'uit'- zetten.

Stabiele geest.
Meester over je denken. Jij bepaalt wat je denkt en voelt. Het verschil tussen leven en geleefd worden. Waar ben je mee verbonden? Waar resoneer je mee? Kun je in het midden van je denken staan en als een toeschouwer kijken naar je gedachten- zonder oordeel, emotie of je gedachten persoonlijk te nemen? Door jezelf te herkennen als 'ziel' i.p.v als 'vrouw', moeder', nederlander of je functie. Blijf het grote plaatje zien en neem daardoor betere beslissingen. Een stabiele geest produceert hoge frequenties die je in verbinding stellen met hogere inzichten, helende golven en eenheidervaringen. Hoe ziet jouw mind er op dit moment uit? Is het een kakofonie van geluiden, stemmen, kleuren, beelden en gevoelens?

Disciplines
Het doel van meditatie is niet zozeer om de geest stil te krijgen, maar hem gade te slaan zonder je ermee te identificeren. Zodra je je bewust wordt van je gedachten, dan ben je al uit je denken. Er is iemand die ernaar kijkt. Die iemand dat ben jij. Dat is je ziel.
Wat is jouw innerlijke dicipline?
Het woord 'atma', dat 'ziel' betekent in het Sanskriet, heeft dezelfde oorsprong  als 'atoom'.
Waar westerse wetenschappers vooral op zoek gingen naar de kleinste deeltjes van de materiële wereld, gingen oosterse wetenschappers op zoek naar de spirituele wereld: de atma.
Ken jij je innerlijk universum? 
Er zijn verschillende manieren om naar binnen te reizen; via het lichaam, via het denken, via het voelen en via de stilte. Maar de functie is dezelfde: 'je verbindt je opnieuw met je ziel'.
Het doel van het menselijk leven is om deze inherente goddelijke vrijheid te verwezenlijken en te manifesteren. Ieder mens is in wezen goddelijk, krachtig, machtig en vrij. Denk nooit dat er iets is dat onmogelijk is voor de ziel. Het is de grootste vorm van godslastering om zo te denken. Als er al zoiets bestaat als zonde, dan is dit het: te zeggen dat je zwak bent of dat anderen zwak zijn. Je kunt niet in God geloven als je niet in jezelf gelooft. Je moet van binnenuit groeien. Niemand kan je dit leren, niemand kan jou spiritueel maken. Er is geen enkele andere leraar dan jouw eigen ziel.

Geloof jij in jezelf?
Zie jezelf als onstoffelijk- ziel, bewustzijn, spirit- in plaats van als een fysiek wezen. Je ontdekt je ego-identificaties waarin je geloofd en geleefd hebt. Je had het contact verloren met die zuivere kern van bewustzijn. Leven in heelheid doet je ervaren dat er geen onderscheid is tussen 'ik' en 'jou', 'daar' en 'hier'. Je creëerde een zelfbeeld en vormde een persoonlijke identiteit. Dit zelfbeeld wordt sterk beïnvloed door wat het krijgt aangereikt uit de omgeving. Wanneer je teveel toegeeft aan aardse verlangens bevestig je je mens-zijn en vergeet je je ziel-zijn. 
Spullen, luxe, streven naar positie, eer, geld, zijn allemaal zaken die vooral je mens-zijn bevestigen en je afhouden van zelfrealisatie.