Standaard pagina

Emotionele ontgifting

In iedere op drama beluste persoon schuilt een onverwerkt trauma. Drama is de manier waarop hij of zij om liefde vraagt en om hulp en begrip smeekt. Achter al onze problemen met gezondheid, overgewicht, verslaving, slaap en relaties gaan niet geheelde trauma's schuil.
Secundaire trauma's lopen we op door te veel nieuwsverslagen van gruwelen en tragedies te bekijken. Trauma is ook de reden waarom we verslaafd zijn aan reality-tv, roddels over beroemde mensen, enge films en dramatisch ingestelde vrienden.

De definitie van trauma moet je ruim nemen; we zijn ooit ontzettend geschokt geweest, we hebben ons hulpeloos gevoeld of zijn ontzettend bang geweest. Deze gebeurtenissen veranderen de chemie in je hersenen en laten psychische littekens achter. Neem je je gevoelens niet serieus dan kan dat genezing in de weg staan. Het helen van dergelijke patronen vergt een consequente inzet. 

Emotionele ontgifting is er ook op het fysieke vlak; je huid verandert, jeuk verdwijnt , gewichtsafname, enzovoort. Dat jij, en zoveel andere mensen, drama in je leven ervaart, komt doordat je aan histamine verslaafd bent. En een opeenstapeling van histamine komt door : voeding, stress en het niet verwerken van trauma. Hoe ontsnap je aan deze cyclus?

Het verband tussen drama en trauma

'In iedere op drama beluste persoon schuilt een onverwerkt trauma' of een vastgehouden trauma in je lichaam en geest.
In moeilijke situaties en problematische relaties is er vaak sprake van drama. Drama wordt gedefinieerd als belastende omstandigheden, patronen of relaties waarop je geen greep lijkt te hebben. Als er voortdurend drama in je leven is, komt dat waarschijnlijk door trauma's uit je verleden.

Trauma is een situatie die zo veel pijn geeft(emotioneel, cognitief en/of fysiek) dat je gevoel van veiligheid erdoor verdwijnt. Posttraumatische symptomen komen vaker voor bij mensen die tijdens de traumatische gebeurtenis hevige angst, hulpeloosheid of schrik ervaren.

'Drama' betekent handelen of doen en verwijst naar theaterproducties. Onze moderne definitie lijkt daarop, maar verwijst nu ook naar het levenstoneel. Wanneer iets een drama wordt genoemd, betekent dat meestal dat het gaat om iets wat emotioneel pijnlijk is.

'Trauma' is een oorspronkelijk Grieks woord, dat wond, pijn of nederlaag betekent. Trauma wordt als medische term gebruikt voor een fysieke verwonding, maar veel trauma's verwonden de geest en de emoties. Dat geldt met name als je in je leven herhaaldelijk verwond bent geraakt.

In veelgevallen van trauma voelt de persoon de dreiging van de dood. Voorbeelden hiervan zijn: verkeersongelukken, kindermisbruik, natuurrampen, oorlog, ernstige ziekten, de plotselinge en onverwachte dood van een dierbare of misdaad. Trauma verandert je hersenpatronen, waardoor je meer geneigd kunt raken het trauma en het drama opnieuw te beleven.

Jouw hang naar drama

Drama, een secundair patroon dat voortvloeit uit trauma, is een vorm van zelfsabotage en zelfbestraffing die uiterst verslavend is. Zelfs als je roept dat je niet tegen drama kunt, is er 'secundaire winst' te behalen als je je in dramatische situaties of relaties begeeft:
* Je krijgt medeleven en anderen vormen van aandacht van anderen
* Je concentreert je op de problemen van iemand anders in plaats van op die van jezelf
* Je geeft jezelf een fantastisch excuus om uitstel te plegen
* Je hebt het gevoel nodig te zijn, ofwel door anderen te redden, ofwel door jezelf gered te worden

Drama is een ongelukkig onderdeel van het telkens weer opnieuw slachtoffer worden, van het herhalen van trauma, een veelvoorkomend verschijnsel bij mensen die getraumatiseerd zijn. We vinden dat drama ons overkomt, we hebben vaak het gevoel dat wij er niet de bron van zijn.  Maar je beslist zelf: bij het kiezen van vrienden of partners die een dramabeluste persoonlijkheid hebben, door te focussen op een aktiviteit met een lage prioriteit, ipv te werken aan datgene wat voor jou van belang is, het negeren van je innerlijk weten dat je waarschuwt bij iemand uit de buurt te blijven, bepaald gedrag of een bepaalde situatie te mijden, het uitgeven van meer geld dan je hebt te besteden, het gebruiken van middelen die je onrustig maken.

In hoeverre laat je drama toe?
Hoezeer 'haak je aan' bij het drama van anderen?
Weet je het verschil tussen vanuit een drama-instelling anderen redden en echt iemand in nood helpen?
Trek je je eigen drama aan?


Drama gebonden:
- ik kan niet tegen alleen zijn
- ik ben liever bij een moeilijk persoon dan dat ik alleen ben
- ik voel me meestal aangetrokken tot mensen die problemen hebben
- ik heb meer dan één partner gehad die gewelddadig was
- ik heb een pijnlijke jeugd gehad
- ik voel me vaak schuldig
- ik lees graag over beroemdheden, kijk naar realityprogramma's  en ik weet veel over beroemdheden
- mijn leven zou wel een realityprogramma kunnen zijn/ een aaneenschakeling van voorvallen
- mijn omgeving klaagt dat ik sterk overdrijf
- ik heb er vaak spijt van dat ik niet op mijn intuïtie ben afgegaan
- ik kan me moeilijk concentreren, ben vergeetachtig
- soms voel ik me niet echt, alsof het leven slechts een film is
- mijn huid jeukt veel
- ik voel me vaak opgezet doordat ik teveel vocht vasthoud
- ik  voel me vaak afwezig, alsof ik niet in mijn lichaam ben

Ben jij bereid je leven door stress te laten bepalen?
Je hebt de keuze zeg ja of nee tegen stress.

 

Drama- aantrekkings-cyclus

Onze hersenen zijn een zelfbeschermingsmechanisme en kennen vier reacties op een trauma.
Deze vier reacties zijn: Vechten, Vluchten, Verstarren(bevriezen), Vleien (pleasen, voegen, proberen te behagen)

Een trauma kan alles zijn wat je plotseling en volledig desoriënteert en verwart. Je voelt je niet meer veilig in de wereld. Het hyperwaakzaam gevoel blijft 'aan' staan waardoor je je moeilijk kunt concentreren op werk, studie en alles wat 'gewoon' is. Alles is je teveel! Je vertoont sterke fysieke  en emotionele reacties, onbelangrijke situaties voor anderen zijn voor jou een grote moeilijkheid. Je hebt een chronisch angstgevoel en dat is een zware belasting voor je zenuwstelsel en immuunsysteem en vermindert je geluk. Door het ergste te verwachten kun je het onbewust naar je toe halen of zelfs scheppen. Je bent niet verbonden met je intuïtie of je innerlijk weten. Allemaal vormen van zelfsabotage en  overleven en niet van 'gewoon' leven.

 

 

Dramaverslaving

Dramaverslaving voelt net als een gokverslaving vertrouwd en prettig. Je krijgt ontwenningsverschijnselen als het leven kalm en zonder gevaar is. De histamine die vrijkomt is een neurotransmitter en daardoor ontstaan er allergische reacties, huiduitslag, loopneus, tranende ogen, jeuk , niezen, kortademigheid en paniekaanvallen. 

Maar aan deze histamine raak je verslaafd!!!
Een opeenstapeling van histamine komt door : gefermenteerde voeding, te veel voedsel en drank, stress en het niet verwerken van  trauma.

Detox

Een detox, een emotionele ontgifting , is nodig omdat je verslaafd bent geraakt aan de chemische stoffen in je lichaam en hersenen die samen hangen met stress en genot. Hoe meer stress, of drama, er in de situatie is, hoe meer je lichaam en hersenen overspoeld worden met verslavende chemische stoffen. Een dramadetox houdt dus eigenlijk in dat je je stressniveau omlaag brengt.

Zoals bij iedere vorm van ontgifting houdt het in dat je bewust afblijft van ' de drug van je keuze'! In dit geval verslavend drama! En jij weet al welke dramapatronen je stressgevoelens oproepen.

Triggers zijn ingesleten gedachte-  en gevoelspatronen die instinctmatig kunnen zijn en ook je reukzin kunnen omvatten. Ze gaan aan de logica voorbij en gaan recht op het  zenuwstelsel af, dat reageert alsof het trauma op dat moment plaatsvindt. Er is sprake van uitwendige triggers, opgeroepen door personen of een plek. Of inwendige triggers die door een gevoel of herinnering worden opgeroepen.

Tijdsdruk is een van de grootste bronnen van stress.
Fysiologie van (over)eten; als je iets eet of drinkt waar je allergisch voor bent, ben je geneigd er te veel van te nemen omdat allergenen de productie van verslavende stresshormonen, waaronder histamine, bevorderen.

 

Licht in de duisternis

Ons licht wordt doffer wanneer we het niet meer goed met onszelf kunnen vinden.
Licht is levensbevestigend, donker is probleemgevend.
Hoe kun je je licht weer laten stralen?

Zelfzorgroutine:
Streef naar een evenwicht en vooral rust in je handelingen, eten, gevoelens, gedachten en in de omgang met personen. Het is jouw leven toon interesse in dat leven, geef het de aandacht die het verdient. Doe iets met de door het trauma opgeroepen gevoelens van angst, onveiligheid, geremdheid, hulpeloosheid, vermijdingsgedrag(dat doe ik niet, dat kan ik niet, dat wil ik niet),impulsiviteit, behoeftebevrediging, concentratieproblemen, afwijzen wat nieuw en anders is, ontkenning van gevoelens, onverschilligheid, geen hulp kunnen en willen vragen, opeieren lopen, de gevoelens van anderen belangrijker vinden, verwacht ' gewone' dingen in plaats van 'wensdenken'(ze gunnen het mij, ze vinden me aardig),

Herwin je rust, overvloed en goed gevoel van eigenwaarde!