Startpagina

Ecologie

Ecologie is een tak van de biologie die zich bezighoudt met de gewoonten, levensstijlen en relaties van levende organismen tot hun omgeving. Wanneer we over ecologische controle spreken, stellen we simpelweg vragen om er zeker van te zijn dat het resultaat met alle aspecten van je leven in overeenstemming is. Ecologische controles richten zich sterk op een mogelijk verborgen agenda of op secundaire winst waarvan je je misschien onbewust bent wanneer je doelen stelt.

Een secundaire winst (ook wel positief bijproduct genoemd) kan worden omschreven als gedrag dat negatief lijkt te zijn of problemen veroorzaakt, terwijl het feitelijk op een bepaald niveau een positieve functie heeft (aandacht genereren).
* Wat is de werkelijke reden dat ik dit wil?
* Wat win of verlies ik als ik het heb?
* Wat gebeurt er als ik het bereik?
* Wat gebeurt er als ik het niet bereik?
* Wat zal er gebeuren als ik het niet bereik?
* Wat zal er gebeuren als ik het niet bereik?

Noemt het doel de eerste stap die ik moet nemen?

 

 

 

Emotionele ecologie

'Ben je aardig of ben je echt?'
Het woord 'aardig' d.w.z. een aardige houding die niet bezield is door de behoefte om bij te dragen aan het welbevinden van de ander, maar voortkomt uit de angst om te verliezen, afgewezen te worden, kritiek te krijgen of er niet te mogen zijn.

Sommige mensen kunnen zo aardig zijn voor iedereen dat ze niet meer weten wie ze zijn! ( a nice dead person) Op korte termijn is het vaak makkelijker om aardig te zijn en op de lange termijn moeten we daar duur voor betalen! Het kost tijd en energie om tot jezelf te komen. Als we onszelf iets hebben aangeleerd, kunnen we dat gelukkig ook weer afleren. Bedenk wel: 'het behoort niet tot de gewoonten om in termen van gevoelens en behoeften te praten. Terwijl het heel natuurlijk is.

Zeg het: 'Ik ben boos' of 'Ik ben verdrietig'. Uit aardigheid wordt vaak gelogen of worden er uitvluchten verzonnen. Daarom: wees duidelijk. Het is niet mogelijk om langdurige bevredigende behoeftes te hebben zonder rekening te houden met twee behoeften; integriteit en authenticiteit. Dit vraagt om aandacht en oefening: 
* de kracht om ons uit te drukken
* flexibiliteit te verwerven die nodig is om de ander te accepteren
* de moeilijkheid om nee te zeggen

Gehoorzaamheid leidt tot automaten en zelden tot verantwoordelijke individuen. We slagen er niet in onze eigen behoeften te herkennen en te erkennen en daarvoor respect van de ander te vragen. We leggen behoeften op zonder erover te praten en verwachten dat de ander gehoorzaamt.

'Ik verweer me, dus ik besta'.
Als we tegen onze eigen behoeften ingaan, is er altijd iemand die daarvoor de prijs betaalt, wij of de ander(of beiden)

Zelfrealisatie

Een psychoanalyse is bedoeld om de cliënt te helpen de werkelijkheid te erkennen, ervaren en verdragen. En om het allemaal in perspectief te brengen.
Het in perspectief brengen van je ervaringen is voor het eerst te begrijpen wat je leven werkelijk voor betekenis heeft. Dit heet zelfrealisatie.

Vergeving

Wanneer je de wereld vergeeft, inclusief jezelf, word je lichter en je veel minder last van angst.
ken de voordelen van vegeving. Vergeving is iets anders dan zeggen:'Ik verlies' of 'Ik had ongelijk en jij had gelijk'. Het is iets anders dan een daad vergoelijken die je verkeerd acht. Vergeving is simpelweg een manier om je geest te bevrijden en je onbeperkte aard te verwezenlijken. Gemoedsrust en meer energie zullen je beloning zijn, en vergeven is de prijs.

inventariseer wie je wilt vergeven. Schrijf de naam op van echt iédereen, lvend of dood, aan wie je je ooit hebt geërgerd. De meeste mensen komen tot een lijst van zo'n drie tot vier bladzijden en kunnen zich plotseling namen van mensen herinneren aan wie ze jaren niet gedacht hadden. 

laat los en vergeef. Ga alleen in een kamer zitten en neem de namen op je lijst een voor een door. Houd het beeld van elke persoon even in gedachten en zeg tegen de betrokkene: 'Ik vergeef je en ik laat je los. Ik koester geen enkele wrok meer. Ik vergeef je echt alles. Ik ben vrij en jij bent vrij. Voel hoe je oude wrok verdwijnt. Blijf volhouden tot de hele lijst is afgewerkt.

* vergeef iedere avond. Neem iedere avond voordat je naar bed gaat de dag door. Is er iemand die je kunt vergeven? Doe het elke avond. Zo reinig je elke avond je ziel, zodat er geen wrok in ophoopt.

 

Bewustzijnshygiëne

Als we alle energie koesteren die we krijgen van wat er goed gaat, vinden we de kracht om het hoofd te bieden aan wat slecht gaat. Dat is een principe van innerlijke ecologie: als onze energie opgaat aan de ergernis over een trein die te laat is en we alle treinen die op tijd rijden vergeten, dan lopen we het gevaar ons in onze eigen blikvernauwing op te sluiten en zullen we vroeg of laat buiten adem raken.
Het is dus van groot belang om te werken aan een brede visie en een ruime ademhaling. In het dagelijks leven , in onze relaties en gezin, op school en op het werk is dankbaarheid de relatievitamine. Maar pas op, laten we niet te aardig doen, want het gaat erom echt te zijn!

Moet het dan eerst 'niet goed gaan', voordat we ons ervan bewust gaan worden dat 'het goed ging'? Als we niet waakzaam zijn, kan ons bewustzijn zich vullen met allerlei soorten slechte berichten, waardoor er geen ruimte meer is om de goede berichten te ontvangen.

Het is nodig aandacht te hebben voor deze bewustzijnshygiëne, om de roest op onze innerlijke carburateur te verwijderen, onze bougies schoon te maken, de ontsteking na te kijken en, vooral, om ons ervan te verzekeren dat we de juiste brandstof kiezen: lopen we op goede of slechte berichten?

'Laat de emmer niet overlopen, leeg de emmer regelmatig'

'Boosheid begraven is een mijn begraven'.