Zin of Zen

Welkom op onze website

Verlichting is de beslissing om
hier en nu aanwezig te zijn.

Eckhart Tolle.

De weg naar verlichting

Verlichting is een kortstondig gevoel van thuiskomen, precies zijn waar we moeten wezen. Het streven naar verlichting doe je door te werken aan zelfontplooiing of zelfkennis. Iedereen die dit doet is op dit pad.
Ons denken bepaalt hoe we ons voelen. Het zelfbeeld; het beeld dat we van onszelf hebben is niet vrijblijvend.
Zelfkennis is inzicht in het eigen ego; mensenkennis is kennis van de wereld en het leven.

Een mens is geboren tot spirituele groei. Streeft hij naar groei, inzicht en verlichting, word hij een beter mens. Hij ziet de ander en die voelt zich gezien.
Lichaam en geest zijn één, de houding van het lichaam manifesteert zich in de houding van de geest en andersom.
Onze houding is allesbepalend. Fysieke uitdagingen zijn uiterst heilzaam voor onze spirituele ontwikkeling en het verleggen van mentale grenzen.

We kunnen onverwerkte ervaringen omzetten in inzichten.

Doelbewustzijn.
Je doel kennen is jezelf beter kennen.
Omschrijf je doel. Hoe concreter, hoe beter.
Je hebt bewuste en onbewuste doelen.
Maak keuzes.
Ontdek je verlangens, eigenschappen, prestaties.
Doe dit via jaloezie of hebzucht. Op wie of wat ben je jaloers, en welke eigenschap van een ander zou je je ook eigen willen maken.
Leer doelgericht denken; niet alleen reactief maar ook pro-actief.
Doe alles met aandacht.

Wat houdt ons het meest af van wat we willen denken, onze omgeving of ons innerlijk. Innerlijke factoren leggen meer gewicht in de schaal.
Dit innerlijk kent vier lagen:
1. het bewuste denken; voor een bewust niveau van communiceren.
2. het persoonlijk onbewuste; een verhalenopslag die invloed uitoefenen op het bewuste denken.
3. het collectief onderbewuste; ervaringen van voorgaande generaties(genen, culturen e.a)
4. Eenheidsbewustzijn; dit is een staat van zijn. Een grenzeloze ervaring dat alles met alles verbonden is.

Het hele systeem wordt gevoed door de energie die onderaan in het model binnenstroomt. Deze energie wordt getransformeerd in heldere gedachten en dito gedrag.
Hoe minder onverwerkte ervaringen en verlangens dit omzettingsproces vertroebelen, hoe helderder het denken en handelen. Verlangens zijn in feite onverwerkte ervaringen.

Als de opslag op een computer. Welke data wil je bewaren?*
a. onverwerkte data, kijk er eens naar. Onverwerkte input of data zijn bubbels. 
Bubbels komen als we het niet willen en zorgt voor afleiding. Voor slaapstoornissen en concentratieproblemen. Leer bubbels doorzien; kijk naar details. Pas als hij geen verrassingen meer heeft heb je hem verwerkt. Dat schept ruimte in je geest om te kunnen denken wat je wilt denken.

b. verwerkte data, is al genoeg naar gekeken. Dit zijn de puntjes, de verwerkte input zijn nu inzichten.
Een verlichte geest kenmerkt zich door veel puntjes en weinig bubbels. Die bubbels zijn dan ook transparant en bewust. Wijsheid ontwikkel je door emoties te ontwikkelen en het inzicht over te brengen.

Zingeving

Zin of Zen!

Zin(geving) is ook voor wie niet religieus is het hebben van een goed gevoel.
Zin beleven we hoogstens bij momenten.
Zen gaat over het ophouden met denken.

Eeuwige vragen: 
Er zijn twee eeuwige vragen 1. Heeft het leven zin. 2. Wat is de zin van het lijden.
De geest hangt graag rond bij negatieve zaken zoals oordelen, kritiseren, klagen dit creëert emoties die daarmee corresponderen zoals verontwaardiging, woede, jaloezie, verdriet.
Hoe meer je deze emoties ervaart hoe groter de weerslag op je fysieke organisme.
De energiestroom in je lichaam wordt onderbroken door negativiteit met als gevolg dat je eerder vatbaar bent voor ziekte.

Inzicht.
Onbewust ziek worden door disfunctioneel denken en leven in een toestand van niet gelukkig zijn. Ongelukkig zijn breidt zich uit. Als je geest overal labeltjes aan hangt kun je de levendigheid niet voelen.

Geluk.
De gedachten die we hebben bepalen sterk ons gedrag en onze emoties.
Kunnen we wat aan onze gedachten doen.
Ja, we hebben de:
- vrijheid om keuzen te maken die bij ons passen
- we leven in verbondenheid en betrokkenheid met andere mensen
- competentie: het idee dat we goed zijn in wat we doen
- dankbaarheid: leer jezelf focussen op datgene waar je dankbaar voor bent
- leer jezelf een optimistische levensstijl aan
- leer je 'niet - helpende- gedachte' te herkennen en vervangen door andere wel helpende gedachten.
- leer hoop bieden aan jezelf
Onderzoek wat en wanneer iets wel lukt en hoe je die vaardigheid vaker kunt inzetten.
Versterk je sterke kanten, geef zwakke kanten weinig aandacht.

Doel.
Zijn we hier met een bepaald doel, met een reden.
We zijn unieke talenten samengevoegd tot één geheel, gericht op samenwerking.

Heelheid.
Bij heling ervaar je iets d.w.z de omgang met je ziekte of het bestaan wordt anders. Heling is bemoedigd worden, gesterkt, een beslissende stoot tot herstel.
Het bereiken van heelheid betekent zorgen voor jezelf.
Het lichaamsbewustzijn vergroten. De balans herstellen tussen gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Waardevrij zonder interpretatie en zelfkritiek.
Het evenwicht herstellen tussen donker en licht, tussen moeilijk en makkelijk.

Aanvaarding.
Lijden geeft inzicht. Aanvaarden omdat het zo en niet anders kan dat is geen aanvaarding Aanvaarden omdat hier een stukje(lijden) wordt opgelost dat op je drukt.

Zin ontstaat in een kwetsbare balans tussen verlangen naar de bekende geborgenheid en gerichtheid op het verleggen van grenzen, tussen erkenning van anderen en zelfbeheersing.
Geen van beide polen is nastrevenswaardig.

Een afgesloten wereldbeeld.
Een wereld die onder controle is sluit zich af van de realiteit. Iemand die zelfbeheersing  overdrijft laat zichzelf naar volle tevredenheid gelden maar ontkent de werkelijkheid van anderen.

En iemand die alleen maar grenzen verlegt kent geen geborgenheid. Iemand die alleen uit is op erkenning van anderen is onvermogend om zich werkelijk met anderen te verbinden.
In de spanning tussen de polen voelt een mens zich verbonden met de wereld.
Belangrijk:
Uitgedaagd en beschut kan een persoon werkelijk in relatie staan met anderen.
Makkelijk is zingeving niet.
Maar bij voldoende aandacht kan die balans ontstaan. Die moet je cultiveren, aandacht geven. Niet vluchtig, maar diepgaand en duurzaam.Op zoek naar verlichting

De meeste religies en spirituele tradities hebben het inzicht gemeen dat onze 'normale' geestesgesteldheid lijdt onder een fundamentele tekortkoming. Uit dit inzicht- dat we het slechte nieuws kunnen noemen- komt een tweede inzicht voort: het goede nieuws dat een radicale  transformatie van de mens mogelijk is.

Binnen het hindoeïsme wordt  die transformatie aangeduid met verlichting. In het christendom heet het verlossing en in het boeddhisme het einde van het lijden.
Bevrijding en ontwaken zijn andere termen waarmee deze transformatie ook wel wordt aangeduid. De grootste prestatie van de mensheid is niet de kunst, wetenschap of techniek, maar het inzien van haar eigen stoornis, haar eigen waanzin.
Er zijn drie manieren waarop bewustzijn kan stromen in wat je doet en zo via jou in de wereld: aanvaarding, plezier en enthousiasme.

Onwetendheid

Lijden komt voort uit de slechtheid van mensen en de onwetendheid van de levenden.
Mensen worden geholpen via hun intuïtie, hun verbeelding, dromen, creativiteit en mystieke of spirituele openbaringen. Omdat het merendeel van de mensheid niet in contact leeft met het goddelijke, vallen de mensen, de boodschappen,, de toevalligheden, de voorgevoelens en de kleine dagelijkse wondertjes waarmee het bovennatuurlijke zich manifesteert, meestal niet op.

Tragiek.
Tragiek is niet alleen een zienswijze maar ook een zijnswijze.
Fysieke tragiek hoort bij ons bestaan.
Het is het bittere raadsel van de schepping.