Startpagina

Spanning ontladen

Wanneer twee of meer mensen elkaar ontmoeten vindt er een complexe energetische uitwisseling plaats. Hoe je reageert op elkaars aanwezigheid wordt gedicteerd door je bewuste en onbewuste conditionering ten opzichte van de stimuli waaraan je wordt blootgesteld. Deze conditionering wordt door veel factoren bepaalsd; je genetische informatie, emotionele patronen in je familie-geschiedenis, 'eigen' ervaringen en de omgeving waarin je opgroeit, woont en werkt. Deze programmering is voor het grootste gedeelte onbewust.

Je weet niet hoe je systeem in de loop van de tijd is geprogrammeerd om met dingen om te gaan. Meestal kom je daar pas achter als je de symptomen ervaart. En dan heb je al een paar afslagen gemist.

Wie je denkt te zijn zend je uit als een energetische transmissie vanuit je lichaam. Je leuke kanten, maar ook de schaduwaspecten van jezelf hebben een duidelijk waarneembare lading. Het is de aard van deze spanning om te willen ontladen, te zoeken naar een uitweg. In die zin werkt spanning vasthouden hetzelfde als een ontsteking in je lichaam. Je systeem zal er alles aan doen om deze toxische informatie eruit te werken.

Afhankelijk van wat je in je leven hebt meegemaakt; en nog belangrijker hoe je daar ten tijde van de ervaring me om bent gegaan, bepaalt hoeveel spanning je met je meedraagt. In die zin lopen we allemaal met onopgeloste zaken rond. Met deze informatie communiceer je voortdurend met je omgeving en dat bepaalt dat je sommige situaties en mensen vermijdt of juist aantrekt. Op die manier ben je onbewust letterlijk een medeschepper van de werkelijkheid waarin je je begeeft. Het Quantumveld om je heen reageert direct op de informatie die jij er bewust en onbewust in stopt.

Schaduwkanten

In de ontmoeting met iemand anders wordt deze informatie in een fractie van een seconde uitgewisseld. Je laat op energetisch niveau aan elkaar zien wie je bent, je mooie- maar ook je schaduwkanten. Om deze energetische transmissie op te merken moet je in het moment zijn. Wanneer je zelf veel spanning in je systeem hebt zal je met je aandacht in het verleden of in de toekomst zijn. En daar is het vrijwel onmogelijk om op te merken hoe jij geconditioneerd bent in je reacties op wat die ander uitzendt.

Omdat je je niet bewust bent van deze belemmerende conditoneringen mis je een essentieel deel van het proces van energie-uitwisseling. Het enige dat je vaak te laat merkt is dat je volop in reactie bent en omdat je je eigen aandeel hierin niet begrijpt zit er niets anders op dan de ander de schuld te geven van hoe jij je voelt.

Vandaar dat we andere 'energievreters' noemen, je hebt het gevoel dat ze jouw energie afnemen. Mensen die spanning bij zich hebben en daar aandacht voor vragen is één kant van de zaak. De andere helft  waar je je niet bewust van bent of niet wilt weten is hoe jouw lichaam geconditioneerd is om met de informatie om te gaan die de ander uitzendt.

Wanneer je iemand ontmoet die b.v angstig is zal je lichaam die informatie opvangen en interpreteren. Afhankelijk van je conditonering kun je via gevoelens, emoties, gedachten of fysieke sensaties in je lichaam erachter komen hoe je reageert. Is er ten opzichte van deze sensaties b.v angst, oordeel of ontkenning dan wijs je de ander energetisch af en houd je jezelf en die ander gevangen in een oude beperkende reactie.
Je bent letterlijk in verzet tegen hetgeen de ander laat zien en dat is waar je al je energie aan verliest, daar loop je op leeg en daar wordt je moe van. De ironie hier is dat je dus geen last hebt van een emotievreter of de negatieve energie van iemand anders maar van je eigen verzet hiertegen.

In je kracht staan

Wanneer je in staat bent om je lichaam te gebruiken als intelligent biofeedback systeem wordt je je bewust van jouw geconditioneerde respons op informatie in en om je heen. Dus als je iemand tegenkomt die angst uitzendt kun je dat ergens in je lichaam waarnemen als een sensatie. Die reactie laat zien hoe jij daar op dat moment mee omgaat. Filter je deze sensatie en laat je het er zijn, dan gebeuren er drie dingen:

1. je ontlaad vanuit je eigen systeem oude spanning rondom hoe je tot dan toe omging met wat je oppikt.
2. verander je op celniveau je conditionering voor de toekomst omdat je niet langer op de oude manier vanuit beperking reageert op wat je ervaart. Waar je eerder je ervaringswereld persoonlijk nam, wilde begrijpen en probeerde te fixen maak je nu je waarneming bewust, ziet deze voor wat het is en laat die volledig zijn.
3. het derde effect is het meest wonderlijk. Wanneer je spanning vasthoudt neemt deze de ruimte in beslag ten koste van je beschikbaarheid. Door oude spanning te ontladen maak je ruimte en deze energetische verschuiving wordt opgemerkt door spanning  van mensen en ruimtes in je omgeving die op zoek is naar een punt om te ontladen. In het samenkomen van spanning en deze energetische ruimte kan lading via jouw aanwezigheid wegstromen en past de omgeving zich letterlijk aan aan jouw compassievolle staat van zijn. Je verandert het kwantumveld in dat moment.