Startpagina

Ziek zijn aan je ziel is normaal!!!

Je merkt dat je niet langer betrokken bent bij je werk en je leven. Je functioneert als een robot. Je stort in, een burn-out of een bore-out is het gevolg, omdat je ziel(bezieling) niet meer meespeelt. Het leven is tot stilstand gekomen.

Omslagpunt
Dan is het tijd voor een work-out; zie het als een sleutel tot verandering, een (om)keerpunt in je leven, een positieve kracht die bevrijding biedt uit de 'zinloosheid'. Spiritueel gezien is het een wederopstanding; de Fenix herrijst uit de as, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden liggen in het verschiet! Een volgende stap in je (spirituele)ontwikkeling dient zich aan. Ervaar dat het 'normaal' is om ziek te zijn aan je ziel!!!

Welke leeropgaven en onopgeloste zaken brengt het zielinfarct  met zich mee?
Welke lichamelijke, psychische, ziels, emotionele en sociale inzichten levert het op?
Welke ontwikkelingsmogelijkheid doet zich voor?
Wat zit me dwars?
Waatoe dwingt het infarct mij?
Van welke oorspronkelijke behoeftes en uitdagingen ben ik ver verwijderd?

 

Detox voor je ziel

Sta stil in de rivier.
Reageer niet op alles.
Laat het voorbij stromen, de meeste problemen lossen zich vanzelf op.
Volg de cyclus van de maan; bij volle maan is het tijd voor actie en nieuwe plannen.
Maak een feelgoodplan; wat heeft een positief effect op je?
Organiseer stilte in je hoofd. Hou op met vergelijken en denken vanuit oordelen.
Zie je emoties onder ogen.
Richt je aandacht ,dat geeft kracht.
Let op je ademhaling.
Wees je bewust van je lichaam, geest en je gevoelens. Laat je niet alleen leiden door je zintuigen. Jij kunt kiezen.
Ontwikkel een lichaamsbewustzijn: leer 'zijn' in plaats van 'doen'; en 'voelen' in plaats van 'denken'.

Maak je hoofd leeg.

 

Kloof in je ziel

Bij veel stemmingswisselingen  en emotionele stoornissen  is er sprake van een kloof in de ziel.
Deze kloof laat een loskoppeling zien tussen de emotionele en mentale aspecten van empathie. Door deze  onbalans kunnen  mensen hun stemmingen niet  reguleren. Ze switchen heen en weer van euforie naar diepe depressie en terug. Er is sprake van een gespletenheid tussen de 'goede' en 'slechte' kanten en het zelfvertrouwen is vaak nihil.   Zij hebben regelmatig abnormale innerlijke ervarings en gedragspatronen, waarmee ze vaak schade aan zichzelf of aan anderen berokkenen. Hun gedachten zijn niet nuttig of heilzaam en zijn lange tijd indringend aanwezig.

Zijn ze down dan voelen ze schaamte en zijn niet in staat om het feit te accepteren dt ook zij het waard zijn om lief te hebben. Zijn ze op hun top, dan kunnen ze onmogelijk hun innerlijke schaduw of het gewonde kind in zichzelf aanvaarden, zo fantastisch vinden zij zichzelf.