Startpagina

Trainingen voor lichaam en geest

Mensen met chronische gezondheidsproblemen, lichaam- en geestgerelateerd, kunnen op een geheel nieuwe en vaak levensveranderende manier  met pijn leren omgaan, enkel door hun geest op een andere manier te gebruiken. Door vaart te minderen in je leven, door gedachten vriendelijk op te merken en de gedachten die nutteloos zijn niet te voeden, kunnen we geleidelijk aan een gezondere manier ontwikkelen om onze geest te gebruiken. En door je 'metacognitieve' spieren te ontwikkelen. Daarover later meer.

We leven in een 'doen-cultus'. We zijn druk met onze geest en lichaam. Hoe maken we meer
'hoofdruimte', hoe kunnen we een radicale manier ontwikkelen om de relatie met onszelf te veranderen. Welke gezondheidsbevorderende veranderingen en zelfreguleringsmechanismen van het lichaam zijn er voor ons?

 

Het lichaam

Je lichaam is een intuïtief werktuig, dat je waarschuwt voor problemen in je emotionele gezondheid door lichamelijk een schreeuw te geven. Ik geloof zelf dat lichaam en geest echt één zijn of zouden moeten zijn. Dat hoe meer ze één zijn, des te beter 'ik' me voel. De uitdrukking ' ik zit lekker in me vel' dekt die lading heel aardig: dat het positief ervaren van het 'zelf' alles te maken heeft met het thuis voelen in je eigen lichaam. Het is voor de meeste mensen heel goed merkbaar hoe lichaam en geest verbonden zijn in alles, ook al staan we er niet altijd bij stil.

Er zijn genoeg voor-beelden van fysieke uitingen van psychische verschijnselen die iedereen kent. Spanning of stress bijvoorbeeld is typisch iets dat zich vaak fysiek uit. Sterker nog: we verraden veel van ons innerlijk in lichaamstaal. Bovendien kan fysieke pijn ons 'een ander mens' maken en andersom is ook aangetoond dat een gebroken hart ook werkelijk (fysiek meetbaar) pijn doet. Het verband wordt ook veelvuldig weergegeven in onze taal; denk aan uitdrukkingen als ' ik heb mijn buik er vol van'.

Lichaam en geest zijn dus onlosmakelijk verbonden. Mijn lichaam als deel van mijn identiteit. Dat is tegelijkertijd iets dat erg moeilijk kan zijn. Juist als we door ziekte, pijn of andere reden de gebrokenheid of imperfectie van ons lichaam ervaren. Toch moeten we hierbij ook leren, het lichaam toch weer te omarmen, bij ons 'zelf' te houden in plaats  van ertegen te vechten, juist te luisteren wat het zegt.

Er moet een vriendschap tussen lichaam en geest zijn, zodat ze kunnen samenwerken. En juist dat maakt ons sterk. Niet 'tegen jezelf' te zijn, maar één te zijn. De eenheid van lichaam en geest en de identiteit van ons lichaam, denk aan de uniciteit van vingerafdrukken, maar ook aan de ogen als spiegel van de ziel. Ik ben de ogen die ik heb, maar ook hoe ik door die ogen kijk.
Wie ik ben, is geest en lichaam.

De geest

Onze gevoelens hangen samen met het functioneren van de programma's die het bewustzijn helpen met de vernieuwing van het zieke orgaan. Vaak zit er een blokkade op het gevoel.
Hoe kan ik uit de situatie stappen zodat ik er een ander beeld van krijg. Zodra je een ander beeld hebt van jezelf, kun je er anders mee omgaan. Pijn, verdriet, tragedie loutert, het kan het mooiste in de mens omhooghalen.

Train jezelf om steeds op een andere manier over situaties te denken, zodat je er anders mee om kunt gaan. Als het toch allemaal bedacht is, dan kun je het net zo goed zo bedenken zoals je het zelf hebben wilt. Ieder mens bouwt zijn eigen wereld in zijn eigen verbeelding. Hij bezit de macht om te kiezen, maar niet de macht om aan de noodzakelijkheid van het kiezen te ontsnappen. 

Onderzoek het basispatroon van je leven
De meeste mensen hebben geen idee hoe vast ze zitten in beperkende groeven en gedragspatronen. Soms hangt er een dichte mist van zware energie om hen heen. Deze patronen zijn diep in het onderbewustzijn gegrift, in de diepere lagen van het onderbewustzijn waarvan de geest zich moeilijk kan bevrijden.

Daarom is het noodzakelijk op het niveau van het oorzakelijke patroon door te dringen. Breng het patroon in een andere vorm tot expressie. Welke thematiek is bepalend voor jou leven?
Vergeet het niet; ziektebeelden zijn de expressies van patronen. Vervang het beeld en laat het patroon verdwijnen. Verzin een goed alternatief.

Metacognitie

Metacognitie ontwikkelen is een vaardigheid om over je gedachten na te denken. We kunnen gedachten negeren of veranderen. We kunnen onze geest beïnvloeden.
Als we depressief worden, merken we dat we negatieve gedachten krijgen over onszelf, ons leven en de wereld om ons heen. We denken aan de dingen die gebeurd zijn en hebben geen hoop voor de toekomst. Onze gedachten versterken onze geestesgesteldheid en zijn vol zelfkritiek en pessimisme.

We laten onze gedachten ons 'straffen' en versterken de wijze waarop we ons voelen. Alsof ongelukkig zijn niet genoeg is, geven we onszelf de schuld van onze ongeluksgevoelens; we versterken ons gevoel dat we tekortschieten en geen controle hebben en dit houdt ons depressief. En de depressieve periodes nemen toe(zelfs als er geen grote crisis heeft plaatsgevonden die er aanleiding toe heeft gegeven (en daarmee ontstaat een chronische terugkerende aandoening).

De cognitieve therapie leert ons inzien dat onze negatieve opvattingen en gedachten soms niet juist zijn. Dat de geest onder stress alles door de vervormde spiegel van onze projecties interpreteert, en alles erger maakt dan het in feite is. Als we leren dat we niet alles hoeven te geloven wat onze geest ons vertelt, zijn we metacognitie aan het ontwikkelen; we kunnen ons distantiëren van negatieve gedachten, er niet zo gedomineerd door raken en de krachtige greep die ze op ons leven hebben losser maken.

We hoeven onze gedachten niet zo persoonlijk te nemen. Als we dat kunnen, zullen onze negatieve gedachten niet meer zo allesverterend zijn en kunnen we langzaam beginnen op te krabbelen uit de depressie.

Metacognitie ontwikkelen

We proberen dus negatieve patronen die we in ons leven hebben los te laten. Maar proberen onze geest te veranderen met onze geest is niet gemakkelijk! Omdat te kunnen, moeten we de gedachten die ons zoveel verdriet doen apart houden van de grotere, ruimere matacognitieve geest die die gedachten vriendelijk in bewustzijn kan houden en die niet hoeft te geloven wat ze ons vertellen.

Mindfulness -instructies
Dat is precies wat mindfulnesstraining biedt. Mindfulness versterkt onze metacognitieve spieren. Je leert je niet meer te verzetten tegen je beleving en die in plaats daarvan gewoon te observeren. Je gelooft je negatieve gedachten niet langer.

Leer ruimte scheppen tussen je gedachten en je geest om werkelijk te kunnen zien dat gedachten geen feiten zijn. Leer vraagtekens te zetten bij je gedachten in plaats van compleet op te gaan in je gedachten. Je geest kan zo krap aanvoelen dat het bijna lijkt of je stikt- in die staat kunnen onze gedachten zo overweldigend zijn dat het bijna onmogelijk is om te aanvaarden dat ze niet zo 'echt' zijn als ze wel lijken. 
We kunnen ons wel futloos, letargisch en traag voelen als we depressief zijn, maar innerlijk zijn we verlamd door onze voortmalende geest. Het obsessieve gepieker dat bij een depressie hoort is nog een voorbeeld van overactiviteit. Alleen vindt het deze keer op een geestelijk niveau plaats.

Het is ook zo bij chronische lichamelijke pijn, vechten tegen die pijn of die proberen te ontvluchten, kan het erger maken. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht. 

Onze geest gaat steeds sneller werken als we een uitweg uit onze problemen proberen te vinden, hoewel dit ons in feite dieper in een depressie stort. Zo raken we steeds meer uitgeput, steeds gestrester en steeds depressiever.

Intuïtie

Er zijn verschillende redenen waarom je lichaam defect kan raken, maar elke ziekte wordt beïnvloed door emotionele factoren in je leven. Er is een verband tussen denkpatronen, foute menselijke gedachten en gezondheid. Angst, woede, verdriet, liefde en vreugde hebben specifieke invloeden op het lichaam.
Woede heeft invloed op de spieren en zorgt voor vernauwing in de bloedvaten. Angst zorgt voor het vrijkomen van stresshormonen. Emoties en gedachten volgen een typisch patroon als ze in de vorm van ziekte geprojecteerd worden op het lichaam. Als we ons niet bewust zijn van een emotionele situatie in ons leven komt deze informatie tot ons via intuïtie.

We beschikken over vijf aardse zintuigen en vijf parallelle intuïtieve zintuigen waarmee we extra informatie kunnen verkrijgen: helderhorendheid, helderziendheid, heldervoelendheid, helderruikendheid en helder proevendheid.
voorbeelden:
- een vieze smaak in je mond
- je ruikt iets verdachts
- onderbuikgevoel
- hartzeer
We moeten onze aandacht richten op de boodschappen die ons lichaam ons via onze intuïtie zendt. Ons lichaam waarschuwt als er iets uit balans is. Uiteraard hebben we ook logica en feite nodig om volledig te begrijpen welke onevenwichtigheden in onze levenswijze onze gezondheid beïnvloeden.

Train:
1. kijk naar het patroon dat zich ontwikkelt heeft in je leven
2. neutraliseer negatieve denkpatronen
3. zoek de onevenwichtigheden in je leven
4. ons emotionele centrum: vraag je af of je je veilig voelt in de wereld. Elke onzekerheid geeft afwijkingen in je bloed, je afweersysteem, je botten, gewrichten en je huid.
5. als je niet krijgt uit relaties wat je nodig hebt uit relaties zullen je lichaam en geest dat vertellen. In eerste instantie volgt vermoeidheid, huiduitslag of gewrichtspijn. Als je dat negeert volgt het chronisch vermoeidheidssysteem. Welk deel van je lichaam 'uitvalt' hangt af van de oorzaak van het gevoel van onveiligheid.

6. pak onderliggende overtuigingen zoals twijfels, angsten aan.

7. ook negatieve gedachten zoals:' ik heb niemand die me helpt'
Onderzoek of je een zwakke relatie met jezelf onderhoudt; het onvermogen om zelfstandig in de wereld te staan.

Sociale interactie speelt een essentiële rol in de dagelijkse regulering van ons lichamelijk stelsel. De behoeften van je familie, groep, relaties mogen nooit je eigen behoeften(gezondheid) overschaduwen. Als alles energie vreet, klopt het niet, het is de bedoeling dat ze iets teruggeven. Dan hoor je erbij!


Onveilige gevoelens en hulpeloosheid kunnen ontstaan na een zware schok zoals een abrupte verhuizing of als je op traumatische wijze het huis hebt moeten verlaten. We kunnen dan ons haar verliezen(onze wortels). 
Sociale integratie creeërt een sterker afweersysteem. Zo kennen auto-immuunziekte  zgn. remissie-periodes en klachten periodes. Train d.m.v affirmaties 'Ik weet dat het leven me altijs steunt' en stroom met gemak met veranderingen mee.Een nieuwe houding aanleren

Waar geef je teveel levensenergie weg?

Vraag hulp bij kleine dingen. Begin klein, en bij het begin van een probleem.
Stel de emotionele component vast van een gezondheidsaandoening (slapeloosheid- waar lig je wakker van)
Ontspan en erken je eigenwaarde; laat die voortdurende controlebehoefte los.
Ontwikkel een levensvisie, de doelen volgen vanzelf.
Vertrouw het levensproces.
Probeer je ware identiteit op te bouwen en te beseffen dat die waarde heeft. Breng tijd door met jezelf.
Ontwikkel vanuit je huidige zelfbesef en zelfvertrouwen een nieuwe verhouding naar verantwoordelijkheden, perfectionisme, angst, onzekerheid, het verleden, negatieve denkpatronen, bezorgdheid, competitie en  spijsverteringsklachten. Onderzoek of je verslaving aan medicijnen een reden is om je emoties te verbergen of te onderzoeken.
Leer je emoties ervaren en uiten zonder je erdoor overweldigd te voelen.
Emotie is bewegen, om vreugde te vinden en te beleven!
Communicatie: hoe goed communiceer je in het leven? Luisteren en praten, horen en gehoord worden zijn verschillende kanten van ons bestaan. Een mogelijkheid om uiting te geven aan persoonlijke teleurstellingen. Vertel je verhaal opnieuw en geef er een positieve draai aan.
Wat moet je ervoor doen: stel je open en bereid je voor op een aardverschuiving. Stel je zelf de volgende vragen:

'Wat voor soort iemand wil ik zijn? Beantwoord , nadat je hebt vastgesteld wie je wilt zijn, de volgende vragen: is de persoon die je wilt zijn, heel anders dan degene die ik nu ben?

Als dat zo is, denk er dan over na wat daar de reden van zou kunnen zijn.
Kijk om je heen en zie hoe de wereld jouw geluk en 'flow' spiegelt.

Verander je verhaal om te worden wie je wilt zijn.
Hef alle sabotage op.
Schrijf je persoonlijke verschuivingsstatement en lees dat regelmatig door en vul het aan.