Startpagina

Aandacht voor...

Nieuwe ervaringen.
In plaats van een waarlijk nieuwe ervaring vanuit een onbevangen perspectief te benaderen, hebben we de neiging ervan uit te gaan dat we de ervaring al kennen. Wanneer dezelfde chemische gebeurtenissen zich keer op keer herhalen, is het resultaat een cumulatieve emotionele geschiedenis. Deze kenmerkt zich door herkenbare patronen en voorspelbare reacties, die in onze hersenen permanent worden vatsgelegd.

Dit betekent dat onze patronen en reacties zich herhalen zonder dat we erbij hoeven te denken: stimulus-respons-stimulus-respons. Het mechanisme van de rechtstreekse koppeling dat de overleving moet dienen wordt iets dat ons keer op keer in hetzelfde gevangenhoudt.

Overleven voor beginners.
Een andere valkuil zijn verborgen, weggeduwde en/of onderdrukte emoties.  Met emoties door het leven gaan geeft je een authentieke ervaring dat je springlevend bent, voelt, liefhebt, haat, leeft. Zonder die emoties zou het leven saai en grijs zijn. Ze zijn de kruiden in de kwantumsoep. Ze dienen veel meer dan alleen maar het overleven. Ze dragen bij aan de zich almaar voltrekkende evolutie. Niet evolutie in fysieke zin, maar in niet-fysieke, spirituele zin.

Wijsheid.
Er is niet echt een wetenschappelijke definitie voor 'ziel', maar wat we wel weten is dat het een register is van alle mogelijke ervaringen die we ons emotioneel toe-eigenen. En de dingen die we ons niet emotioneel toe-eigenen, zullen we steeds opnieuw ervaren, in deze werkelijkheid, in dit leven. Dan ontwikkelen we ons niet. Als we steeds dezelfde emotie ervaren en die emotie nooit inlossen voor wijsheid, ontwikkelen we ons nooit tot een bezield mens. We zijn dan niet geïnspireerd.

Bezieling.
Een bezield mens overwint de genetische bestemming, overwint de feedback van het lichaam, overwint de omgeving, overwint zijn emotionele geneigdheid. Denk erover na. Als je je als persoon wilt ontwikkelen, kies dan één beperking uit die je van jezelf kent, en werk er bewust aan om je geneigdheden te veranderen. Je wint aan 'wijsheid'.

Mediteren

Mediteren betekent in het Tibetaans 'vertrouwd raken met'. De term meditatie is te gebruiken als synoniem voor zowel zelfobservatie als zelfontwikkeling. Om met iets vertrouwd te raken moeten we het enige tijd observeren.

Het meditatieproces.
Het belangrijkste doel van mediteren is zoals gezegd je aandacht afleiden van de omgeving, je lichaam en het verstrijken van de tijd, opdat je voornemens, je gedachten het middelpunt worden in plaats van deze externe factoren. Dan kun je je interne staat onafhankelijk van de buitenwereld veranderen. Mediteren is ook een middel om je analytische geest te ontstijgen, opdat je toegang krijgt tot je onderbewuste geest. Dat is cruciaal, want het onderbewustzijn is de zetel van alle slechte gewoonten en gedragingen die je wilt veranderen.

Het doel van mediteren.
We mediteren om iemand anders in ons leven te worden .
Als je mediteert en contact krijgt met iets groters, kun je een zodanige samenhang tussen je gedachten en gevoelens creëren en vervolgens inprenten dat niets in je externe realiteit - geen ding, geen persoon, geen omstandigheid waar of wanneer ook - je kan weghalen van dat energieniveau. Je beheerst nu je omgeving, je lichaam en je tijd.

Wanneer mediteren?
Zoals je weet, resulteren dagelijkse veranderingen in hersenchemie in makkelijker toegang tot de onderbewuste geest vlak nadat je 's morgens wakker wordt en voordat je 's avonds naar bed gaat. Begin met één keer per dag. 

Verademing

'We leven zoals we ademen'.

De boeddhistische monnik, de topsporter en de gezonde mens hebben met elkaar gemeen dat ze, in rust, niet te snel ademen. Zonder een fysieke inspanning is een gezonde ademfrequentie namelijk vier tot acht keer per minuut. Veel mensen ademen continu sneller, tot meer dan twintig keer per minuut. Dat is zinloos en energievretend.

Een ontregelde ademhaling is ook de oorzaak van uiteenlopende klachten als burn-out, hartkloppingen, concentratieproblemen, hoofdpijn, rugpijn, slaapproblemen en angststoornissen.

Wat kun je er zelf aan doen om het op te lossen?

Bewegen

Loop jezelf slim!
Trap lopen, boswandeling of het Pieterpad lopen. Het zijn allemaal bijzonder goede activiteiten voor je gezondheid. Zelfs het slenteren door een winkelcentrum of fietsen draagt daaraan bij, maar waarschijnlijk op een andere manier dan je zou verwachten. Het geheim zit op twee plaatsen in je lichaam; in je voetzolen en in je brein.

Het geheim van je voetzolen.
Een van de twee geheimen betreft je voetzolen. In je voeten zitten de uiteinden van vele energiebanen zoals de blaasmeridiaan, galblaasmeridiaan en de niermeridiaan. Daarnaast zijn er hele interessante reflexzones in je voeten. Elke plek op je voet staat in contact met een deel van je lichaam. Stimuleer je die plek op je voet, dan stimuleer je dat deel van je lichaam. Dat betekent dat als je op je voeten loopt en je tenen daarbij buigt, je een prachtige stimulering hebt van je reflexzones.

Het geheim van je brein.
In je hersenen bevindt zich het 'corpus callosum'. Dit is de brugverbinding tussen je linker- en je rechterhersenhelft. Deze verbinding wordt sterker en beter, naarmate je meer beweegt. Hoe meer je doet met je lichaam, hoe beter de beide hersenhelften gaan samenwerken en dat is ideaal. Je kunt dan je ratio heel mooi combineren met je creativiteit.

Het NU