Het huis van je ziel

Je ziel vernieuwen

Ik besta in relatie tot mensen, dingen en denkbeelden. Dat betekent dat ik mijzelf zie zoals ik ben, niet zoals ik graag zou willen zijn. Bevrijding is mogelijk door oude gewoontes- en denkpatronen los te laten en nieuwe aan te leren. Leren is een constante beweging zonder verleden tijd.
Een nieuw soort vrijheid.
We beschikken over een  innerlijke macht/kracht die ons in staat stelt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze transformatie. De menselijke geest is vaak de ultieme gevangenis. Er zijn in het informatieveld van ons bewustzijn gedragingen geprogrammeerd die ons beperken en belemmeren als een dwangbuis. We zijn verstrikt geraakt in een matrix van de negatieve overtuiging dat we niet bij machte zijn onze dromen of lotsbestemming te verwerkelijken.

Veel mensen zijn op zoek naar hun persoonlijke vrijheid door ijverig en doelgericht het ene zelfhulpboek na het andere te lezen. Maar meestal eindigt het ermee dat zij ontmoedigd raken en zich machteloos voelen. Wat op papier geweldig lijkt, laat zich in het leven niet waarmaken.

Waar zit het probleem? 
De inhoud van deze boeken worden door onze bewuste geest goed begrepen, maar de informatie zelf gaat zelden deel uit maken van de al bestaande gedragsprogrammering van het onbewuste. Wat kunnen we daaraan veranderen?

Holografische patrooncorrectie

Tot de methoden die het herschrijven van onbewuste programmeringen vergemakkelijken, behoren zaken als affirmaties, hypnotherapie en de benaderingen van de energetische psychologie. De laatstgenoemde vorm is een boeiende innovatie die bijdraagt aan het corrigeren van innerlijke overtuigingen. Deze interventies  kunnen binnen enkele minuten blijvende gedragsveranderingen veroorzaken.( kijk bij : Methoden om overtuigingen te veranderen)

Wat kunnen we zelf veranderen?
1. De eerste grote en enorm bevrijdende stap is jezelf bewust te maken van het gegeven dat wij allemaal, hoe spiritueel ontwikkeld we ook menen te zijn, gehoorzamen aan een grotendeels onzichtzichtbare gedragsprogrammering. Ons meest verlichte pad naar leren is niet het aan de kaak stellen van mensen als slechteriken of slachtoffers. Als we eenmaal hebben ingezien hoezeer ons gedrag onbewust wordt beheerst door de overtuigingen van anderen, kan ieder van ons zich ontdoen van de boeien van schuld en schaamte.

2. Een volgende stap is het nemen van verantwoordelijkheid voor de verhalen in je leven. Je bent geen slachtoffer. Alleen wanneer we zelf onze verantwoordelijkheid nemen, stellen we onszelf in staat processen en praktijken te cultiveren die ons macht geven om anders te reageren als we weer eens in een situatie vol stress belanden.

Wie naar bewuste controle over zijn leven streeft, kan daarbij steun vinden in zowel oude als nieuwe bronnen.  De processen voor het bewust managen van je leven bestaat uit grofweg drie etappes: intentie, keuze en praktische oefening.

Een nieuw hologram of zelf scheppen

Om een nieuw hologram of zelf te scheppen moeten we ons bij ons gedrag door bewuste beslissingen laten leiden, in plaats van reflexmatig te gehoorzamen aan een onbewuste gedragsprogrammering. De weg naar verandering bestaat grofweg uit drie stappen:

1. Intentie: intentie bestaat uit een duidelijke formulering van het na te streven doel en de te volgen richting. Voor je persoonlijke verandering bestaat een geschikte intentie uit een combinatie van talenten, liefde en een doel om je op te richten. Het bepalen van een intentie leidt tot het aantrekken van nieuwe ervaringen.
2. Keuze: Het formuleren van een intentie kan op onbewust niveau dingen in beweging brengen, maar echte veranderingen doen zich pas voor wanneer onze dagelijkse  keuzes onze intentie ook weerspiegelen. De keuzes die we als individu maken zijn altijd uniek en vertegenwoordigen in deze tijden van transformatie de hoogste vorm van zelfexpressie.

3. Praktische oefening: We kunnen onze veranderingen ondersteunen door een praktijk of proces te kiezen die leidt tot het in harmonie en balans brengen van onze uiterlijke wereld met ons innerlijk welzijn. Het kiezen van een praktische training of cursus met het doel je vermogens zoveel mogelijk te verwerkelijken is altijd een persoonlijke kwestie. Neem bijvoorbeeld 'mindfulness', dit is een praktische training die tot doel heeft de neiging van ons bewustzijn om naar het verleden of de toekomst af te dwalen, te beperken. Zo wordt het bewustzijn gefocust op het hier-en-nu en maakt het bewuste keuzes. Mindfulness schakelt onze automatische, onbewuste programmeringen uit, waardoor onze bewuste geest, de zetel van onze persoonlijke verlangens en aspiraties, in staat wordt gesteld ons gedrag in overeenstemming te brengen met onze intenties.

Methoden voor het veranderen van overtuigingen

www.thehealingcode.com Ontdek hoe je je immuunsysteem kunt aanjagen, je lichaam helpen zichzelf te genezen, en je natuurlijke genezingssysteem op gang kunt helpen om pijn, stress, angst, depressie en ziekte te genezen. Boek: 'The healing code'

www.emofree.com Emotional Freedom Techniques (EFT) zijn gebaseerd op ontdekkingen over de subtiele energieën van het lichaam en hebben bewezen succesvol te zijn.

www.mirmethode.nl Een Mentale en Intuïtieve Reset in 9 stappen.

www.nei-therapie.nl De NEI- methode, Neuro Emotionele Integratie,geeft mogelijkheden om te communiceren met het onderbewuste. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat psychische problemen en lichamelijke klachten meestal voortkomen uit onverwerkte emoties . 
www.neiregister.nl voor therapeuten en coaches

Omega Health Coaching

www.christinetack.be/praktijk.html

Kinesiologie