Startpagina

Metanoia

Metanoia is een fundamentele verandering van gezindheid. Deze verandering realiseren we op eigen kracht. Vaak naar aanleiding van een grote crisis in ons leven. Het is een noodzakelijk gegeven.
Werkwijze:
- Het bestaat uit een intensieve psychische uitwisseling die het lichaam van dit thema(ziekte) ontlast.
- Het onderkennen dat alleen wat men door bewuste inspanning zelf bereikt heeft, transformerende waarde heeft.
- Het doorgronden van een ziektebeeld tot op het niveau van de ziel.
- Het op je nemen van een persoonlijke verantwoordelijkheid voor je welzijn.
- Diepgaande zelfkennis. 


Verandering van gezindheid

We dragen  bewust concrete lasten en onbewust zorgen we voor geestelijk-psychische overbelasting, we passen ons aan, we geven mee, maar als de belasting te hoog wordt, kan er iets kapot gaan in ons lichaam. Ziekten ontstaan als conflikt door terugtrekking van het bewustzijn uit bepaalde lichaamszones. We weten de gevolgen van de 'shock' van slecht nieuws, dat is op korte termijn al voelbaar(maag, hoofdpijn). Hoe moet het effect niet zijn op de lange termijn van conflikten tussen ziel en lichaam!!

Het deel van het lichaam dat beschadigd, is geen toeval, maar in overeenstemming met de wet van oorzaak en gevolg en een gids om ons te helpen. Behandeling is alleen effectief als de basis-oorzaak is verdwenen.

Taken van de ziel

Het lichaam bevrijden van die taken die eigenlijk tot het arbeidsveld van de ziel (psyche,geest) behoren.

'Ziektebeelden zijn taken geen straffen'. - Blaise Pascal
Ziekte is een resultaat van een (langdurig) conflikt tussen lichaam en geest. Zie de ziekte als een keerpunt(metanoia), een les, een correctie. Als een taak geen straf. Het is een eindproduct van langwerkende krachten; neutraliseer die krachten. Zoek door middel van symptomen naar het begin, naar de oorzaak van je ongemak. Luister en kijk naar die symptomen voorafgaand aan de ziekte.

Bevraag jezelf:
Wat sleep je langdurig met je mee?
Ben je je eigen vijand geworden?
Welke onverwerkte en naar buiten dringende zaken moeten aan het licht gebracht worden?
Welke ingesleten levensstructuren moet je in twijfel trekken?

Inzicht
Het lichaam alleen kan de schade niet repareren, als de oorzaken die op het mentale, spirituele (geest) liggen nog operatief zijn. Iemand moet de patiënt erop wijzen. Met dit inzicht kan de patiënt die krachten(angst, machteloosheid, enz) gaan neutraliseren in zijn lichaam, met effect. Maar pas op; de ziekte kan de ware oorzaak vertroebelen en ervan afleiden.

De mentale houding
De Homeopathie bestudeert de houding van mensen naar het leven (hun leven). Verandering en verbetering van de 'fouten' zullen ons er beter uit doen komen.

 

 

Waarheden voor onze natuur

Om de 'natuur' van ziekte te begrijpen moeten we enkele fundamentele waarheden onder ogen zien.
1. Mensen hebben een Ziel; hun ware Zelf; ze zijn 'heilig' van nature.
- dit is voor ons een gids die ons beschermt en bemoedigd, geduldig en weldadig.
2. Als we onszelf kennen in deze wereld, kunnen we onze  persoonlijkheden ontwikkelen door ervaring, kennis en het ontwikkelen van waarden.
- om onze natuur te perfectioneren
- en we worden  geplaatst, op een plek die voor ons het meest geschikt is, om te leren
3. Het leven op aarde is een korte passage, een doorgang in de evolutie
-onze lichamen zijn tijdelijk, onze ziel is onsterfelijk
4. Zolang onze zielen en persoonlijkheden in harmonie zijn is er liefde en vrede, geluk en gezondheid.
- als onze persoonlijkheden, door de overtuigingen van anderen, of wereldlijke ideeën het eigen pad niet volgen onstaat een conflict.
- dit conflikt is de oorzaak van ziekte en ontevredenheid
- zolang we het werk dat we doen, doen volgens de principes van onze Ziel; gaat het goed
- waar we ons ook bevinden; hier zijn de lessen en ervaringen die nodig zijn voor dit moment, voor onze evolutie en geeft ons het beste voor onze ontwikkeling
5. De creatie van alles bestaat uit liefde.
- alles waar we ons bewust van zijn is een manifestatie van liefde
- we zijn niet afgescheiden, dat is onmogelijk
- er is altijd een straaltje licht, een sprankje hoop
- ook onze individualiteit is deel van de grote centrale kracht
- iedere daad tegen onszelf of een ander heeft invloed op het geheel.

Twee grote gevolgen: een dissociatie tussen onze ziel en onze persoonlijkheid en wreeedheid naar anderen is een zonde (nalatigheid) naar de Eenheid. Dit leidt naar ziekte. Als we ontdekken waar we een fout maken en kans zien die op tijd te herstellen dan geeft dit vrede en vreugde. Hoe dan ook, begrip en correctie van onze fouten brengt ons richting gezondheid en opluchting.
We falen door niet te gehoorzamen aan de regels en principes van onze ziel. En daarmee handelen we tegen de Eenheid. We leren door intuïtie, instinct, en door bewustzijn. En daarmee kan ziekte dus preventief en genezend werken.