Standaard pagina

Life is an echo

Life is an echo what you send out comes back.

What you sow, you reap

What you give, you get

What you see in others, exists in you

Remember, life is an echo

It always gets back to you

So give good ness.

- Zig Ziglar

Waarom deze wetten?

Als mens zijn we gewend om te denken in patronen en concepten. Dat is logisch, want anders zouden we alle binnenkomende informatie en prikkels niet eens kunnen verwerken. Ons brein werkt zo dat we feiten en gebeurtenissen moeten kunnen filteren en plaatsen om enige grip te krijgen op de nogal complexe werkelijkheid. Daarom vereenvoudigen we alles tot we het wel kunnen bevatten en begrijpen met onze ratio.

We zijn echter niet alleen rationeel ingesteld, maar ook emotioneel en zelfs spiritueel. Tussen deze drie aspecten een goede balans kunnen bereiken, is essentieel voor een vervuld leven. Doorschieten in uitersten valt zeker niet aan te raden. Goed geaard zijn en deel uitmaken van 'het dagelijkse leven': het is en blijft belangrijk.

Je spirituele natuur ontkennen, is echter wat de meesten onder ons vandaag doen in deze doorgedreven rationele wereld. Dat doet je helaas afscheiden van de bron. Het is ook niet goed voor je mentale evenwicht. Dan zit je ego aan het stuur, maar je ziel kan haar rol niet voluit spelen. Hoe meer je ziel  aan het stuur  zit, hoe minder drang om de leemtes met allerlei te willen compenseren. Met materieel gewin, egobevestiging en een bewustzijn dat voortdurend fluctureert en evolueert. De show stelen en louter functionele relaties onderhouden waarbij een goede afstemming ontbreekt is niet verkeerd, maar het is wel een beperkte visie op het leven en op liefde.

In de flow komen..

We beschikken ook over een emotionele natuur en mentale intelligentie. Onze intenties en ideeën hebben een positieve of negatieve gevoelskwaliteit want ze zijn verbonden aan emoties. Een neutrale kwaliteit hebben ze zelden, want dan dien je jezelf volledig de observatorrol eigen te kunnen maken en de negatieve emoties  verbonden aan pijnlijke herinneringen, te kunnen uitvlakken. Observator van je eigen leven is echt niet zo makkelijk, maar het maakt alles wel veel makkelijker voor je. Zo beland je namelijk in 'de flow' want je bevind je dan op een hoger bewustzijnsniveau  en krijg je een betere connectie met 'het al'. Het is ook zeker niet hetzelfde als je gevoelens uitschakelen.

 

Energie

Aangezien alles in het universum uit energie bestaat en die energie vervolgens ook uitstraalt, heeft alles een bepaalde frequentie. Die frequentie ligt niet vast. Energie gaat ook noit verloren; negatieve energie is op elk moment transmuteerbaar naar positieve energie en omgekeerd. Eenvoudig gesteld: datgene wat gelijk gestemd is, dat resoneert met elkaar. Liefde en waarheid  zijn hele sterke energieën want ze hebben een hoge frequentie.

Mensen die zoveel mogelijk in waarheid leven omtrent zichzelf en die in staat zijn onvoorwaardelijke liefde te geven, zenden lichtgolven(fotonen) uit op een hele hoge frequentie. Zonder goed te weten waarom dit zo is, voelen andere mensen zich tot hen aangetrokken. Het zijn ware energiebakens. Mensen die door trauma en verdriet teveel negatieve energie opslaan, worden vaak om dezelfde reden vermeden, tot ze weer meer licht toelaten in hun leven en dit ook weer gaan uitstralen.

Bewuster denken, handelen en leven.

Door de kennis van de universele of kosmische wetten zal je veel bewuster omgaan met je gedachten en je menselijke relaties. Je begrijpt nu dat alles er toe doet. Niets is zin-loos.
Als alles steeds met elkaar in interactie is, dan onderhoudt alles ook relaties met alles, altijd en overal. Zelfs de kleinste gedachte, handeling heeft al invloed.... Een gedachte is dus ook energetisch geladen. Dus als grote groepen mensen fout denken haalt dat de hele boel uit balans.
Het kan zelfs escaleren.

Via de wetten begrijp je beter dat je zelf aan het stuur van je leven zit, ook al kan je niet alle omstandigheden controleren of alle uitkomsten van je handelen vooraf goed voorspellen; dat hoeft ook niet, enig avontuur mag het leven wel houden.

Je bent als mens lang niet zo beperkt als je altijd werd voorgehouden, we zijn heel krachtig. Als je klein denkt ga je vast de hele tijd op zoek naar helden. Onze culturele achtergrond heeft ons onze kracht doen vergeten. We groeiden op in een schuld- en boetcultuur, en beperkende gedachten horen daar bij. Het is niet nodig dat we onze levenssituaties slaafs dienen te ondergaan, dat we beperkt zijn en hulp dienen in te roepen van experts en machtige anderen.

Via de wetten leren we onze eigen sturende krachten beter inschatten en gebruiken.Leven we bijvoorbeeld voortdurend in angst, dan trekken we vooral gevaarlijke situaties aan. In zekere zin zal je door die situaties je eigen angsten weer bevestigd zien. Je zal dus denken dat de wereld zo in elkaar steekt, want je trekt telkens opnieuw gevaar aan. Dus niet het denken dat je je leven als een lotsbestemming moet ondergaan houdt je klein, maar je eigen gedachten maken jouw benarde realiteit.

Besef dat het constant aanwezige negatieve nieuws ons geen goed doet.We hebben grote behoefte aan positief, opbouwend nieuws dat ons weer in onze kracht zet.

Onze zielskrachten

Er is een zekere lotsbestemming en er is heel zeker ook een zielsplan, maae je ego beschikt ook over een eigen wil, over een eigen stuur. Jij neemt je beslissingen nog steeds zelf. Jij krijgt zielsgewijs steedsnieuwe kansen en situaties voorgeschoteld, en ofwel je maakt goede of slechte keuzes.

Maak jezelf ondertussen niet te groot en sta onderweg je krachten ook niet af. Deel ze, maar geef ze niet weg. Besef dat rationele keuzes  niet altijd de beste keuzes zijn, je intuïtie geeft je een veel betere leiding, want ze is verbonden met je hart, jeziel,met je hogere zelven en je ware godskracht. Maar dat moet je je intuïtie ook ontwikkelen en erop leren vertrouwen. Dan moet je als rationele mens ook leren loslaten in vertrouwen.

De universele wetten

Alles wat leeft is onderworpen aan natuurwetten. Maar er zijn ook hogere wetten en deze zijn veel subtieler.Ze leveren niet meteen zintuiglijk bewijs zoals in de natuurkunde. We kennen bijvoorbeeld de wet van actie en reactie. Dat is enerzijds een natuurwet, maar tegelijk ook een universele wet. Geen enkele actie blijft zonder gevolg omdat door actie energie in beweging wordt gebracht. En dat gebeurt ook in de subtielere sferen. Die wet heeft al invloed op je gedachten. Gedachten zijn ook energievormen. Met gedachten creëer je je eigen toekomst.

De meeste mensen willen de wet van overvloed en succes leren kennen. We interpreteren het woord 'overvloed' wellicht nogal kapitalistisch omdat we in het kapitalistische systeem opgroeiden. Het bereiken van je persoonlijke doelen is ook het hebben van succes. Tevreden zijn is ook een groot succes. En laten we vooral 'gezond zijn' niet vergeten.

De wetten

De wet van verwachting: de energie volgt de gedachte; wij bewegen ons voort, maar nooit verder dan ons eigen voorstellingsvermogen of wat we voor onszelf kunnen bedenken. Dus door onze verwachtingen bij te stellen of te veranderen, verandert ook onze ervaring.

De wet van actie: niets manifesteert zich alleen. Actie is het geven vanenergie aan intenties en ideeën. Ook concepten als liefde, moed, empathie en verbinding betekenen zonder actie niets. Tegenover het doen hoef je niet steeds een beloning te verwachten. Steeds maar weer geven aan dezelfden zonder iets terug te krijgen als wederdienst, is het installeren van afhankelijkheid.

De wet van actie en reactie: elke actie veroorzaakt deining, ook al merk je het niet. Al wat je uitstuurt komt volgens deze wet ook bij je terug want energie gaat nooit verloren in het universum. Goede of slechte energie.

De wet op balans: verslavingen duiden altijd op disbalansen. Alles zoekt van nature naar balans. De wet op balans beheerst alle andere menselijke wetten. Met pure gedachten bereik je ultieme wijsheid. Laat alle invalshoeken toe, zonder de behoefte te hebben je eigen gedachtegang te moeten opdringen of verdedigen. Niemand zou je mogen toelaten jouw realiteit te bepalen, zo geef je je eigen karcht en zelfautoriteit weg en deze mensen kunnen overigens nooit jouw volledige realiteit overzien.

Nog meer wetten...

De wet van discipline: door gedisciplineerd te zijn, bereik je meer dan door lukrake acties te ondernemen. Discipline brengt je naar focus en net daardoor is discipline het meest zekere hulpmiddel om uiteindelijk vrijheid en onafhankelijkheid te bereiken. Discipline veronderstelt immers een gedachtefocus over langere tijd. Discipline en toewijding, zorgen voor een brug vanaf het startpunt naar het bereiken van je doelen.