Startpagina

Creatie

Creativiteit is het vermogen iets nieuws te scheppen. Iemand toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. Kijken we vervolgens naar de evolutie. Er zijn aanwijzingen dat de biologische evolutie een wisselwerking is van geconditioneerde actie en creativiteit.  Dat betekent dat wij om nieuwe problemen op te lossen, leren van vroegere, geconditioneerde acties en nieuwe contexten ontdekken die oplossingen bieden. Dit stelt ons in staat problemen als gevolg van veranderingen in onze leefomgeving op te lossen. Een proces dat 'aanpassing' wordt genoemd.

Onze scheppende kracht

Ieder mens is de onderzoeker van zijn eigen levensverhaal.  Wij zijn scheppende wezens. Wij scheppen door middel van onze verwachtingen. De grootste uitdaging hierin is het voorkomen dat we onze angstige verwachtingen creëren maar juist het mooiste en beste dat we ons voor kunnen stellen. Geloof is de scheppende kracht in ons leven en dan met name tijdens onze veranderingsprocessen. De kwantumfysica bevestigt dit. Door je geloof roep je de kleinste materiedeeltjes uit het 'niets' tevoorschijn om vorm aan te nemen in je eigen leven en je eigen lichaam.

In de geneeskunde kennen we de scheppende  werking van gedachten als het placebo-effect. het betreft het feit dat klachten door een 'nepmedicijn' waar niks in zit de werking van een echt medicijn zelfs kan evenaren. De patiënt is dus in staat door zijn geloof herstelprocessen op gang te brengen. Dit geloof wordt vaak nog versterkt wanneer hij verwacht dat hij door 'iets' geholpen wordt. Dit 'iets' kan een medicijn zijn, een behandeling of nog iets heel anders waar de patiënt geloof aan hecht. De echte werking komt echter van binnenuit. En daarmee is de geest terug in het verhaal van onze westerse geschiedenis. Nu niet als een naïef geloof, maar als een echte wetenschap. Dit biedt toegang tot nieuwe en aanvullende mogelijkheden om van binneuit te genezen.

De schepper van je eigen leven.
Jouw verwachtingen over hoe je leven loopt zijn een creatieve kracht waar je gebruik van kunt maken. Jij bent echter niet de enige scheppende kracht in je levensverhaal. Andere krachten zijn de mensen om je heen en wat zij geloven. Ook het collectieve geloof van een land of de tijdgeest bepaalt mede de uitkomst van je leven. Toch ben jij wel de belangsrijkste factor, namelijk één waar je de meeste invloed op hebt. Geestkracht kan mensen genezen, de mogelijkheid hiertoe ligt in ieder mens besloten. Sommige  patiënten lijken er - net als bepaalde topsporters- een natuurlijke toegang toe te hebben. Bedenk dat deze topsporters niet op een bankje gaan zitten mediteren en almaar denken'ik ga winnen'. Het is een extra factor waar ze gebruik van maken. Daarnaast trainen ze hard, maken ze gebruik van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun tak van sport, hebben ze een trainer, eten ze gezond, slapen ze goed, enz. We dus niet op één paard, maar maak naast geestkracht ook gebruik van reguliere en alternatiev artsen of behandelingen die voorhanden zijn.