Startpagina

Vrije wil

Verlangen heeft in spirituele kringen een slechte naam. Uitspraken als 'weg met verlangens' doen het voorkomen alsof wanneer iemand zonder verlangens is, verlichting niet kan uitblijven. Veel teksten blijken verlangens, passie, ijver, rijkdom en aanzien, kortom hunkering en gehechtheid  als de boosdoeners aan te wijzen. Daarom streven zoekenden ernaar deze emoties uit hun geest te verdrijven en een leven te leiden zonder verlangen en passie. Maar hunkering en gehechtheid duiden echter op de werkelijke boosdoeners: het is niet verlangen, maar de gehechtheid(verslaving) aan verlangen. Het gaat om 'onwetendheid' oftewel 'het ontbreken van het besef dat onze geest gehecht is'.

'Gehechtheid aan verlangens' lijkt sterk op 'verslaving aan emoties'. In feite is het hetzelfde.
Dit is een van die punten waar de wetenschap het pad van de grote spirituele leringen heeft gekruist en dezelfde verschijnselen heeft ontdekt. Volgens de boeddhistische traditie is het deze gehechtheid die ons almaar in dezelfde kringloop laat zitten. En de wetenschap leert ons dat we bij alle verslavingen vast komen te zitten in oude patronen. Je gedachten blijven in kringetjes rondgaan en je bent niet in staat aan iets nieuws te denken.

Verlangen en passie

Verlangen en passie vormen de brandstof voor ontwikkeling en verandering. Je moet de bereidheid en de passie hebben om buiten de grenzen van je vertrouwde gebied te treden.
Bij het onderzoeken van een bepaald verlangen is het belangrijk twee dingen te doen: onthoud je van een oordeel en wees oprecht over waarop het verlangen werkelijk gericht is.

Om helder naar een verlangen te kijken moeten oordelen achterwege blijven want door een verlangen als slecht te bestempelen stuur je het naar de kelder van de onderdrukking. Verlangens komen gewoon in ons op.

Verlangen is een aanleiding om mezelf te onderzoeken en me te bezinnen op mijn werkelijkheidszin voor ervaringen. Ik stel mezelf dan vragen als: welke vervulling brengt me het voldoen aan dat verlangen? Zal het bevredigen van dit verlangen me een nieuwe ervaring opleveren? Voer ik een oudere ervaring ten tonele? Wanneer ik mijn verlangens op deze manier toets, ga ik inzien waarom ik ze heb, en dat helpt me om mijn intentie zuiver in beeld te krijgen.

Goed voor onze ontwikkeling.
Er is ook een erg praktische reden waarom het belangrijk is bij de wortel van een verlangen uit te komen. Manifestatie! Je dient slechts één doel voor ogen te hebben. Als het werkelijke verlangen bedekt wordt door een politiek correct verlangen, of als er onder het verlangen eigenlijk een ander verlangen schuilgaat, dan worden twee neuronetten geactiveerd. Dat leidt tot een verdeeld huis, en dat werkt gewoon niet bij een intentie.

Voor welk verlangen, temidden van de eindeloze reeks verlangens die opborrelen, drukken we op de 'go'-knop?

Keuze

Iemand moet kiezen. En wie kiest er? Laten we voor het gemak aannemen dat een van twee entiteiten kiest. De ene is de persoonlijkheid, de ander is het transcendentale zelf.
Deze verdeling in twee zelven brengt ons terug bij de splitsing tussen ego en god en tussen materie en geest. We weten dat als de persoonlijkheid kiest, de keuze voortkomt uit reeds bestaande neuronetten, dat wil zeggen uit vroegere ervaringen en emoties, en de verslaving daaraan. 

In dat geval kunnen we de 'go'-knop de 'repeat'knop noemen. En heel vaak ligt aan zo'n keuze een onbewust besluit ten grondslag.

De echte 'go'-knop komt van de spirituele kant. In dit geval wordt de keuze niet bepaald door het verleden, maar door het bekend maken van het onbekende, oftewel ontwikkeling.
Maar daar
naast is een interessante vraag: hoe weet ik, van de verlangens die in me opkomen, welke op het ego berusten en welke aan de ziel ontspruiten?

Vooral als we bedenken dat die welke van de spirituele kant afkomstig zijn vaak een beetje vreemd zijn, uitzonderlijk, of 'gek', in vergelijking met de gebruikelijke routine.

Vaak is het de stem die van de transcendentale kant komt- dat merkwaardige verlangen naar wijsheid - die een transformatie  teweegbrengt die niemand had kunnen bedenken. Daarom is het zo belangrijk over verlangens geen oordeel te vellen, maar er goed naar te kijken voordat je kiest. En dan volgt de keuze.

De vrije wil