Startpagina

Energetische intenties

Jouw gedachten creëren jouw werkelijkheid. De oude kabbalisten verklaarden al eeuwen geleden dat wij slechts een procent van de werkelijkheid waarnemen, en dat 99 procent zich voor ons afspeelt achter de schermen.  Daarom zijn wij vaak geneigd enkel naar de gevolgen van iets te kijken, en ontgaan ons de oorzaken. Heel wat zaken die nu in verdachte-sferen gesitueerd worden, zijn eenvoudigweg nog niet waarneembaar of verklaarbaar voor het menselijk brein.

Natuurlijk zijn er mensen die hun zesde zintuig beter ontwikkeld hebben dan anderen, net zoals sommigen beter horen, zien, ruiken, voelen of smaken als anderen. We beschikken allemaal over een zesde zintuig, en het is een kwaestie van oefenen om het te ontwikkelen.

Isaac Newton, was maar liefst negentig procent van zijn tijd bezig met alchemie, kabbala en esoterie. Zijn grote natuurkundige wetten waren afgeleiden van zijn esoterische proefnemingen. Met eenvoudige experimenten kun je zelf waarnemen dat je veel meer invloed hebt op de wereld om je heen, dan we soms geneigd zijn te denken. Het uitgangspunt van de kabbala is: geloof niets wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Het intunen op de universele energie is heel gewoon, en net zo'n geboorterecht, als het inademen van lucht.

Energie transformeren

Hoe je energie kunt transformeren is net zo belangrijk als leren lezen en schrijven. Het begint allemaal met een intentie, dat is de kracht achter alles. Het is de energie, de brandstof, de elektrische lading die een resonerend veld aanlegt en golven van kansen uitzendt naar het Verenigd Veld( zie woordenlijst). Zodra je een intentie uitspreekt creëer je die. Dat gebeurt op hetzelfde moment. Het bestaat, als iets tastbaars. Je kunt het nog niet zien, omdat je nog handelt vanuit de linaire tijd. Je zit nog vast aan het oude adagium 'het kost tijd om iets te creëren. Dus blijf je eraan werken en wachten.

In de kwantumwereld gebeuren dingen niet in stappen; ze gebeuren direct. Natuurkundigen zeggen dat het leven multidimensionaal is. Maar de meesten van ons zitten vast in een eendimensionale  fysieke werkelijkheid, en moeten het doen met wat we ervaren met onze vijf zintuigen. Wat we ervaren door middel van dit zogenaamde onfeilbaar waarnemingsgereedschap is niets anders dan wat we besluiten op te zoeken. Wat we zien, ervaren en voelen met onze vijf zintuigen volgt altijd op het besluit om dit te zien, te ervaren en te voelen. Geef daarom geen bewustzijn aan de werkelijkheid waaraan je probeert te ontsnappen. Focus je op datgene wat je wilt zien.
Geef alleen aandacht aan je intentie.

Aandachtspunten transformatie:

1. De kracht zit 'm in het nu.
Daarom is het voor een yogi, die bepaalde mentale storingen bewust uit de weg ruimt, zo makkelijk om zijn hartslag en andere lichaamsfuncties te veranderen. Als je niet echt aanwezig bent, is je brein ook niet beschikbaar om te doen wat jij wilt. Het is essentieel om te leren bewust aanwezig te zijn in het moment. Anders handel je uit oude overtuigingen, die je al in je kinderjaren hebt gedownload.
2. Iets creëren met je gedachten is makkelijk. Zondermeer.
Maar we blijven onszelf en anderen wijsmaken dat het moeilijk is. We zijn zo vaak bezig met wat niet werkt, dat we missen waar het hier om gaat. Namelijk dat we de macht hebben om het te veranderen in iets wat wèl werkt.
3. We zijn gefixeerd op het negatieve.
We blijven ons verleden uitspitten op rampen en we bereiden ons voor op noodsituaties. We bijten ons vast in problemen en vragen ons af wat er mis is. Ga op zoek naar wat goed is, en je leven verandert een onvoorstelbaar geweldige kant op.
Gebrek is de andere kant van overvloed. Beide concepten zijn waar en bestaan tegelijkertijd. Zodra je besluit het ene aspect te zien, verdwijnt het andere, even goed mogelijke aspect uit het zicht. In het bewustzijn van tijd en ruimte is het niet mogelijk beide kanten van de medaille tegelijk te zien. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de kant die je niet ziet net zo aanwezig is, en dat je de medaille elk moment simpelweg kunt omdraaien. De twee polen van een tegenstelling zijn beide waar. De vraag is vanuit welke realiteit je liever wilt leven.
4. We weten het allemaal goed. 
Zodra je iets weet, wordt het je werkelijkheid. Maar iets weten beperkt je ook enorm. In kwantumtaal: het doet de golffunctie instorten en laat geen ruimte over voor mysterie, verwondering en nieuwe ontdekkingen. Onthoud dat er nog heel veel andere dimensies zijn, en alles wat je 'weet' kan andere mogelijkheden blokkeren.
5.  Je geest is zo sterk dat hij iets 'buiten' zichzelf kan creëren om meer macht te krijgen.
Daarom is het belangrijk dat je je oordeel tijdens het uitvoeren van de intenties lang genoeg uitschakelt om te ervaren/geloven dat ze werken. Als je ervan overtuigd bent dat ze klinkklare onzin zijn, zul je aleen maar gegevens verzamelen die die mening ondersteunen.
6. We hebben nooit echt gebruik gemaakt van het Veld.
Het Veld inzetten om je leven te bepalen is geen intellectuele opdracht, geen theorie, het is gewoon een kwestie van oefenen. Je kunt wijsheid niet weten. Je kunt alleen wijsheid zijn.

Het doel is je te bevrijden van je illusies, je te helpen het verhaal van je leven dat je bent gaan geloven aan de kant te schuiven. Het goede nieuws is dat je niet één van je gewoontes hoeft te veranderen. Het enige wat je moet doen is je geest veranderen.