Standaard pagina

Een mystieke visie op gezond zijn en blijven

Ziekte is een lichamelijke of mentale disharmonie; beide werken op elkaar in. Genezing betekent dan ook absolute genezing; zowel van het innerlijke als het uiterlijke. Door een bepaalde ziekte ongeneeslijk te noemen, maak je de patiënt hopeloos. Als het doel van de goddelijke bron volmaaktzijn is, dan is het bereiken van volmaaktheid mogelijk en daar gezondheid volmaaktheid is; kan deze ook verkregen worden.

Iedereen bezit kracht naarmate hij meer of minder dicht bij de ziel- zijn innerlijke of hogere zelf- staat. Iedereen moet dan ook weten dat hij als genezer van zichzelf verantwoordelijk is over zijn eigen gezondheid. En dat hij een rol in het leven te vervullen heeft voor zichzelf, waarvoor niet de dokter of de genezer verantwoordelijk is.

Gezondheid is een dynamische toestand

We moeten ons afvragen : 'Wat houdt (ontstekings)processen gaande?
Heeft  iemand geen 'gevoel' voor het leven?
Gezondheid is een actieve, dynamische toestand die we kunnen  veranderen. Deze visie helpt de patiënten zich uiteindelijk te bevrijden van hun ziekten. Maar wat belangrijk is: het helpt om de geest te verruimen van zorgverleners zodat ze de strijd kunnen aanbinden met ziekten. En op zoek kunnen gaan naar vragen en antwoorden:
- wat onderhoudt de ontsteking?
- wat is de onderliggende trigger?
We creëren door een  negatieve gedachte een  zekere mate van passiviteit wanneer we het maar afdoen als chronische ziekten.

Harmonie

Welvaartsziekten zijn ontstekingsziekten van de geest: bijna iedere ziekte vindt haar oorsprong in de geest, ook als men een besmettelijke ziekte oploopt. Het is op één of andere wijze een zwakte van de geest die de ziekte laat 'binnen dringen.' Als de geest in staat is om gezond te blijven, gehoorzaamt het fysieke lichaam daar in hoge mate aan. Toch zijn harmonie van geest én lichaam beide noodzakelijk om de 'levensstrijd te strijden'.

Wat veroorzaakt harmonie?
Er is in ons lichaam en geest sprake van toon en ritme. 
Hoe vertaal je dit in fysiologische termen?

Prana is de kosmische (levens)energie, de Oerkracht van het universum, de verbindende Energie van God Zelf, die inwerkt op het fysieke lichaam en (onzuivere) geest om ons gewaar te maken van de spirituele aard van ons bestaan.

Prana of de kosmische levensenergie is de toon; het is circulatie, regelmaat is het ritme.
Regelmaat in het kloppen van het hart, in de polsslag en in de circulatie van het bloed door de slagaderen en de aderen. Gebrek aan circulatie betekent fysiologisch 'congestie', en gebrek aan Prana, aan leven of aan (levens)energie, betekent zwakte. Deze twee toestanden trekken ziekte aan én zijn er de oorzaak van.

Als we daarentegen de spirituele aard van ons bestaan in onszelf verwezenlijkt hebben, dan leidt dat tot evenwicht en harmonie in ons mentale en fysieke leven, tot vreugde, vrijheid, gelukzaligheid en wijsheid. Deze kosmische levens-energie komt in alle levensvormen voor. Het Prana dat trilt en verschijnt als levenskracht, zelfs in de atomen.

Er bestaat dus een ongelooflijke nauwe relatie tussen de microkosmos- dat jij in wezen bent- en de de macrokosmos.

In mentale termen is ritme de werking van de geest, het verstand en  het cel-geheugen (niet de ziel; de zuivere geest)  en of deze nu actief is in harmonische gedachten, of deze krachtig, standvastig en onveranderlijk dan wel zwak is.

Als deze harmonisch blijft denken, is dat te vergelijken met het regelmatig kloppen van de pols, en het goed circuleren van het bloed. Als daarentegen de harmonie van de gedachten verbroken wordt, ontstaat een opeenhoping van de geest. Dan verlies je je geheugen, je wordt neerslachtig en ziet niets dan duisternis.

Prana, het leven of de kosmische levensenergie, blijft bewaard als deze standvastig op harmonische gedachten blijft gericht; als de geest zijn gedachten in evenwicht kan houden; als bijvoorbeeld  twijfel, verwarring,  en ongeloof niet zo licht de overhand krijgen.

Alle vormen van ziekte hebben één grondoorzaak, en wel disharmonie. Het lichaam dat onharmonisch is geworden, verandert in een verzamelplaats van onharmonische invloeden en ongestructureerde atomen; het neemt die onharmonische trillingen op zonder dat het zich ervan bewust is. En hetzelfde doet de geest, het verstand, de breinmassa, het cel-geheugen!

Het lichaam dat al niet meer gezond is, is daarom vatbaarder voor ziekte dan een volmaakt gezond lichaam. En zo is ook de geest die reeds enigermate gestoord is, vatbaarder voor iedere storende suggestie en komt zodoende van kwaad tot erger.

Je eigen( r)evolutie

Het lichaam is een instrument, het heiligst instrument, een instrument dat God zelf voor zijn goddelijk doel heeft gemaakt. Als het goed gestemd blijft en de snaren geen kans krijgen om te verslappen, dan wordt dit instrument het middel tot die harmonie waarvoor God de mens heeft geschapen.

Als jij je eigen toon doet trillen, de toon die samenhangt met je eigen( r)evolutie, ben je jezelf, dan wordt je gestemd op hoogte waarvoor je gemaakt bent. De toonhoogte waarop je behoort te zijn, en waarin je je natuurlijkerwijze op je gemak voelt. En het ritme is in wezen een pulserend kosmisch ritme- waarmee je permanent verbonden bent- te vergelijken met de polsslag in hoofd en hart. En als het ritme - de verbondenheid met het universele rasternetwerk, God, van deze polsslag wordt verstoord, veroorzaakt het ziekte!

Het geheim van gezond-zijn schuilt in harmonie! Harmonie tussen ziel, geest en lichaam. Bij disharmonie staan geest en lichaam als het ware tegenover elkaar. Het lichaam weerkaatst zijn wel en wee op de geest, terwijl tegelijkertijd de geest zijn harmonie en disharmonie op het lichaam projecteert.

Daarom zul je zien dat vele die lichamelijk ziek zijn, ook geestelijk iets mankeren en zeer zelden zul je een situatie aantreffen waarbij iemand mentaal ziek en lichamelijk volkomen in orde is.

Een uitwendige genezing is dan ook géén genezing, als iemand niet tevens geestelijk is genezen. Als zijn geest niet genezen is, blijft het litteken van zijn ziekte bestaan, en is het ritme van zijn geest verbroken!

In werkelijkheid is de ziel van ieder gezond of ziek individu, vrij van pijn of ziekte, en zij geneest onmiddellijk geest en lichaam, en als geest en lichaam geen ziekte schiepen, zou je altijd gezond zijn. Gezond zijn is natuurlijk, en ziekte, pijn en ongemak zijn onnatuurlijk!

Materie  en geest zijn de twee uitersten. Die twee uiterste krachten leiden via een interactie tot zelfbewust gewaar zijn, hetgeen uiteindelijk tot 'verlichten' leidt. De wereld is echt én eeuwig. De wereld is door God gecreëerd voor echte fysieke ervaringen, die ons echte kennis van ons echte wezen- van-wie-ben-ik-werkelijk-verschaffen.

De goddelijke waarheid moet beleefd worden en dus zelf ervaren worden!