Startpagina

Onze schaduwkant

'Onze schaduw is de persoon, die we liever niet willen zijn', leer ons Jung over het verborgen fenomeen, dat deel uitmaakt van ons zelf en dat ons ik-persoonlijkheid beïnvloedt, zo niet verstoort.

Ieder mens heeft een schaduw. Deze bestaat uit al die kanten van jezelf die je verbergt, ontkent of onderdrukt. Maar deze schaduwkant kan onverwacht naar buiten komen en een klap in je gezicht geven. Vergelijk het met een bal die je onder water probeert te houden.

Zolang je je schaduwkant blijft ontkennen, zal hij je leven beïnvloeden, je loopt het risico iets te doen waarvan je later spijt hebt. Het is beter hem onder ogen te zien, te omarmen en er juist je kracht van te maken, je wordt een completer en gelukkiger mens. Je schaduw leren kennen is een zoektocht naar het herkennen van je onderbewuste. Dit onderbewuste presenteert zich als schaduwzijde waarover men doorgaans weinig controle heeft. Het zijn de negatieve stemmingen die ervoor zorgen dat we vaak onaardig reageren.

De schaduw wordt gevormd door duistere karaktertrekken dan wel minderwaardigheden, die wij graag willen verbergen of onderdrukken. De schaduw vormt daarom een probleem, ze leidt tot conflicten tussen wie we zijn en wie we willen zijn. Het is dan ook beter om je bewust te worden van je schaduw en deze donkere aspecten van je eigen persoonlijkheid te aanvaarden. Dat is het begin van zelfkennis en dat gaat zeker niet zonder problemen. De schaduw is het minst complexe facet van de menselijke ziel, daarentegen is het leren omgaan met onze schaduw wel complex, want de schaduw biedt weerstand. Het is mogelijk om de schaduw om te zetten in kracht

Het schaduw effect

Net als de kosmos bestaat uit tegenstellingen, zo bestaat de mens ook uit een dualiteit, het goede en het kwade. Behalve goede emoties, kent de mens ook emoties als angst, woede en gewelddadigheid, maar weinigen willen die ook accepteren als zijnde een deel van zichzelf. Daarom onderdrukken wijdeze emoties of we  projecteren onze zwakheden op een ander, die we vervolgens bekritiseren of als minderwaardig beschouwen. Pas wanneer de mens aanvaardt dat deze beide facetten belangrijk zijn, bereikt hij heelheid.

Maar het is een hele strijd om de schaduw te integreren in je persoonlijkheid,want iedere keer dat we slecht of minderwaardig denken over onszelf, geven we onze schaduw daarmee meer macht. Wanneer je in staat bent om je schaduw te aanvaarden, zal je leven verrijkt worden. Je ervaart een nieuwe kracht en het gevoel van mededogen ontwikkelt, okk naar onze medemensen toe. De schaduw werkt namelijk niet alleen op persoonlijk niveau, ze heeft ook op grotere schaal invloed, want ze maakt deel uit van het collectief onbewuste, het vat dat gevuld is met oerervaringen en mythen van de mensheid n dat we allemaal delen met elkaar. Dus hou op met projecteren, probeer je negatieve gevoelens op een rijtje te zien om daarna deze gevoelens te integreren in je persoonlijkheid. De schaduw is hierbij je gids;  Trouwens angst kan ook een goede raadgever zijn. Uiteindelijk zal je je schaduw ontstijgen ofwel transcenderen. Je bent niet langer meer dualistisch, maar vormt een eenheid en conflicten zullen verdwijnen, nu je niet meer denkt in goed of slecht, zwart of wit.

Ontkenning

'Onderschat nooit de kracht van ontkenning'.

Ontkenning is een psychisch afweermechanisme. Het verschijnsel treedt op als iemand wordt geconfronteerd met gevoelens of emoties die moeilijk of helemaal niet te accepteren zijn. De persoon spreekt dan de feieten tegen om het negatieve gevoel niet te beleven.

Introverte ontkenningen zijn ontkenningen tegenover zichzelf. Je houdt dan dus jezelf voor de gek.
Extraverte ontkenningen zijn ontkenningen tegenover anderen (ontslag en scheidingen).

Ontkenning is de eerste fase van rouwverwerking. Het geeft iemand gelegenheid om verdriet stapsgewijs te verwerken.

Verdringing

Vanaf onze vroege jeugd passen we ons aan  aan onze omgeving. We creëren een masker om te voldoen aan het beeld zoals een ander ons het liefst ziet. Behalve goede emoties, kent de mens ook emoties als angst, woede en gewelddadigheid, maar weinigen willen die ook accepteren als zijnde een deel van zichzelf.  Daarom onderdrukken wij deze emoties of wwe projecteren onze zwakheden op een ander, die we vervolgens bekritiseren of als minderwaardig beschouwen. Het verdringen van pijnlijke en schaamtevolle ervaringen leiden tot verharding van onze emoties.

De schaduw sluit ons af van ons ware zelf. Maar er is ook een lichtschaduw in ons aanwezig. De lichtschaduw bevat alle positieve eigenschappen, die we ook hebben weggestopt, maar we herkennen ze wel. Het zijn die verborgen talenten, die we in anderen bewonderen, maar zelf onbenut laten.

De collectieve schaduw

Net als dat de mens bestaat uit tegenstellingen, zo bestaat ook de kosmos uit een dualiteit. De schaduw werkt niet alleen op persoonlijk niveau, ze heeft ook op grotere schaal invloed, want ze maakt deel uit van het collectief onbewuste, het veld of vat dat gevuld is met oerervaringen en mythen van de mensheid en dat we allemaal met elkaar delen. 

Ziel & schaduw

De liefde helpt ons de schaduw te overstijgen. In tijden van nood beschikken mensen ineens over moed en of zijn ze in staat tot vergeving. De schaduw wijst ons op een belangrijk aspect in onszelf, waarvan we zelf vaak niet door hebben hoe het ons leven verknoeit. Gelukkig is de schaduw eenvoudig herkenbaar, maar het vergt moed om deze gevoelens onder ogen te durven zien. Zonder het zetten van die stap zullen we nooit de vreugde van heelheid smaken, waardoor we deel kunnen gaan uitmaken van een groter geheel.

Pas wanneer de mens aanvaardt dat deze beide facetten belangrijk zijn, bereikt hij heelheid. Maar het is een hele strijd om de schaduw te integreren in je persoonlijkheid, want iedere keer dat we slecht of minderwaardig denken over onszelf, geven onze schaduw daarmee meer macht. Wanneer je in staat bent om je schaduw te aanvaarden, zal je leven verrijkt worden. Probeer je negatieve gevoelens onder ogen te zien om daarna deze gevoelens te integreren in je persoonlijkheid.

Gebruik de schaduw als raadgever. De negatieve gevoelens hoeven uiteindelijk niet perse negatief te zijn, zo kan angst ook een goede raadgever zijn. Uiteindelijk zal je zijnschaduw kunnen ontstijgen ofwel transcenderen. Je bent niet langer meer dualistisch, maar vormt een heelheid en conflikten zullen verdwijnen, nu je niet langer denkt in goed of slecht, zwart of wit.