Geneesmethoden
De Nieuwe Biologie
Nieuwe inzichten in de mechanismen van het universum laat ons zien hoe het fysieke lichaam door de immateriële geest kan worden beïnvloed. Materie en energie zijn verstrengeld. De logische consequentie daarvan is dat de geest(energie) en het lichaam (materie) eveneens verbonden zijn.
Gedachten - de energie van de geest- beïnvloeden rechtstreeks hoe de fysieke hersenen de fysiologie van het lichaam besturen. Gedachte-energie kan de eiwitten die de functies van de cel bepalen activeren of remmen via de mechanismen van constructieve en destructieve interferentie. Dat wil zeggen dat je actief in de gaten moet houden waaraan je de energie van je hersenen spendeert.

Het is een feit dat het onder controle brengen van de kracht van je geest effectiever kan zijn dan de medicijnen waarvan je is geleerd dat je ze nodig hebt. Energie is een efficiënter middel om materie te beïnvloeden dan chemische stoffen.
Met de kracht van de geest is het mogelijk symptomen van ziekte terug te dringen.

Hoe werken de verbindingen tussen geest en lichaam.
Eenvoudigweg positief denken leidt niet tot lichamelijke genezing. Het is inderdaad belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn om de energie van onze geest  op positieve, leven-wekkende gedachten te richten en altijd aanwezige, energieverslindende gedachten uit te bannen. 
Het is belangrijk om te weten dat  de schijnbaar 'gescheiden' onderafdelingen van de geest, het bewustzijn en het onderbewustzijn, afhankelijk zijn van elkaar.
De bewuste geest is het creatieve deel, het deel dat 'positieve gedachten' te voorschijn kan toveren. De onderbewuste geest daarentegen is een verzamelplaats van stimulus-respons-bandopnamen die voortkomen uit instincten en aangeleerde ervaringen.
De onderbewuste geest is een gewoontedier; hij zal- tot ons verdriet- als antwoord op de signalen van het leven keer op keer dezelfde gedragsmatige  reacties vertonen. Hoe vaak heb je niet ondervonden dat je 'over de rooie' ging naar aanleiding van iets triviaals? Op dat moment heb je de eenvoudige stimulus-respons-keten van een gedragsprogramma ervaren dat in je onderbewuste geest is opgeslagen.

Waar het zuiver om de neurologische verwerkingscapaciteit gaat, is de onderbewuste geest miljoenen malen krachtiger dan de bewuste geest. Als de wensen van de bewuste geest in botsing  komen met de programma's in de onderbewuste geest, zal de onderbewuste geest winnen.
Het is daarom noodzakelijk de oorsprong van zelfondermijnende onderbewuste programmering te achterhalen en deze te herschrijven.
PNEI
PNEI- de nieuwe discipline: Psycho- Neuro-  Endocrino- Immunologie

Dit is de manier waarop verschillende lichaamssystemen én de psychosociale omgeving als één groot geheel functioneren, de wijze waarop lichaam, bewust zijn, omgeving en interacties met anderen een complex geheel vormen waarvan gezondheid of ziekte het resultaat is.
Het startpunt van ziektes ligt in het psychosociale veld, en niet langer bij virussen of mankerende lichaamssystemen en gaat voorbij aan het geest-lichaam- dualisme.
PNEI illustreert de complexe samenhang van wat ooit als afzonderlijke systemen gedacht werd.
Allopathische geneeskunde
De Allopatische of reguliere geneeskunde is gebaseerd op de biologie.
Sterke punten: de konsekwente handhaving van haar filosofie en theorieën.
Holistische geneeskunde
Holisme is het incorperen van de hele persoon: het lichaam, de geest, het energielichaam (vitaal lichaam), zelfs de ziel en het spirituele (gelukzalig lichaam).
Visie: je neemt verantwoordelijkheid  voor je eigen welbevinden.
Uitgangsgedachte
Epicurus 341 - 271 v.C.
Vestigde een school in Athene.
Volgens zijn filosofie is het persoonlijk geluk
het hoogste goed in het menselijk leven.
Niet een optelsom van genietingen, maar een
toestand van gemoedsrust een een blijvend gevoel
van welbehagen.
Nieuwe geneeskunde
Nieuwe geneeskunde

A.Biofysische geneeskunde:
is gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
uit de kwantumfysica en kwantumbiologie.
In combinatie met eeuwenoude geneesmethoden
en elementen uit de reguliere geneeskunde geeft dit 
een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte.
Basisprincipes:
1.het zelfregulerende en -herstellende vermogen
van het lichaam.
2.de wetenschap dat alle processen in en tussen organismen
met elkaar samenhangen.
3.de verbondenheid tussen mensen en tussen mens en natuur.


Integrale geneeskunde
B. Integrale geneeskunde is een integratie van de Allopathische geneeskunde met de alternatieve en aanvullende (holistische) geneeskunde.
Een integratie van de oosterse geneeskunde met haar nadruk op het vitaal lichaam en de westerse geneeskunde met haar nadruk op het stoffelijk lichaam.
1.vitaal lichaam; onze emoties hebben een vitale component naast hun psychische en mentale componenten. neem bv verliefdheid.
Natuurgeneeskunde
Doelstellingen van de Natuurgeneeskunde:

1. Stimuleren van het zelfgenezend vermogen in de mens.
In elk organisme is een van nature bestaande tendens tot instandhouding en zelfgenezing aanwezig. De natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat ziekte vooral een uit-balans-zijn is.
Er zijn veel factoren waardoor het innerlijke evenwicht verstoord raakt, waarbij schadelijke en giftige afvalstoffen zich in het lichaam kunnen gaan opstapelen.
Als lichaam, ziel en geest met elkaar in evenwicht zijn en de mens is ook in harmonie met zijn omgeving, kun je spreken van een gezond mens in een gezonde omgeving.

2. Eenheid mens en omgeving
De natuurgeneeskunde ziet het menselijk organisme als een eenheid van lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren, die een samenhangend geheel vormt met de hem voortbrengende en instandhoudende omgeving.
Organen en systemen worden gezien als in een voortdurende wisselwerking met elkaar. De natuurgeneeskundige analyse, diagnose en behandeling vinden altijd plaats op het niveau van het gehele organisme.

3. Een ziektesymptoom wordt beschouwd als een uiting van de verstoring van het interne innerlijke evenwicht. Chronische ziekten worden als een langdurige verstoring van het evenwicht op verschillende fronten beschouwd.

De natuurgeneeskundig therapeut beoogt geen ziekten te behandelen, maar een cliënt met gezondheidsklachten te behandelen.
De behandeling kan preventief, curatief of palliatief (pijnstillend) zijn.
Preventief handelen is erop gericht de levenskracht (het zelfherstellend vermogen) te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe of andere mogelijkheden die de gezondheid gunstig kunnen beïnvloeden.
Hierdoor worden de eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg van de cliënt gestimuleerd.
voorbeelden van natuurgeneeskundige modellen,methoden en technieken zijn:
- biologische therapieën zoals; natuurkundige fythotherapie
- fysische therapieën zoals hydrotherapie:o.a Kneipp
- Bachs bloesemtherapie,mineraaltherapie, Schüsslers zoutentherapie.
- darmkuren; volgens Mayer
- zon/lichttherapie
- reflexmassage o.a voetzool
- irisdiagnostiek, tongdiagnostiek, fysiognomie
- voedingstherapie


Fytotherapie
Fytotherapie of Phytotherapie.
De mens was altijd sterk verbonden met de natuur.
Hij had de planten nodig als voedsel, maar leerde in tijden van ziekte
door ervaring meer over de uitwerking van bepaalde planten op het eigen lichaam
begrijpen.
Fythotherapie is de behandeling van klachten en ziekten met natuurlijke geneesmiddelen die uit hele planten of hele plantedelen bereid worden.
Fytotherapie is verwant aan de homeopathie, er is een belangrijk verschil.
Bij fytotherapie wordt het werkzame plantedeel verwerkt tot  een gebruiksklaar geneesmiddel, terwijl homeopathie werkt met verdunningen.
De fytotherapeutische producten hebben aanzienlijk minder bijwerkingen dan synthetische geneesmiddelen. Ze werken niet verslavend of versuffend.
Een ander belangrijk verschil: fytotherapeutische middelen hebben, naast dieptewerking ook nog een snel effect op sterke en acute aandoeningen.
Met name chronische problemen als artrose en slapeloosheid
Een bekend weerstandverhogend middel is Echinacea, te gebruiken als preventiemiddel tegen winterziekten.

Fytotherapie is een erkende geneeskunde.
De precieze werking van de plantedelen is inmiddels aangetoond in een flink aantal studies.
Brochure: Phytotherapie uitgegeven door de producent van o.a de plantenextractcapsules Arkopharma.

Orthomoleculaire geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde is de behandeling van ziekte, door de organen te voorzien van de optimale moleculaire omgeving, in het bijzonder de optimale concentraties van stoffen die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.

De Orthomoleculaire voedingsleer geeft adviezen over voeding en voedingsgewoonten. Het aanpassen van voeding als men nog gezond is met het oog op het verkleinen van welvaartsziekten of uitstellen van degeneratieve ziekten als reuma, hart en vaatziekten.
Er zijn ook tips voor gezondheidsklachten zoals allergieën en een milde hoge bloeddruk.
Leefomgeving: de Orthomoleculaire geneeskunde maakt ons bewust van  de tekorten aan  mineralen in onze leefomgeving.
voorbeeld: Magnesium dit is een natuurlijke tranquillizer, een anti-stress middel.
Het ontspant de spieren, zenuwen en bloedvaten en geeft meer energie.Bij een tekort aan magnesium kunnen psychische en lichamelijke klachten ontstaan.
Stress klachten, pijnlijke en stijve spieren, snel moe, chronische vermoeidheid en prikkelbaarheid. Magnesium tekort kan ten grondslag liggen aan depressies.
Je kunt een tekort aan magnesium aanvullen met een magnesiumsupplement, maar je kunt ook heel goed magnesiumrijke voeding eten zoals meergranenbrood, banaan, ananas en rijst.

Orthomoleculaire geneeskunde werkt via het toedienen van doses mineralen, vitaminen en voedingssupplementen.

Cursus: Orthomoleculaire voedingsleer Dr G. Schuitemaker
Klassieke homeopathie
De klassieke homeopathie is een zelfstandige behandelmethode, die door de Duitse arts en chemicus Hahnemann werd ontwikkeld met inachtneming van een aantal principes. Hij ontwikkeld een theorie over acute en chronische ziekten.
Uitgangspunt: ' laat het gelijkende door het gelijkende worden genezen'.

Toelichting werkwijze:
1. Een (giftige) stof die bij gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen kan opwekken, kan soortgelijke symptomen bij zieke mensen juist genezen.
2. Het toedienen van minimale geneesmiddelen.
3. Het op onschadelijke wijze uittesten van medicijnen.
4. Een holistische mensvisie.
5. De klassieke homeopaat behandelt ieder mens als een uniek wezen die een individueel geneesmiddel nodig heeft.

Diagnose klassieke homeopathie.
Checklist:
1. aandoeningen van het bewustzijn; bewust te zijn, te denken, te herinneren, te overwegen, en keuzes te maken. (bv een dement iemand kan dit niet)
2. psychische of emotionele aandoeningen; af te leiden uit houding, gedrag,woordkeuze, wijze van uitdrukken, gebruik van bepaalde gezegdes.
Expressies worden vertaald naar het homeopathies repertorium.
3.  lichamelijke aandoeningen.

Biofysische geneeskunde
Biofyschische(levensconforme) geneeskunde houdt zich bezig met informatieoverdracht door beïnvloeding van de vele hormonale, enzymatische, extra- en intercellulaire processen die zich in het menselijk lichaam afspelen.
Een belangrijk uitgangspunt binnen de biofysische geneeskunde is, dat biofysische processen gedomineerd worden door onze beleving, ons zijn, onze gedachten, onze emoties.
Biofysische geneeskunde kan gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme.
Alles wat in het lichaam plaatsvindt, wordt door de Biofysische geneeskunde processen genoemd.
Biofysische processen(reacties) zijn onze warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, stofwisseling, afweerkracht, bloedstolling, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Methodiekbeschrijving: een organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen door elektromagnetische signalen. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol.

Regulerende geneeskunde
De regulerende geneeskunde werkt vanuit een energetische invalshoek. Doel is het verkrijgen van vitaliteit, regeneratie, genezing en geluk. Ze gaat er vanuit dat ieder mens het vermogen bezit vanzelf gezond te worden. Bij gewone, alledaagse ziekten hebben we dat beslist allemaal ook al eens ondervonden. Wat gebeurt er echter als een ziekte niet vanzelf geneest?
We zouden ons kunnen voorstellen dat ieder mens een soort innerlijke weegschaal heeft. Gezondheid houdt stand als deze weegschaal gelijkmatig en levendig om haar middelpunt beweegt. Ziekte ontstaat als er stagnaties en blokkades zijn ontstaan.

Leven betekent in ontwikkeling zijn; het voortdurend in beweging zijn en toelaten van de levenskracht d.w.z zich aan de stroming overgeven en veranderingen accepteren. Maar al te gemakkelijk ontwikkelen we gewoonten en houdingen, waarmee we het verloop van het leven beperken, blokkeren en tegenhouden. Angstig houden we vast aan ons bestaan en zien de mogelijkheid over het hoofd, dat loslaten ons nog meer geluk zou kunnen brengen. De weegschaal slaat dan naar én kant door, leed ontstaat door verzet tegen het bestaande. Als het me lukt mijn situatie, mijn zijn, te accepteren, gaat er een deur open die naar verandering leidt.

Project 'ziekte'.
Aangezien elke ontwikkeling door bewuste beslissingen wordt ondersteund, spreken we niet van een ziekte, maar van een 'project'. Deze opvatting geeft aan dat de kans aanwezig is verandering, heroriëntering en genezing te vinden. Je kunt je klachten als wijze boodschap aanvaarden en vol vertrouwen het avontuur van zijn ontwikkeling aangaan. Beschouw een diagnose als een etiket, dat tijdelijk wordt opgeplakt om ons attent te maken op de noodzaak van het 'projectwerk'.
Medische prognoses baseren zich op statistische gegevens en of dit statistische risico ooit werkelijkheid wordt, kan niemand met zekerheid zeggen. Onze innerlijke overtuigingen kunnen een bepaald effect hebben op de uitkomst.

Regulerende wetten.
Het lichaam volgt de wetten van de materie, en dat bewegingsproces voltrekt zich nu eenmaal iets langzamer dan voor het energetische bereik van ons zijn geldt. In de regulerende geneeskunde gaan we  uit van een behandelingstijd die ongeveer net zoveel maanden in beslag neemt als de ziekte in jaren heeft geduurd. Een lijden dat dus al tien jaar bestaat zal dus na ongeveer een jaar een werkelijke verbetering vertonen.
Homeopathie
De Homeopathie observeert en beschrijft de wetten van de menselijke genezing.
Ziekten genezen:

* van boven naar beneden (bijvoorbeeld de huiduitslag bij kinderziekten)

* van binnen naar buiten (in de volgorde innerlijke organen, bewegingsapparaat, huid en keel/neus/oororganen)

* achterwaarts door de biografie ( dat betekent dat tijdens de therapie eerdere, niet helemaal opgeloste problemen nog eenmaal naar boven kunnen komen, om daarna volledig te worden losgelaten)

lees ook: 'Remedies' op deze website
Traditionele Chinese geneeskunde
De basisideeën:

* het idee van een kosmische energie, waardoor alles een vitale gestalte aanneemt en die een twee-eenheid met materie vormt. (yang: kosmische energie; yin: materie; chi: de levende energiestroom)

* het idee van de fasen van verandering, de vijf elementen die al het 'zijn' voorzien van een bepaalde kwaliteit en die in het lichaam via de organen, weefselstructuren en gevoelens werkzaam zijn

* het idee van een lichamelijke ordening, die ervoor zorgt dat gezondheid begrijpelijk is en ziekte genezen kan worden, doordat bepaalde lichaamsdelen aangeraakt of gestimuleerd worden

* het idee van de lagen van het menselijk zijn, die de verbindingen tussen het innerlijk en de buitenwereld duidelijk maken
Terreingeneeskunde.
De terreingeneeskunde beweegt zich heen en weer tussen verschillende, tegenstrijdige  werelden - orthodox, complementair, homeopathisch, spiritueel, chemisch, psychologisch, oud en nieuw. Overal wordt kennis van genomen en getest op zijn verdiensten. Als het werkt, werkt het en wordt het toegevoegd aan het arsenaal.  Om de terreingeneeskunde te beoefenen, maak je gebruik van een oeroud schema, dat van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.

Aarde staat voor het vaste, water voor het vloeibare, lucht voor het vluchtige en vuur voor het stralende.
Aarde: het vaste , de voeding. Om te begrijpen wat gezond voedsel is, moeten we kijken hoe voedsel ontstaat. het eerste voedsel ontstaat uit koolzuurgas, water en zonlicht. Die drie worden omgezet in suikers. De suikers worden door het plantenlichaam vervoerd en vervolgens omgezet in eiwitten, vetten en vitaminen. Vitaal voedsel is voedsel dat zo dicht mogelijk bij de originele bron zit. daarom is het van belang, dat we rauw delen van de verse plant binnenkrijgen. Daar waar het meeste zonlicht zit. Als je een vers blad onder de lens legt, dan zie je dat het een enorme hoeveelheid licht uitstraalt. Na drie dagen doet het dat niet meer. Hoe verder je van de bron af komt, hoe zwakker het voedsel wordt. Een dier eten, is tweedehands voeding eten. Als het dier geen planteneter maar een vleeseter is, is het voedsel al derdehands. In die voeding zit niet alleen geen kracht, maar bovendien een hoop gifstoffen die wij in ons lichaam opslaan. Het allerergst is junkfood met kunstmatige kleur- en smaakstoffen- waarvan veel kinderen ziek worden- en witte suiker. Wij kunnen witte suiker niet goed verwerken. Ook de genetische manipulatie van voedsel is iets om ons grote zorgen over te maken. Soja wordt genetisch gemanipuleerd om het bestand te maken tegen de grote hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Water: onze vochthuishouding. De kwaliteit van het drinkwater is niet best. De waterleiding doen hun uiterste best, maar het is onvoldoende om alle rotzooi die wij in het water lozen eruit te halen. Drink schoon water. Voldoende water is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam schoon spoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelijke in dat water moeten zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons lichaam is een soort hydro-elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je energie. Koffie en thee drinken is niet hetzelfde als water. Om nog maar te zwijgen over cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken , zijn innerlijk verdroogd. Van  zes tot acht glazen Spa blauw drinken knap je weer op.

Lucht: Er is veel luchtverontreiniging. Daaraan kun je maar weinig doen. Maar het probleem wordt onnodig groter doordat mensen slecht ademen. Ga naar een fysiotherapeut of op Yoga om goed te leren ademen. Dan krijg je meer energie.

Vuur : de straling. Elektromagnetische vervuiling is een zwaar onderschat onderwerp.Elektrische overbelasting is erg gevaarlijk. Onze celmembranen hebben een bepaalde lading, die tegenovergesteld is aan de lading van het protoplasma van de cel. Als dat evenwicht wordt verstoord, worden de cellen als het ware ontladen. Ze worden poreuzer, waardoor allerlei schadelijke stoffen kunnen binnenkomen. Op die manier kan elektromagnetische vervuiling mensen ziek maken. ( vreselijk moe zijn). Denk ook aan GSM-zenders, magnetrons
De gebieden van aarde, water, lucht en vuur maken veel schoon in je lichaam, kijk ook naar de rest en verander je leefpatroon. 

Grondlegger van de terreingeneeskunde is Claude Bernard. Opvolgers zijn o.a Dr Hans Moolenburgh.
Boek: 'Op je gezondheid!' Hoe geest, ziel en lichaam gezond te houden in een bedreigde wereld. H.C. Moolenburgh
Germaanse Geneeskunde
De Germaanse Geneeskunde bestaat uit vijf Biologische Natuurwetten. Zij maken het mogelijk alle lichamelijke of geestelijke ziekten en aandoeningen wetenschappelijk te testen. 80% van alle ziekten kunnen zonder medicijnen, operaties, ingrijpende behandeling en blijvend letsel tot volledige genezing komen.
1.De eerste biologische wet, de IJzeren wet van Kanker, stelt dat elke ziekte veroorzaakt wordt door een shock(biologisch conflict) die de persoon geïsoleerd en onverwachts overvalt. De ziekte uit zich op psychisch, hersen - en orgaanniveau doordat er een noodprogramma optreedt.Het denken wordt dwangmatig, een orgaan verandert en alles stuurt aan op een oplossing van het biologisch conflict. De inhoud van het conflict correspondeert met een uniek deel van de hersenen waar als het ware een relais doorbrandt. Dat is te verifiëren met een CT-scan.
2. De tweede biologische natuurwet is de wet van de twee fasen. Na een shock schakelt het lichaam automatisch over naar continu-stress ofwel de koude fase. Lost het conflict op dan treedt de tweede fase in, de genezingsfase ofwel warme fase. Interessant is dat de meeste 'ziekteverschijnselen' pas optreden in de tweede fase!
3. De derde natuurwet maakt duidelijk waarom er twee verschillende vormen van celtoename zijn: initiële celtoename, weefsel vermeerdering als in een tumor, dat wordt aangestuurd door de oude hersenen; celtoename in de genezingsfase is de reparatie van de eerste vorm en is geen tumor maar cel-wederopbouw in de grote hersenen.
4. De vierde biologische natuurwet stelt dat de werking van schimmels, tbc, bacteriën(en virussen, als ze bestaan) uitsluitend in de genezingsfase werken en de genezing ondersteunen.
5. De vijfde en laatste wet is de belangrijkste. Elke ziekte is onderdeel van een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbare Zinvol Biologisch Speciaal programma van de natuur. Elke ziekte heeft een biologische zin!

lees verder: 
'Die Seelischen Ursachen der Krankheiten: nach den 5 biologischen Natur-gesetzen, entdeckt von Dr R.G.Hamer Björn Eybl
www.wijwordenwakker.org  item: 'Artsen aan het woord' het artikel over Dr. R.G. Hamer ' Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde.
websites:
www.germaansegeneeskunde.nl 
www.germaansegeneeskunde.info met boeiende artikelen en een webshop.
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl (download de 5 natuurwetten)
www.germanische-heilkunde.at (item: 'Sonderprogramme')
Integratieve geneeskunde
Het met respect samengaan van aanvullende én reguliere geneeskunde wordt doorgaans integratieve  geneeskunde genoemd. De meeste mensen in Nederland- zowel artsen als patiënten- gaan nog uit van de tweedeling alternatief en regulier. De integratieve geneeskunde combineert het beste uit de alternatieve en reguliere geneeskunde tot een voor de patiënt optimale aanpak.