Standaard pagina

Wat zegt je lichaam je?

'Don't make the body
do what the spirit
does best, and don't put
a big load on the spirit
that the body could
easily carry'.

- Rumi

Innerlijke dialoog

Balans

Ons lichaam is een universum in het klein; 
door gevoelens en gedachten in balans te brengen
ontstaat harmonie.