De energie van Tantra

De energie van Tantra

Tantra is een mystieke traditie uit India. Het gaat over gevoel. Seks is een manier om bij je gevoel te komen, maar toch is dat niet de essentie van tantra. Het gaat over aanwezig zijn in je lichaam, en in je leven. Om niet te vluchten, ondanks ongemakken die op je pad komen. Om niet te bevriezen maar te voelen. Niet in de uit-stand te leven, maar 'aan' te staan. Dat je aan het einde van je leven kunt zeggen: ik heb gelééfd.

Dat begint bij je zelf; overal en op elk moment kun je 'levensvreugde' ervaren. Want die zit namelijk in jezelf en daar heb je altijd toegang toe. Als je maar weet hoe. Wil je leven in de slaapstand of leven vol vuur?

Tantra helpt- net als bij yoga-  bij het terugkomen in je lichaam. Alleen anders dan bij yoga wordt seksuele energie of levensenergie (kundalini) niet uitgesloten, maar is juist het middel. Er is een spannende, krachtige energie die door je heen stroomt en waar je altijd bij kunt.

We hebben de neiging die energie te blokkeren, omdat het gevoelens intenser maakt.
Alle gevoelens fine, maar ook nare.

 

Tantra is lichaamsbewustzijn

Tantra gaat over gevoel, over lichaamsbewustzijn. Over het vinden van een wonderlijke levensenergie die iedereen in zich heeft. En als je die energie toelaat, voel je je lichter, vrijer en levenslustiger. 
Tantra is een beleving en kan een handvat zijn: hoe om te gaan met emoties. En dat die emoties, zoals boosheid, maar ook bijvoorbeeld verlangen, in essentie energie is. Die je kunt gebruiken om  de liefde te bedrijven, de ramen te lappen, een boek te schrijven, voor alles eigenlijk.

Wat is voor jou de essentie?

Jezelf leren kennen, van jezelf leren houden.
aanwezig zijn in het leven, elk moment, waar je ook bent.
Waardering voelen en blijdschap toelaten.

Er bestaat geen seksualiteit in tantra. We hebben het alleen over levensenergie. In de traditie van tantra, zoals het bedacht en beoefend werd in India, mochten man en vrouw geen seks hebben zolang er seksualiteit in hun hoofd bestond. Eerst moest dat worden opgelost. door tegenover elkaar te zitten, naar elkaar te kijken, te ademen en te oefenen totdat je samen in dezelfde energie zit, aldus Pema Gitama, een Franse tantrica.

Kundalini- het proces van ontwaken

Individuen kunnen een verschillende mate van spirituele transformatie ervaren, sommigen zelfs verlichting. Idealiter is transformatie langzaam, waarbij de veranderingen geleidelijk en vrijwel onmerkbaar over een langere tijdsperiode plaatsvinden.

Vanwege een aantal factoren, waaronder de algemene snelheid en intensiteit van ons leven, is dit proces van spirituele transformatie echter extreem snel voor een aantal mensen. Wanneer dit gebeurt, kan dit alles veroorzaken, van milde consternatie tot een bijna totale ontreddering in het leven van de persoon die het ervaart. Dit soort crises zijn te vermijden.

In yoga-termen worden dergelijke ervaringen tot stand gebracht door wat het kundalini- ontwakingsproces wordt genoemd. Kundalini wordt soms gedefinieerd als een evolutionaire energie of bewustzijnskracht. Kundalini  is ook bekend onder een aantal andere namen, waarvan er één Shakti is.

Shakti en Shiva

In yoga wordt Shakti gezien als het goddelijk vrouwelijke principe en de dynamische, creatieve kracht van de kosmos. Als zodanig is zij de tegenhanger van Shiva, het goddelijk, mannelijke, statisch kosmische beginsel. In één versie van het Hindu-scheppingsverhaal wordt gezegd dat wanneer Shakti en Shiva zich verenigen, het universum, met al zijn ontelbare multidimensionale vormen, explodeert.

Deze macrokosmische dans wordt herhaald in de microkosmos van het individu, waar Shakti of kundalini, in zijn slapende staat wordt gesymboliseerd als een slapende slang die drie en half keer rond de basis van de ruggegraat is gewikkeld. Wanneer deze slapende kracht op de juiste manier is ontwaakt, beweegt deze naar boven langs de ruggengraat en reist door de energiecentra die bekend staan als de chakra's .

Afhankelijk van veel verschillende factoren kan dit proces verschillende niveaus van mystieke ervaring tot stand brengen. Men zegt dat wanneer de kundalini de zevende chakra doorboort  - de kruinchakra vaak beschreven als een lotus met duizend bladeren waar Shiva verblijft - Shakti en Shiva herenigen.

Kundalini wordt niet alleen geacht deze cruciale rol te hebben in mystieke ervaringen, maar ook om gerelateerd te zijn aan andere fenomenen die geassocieerd zijn met bewustzijn, inclusief het ontwaken van paranormale vermogens - bijvoorbeeld het vermogen om te profeteren- en goddelijk geïnspireerde  creativiteit en genialiteit. (Hildegard von Bingen)

De kundalini-hypothese

Hypothese: De kracht of energie die bekend staat als kundalini in yoga is verantwoordelijk voor verschijnselen als een mystieke ervaring, psychisch ontwaken en geïnspireerde creativiteit en genialiteit.

Het plotseling ontwaken van de kundalini-energie die van onderuit onze ruggegraat opstijgt, kan allerlei hevige lichamelijke en psychische symptomen veroorzaken. Een spirituele crisis kan ontstaan die mogelijk aangezien wordt voor psychiatrische problematiek, of deze ontketent.