Startpagina

Helen

Elk levend organisme heeft een energiehuishouding. De energie van de mens wordt door het hele lichaam door speciale banen geleid. Deze worden meridianen genoemd. De meridianen zijn verbonden met de organen in het lichaam. De meridianen zijn genoemd naar de organen of functie die ze activeren. Daarnaast reageert elke meridiaan op een emotie doordat in ons lichaam gevoelsmoleculen aanwezig zijn. Deze bevinding heeft geleid tot het behandelen van meridianen om de blokkades, veroorzaakt door niet-verwerkte negatieve emoties, op te heffen.

Wanneer een emotie niet goed of niet verwerkt wordt, ontstaat er een blokkade in het emotionele systeem en dus ook een blokkade in de energiestroom. Blokkades in ons emotioneel systeem kunnen een blijvend storend effect hebben op onze energiestroom en daarmee op ons emotioneel welzijn. De duur en/of intensiteit van de emotie kan negatieve gevolgen hebben voor ons fysieke lichaam doordat ze in verbinding staat met de organen.

Blokkades in het emotionele systeem kunnen worden opgelost als je de emoties op het diepste niveau aanspreekt, omarmt en loslaat. Het verwerken van het kernprobleem wordt 'helen' genoemd.

Het helingsproces gaat altijd via het zogenaamde HEELAL-principe. door dit proces kan ware vrijheid zowel op geestelijk als lichamelijk gebied plaatsvinden.

Emoties omarmen

Sommige mensen kunnen het helingsproces zonder extra technieken doorlopen om een emotionele blokkade op te heffen, anderen gebruiken één of meerdere technieken zoals bijvoorbeeld healing, EFT, meditatie of vergevingssessies om de stappen van het helingsproces te kunnen doorlopen.  Hulp van buitenaf is belangrijk bij dergelijke processen omdat er altijd blinde vlekken en/of onderbewuste zaken zijn die je alleen maar kan herkennen en boven water krijgt met liefdevolle hulp.

Met het inzicht van de koppeling tussen emotie en orgaan begrijp je waarom iemand die altijd in angst leeft, last kan hebben van zijn nieren en iemand die altijd boos gedrag vertoont problemen met zijn lever kan hebben.

Je kunt ook andersom redeneren. Kijk er niet raar van op als iemand met een longontsteking ergens nog onverwerkt verdriet heeft zitten. Daarom is het belangrijk om emoties niet vast te houden, maar ze te verwerken, te accepteren om ze vervolgendste kunnen loslaten om lichamelijke problemen te voorkomen.

Het loslaten van een emoties vindt plaats door het accepteren van die emotie. Je gaat hierbij in wezen 'door de emotie heen' zoals we dat noemen. Dit doe je door volledig open te staan voor de emotie en deze te verwelkomen. Hoe moeilijk het ook is, probeer niet weg te lopen voor de heftige gevoelens. Wees aanwezig voor de emotie en voel haar in het diepste van je 'zijn'.  Dus als je een krachtige emotie voelt opkomen, laat haar dan komen. Blijf goed aanwezig, heet haar welkom en beweeg niet. Door de pijn niet te vermijden en je mee te laten voeren naar de kern van de emotie, is het mogelijk om je les te leren en de emotie te accepteren.

Het belang is dat je door alle lagen heen gaat. Pel je probleem schil voor schil af totdat je in het diepste van je kernprobleem zit. Ervaar de pijn en leer je les van deze diepe pijn. Alleen dan kan je jezelf bevrijden. Het zijn namelijk de diepe, innerlijke conflicten, trauma's die ons vastzetten.

Na het accepteren is het de bedoeling om het los te laten zodat je de weg vrijmaakt om in overeenstemming te komen met de tegenpool van die bepaalde emotie. Het accepteren en loslaten van een emotie zijn belangrijke stappen. Je ziet vaak dat mensen deze stappen overslaan en direct de tegenpool als vervanger inzetten om zichzelf te bevrijden van de emotie. Wat er dat plaatsvindt, noemen we compensatie. Je maakt jezelf wijs dat de emotionele blokkade weg is. Helaas, de emotie is verstopt onder het compensatiegedrag.

Het loslaten van de negatieve emotie zorgt ervoor dat de blokkade wordt opgelost, waardoor de energie weer vrij door je lichaam kan stromen.

'HEELAL-principe'

De meest voorkomende innerlijke kernproblemen zijn onevenwichtigheden tussen angst en liefde, depressiviteit en levensvreugde, stress en rust, paniek en balans, geduld en ongeduld, eenzaamheid en verbondenheid,  bezorgdheid en onbezorgdheid, boosheid en verdraagzaamheid, verslaving en eigen verantwoordelijkheid.

Sabotage.
De emotie angst staat met stip bovenaan. Angst komt niet alleen heel veel voor maar is ook een hele sterke emotie en een gevoel dat bewust en onbewust ingezet wordt om je bij je ongekende krachten vandaan te houden.  Dit soort 'sabotage' kan vaak onbewust- door jezelf ingezet worden, maar ook door je omgeving.

Onevenwichtige en/of emotionele blokkades kunnen opgeheven worden door middel van het doorlopen van het helingsproces HEELAL.

De stappen van dit proces zijn onder te verdelen in:
H= herkennen
E= erkennen
E= evalueren,
L= les leren
A= accepteren
L= loslaten