Startpagina

Geestelijke geneeskracht

Er zijn veel verklaringen voor zelfgenezing. De vraag is echter of er iemand 'dé remedie' kan claimen. Wat we weten is dat een patiënt het genezingsproces van binnenuit kan stimuleren, en dan is dat 'dé remedie', de geneeskracht van het bewustzijn. Dit is het idee van genezing  als zelfontdekking - d.w.z genezing treedt op zodra de geest tot de ontdekking komt dat ziekte een illusie is.

Talrijke remedies-  geloofsgenezing, spontane remissie en het effectieve gebruik van placebo- of 'schijngeneesmiddelen' lijken te wijzen naar een kwantumsprong in het innerlijk bewustzijn, die het genezingsmechanisme hebben gestimuleerd. Het mechanisme maakt  een nieuwe context voor het mentaal verwerken van emoties. Het oude mechanisme voldoet niet meer!
Bij zelfgenezing voltrekt de wisselwerking tussen lichaam en geest zich via het bewustzijn, de tussenpersoon, en wordt in gang gezet door een gedachte, een emotie of een overtuiging.

Het bewustzijn herkent en kiest gelijktijdig de contextveranderende gedachte  van zelfgenezing uit alle andere (kwantum) mogelijkheden. Het lichaam zou voor een groot aantal ziekten zelf over de vereiste wijsheid en het juiste machanisme beschikken, het enige wat de patiënt hoeft te doen, is daar achter te komen en het in te zetten. 
Voorbeeld: door het vertrouwen in het woord van de dokter , zoals het geval is bij het placebo-effect, krijgt de patiënt in feite een glimp van zijn eigen vermogen tot genezing te zien.

Hoe kunnen we een actieprogramma voor onze eigen genezing op basis van dat idee ontwikkelen?

Volgen nu eerst enkele ondersteunende technieken en daarna het creatieve proces m.b.t zelfgenezing.

Lichaam-geesttechnieken

Er zijn talrijke meldingen van spontane genezing die mogelijk zijn veroorzaakt  door een uiteenlopende reeks van prikkels, medische behandelwijzen, en soms zelfs gewoon door wilskracht en overtuiging. In de wetenschap bieden ongewone verschijnselen vaak meer aanwijzingen over het systeem waar men mee te maken heeft.

Visualisatie heeft een krachtig effect op het lichaam en wordt met succes gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten (Simonton).
Op vergelijkbare wijze is het concrete effect van bidden  door gebedsgroepen voor de genezing van patiënten overduidelijk aangetoond.
Een goede relatie tussen arts en patiënt komt het genezingsproces ten goede.
Het placebo-effect 
of het innemen van 'schijnmedicijnen' is inmiddels bewezen.
Het geloof of vertrouwen dat iemand heeft in een bepaalde remedie, methode of arts.
Wilskracht en overtuiging.
Meditatie en (zelf)hypnose.
Flowervaringen; de stroom van onnadrukkelijke aandacht in je hart en de dingen om je heen.
Het kwantumaspect van genezen: het herschikken van oude contexten, verandering in de betekeniscontext. Het innerlijk bewustzijn maakt dan een drastische sprong. En het bewustzijn kiest de contextveranderende gedachte van zelfgenezing. Als je het mentale aanpakt, pak je automatisch het vitale en het stoffelijke aan. Zo werkt het, en niet anders.

Het creatieve proces van zelfgenezing

Het creatieve proces van zelfgenezing kent vier fasen; voorbereiding, onbewuste verwerking, inzicht en manifestatie met begrip.
1. Voorbereiding: de patiënten worden aangemoedigd om hun ziekte te onderzoeken, met hulp van artsen/therapeuten en er diep over na te denken. Hoe gaan we met stress om, hoe gebruiken we onze emoties; onderdrukken we ze of uiten we ze en hoe. Hoe dragen deze emoties bij aan de ziekte?
Hoe ziet onze mentale stress eruit; gehaastheid, gejaagdheid, onrust. Hoe staat het met onze verlangens en wensen? Hoe staat het met onze angsten, dagdromen en prestaties?
Het doel van de voorbereidingsfase is dus om de snelle werkzaamheid van de geest te vertragen en een open, ontvankelijke geest te scheppen, wat een essentiële eerste stap is in de richting van welke creativiteit ook. Neem de tijd voor deze fase.

2. In de tweede  fase proberen we nieuwe technieken van de lichaam-geestgeneeskunde uit. Doel: verandering aanbrengen in de manier waarop onze geest emoties verwerkt en onze defensieve houding veranderen. De blokkades  van gevoelens opheffen. 
Dit is de creatieve fase waarin we niet-aangeleerde , natuurlijke prikkels gaan gebruiken om nieuwe mogelijkheden van de geest te ontdekken. Het gaat hier over onbewuste verwerking; dat wil zeggen verwerking zonder besef. Neem b.v kunsttherapie waarbij patiënten zich laven aan prachtige kunst. De mentale voorstelling van genezing die door kunst wordt opgeroepen, gaat al heel gauw over in een onbewuste verwerking die nieuwe mogelijkheden biedt. Ook met behulp van creatieve visualisatie; voorstellingen in de geest die emoties oproepen vergezelt  van gevoelens die je (soms)een heel leven hebt opgekropt.
Op dat moment onstaat een 'creatief inzicht', plotseling en onverwacht, het moment waarop we in staat zijn om 'het pad der genezing' te kiezen uit een wirwar van mogelijkheden die door onbewuste verwerking zijn gegenereerd. Je hebt een keuze ziek of gezond zijn.
Hoe ervaar je het kiezen van een genezend inzicht?

3. Inzicht. Doel: het loslaten van alle neerslachtige gevoelens en het opheffen van de beklemming die om ons heenhangt.
We kunnen de eerste twee fasen van zelfgenezing toeschrijven aan een situationele herordening van programma's van de geest, die tot een aanpassing aan de nieuwe situatie en tot genezing leidt. Er zijn ook patiënten die een duidelijke 'spirituele' ervaring of inzicht hebben ervaren. Zij kennen de meest ongebruikelijke soort remissie waarbij het herstel plotseling, volledig en zonder enige medische behandeling plaatsvindt.

4. Manifestatie. Doel: definitieve wijzigingen in je levensstijl aanbrengen.
Om de remissie stabiel en permanent te maken, moet de patiënt  wijzigingen in zijn levensstijl aanbrengen die in gelijke mate overeenkomen met de verschuiving in de context van de mentale verwerking van gevoelens. Veel intellectuele en defensieve reacties, zullen moeten wijken voor een evenwichtiger levensstijl. Dans, lach en lummel wat rond af en toe!
Sanering van je leef-en denkwijzen kun je zelf ter hand nemen.

Mentale voeding

'Emoties zijn nog besmettelijker dan bacteriën en virussen'. - Uma Goswami

Als we het in onze materialistische cultuur over een aanpak voor een goede gezondheid hebben, bedoelen we hygiëne, goede voeding, voldoende lichaamsbeweging en een periodiek medisch onderzoek. In feite hebben we het over de zorg voor het stoffelijk lichaam. In tegenstelling daarmee begint een positieve gezondheid pas wanneer we ook gaan zorgen voor ons vitaal, mentaal en supramentaal lichaam.

Wat houdt een goede hygiëne in voor het vitaal of het mentaal lichaam? Net als fysieke hygiëne ons vertelt dat we een schadelijk fysieke omgeving moeten mijden, houdt vitale en mentale hygiëne in dat we vitale en mentale 'vervuiling' uit de weg moeten gaan. We moeten dus besmetting met negatieve emoties respectievelijk negatieve gedachten voorkomen als onderdeel van een goede hygiëne voor onze 'geestelijke en mentale' lichamen.

Voeding van het mentale houdt in dat we onszelf 'volstoppen' met goede literatuur, mooie muziek, poëzie, kunst; alles wat als 'voedsel voor de ziel' kan worden beschouwd.
Hoe trainen we het vitale en het mentale? De lichaamshoudingen van hatha yoga en ademhalingsoefeningen (pranayama); tai chi en aikido. Maar begin niet aan deze oefeningen als je een jachtige geest hebt. Ontspan je eerst. Het is de bedoeling dat je het kalmer aandoet en aandacht schenkt aan de innerlijke ruimte van je vitale energie.

Een geschikte oefening voor het mentaal lichaam is concentratie, bijvoorbeeld het bij jezelf herhalen van een mantra zoals 'ohm'. Je kunt dat ook onder het werk doen. Concentratie kost ook inspanning en kan je uitputten tot je ontdekt hoe je concentratie met ontspanning kunt afwisselen - in de trant van do-be-do-be-do. Doen en zijn afwisselen. Van tijd tot tijd zal do-be-do-be-do een flow-ervaring opleveren.

Als je positieve gezondheid serieus neemt, vergeet dan niet het contact met mensen met een goede positieve gezondheid. Evenzo is het gezonder voor je geest om niet altijd die gedachten te verwerken die iedereen al verwerkt.