Startpagina

Flow-

Flow is de toestand waarbij je volledig opgaat in wat je aan het doen bent. Het evenwicht tussen uitdagingen en vaardigheden die echt geluk via een lokale betrokkenheid mogelijk maken.
Het leven is er om geleefd te worden en er zijn mogelijkheden te leren om creatie te leven, volop energie te voelen en van elk moment te genieten en ook hoe je tijd zo optimaal mogelijk kunt benutten.

Je eigen energie aanmaken

Als je de energie, de vreugde en de opwinding van elk moment wilt ervaren, is het essentieel dat je de vaardigheid aanleert om te ontdekken hoe je je leven in het hier en nu kunt leven.
Dat is niet gemakkelijk vanwege de vele eisen die het leven aan je stelt, maar het aanleren van deze vaardigheid is de moeite waard.
Leven in het heden houdt in dat je je voortdurend bewust bent van wat er met je gebeurt. In het hier en nu leven betekent dat je jezelf bewust bent van alles wat er momenteel gebeurt en van alle gedachten en gevoelens die aan dat moment in de tijd zijn gekoppeld.

In het hier en nu leven of het maximale uit elk moment halen is niet hetzelfde als je leven met activiteiten volproppen. Nooit een vrij moment hebben is vermoeiend in plaats van energie gevend.

Voortdurend aan de eisen van anderen moeten voldoen in plaats van  de behoeften van een ander met je eigen behoeften te combineren, is uitputtend, net als geloven dat je leven beter wordt naarmate je het met meer activteiten vult!
Zo'n manier van leven levert je uiteindelijk stress en teleurstelling op. Je moet goed voor jezelf zorgen om over de emotionele, lichamelijke en psychologische kracht te beschikken die je nodig hebt om van het leven te genieten.
Je zelfbewustzijn ontwikkelen is een uitstekende manier om het maximale uit je leven te leren halen.

Zelfbewustzijn vergroten

Zelfbewustzijn bestaat globaal uit vier gebieden: open, blind, verborgen en onbekend.
Het is een middel om na te gaan hoe je zelf gedraagt en wat je motiveert, en wat je in staat stelt om gebieden van je leven te verkennen waarover je misschien nog nooit hebt nagedacht.

Open gebied: Dit is wat iedereen over jou weet en wat jij over jezelf weet. Deze aspecten omvatten:
* feitelijke informatie: waar je woont, wat voor werk je doet, of je een relatie hebt, kinderen hebt enzovoor;
* gevoelens: van wie je houdt en waar je om geeft;
* motivatie: wat je drijfveren zijn;
* gedrag; hoe je je gedraagt en met mensen omgaat;
* wensen; je doelen in het leven;
* behoeften: hoe je in het dagelijks leven functioneert.

Blinde vlek. Dit zijn de dingen die anderen aan je zien en van je weten, maar waarvan je jezelf niet bewust bent. Bijna iedereen heeft blinde vlekken. Je wordt je nu bewust van aspecten van jezelf waarvoor je tot dusverre blind bent geweest. Mensen beschouwen je bijvoorbeeld als een inspirerend en creatief iemand, maar tot nu toe had je er geen ideëen van dat je over die kwaliteiten beschikte.

Verborgen terrein. Dit zijn dingen die jij alleen over jezelf weet en die je voor anderen verborgen houdt. Naarmate je mensen beter leert kennen, kies je er misschien voor om meer van jezelf aan anderen te laten zien, bijvoorbeeld wanneer je een ander vertrouwt en je een veilig gevoel bij die persoon hebt. Je vindt het bijvoorbeeld niet nodig dat mensen op je huidige werk weten dat je ooit... Vul het zelf maar in.

Onbekende zone. Dit zijn dingen die je nooit bij jezelf hebt ontdekt en die bij anderen ook niet bekend zijn. Misschien onderschat je je vaardigheden of ken je je natuurlijke talenten niet allemaal. Er kunnen ook gedragingen of opvattingen uit je jeugd zijn waarover je nauwelijks hebt nagedacht, maar die toch op je gedrag als volwassene invloed kunnen hebben. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om mensen te vertrouwen omdat je altijd in de steek werd gelaten toen je nog een kind was en hoewel je altijd vriendelijk, hulpvaardig en beleefd bent, doe je er langer over om vrienden te maken.

Noteer al je vaardigheden, talenten, gevoelens en gedachten. Zodra je daarmee klaar bent, bekijk je de lijst om te zien welke gebieden meer items bevatten dan andere. Vraag jezelf af wat dit over je zegt en of je daar gelukkig mee bent. Praat met anderen over je sterke punten en beperkingen. Draagt hun kennis op jou iets bij aan jouw kennis over jezelf?

In de flow komen

Atleten gebruiken de term 'in de flow zijn' vaak wanneer ze praten over hoe ze volledig op een naderend sportevenement zijn geconcentreerd. Ook jij kunt in de flow zijn als je weet hoe je dat doet. Flow is een positief gevoel dat in sterke mate aan je voldoening in het leven bijdraagt. Je kunt gelukkig zijn vanwege het plezier van mooi weer of je partner, maar deze situaties  zijn van anderen of van externe omstandigheden afhankelijk. Bij de ervaring van flow komt het geluk van binnenuit en daarom hebt je het onder controle.

Enkele aanwijzingen:
Je hebt duidelijke doelen en onmiddelijke feedback. Als je  tennis speelt is je doel duidelijk en krijg je informatie over hoe goed je het doet en wat werkt en wat niet. Als je in een gesprek gewikkeld bent, krijg je informatie terug van je gesprekspartner. Deze activiteit kan enerverend zijn, maar wat de activiteit ook is, deze gaat niet boven je kunnen.

Je merkt dat je gemakkelijk en met weinig moeite kunt concentreren. Je ervaart een sterke mate van concentratie terwijl je je op je activiteit richt en voelt dat je wordt geabsorbeerd door wat je aan het doen bent. Het is net alsof de activteit het overneemt en al je gedachten en dagelijkse problemen buitensluit.

Je besef van tijd raakt vervormd. Wanneer je in de flow bent, kunnen er twee dingen gebeuren. Het kan zijn dat de tijd vliegt; tijd betekent niets meer  zodra je je in de activiteit hebt verdiept. Anderzijds kun je ook het gevoel krijgen alsof een paar seconden veel langer duren, vanwege de concentratie en de vreugde die je voelt bij wat je op dat moment aan het doen bent.

 

Check je flow

Enkele tips om in de flow te raken:
* Kies taken waarvan je weet dat je die binnen de beschikbare tijd kunt voltooien.
* Richt je niet op jezelf maar op de taak en wat je uit de taak kunt halen.
* Maak de taak na een tijdje iets moeilijker, zodat deze op je pas verworven vaardigheisdniveau afgestemd blijft.

Het evenwicht tussen uitdaging en vaardigheid is van groot belang. Te weinig uitdaging en te veel vaardigheid produceert verveling, terwijl een grote uitdaging in combinatie met onvoldoende vaardigheid angst veroorzaakt. Flow treedt op wanneer de balans precies goed is: je bent totaal betrokken, je gaat de uitdaging aan en je beschikt over de juiste vaardigheden om het huidige probleem de baas te worden.

Oefeningen om erachter te komen of je in je dagelijks leven flow ervaart.

* Noteer de laatste drie keer dat je in een flowtoestand verkeerde.
* Welke omstandigheden leidden ertoe dat je in een flowtoestand belandde?
* Welke sterkten of kenmerken vertoon je wanneer je in flow bent?

Succes.

 

Flow-cycli

' En de dag kwam dat het risico een ongeopende knop te blijven pijnlijker was dan het risico tot bloei te komen' 
- Anaïs Nin

'De Flow is de natuurlijke, constante, flexibele, golfachtige beweging van het leven en van processen; een toestand waarin je volledig opgaat in een gedachte of bezigheid, die gekenmerkt wordt door gerichte energie, volledige betrokkenheid'.

Er is nu duidelijkheid over je 'innerlijke blauwdruk'; je kent jezelf en hoe je de werkelijkheid laat functioneren. De onderliggende en evoluerende patronen van je levensdoel dat een mengeling van liefde en angst, van wijsheid en onwetendheid omvat, is gezuiverd. Evenals je energiepatroon.
Je hebt opruiming gehouden in je angsten en vastgeroeste overtuigingen, leugens, chronische lichamelijke verstoppingen, mentale blokkades en pijn. Je opmerkingsvermogen is toegenomen; je kijkt met aandacht naar wat je opvalt en je vertrouwt op wat je krijgt.

Je energieniveau is verandert, en daarmee ook je bewustzijn. Met je verbeeldingskracht is het nu mogelijk positieve situaties te creëren die overeen komen met je bestemming. Blokkeer de flow niet, fixeer je niet op het oude denken. Ontwikkel je intuïtie en het licht voor je ziel breekt door. Leef in harmonie met De Flow en de aarde.
Involutie.
Ga er van uit dat je jezelf wilt ontwikkelen, je geest verruimen. Sta open voor de leiding die je ontvangt van je ziel( je innerlijke blauwdruk) en ontwikkel een nieuwe manier van waarnemen. Tot nu toe leefde je in je hoofd en op de automatische piloot. Je leidde een onecht comfortabel leven. Maak gebruik van verbeelding en creativiteit, van intellectuele nauwkeurigheid en tot in detail waarnemen. Je krijgt met je intuïtie even gemakkelijk toegang tot de onstoffelijke gebieden als dat je je thuis voelt bij de logica van de stoffelijke wereld. Ervaar dat je een ziel in een lichaam bent. Als je gehele bewustzijn samenkomt op het punt waar beide stromen elkaar kruisen, dan voel jij dat je gecenterd bent en ervaar je rust en aanwezigheid.

Dan heb je kennis en macht, en verandert je kijk op de wereld. Deze intense ervaring van integratie brengt een gevoel met zich mee van onderlinge verbondenheid, van een goddelijke aanwezigheid in alle dingen en van deel uitmaken van het verenigd veld, zonder dat je daarbij je individualiteit verliest. 

Je stapt in de stroom van wat zich aandient.
In dit stadium denk je niet meer in lineaire termen van oorzaak en gevolg. Je ziel is niet meer 'boven' je lichaam, je lichaam is niet meer 'onder' je geest en mensen zijn niet meer 'daar' buiten. Je hebt niet meer een positie tenopzichte van dingen, maar bevindt je in het middelpunt van een veld van bewustzijn en energie dat zich in alle richtingen uitstrekt. Alles waarvan je je op een gegeven moment bewust wordt bevindt zich samen met jou binnen dit veld; daarbuiten is er niets.

Keerpunt.
Let op: waar we ons tegen verzetten blijft bestaan. Ga dus anders denken en handelen. Reageer vanuit je hart en ziel. De Flow is een gezonde afwisseling tussen samentrekking en verruiming van je evolutie. Maak een nieuw zelfconcept. Ga afleren en aanleren. Wat wil je wel en wat niet. Geef jezelf het recht om nu te krijgen wat je wilt.
Droom erover.
Houd ervan.
Vraag om hulp.
Wat wil je!

De Flow heeft geen werkelijke richting. De Flow bevindt zich geheel en al in het huidige moment. 

Aandacht voor De Flow.
Het is een keerpunt in je leven en om te leven moet je in beweging zijn.
Blijf daarom openstaan voor wat zich aandient. Ook De Flow evolueert. Soms zitten we in de zone van de éénheidservaring. Soms is er sprake van een onderbreking en is er afleiding en een gevoel het allemaal kwijt te zijn. Stel je zelf dan weer vragen: wat heb ik het hardst nodig? Wat is echt in mijn leven en wat niet. Wat is het volgende? En let op synchronistische ontmoetingen. Kies dan wat jou kiest. En de cyclus begint weer. 

'Flow, de beweging van bewustzijn-en-energie in en uit de fysieke vorm, en de cyclische overgang van de ene vorm in de andere, herhaalt zich je leven lang'. Kijk naar wat je opvalt, vertrouw op wat je krijgt.

 

Eb

Stroom mee met alles wat er gebeurt. Het voelt geweldig om op die vloed mee te gaan. En dan is het moment daar, de eb dient zich aan. Een terugtrekkende, inkrimpende beweging in je leven. Dat roept gevoelens op van verlatenheid, woede, teleurstelling, het gevoel dat het universum tegen je is, het gevoel dat je er alleen voor staat, dat je alles fout doet, dat je al die overvloed en goedheid niet waard bent.

Maar is dat ook zo?

Als eb en vloed een natuurlijk, natuur-lijk proces zijn, dan is het onderdeel van het leven. Dan hebben we niets fout gedaan, dan heeft het niks te maken met wat we waard zijn, dan is er niks of niemand tegen ons... dan zitten we alleen maar in een natuurlijke, terugtrekkende stroom. En als die stroom al iets van ons vraagt- behalve dan dat het ons uitnodigt om mee te gaan, in plaats van onze hakken in het zand te zetten en ons te verzetten tegen deze in onze ogen ongewenste ontwikkelingen- dan is dat dat we ontdekken hoe krachtig, waardevol, volhardend, positief, goed en liefdevol we zijn. Ook ten tijde van die eb.

Nieuwe cyclus.
Eb getijden hoeven dus niet perse goed te voelen, maar het zijn belangrijke stoorzenders omdat ze ons aansporen tot een ontwikkeling die we normaal gesproken uit onszelf niet zouden oppakken. We worden uitgenodigd om stil te staan bij ons leven zoals het is, ons bewust te worden van gedragspatronen die ons belemmeren en een nieuwe cyclus in te stappen waarbij we een duwtje in de rug krijgen. 
Ebgetijden geven ons de gelegenheid om ons zelfvoldane ego los te laten en ons te verbinden met ons echte zelf, zodat we plooibaar, flexibel, creatief en oplossingsgericht worden.

Het is belangrijk om in de stroom van het leven ebperiodes te verwachten, en te herkennen als een signaal van onze Spirit dat het tijd is voor groei. Het betekent alleen maar dat het nu tijd is om iets anders te doen. Tijd voor een nieuwe cyclus.

In welke fase bevind je je op dit moment: eb of flow?
Welk onderdeel van je leven bevindt zich in de eb? Hoe weet je dat?
Als je in de eb zit, wat wil je Spirit dan loslaten op dit moment?
Welke onverwachte uitdagingen nodigen je uit om te groeien?
Hoe voel je je wanneer je vasthoudt  aan dingen in plaats van los te laten en je te ontwikkelen?
Als je nu in de flow bent, wanneer was je dan voor het laatst in de eb?
Welke talenten en giften zijn er tijdens die eb onthuld, waarvan je je daarvoor niet bewust was?

Merk op hoe je leven cyclisch stroomt. Ben je in de flow of in de eb? Vecht niet tegen verandering. Wees het gewoon gewaar en erken dat alles altijd in Goddelijke banen wordt geleid. Onthoud dat niemand door het leven kan gaan zonder in de eb terecht te komen. Maar uiteindelijk zul je weer in de flow komen. Hoe bewuster je dit accepteert, des te sneller  de eb voorbij is en je weer in de flow komt, en des te langer de periode van ononderbroken flow  zal duren. Onderzoek wat de eb je vraagt om los te laten en ga door. Het is een teken dat het tijd is voor groei en ontwikkeling- op zielsniveau ben je eraan toe om een volgende stap te zetten. Of je in de eb of flow zit, spreek uit wat werkelijk belangrijk voor je is en wat voor jou op de eerste plaats komt, stel je doelen vast en laat je leiden door jouw Spirit

 

 

In de flow met je Spirit

We bewegen ons in de hoogste vorm van flow als ons hart de kracht is waardoor wij in beweging worden gezet. Als we ophouden met oordelen, beredeneren, piekeren en onszelf afsluiten  van anderen en van God, en gewoon onze natuur volgen om lief te hebben zonder enige angst of terughoudendheid wordt het leven een gezegende symfonie van wonderen.
Verwacht wonderen.

De laatste stap in onze transformatie naar een leven in de zegenrijke flow is die van empathie, het leven tegemoet treden met mededogen en de bereidheid om andere mensen te helpen, elke dag weer. Als Goddelijke wezens weten we intuïtief dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, op zo'n sublieme manier dat we dat alleen met ons ego niet helemaal kunnen bevatten. In werkelijkheid zijn we nooit afgesloten van anderen, behalve dan in ons eigen denken, en zo gauw we ons deze wijsheid herinneren en ernaar handelen, gaan alle deuren die gesloten leken, alle wegen die schijnbaar afgesloten waren, plotseling open.

De flow van compassie
Dingen kunnen op verrassende wijze op hun pootjes terechtkomen, dus waarom zouden we ons zorgen maken? Wij hebben wel degelijk invloed op het feit dat dingen goed kunnen en zullen uitpakken, als we maar bereid zijn elkaar te helpen. Daarvoor is mededogen nodig. De betekenis van dat woord is 'een diep gewaarzijn van het lijden van een ander, gepaard aan de wens om dat te verlichten'.

Dat wil niet zeggen dat je iedereen die in de problemen zit te hulp hoeft te schieten. Het nodigt je wel uit om mensen in nood te behandelen met waardigheid, vriendelijkheid, geduld en vrijgevigheid, zo goed als in je vermogen ligt. Stijg boven de beperkingen van je ego en verbind je zo diepgaand mogelijk met je liefdevolle en krachtige Spirit. Als je een keer je dag niet hebt en een terugval signaleert doordat je je geduld verliest, anderen veroordeelt of bekritiseert, let dan op hoe ongelukkig je je voelt, hoe 'niet-heel' en geïsoleerd. Vergeef jezelf en begin gewoon opnieuw. Sluit jezelf niet buiten de kring van compassie voor al het leven. Adem in als Spirit, adem uit als Spirit.