Uitleg gebruikte begrippen
Begrippen A tot
A
Aarden: (earthing) is het fysiek contact maken van je lichaam met de aarde om op een natuurlijke manier klachten te verminderen en je zelfhelend vermogen te verbeteren.
Acupressuur:techniek waarbij druk wordt uitgeoefend op de acupunten. Dit kan met de vingers, handen of ellebogen worden gedaan.
Acupunctuur: hierbij worden  naalden op de acupunten van het meridiaansysteem geplaatst om het evenwicht in het lichaam te herstellen.
Adaptatieprincipe: we wennen snel aan dingen die we bezitten; gevolg verveling die we willen verdrijven en vullen met beloftes en de kracht van iets nieuws. Het houdt onze emoties in toom en is noodzakelijk om te blijven leven.
ADHD: hyperactiviteit
Affect-controle: de kunst om zichzelf te troosten.
Affirmatie: is een positieve zelfsuggestie. Je zegt hardop of in gedachte positieve uitspraken tegen jezelf.
Afweermechanismen: zijn de som van alles wat ons verhindert om heel te zijn.
Akasha-Veld: bevat het geheugen, blauwdruk van alle levens.
Allergenen: hebben een belangrijke functie om een acute crisis op fysiek niveau te vermijden.
Allergie: een allergie ontstaat binnen mijn beleving na een eerder opgedane traumatische situatie waarbij de 'lichaamsvreemde stof' een rol heeft gespeeld en de persoon dat heeft 'mee geprogrammeerd' in zijn/haar systeem.
Analoog denken: we behandelen op verschillende niveaus en eventueel met verschillende methodes.
Anamnese: een gedetailleerde beschrijving van een huidig klachtenpatroon en ziektegeschiedenis van de patiënt. Dit maak je om een beeld te krijgen van de lichamelijke, psychische en spirituele toestand.
Angst: het opleven van je overlevingsinstinct. Bij angst voel je het wegtrekken van vitale energie.
Apofthegmata: wijze woorden van de woestijnvaders, uitspraken van monniken die verpakt zijn in korte verhalen.
Aromatherapie: gebruik van geuren, gebaseerd op de theorie dat iedere geur een unieke frequentie heeft. Specifieke aroma's hebben kalmerende, healende, energetiserende en andere effecten.
Astrologie: de astroloog verbindt hemel en aarde, om middels dat gelegde verband kennis te hebben over het kruispunt van deze verbintenis; de karakteristieken van een persoonlijkheid.
Atmosfeer: de sfeer van de ziel.
Aura: een aura is licht of energie die uitgaat van het lichaam van een mens of dier; hij wordt ook uitgestraald door planten, stenen en elk zichtbaar voorwerp. 
Auro-soma: een kleurentherapie gebaseerd op een kleurentest.
Autosuggestie: een aan zichzelf opgedrongen verbeelding(skracht).
Ayurveda
: Sanskriet woord dat 'wetenschap van het leven' betekent. het is gebaseerd op een geïntegreerd systeem om een balans tussen lichaam, geest en ziel te bewerkstelligen

B
Belastbaarheid: wat we kunnen verdragen. 
Bewustzijn: je vermogen om op te merken wat er binnen in je en om je heen gebeurt. Er bestaat hierbij een belangrijke  paradox of probleem: soms ben je je helder bewust en helemaal gewaar van je vermogen om opmerkzaam te zijn en soms ben je niet wakker en bewust, maar sta je op de automatische piloot.
Bewustzijnsinhouden: alle bewustzijnsinhouden van de geest hebben hun tegenhangers in het lichaam en omgekeerd.
Bewustwording: de wisselwerking tussen doen en waarnemen.
Bezieling: de motivatie van binnenuit waarmee je jouw leven vormgeeft.
Bibliotherapie: is een zelfhulpmethode. Je maakt gebruik van geselecteerde literatuur als therapeutisch hulpmiddel. Door middel van lezen  zijn gevoelens te herkennen, te uiten en inzicht te ontwikkelen in je eigen problematiek.
Bio-energie: de ingeboren wijsheid van het lichaam.
Bio-energetica: is een onderdeel van emotioneel lichaamswerk.
Bio-fotonen: zeer kleine lichtdeeltjes in ons lichaam , die een belangrijke rol vervullen bij de informatieoverdracht. Ze reguleren de celgroei, zorgen voor informatie-uitwisseling tussen cellen en besturen biochemische processen.
Bioinformatietherapie: werkt op energievelden en de biofotonen.
Biologica: het dynamische geheel van lichaam en ziel, waarin het zelfregulerend vermogen voor evenwicht zorgt.
Biometrie: het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens.
Bloesemtherapie: maakt gebruik van tincturen met plantenmateriaal. Deze werken vibrationeel en brengen emoties in evenwicht, zodat lichamelijke en psychische aandoeningen worden verlicht.
Blokkade: een depressie, burnout of andere vormen van stagnatie. Veroorzaakt door iets pijnlijks uit je eigen geschiedenis, dat aan de oppervlakte komt.
Blokkering in de energie: is een plaats  in het psychisch en somatisch rijk waar twee of meer tegengestelde krachten elkaar ontmoeten. Deze twee behoeften, werken elkaar tegen.
Burnout: is een uitputtingssyndroom waarin de verhouding tussen 'wie ben ik' en 'wat doe ik' is zoek(geraakt).
Buteyko-methode: om de ziektes die ontstaan door te diep en te veel te ademen te behandelen. Denk aan Astma, Chronische vermoeidheid, Allergie, eczeem.


C
Causaal denken: we gebruiken voor een behandeling één methode itt analoog denken.
Celgeheugen: bevat de informatie van het totale menselijke zijn.
Chemische intolerantie: je bent overgevoelig voor allerlei geuren en chemicaliën.
Chakra: de schakelpunten in ons lichaam die energie verplaatsen.
Chakra psychologie: link tussen chakra's en de ontwikkeling van de mens.
Chanten: het ritmisch spreken of zingen van woorden of geluiden en oude 'klankoefeningen'' kunnen genezend werken en de 'poorten van de perceptie' openen. 
Chi,Ki of Prana: de naam die wordt gegeven aan de vitale energie. Deze energie hebben we nodig om  op alle niveaus  gezond en evenwichtig te blijven, fysiek, emotioneel en geestelijk.
Chiropractie: Chiropractors werken met hun handen en soms met instrumenten om mechanische stoornissen van de ruggengraat te behandelen.
Chromatherapie: therapie met gekleurd licht bv lampen, kristallen of kaarsen.
Chronotype: waarom gaat de één heel vroeg en de ander heel laat naar bed.
CGT: Cognitieve Gedragstherapie richt zich op de manier waarop mensen denken en handelen, met het doel ze te helpen hun emotionele en gedragsproblemen op te lossen.
Communiceren: is het uitdrukken en ontvangen van een boodschap. We begrijpen elkaar niet omdat we niet naar elkaar luisteren of vragen wat gevoelens en behoeftes zijn.
Compassie: iedereen het beste wensen. Ook jezelf.
Conversie: een stoornis waarbij bepaalde lichaamsfuncties uitvallen en die wordt veroorzaakt door onderbewuste pijn of trauma's. Als overlevingsstrategie stop je de pijn weg, maar het lichaam herinnert zich dit soort kwetsuren en de onbewuste pijn uit zich op den duur lichamelijk.
Conversiehysterie: een somatisering (belichaming) van een ernstig emotioneel probleem.
CVS: Chronisch vermoeidheids syndroom

D
Detox: ontgiften van het  lichaam. 
Driegeheimenversterking: deze drie geheimen voegen kracht toe aan de acties van je lichaam en je geest. Het zijn 1.het lichaamsgeheim of mudra's; de spirituele handgebaren . 2. Het spraakgeheim of de kracht van het gesproken woord; denk aan mantra's. 3. Het geestgeheim of het visualiseren van resultaten.

E
EFT: Emotional freedom Techniques, is een emotionele variant van 'acupunctuur' en dan zonder naalden. door middel van een serie 'kloptechnieken' op bepaalde punten op je lichaam, breng je emotionele blokkades tot rust.
EFT: Emotionally Focused Therapy emoties binnen een relatie vormen de weg naar verandering.
Ego: een aangeleerd zelfbeeld waarmee we onszelf identificeren.
Elektrostress:dit zijn stralingsklachten als gevolg van de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling die de celcommunicatie verstoort. Klachten zoals chronische vermoeidheid, slecht slapen, en gebrek aan concentratievermogen.
E-moties: zijn energie in beweging.
Emotionele fysiologie: de wisselwerking tussen hart en brein door middel van onze emoties.
Emotionele intelligentie: richt zich op zelfbeheersing, op het vermogen
 niet direct te reageren op de emoties van anderen maar te wachten. Je blijft konsekwent werken aan alles wat jou uit je emotionele evenwicht haalt. Je emotionele intelligentie aanspreken vormt een groot deel van je geestelijke en spirituele ontwikkeling.
Energetica: is de leer van de energie van alle wezens.
Energetische informatie: informatie die rechtstreeks door vibratie wordt gedragen en woordeloos door het lichaam en het persoonlijke veld wordt geregistreerd.
Energie: is geen molecuul, geen atoom en geen stof die je kan aanraken. Energie is een mogelijkheid om een verandering te realiseren. Energie kan wetenschappelijk benaderd worden vanuit de formule van Albert Einstein, maar ook vanuit geestelijk perspectief. Dan hebben we het over  levensenergie.
Enneagram: een systeem van zelfkennis afkomstig uit het Soefisme dat de mens indeelt in drie typen; het buiktype, het  harttype en het denktype.
Entrainment: is een principe dat overal in de natuur voorkomt.  Frequenties gaan resoneren. Ook hartritmes en gemoedstoestanden  gaan synchroon lopen.  In feite hebben we een verbinding met elkaar en 'worden' we een beetje de ander. Jouw gemoedstoestand beïnvloedt op een positieve  of negatieve manier de gemoedstoestand van de ander.
Epigenetica: dit onderdeel van kwantum fysica gaat er van uit dat DNA wordt beïnvloed door de omgeving. Het blijkt dat voeding, chemische stoffen, bepaalde vibraties(frequenties) en levensstijl een effect hebben op onze DNA en de expressie van bepaalde genen kan aan- of uitzetten!
Evolutie: de progressie van een toegenomen besef en inzicht. Dit voltrekt zich via plotselinge sprongen, niet via geleidelijke overgangen.
Existentie:
 boven iets uitkomen waarboven men vroeger niet uitstak of te voorschijn komen. Het duidt op een zekere schepping of zelfschepping in de zichtbare wereld.

F
Feng shui:de Chinese kunst van leven in harmonie met je omgeving.
Flow, de: de natuurlijke, constante, flexibele, golfachtige beweging van het leven en van processen; een toestand waarin je volledig opgaat in een gedachte of bezigheid, die gekenmerkt wordt door gerichte energie, volledige betrokkenheid en plezier in het proces.
Flow: de toestand waarin de fysieke en mentale toestand optimaal zijn. Het vermogen om snel te schakelen tussen intense  emotionele toestanden wordt benoemd als 'flow' of als 'present zijn' of 'in het moment' dit in tegenstelling tot vastzitten in je verleden.
Fonoferese: stemvorkentherapie.
Fotonen: energiepakketjes (licht) die zich met de snelheid van het licht door onze lichaamsatomen bewegen. Zorgen voor communicatie tussen onze cellen.
Fractal:is een zogenaamde 'aan- zichzelf- gelijke- structuur', dat wil zeggen, een structuur die aanwezig blijft ongeacht de mate waarin deze vergroot wordt. Wanneer namelijk een gedeelte sterk uitvergroot wordt, blijken er steeds opnieuw herhalingen van hetzelfde oorspronkelijke patroon zichtbaar te worden. vb een varenblad of de bekende Russische poppetjes.
Frequentieaanpassing: je persoonlijke vibratie bewust of onbewust afstemmen op de vibratie van een persoon of plaats.
Fysio-filosofie: Jin Shin Jyutsu is een Japanse geneeskunst die principes van de filosofie, psychologie en fysiologie combineert.
G.
Geaard: helemaal aanwezig in je fysieke lichaam en bewust van je lichamelijkheid; het tegenovergestelde van in je hoofd zitten.
Gedachten: zijn de beelden, herinneringen, overtuigingen, oordelen en overdenkingen die door je geest zweven en vaak je gevoelens veroorzaken.
Geest: de menselijke geest is een rationeel en belichaamd proces dat de stroom van energie en informatie reguleert.
Geluk: is een uitgebreide vorm van bewustzijn.
Genezing: het proces van het herstellen en handhaven van de energiebalans.
Geopatische  stress: electromagnetische stress. Komt voor in  bepaalde geografische gebieden, met afwijkende velden, met als gevolg;  stressrijke effecten op de menselijke gezondheid. 
Gestalt- therapie richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving. Bij psychische en psycho-somatische problemen, ook bij het verlangen meer van je leven te maken.
Gevoelens: treden op als een reeks herkenbare gewaarwordingen in je lichaam. Wanneer je bijvoorbeeld boos bent, voel je misschien spanning in je schouders en kaak en gonst je hoofd van de energie.
Gewaarwording: is het verbindingspunt tussen de geest en het lichaam, het punt waarop fysieke en mentale verschijnselen in dezelfde taal spreken, waar de grenzen tussen deze twee dimensies verdwijnen en je werkelijk kunt zien wat waar is voor de mens als geheel. Dat is de essentie van diepe intuïtie.
Geweld: is een tekort aan inzicht en bewustzijn.
Gezondheid: is een ritmische cyclus en harmonieus samenspel van signalen die balans creëren in en tussen lichaam en geest.

Begrippen vanaf H
H
Heartfulness: is het besteden van aandacht aan alles wat je doet met een gevoel van warmte, zachtheid en vriendelijkheid en waarbij je zelfkritiek en -verwijten kunt vermijden.
Helende ruimte: een plaats of situatie waarin je kwetsbaar kunt zijn.
Herstellen: opnieuw instellen van je lichaam en geest.
Holistisch: het inzicht dat alle dingen met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn, en deel uitmaken van een groter geheel.
Hologram: het principe waarbij in elk deeltje het geheel is afgebeeld. Zo bevat ieder individu  de informatie van het grote geheel. In bepaalde delen van het lichaam wordt het hele lichaam weerspiegeld bv voet, oor (reflexologie).
Homeopathie: de geneeskunde van het vitaal lichaam.
Hyperbereikbaarheid: is het verstrikt raken in beantwoorden van emails en bijhouden elektronische contacten. Dit leidt tot stress.
Hypnose: een mogelijkheid om oude verdrongen emoties herbeleven; bv onverwerkte rouw.

I
Individuatie: is het op weg gaan volledig jezelf te worden, en dat doe je door volledige integratie van alle deelcomplexen in je psyche. Het is de enige weg naar zelfvervulling.
Innerlijk kind: mensen die op zoek gaan naar hun ware zelf dromen van een kind dat ziek is, verdwaald of verwaarloosd. Het is hun eigen 'innerlijke kind' dat ze gaan redden. Vaak begint dit proces zo rond het 40 e levensjaar- bij uitstek de tijd waarin je dichter bij jezelf wilt komen. Was je wel trouw aan jezelf?
Intentie: een richtinggevend principe dat een universele en spirituele dimensie heeft. Het kan op elk niveau van je wezen veranderingen teweeg brengen. Het is van essentieel belang in het leven van mensen omdat het ze in contact brengt met hun diepere zelf. Een doelstelling; wat hoop je met een bepaalde daad te bereiken.
Innerlijke claustrofobie: continu piekeren en denken leidt tot een soort innerlijke claustrofobie. Angsten versterken elkaar, problemen worden exponentieel groter en voor je het weet, voel je je overweldigd en ben je in paniek.
Innerlijke technologie: is de mogelijkheid om je lichaam, geest en hart te programmeren om een verhoogd bewustzijn te bereiken. (meditatie)
Interferentie: het proces van versterking of juist verzwakking van trillingen.
Integratieve Medicine: middelen als geleide visualisaties, mindfulness, yoga en tai- chi worden ingezet als aanvulling op de reguliere pijnbestrijding.
Intranet: een zelforganiserend levend systeem dat ons verbindt met elkaar en met diepe, universele wijsheid.
Intuïtie: rechtstreeks weten wat in een situatie echt, juist en gepast is, zonder dat daarvoor bewijs nodig is; waarneming door een integraal samengaan en gelijktijdige activiteit van lichaam, emoties, verstand en geest, waarbij de aandacht volledig gericht is op het huidige moment; een toestand van perceptuele levendigheid waarin we ons nauw verbonden voelen met alles wat leeft en ervaren dat het leven met ons meewerkt. (vindt plaats als je gedachten helemaal op één lijn zijn met wat er gebeurt. Als je geen voorkeur hebt voor iets wat er niet is of afkeer hebt van iets wat er wel is. Als je helemaal op dezelfde golflengte zit als de werkelijkheid).
Ismakogie: houding en bewegingsleer voor je hele lichaam. Een mentale spiertraining.
J
Jin  Shin Jyutsu:  bij deze zelfhulptechniek breng je d
oor het vasthouden van punten op je lichaam zelf je lichaamsenergie in balans.

K
Kanker: is een functieverstoring op basis van een optelsom van ongunstige factoren. Elke niet-aangeboren ziekte is een functieverstoring.
Karma: is het geloof dat je krijgt wat je geeft.
Karmawet:
 is de wet van oorzaak en gevolg. Geen straf maar een les.
Kernfrequentie: de vibratie van iemands ziel zoals die tot uitdrukking komt in lichaam, emoties en denken; een frequentie van bewustzijn-en-energie die de ervaring van 'de hemel  op aarde' het dichtst benadert.
Kinesiologie
: is een methode om meer inzicht te krijgen in jezelf en in de dingen die je beperken.  Het testen van de spieren gebruikt men als een biofeedbacksysteem en sluit het denkvermogen uit. De correcties raken alle bewustzijnsniveaus, niet alleen het bewuste. Daardoor kunnen blijvend, positieve veranderingen plaatsvinden.
Klik: het moment waarop je voelt dat een aangereikte gedachte waar is voor jou.

L
Lading: is een bio-energetisch woord voor de basisspanning van het lichaam. We voelen lading wanneer we boos, opgewonden, bang of verliefd zijn of in andere emotionele staten verkeren.
Levensproces: het onafgebroken proces van zelfstabilisatie en zelfhandhaving.
Lichaamstaal
: signalen van lichaam en ziel, die je bewust maken  van ontwikkelingen in lichaam en ziel.
Logisch syllogisme :
Major premisse; ik kan mijn gedachten beheersen
Minor premisse; mijn gevoelens vloeien voort uit mijn gedachten
Conclusie; ik kan mijn gevoelens beheersen
Loslaten: vertrouwen op de toekomst


M
Maakbaarheid: de overheersende gedachte dat we als mensen denken in staat te zijn de wereld en ons leven volledig vorm te geven. Alsof we onafhankelijk zijn van onze biologische wetmatigheden.

Mandala: een mandala is een symbool van eenheid en heelheid. C.Jung ontdekte dat mandala's een genezende en vormende kracht hebben. Ze brengen rust, harmonie en evenwicht.
Manifesteren: het tot stand brengen van wat je wilt in je leven.
Mantra: een klankwoord zonder inhoudelijke betekenis.
Martial arts: dit zijn vecht en zelfbeheersing- sporten zoals Taekwondo, Tuina, Karate, Aikido, Kinomichi en   Shiatsu. Ze zijn afkomstig uit zowel China als Japan.
Ze bestaan uit basisbewegingen of stijlfiguren gebaseerd op aanvals en/of verdedigingstechnieken, die volgens een vast patroon worden uitgevoerd. Het doel is zelfbeheersing, discipline en hoffelijkheid te ontwikkelen. Ook de ontwikkeling van de spiritualiteit maakt onderdeel uit van deze sporten. Het volgen van de wetten van de natuur, als persoon in harmonie te zijn met anderen, evenwichtig en bewust van je echte verantwoordelijkheden.
Massage: een goede massage neemt spanningen weg, vooral als je etherische oliën gebruikt.
Mededogen: is het vermogen om levende wezens op ieder moment bij te staan.
Meditatie: de essentie van meditatie is het terugtrekken uit de beslommeringen van alledag  en de geest vrijmaken voor introspectie. De ademhaling is belangrijk om ruimte te maken en de aandacht te richten.
Memetica: is de leer van de memen. Dit zijn informatiedragers in de hersenen. Ze worden ook wel omschreven als een besmettelijk informatiepatroon van de culturele evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.
Ideeën worden van de ene generatie aan de andere doorgegeven; daarbij vinden steeds kleine veranderingen plaats.
Meridiaan: fungeren als een energiesnelweg door het lichaam. De meridianen lopen van top tot teen kris  kras door het lichaam en ze wisselen informatie uit.
Metafysica: de studie van subtiele energieën en onzichtbare dimensies.
Midlifecrisis: alles heb je al een keer meegemaakt en nu dreigt de herhaling, de gewoonheid. Het unieke moet je zoeken en uitvinden en herstellen.
Mind: in het Engels hebben ze één woord voor het denk- en voelniveau, namelijk mind. Oftewel: een gevoel is een gedachte en een gedachte waarin je gelooft is een gevoel. Wij kennen dit woord mind ook als 'geest'.
Mindfulness: is bewust aandacht besteden aan datgene wat er in en om je heen gebeurt- in je lichaam, hart en geest. Mindfulness is bewustzijn zonder kritiek of oordeel.
Mudra: is een spiritueel handgebaar, positie of actie die de energie van je lichaam uitlijnt om het gewenste energetische effect te helpen bereiken. Handgebaren hebben zowel een symbolische als energetische waarde.
Mystiek: een godsdienst als innerlijkheidstraining. De mystieke weg is een psychische weg van innerlijke loutering. Het niet delen van mystieke  uitkomsten is elitair. 

N
Natuurwetten: het weten en de wetten van het genezen liggen diep in onszelf. een innerlijk plan dat een ordende invloed op het gehele organisme uitoefent.
Een innerlijke dokter, om ons eigen Zelf ons lichaam en onze geest te helen. 
Neurogenese: het proces dat op gang komt in de hersenen, als we regelmatig bewegen.
Neuro-linguïstisch Programmeren: een revolutionaire vorm van psychotherapie, een nieuwe denktechniek die zich bezighoudt met de invloed die innerlijke voorstellingen kunnen hebben op ons ervaren en handelen.
Neurose: kan ontstaan als gevolg van zowel echte gebeurtenissen als diepgevoelde innerlijke conflicten. 
Neurotheologie: de studie van hersenactiviteit en hoe die verbonden is met de subjectieve ervaringen die we spiritueel zouden kunnen noemen; soms ook  spirituele neurowetenschap of biotheologie genoemd.
New Age dogma: een autoriteit mag niet buiten het Zelf liggen.
Nocebo- effect: het overtuigingseffect dat optreedt bij negatieve overtuigingen en gedachten. De situatie waarbij patiënten negatieve informatie wordt gegeven, waardoor hun ziekte verergert.
Nonlokaal communiceren: dit zijn communicatiemogelijkheden zonder dat er sprake is van een directe signaaloverdracht. het blijkt dat mensen verbonden zijn en op een bepaald niveau kunnen communiceren, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn.
Normopathie: het ziekelijk, star en onverbiddelijk vasthouden aan normen. Kan gepaard gaan met het onderdrukken van levensimpulsen en in laatste instantie een weigering het eigen leven te leven.

O
Ontspanning: is het bewust loslaten van onnodige en daardoor ongezonde spanning in het lichaam.
Oordelen: is een vinding van het ego dat graag de verschillen benadrukt in zijn eigen voordeel. Oordelen zijn gebaseerd op angst. Angst voor dat wat je niet weet en angst voor dat wat je niet kent. Beide angst voor het onbekende.
Orgaanklok: elk orgaan is op een bepaald tijdstip het meest actief. De gevoeligheid van dit orgaan is dan het grootst.

P
Persona of masker: onze persoonlijkheid is een soort masker dat laat zien wat voor rol we spelen, opgebouwd uit onze jeugdervaringen, wat we hebben aangeleerd en ontwikkeld, waarmee we ons redden in de wereld. Daaronder ligt ons karakter verborgen, ons werkelijke zelf.
Pijnlichaam: het pijnlichaam registreert je relatie met pijn en bevat de energie van de pijn zelf.
Placebo's: zijn als medicijnen verstrekte middelen die de werkzame stof niet bevatten. Het placebo-effect is een overtuigingseffect. Dit overtuigingseffect is niet beperkt tot het gebruik van medicijnen, want het placebo-effect blijkt ook werkzaam te zijn bij operaties.
Pomodorotechniek: een methode voor tijdmanagement. Regelmatig pauzes inlassen tijdens een werkdag verhoogd de concentratie.
Primen: Thema's die te maken hebben met wat je leerde over het leven als kind.
Priming: Je denkt aan een Nissan, je ziet overal Nissans.
Psychologie: onderzoekt de pijn en affectie die anderen mensen ons hebben bezorgd, en die we bij derden herhalen, tot we ermee leren leven en het kunnen loslaten en vergeten.
Psycho-Neuro- Immunologie: het onderzoek naar de wijze  waarop iemands  geestesgesteldheid  de activiteit van zijn immuunsysteem beïnvloedt (de effecten van de geest(denken, emoties) op ons zenuwstelsel( lichaam) en immuunsysteem( weerbaarheid). De genezende invloed van de geest op het lichaam.
Psychosomatisch: d.w.z dat het lichaam lijdt onder geestelijke processen.

Q
Qiveld: is een doorzichtig informatieveld dat alles en iedereen met elkaar verbindt. Een soort universeel Facebook, een ruimte waar wij met elkaar kunnen chatten, een plek waar we constant informatie tot ons kunnen nemen.
Quantum: betekent hoeveelheid of kwantiteit, het wordt gebruikt om de kleinste eenheid van een fysische eigenschap aan te duiden, zoals energie of materie.
Quantumveld: de bron van alle materie en energie. De fysieke wereld ontstaat daaruit.

R
Reiki: heelt energie door middel van handoplegging, buitengewoon bevorderlijk voor het tot stand brengen van rust en ontspanning. Het herstelt  de energiebalans.
Remissie: of spontane genezing;  het vermogen om verantwoordelijk te reageren, met onze eigen geest, met onze gedachten en overtuigingen. Overtuigingen die diep in ons bewustzijn zijn gegrift kunnen een onafgetapt reservoir van genezende vermogens zijn.
Resonantie: de vibratie die in een voorwerp ontstaat als gevolg van de vibratie in een voorwerp in de buurt; de algemene vibratie van een voorwerp in reactie op een externe kracht met dezelfde trillingsfrequentie. Golven die met dezelfde golflengte trillen veroorzaken resonantie.
Resoneren: in gelijke trilling zijn,meetrillen.

S
Salutogenese: of het zelfgenezend vermogen van de mens. Er is sprake van een sterke verbinding tussen lichaam en geest, waarbij het er om gaat dat iemand het gevoel heeft dat er samenhang is in zichzelf en in het leven.
Schuldgevoelens: verlammen en blokkeren en beletten ons naar de les te kijken die het leven ons aanreikt; hoe kwam het, was er aanleiding toe.
Simontonbenadering van kanker: kankerbehandeling door middel van bewuste verbeeldingskracht en intense psychologische begeleiding.
Sofrologie: is een zeer complete relaxatiemethode waarbij de geest en het lichaam als één geheel beschouwd worden.
Sofronisatie: dit is het proces dat harmonie brengt in de bewustzijnsniveaus.
Spiritualiteit: de individuele en persoonlijke ervaring van de wonderbaarlijke kracht van de natuur en de kosmos. Houdt verband  met je persoonlijke zoektocht naar een diepere betekenis en een doel van je bestaan.
Spirituele healing: vertrouwen op een 'hogere macht' als bron van healende energie.
Spirituele transformatie: is het gevolg van 'verfijning' van de instincten.
Stress: is een psychische belasting. Stress kan het immuunsysteem positief en negatief beïnvloeden.
Stressor: dat wat ons stress aanjaagt.
Substituut leven: de gewoonte om mee te gaan in gedachten of dagdromen. We fantaseren het grootste deel van onze tijd.
Symbool: is een representatie van iets anders. bv een leeuw staat voor kracht. Symbolen raken het diepere bewustzijn dat voorbijgaat aan woorden.
Symptomen: zijn kenmerken van een ziekte die zintuiglijk worden waargenomen . Die gehoord, gezien, geroken, gesmaakt en gevoeld kunnen worden.
Synchroniciteit: zinvol toeval of gelijktijdigheid van verschijnselen. Het ene volgt niet uit het andere, maar verloopt gelijktijdig.Begrippen vanaf T
T
Tai chi:gecontroleerde lichamelijke training die de concentratie bevordert en spanning losmaakt.
Telepathie: met iemand op een bepaalde golflengte zitten.
Therapie: methode of behandeling om iemand te genezen van een aandoening bv psycho-therapie of fysiotherapie. Therapeia (Grieks) staat voor het geven van zorg en aandacht aan een ander.
Toeval: maak lichamelijk en emotioneel contact met je wensen. Daar waar onze inschattingen fout waren, spreken we van toeval.
Tonen: geluid gebruiken als middel bij het in beweging krijgen van bevroren energie.
Trancendente Meditatie: een ontspanningsmethode, een diepe meditatie maakt gebruik van een Mantra.
Transformatie: is bedoeld om keuzen en gedrag die niet echt bij je horen, aan de kaak te stellen. Het oude elimineren en ruimte maken voor het nieuwe.
Trauma: is een stoornis in het menselijk vermogen om gegrond te zijn in het huidige moment en op een gepaste manier met anderen om te gaan.
Trillingsgetal:een frequentie die uitdrukt hoe vaak iets gebeurt of voorkomt, dikwijls binnen een bepaalde tijd. het drukt uit hoeveel tijd er tussen twee opeenvolgende natuurkundige identieke toestanden zit.
Tuina: een massagevorm gebaseerd op de traditionele Chinese geneeswijze.

V
Veranderen: niet meer hetzelfde doen, denken of zeggen. Iets nieuws gaan doen, iets nieuws gaan zeggen en denken.
Verdringing: het verborgen deel dat in de mens aanwezig is. Het is aan de patiënt om het deel te erkennen en te aanvaarden als deel van zichzelf.
Verenigd Veld: er bestaat één pulserend energieveld, dit Veld is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ons bewustzijn. Dit Veld is verantwoordelijk voor de hoogste functies  van ons bewustzijn en de bron van de informatie die de groei van ons lichaam reguleert. Het is ons brein, ons hart en ons geheugen- het is een eeuwige blauwdruk of matrijs van de hele wereld. Dit Veld - en niet de genen of ziektekiemen- is de kracht die uiteindelijk bepaalt of wij gezond of ziek zijn; het is deze kracht waarmee we verbinding moeten zien te krijgen om te kunnen genezen.
Verlichting: is zelfrealisatie,  geestelijke gezondheid, bewustzijn en leven in het hier en NU.
Vijf elementenleer: is o.a een bewegingsleer. de elementen zijn vuur(flexibiliteit), aarde (stabiliteit), metaal (kracht), water (mobiliteit) en hout (behendigheid).
Visualisatie: betekent dat je jezelf waarneemt in een situatie, alsof je een denkbeeldige film van jezelf bekijkt, of naar jezelf kijkt door de ogen van iemand anders. Het komt overeen met het mentaal oefenen van een gewenst resultaat, een voorstelling van de toekomst zoals deze zich moet ontplooien.
Vitale energie: een beweging in ons lichaam die een emotie vergezelt.

W
Weerstandservaringen:
 mensen zijn steeds minder goed in staat  (psychische) pijn te dragen. Tegenslagen mogen er niet meer zijn, de spirituele waarde ervan wordt niet meer erkend.
Wetenschap: een proces van inzichtverwerving in onszelf en onze wereld. (geen star stelsel van wetten en regels die voor eeuwig gelden).
Woede: is een turbulente geestestoestand, gebaseerd op overdrijving, waardoor iets (iemand anders, je eigen pijn of zelfs de oorzaak van pijn, zoals een doorn) onaangenamer lijkt dan het in feite is.
Wonder: een omslag in onze waarneming, een innerlijke aangelegenheid
Wonderen: geschieden niet in tegenstelling tot de natuur, maar slechts in tegenstelling tot wat ons van de natuur bekend is.
Woord: een informatiepakketje dat de stofwisseling beïnvloedt.

Y
Yin- Yang symbool: dit geeft het dynamische, harmonische evenwicht weer tussen yin en yang, waarbij het vrouwelijke yin en het mannelijke yang de twee tegengestelde en elkaar aanvullende krachten in het universum zijn. De zwarte stip in het witte veld en de witte stip in het zwarte veld geeft bovendien aan dat alles is samengesteld uit zowel yin als yang.
Yoga: een  ademhalingstechniek en beheersing om onrustige gedachten stil te leggen.

Z
Zelf: het mentale, emotionele en expressieve leven van een individu.
Zelfacceptatie: heeft betrekking op het opsporen van terreinen waarop je je kunt en wilt veranderen, waarna je de juiste stappen neemt om die verandering door te voeren.
Zelfbeeld: alles wat je voor waar aanneemt. Je overtuigingen over jezelf zijn als de ingrediënten voor een recept dat je gebruikt om je zelfbeeld te vormen. Deze overtuigingen vallen uiteen in twee specifieke categorieën: je uiterlijke zelfbeeld en je innerlijke zelfbeeld.
Zelfdiscipline: is het vermogen jezelf iets te laten doen, ongeacht je emoties op dat moment. En wanneer er sprake is van een tegenstelling tussen korte en langetermijnbelangen, je eerstgenoemde opoffert t.b.v laatstgenoemde.
Zelfgenezend vermogen: is een kracht om disbalans in de ritmische cyclus van het samenspel en de eenheid van het lichaam en de geest zelf te kunnen herstellen.
Zelf-heling: door wil en verbeeldingskracht verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Of zelfhulp, zelf-behandeling.
Zelfregulerend vermogen: het autonome vermogen ons fysiek en geestelijk in balans(gezond) te houden als we handelen naar onze lichaamstaal.
Zelfreflectie: kijken naar jezelf om te kunnen groeien.
Ziekte: is een energetische verstoring of onevenwichtigheid. De totaliteit van de mens is aangetast, de verhoudingen waarin geest, ziel en lichaam aan het ziekteproces deelnemen of dat proces zelfs veroorzaken, zijn verschillend.
Ziektewinst: medelijden verwerven en aandacht krijgen door middel van ziekte.
Ziel: het niet-fysieke veld van onze levenskracht, waar onze wezenlijke motivaties en verlangens verblijven. Het  is de stille plek(blauwdruk) in onszelf die de bron is van alles wat ons leven betekenis geeft. Volstrekt uniek.
Zuiver bewustzijn: is niet zelf een vibratie, maar wel de bron van alle vibraties.