Kracht en energie

De adem en de geest.

Adem. We beginnen en eindigen ons leven ermee. En tussen die twee momenten in ademen we in en uit, in en uit, een leven lang.
Adem is leven. Maar adem is nog meer; het is de sleutel naar een vitaal en gelukkig leven- als we de kunst van het goed ademhalen tenminste beheersen.

Ademen doen we altijd, meestal zonder nadenken. Maar hoe moeiteloos, achteloos die ademhaling gaat, we doen het niet goed. We gebruiken slechts dertig procent van onze longcapaciteit. We hebben het te druk om goed te ademen. Werkdruk en stress is er de oorzaak van dat we steeds oppervlakkiger gaan ademhalen. Het is alsof je alleen het midden van de kamer schoonmaakt en de hoeken en de gaten vergeet.Dat geldt ook voor onze longen. Als we daarvan alleen het midden van verse zuurstof voorzien functioneert ons lichaam op een lager pitje en krijgen onze organen onvoldoende zuurstof om hun taak goed te kunnen uitvoeren en daardoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.

Goed nieuws.
Door een volledige ademhaling en speciale ademhalingstechnieken kunnen klachten verdwijnen. Tijd om onze gezondheid , fysiek en geestelijk, nieuw leven in te blazen.
Vooraf: Alle emoties brengen chemische reacties in ons lichaam teweeg. Gifstoffen stapelen zich op in onze lichaamscellen en uiteindelijk kun je daardoor overspannen raken. De stress die dat weer meebrengt heeft een negatief effect op ons immuunsysteem. Bovendien is stress een gelukskiller; onze aandacht is niet in het hier en nu, onze creativiteit en intuïtie blijven verborgen, we reageren geïrriteerd en voelen ons afgesneden van anderen, de natuur en van onszelf.

Wat te doen?
Yogaoefeningen, geleide meditaties en kennis verwerven die inzicht geeft in hoe onze geest werkt. Met het accent op eenvoudige, krachtige ademhalingstechnieken zoals Pranayama, adembeheersing en de sudarshan Kriya, waarbij de ademhaling in een specifiek ritme wordt gebracht. Het wordt ook wel de 'stofzuigertechniek' genoemd, omdat het letterlijk alle gifstoffen en stress uit het lichaam verwijdert, waardoor spanningen afnemen en de natuurlijke levenskracht en enthousiasme weer terugkomen.

Door goed te ademen wordt de balans weer  hersteld. Niet alleen geestelijk, maar ook fysiek. Want het gaat allemaal om energie. Prana, de levensenergie, bevindt zich het meest in frisse buitenlucht.
Daarnaast brengt het diep en effectief ademhalen het zenuwstelsel tot rust, waardoor je geen behoefte hebt om stress weg te eten.

Ademen

Adem is de link tussen lichaam en geest.
Voor elke emotie is er een bijbehorend ademhalingsritme.
Je kunt je geest niet direct beïnvloeden, je kunt er stilte in brengen.

De geest is als een vlieger,
De adem is het touw.

Brahmari-ademhaling.
Een ideale oefening om in een licht meditatieve toestand te geraken voordat je gaat slapen. Letterlijk vertaald betekent brahmari-ademhaling, 'zoemende bij-adem'.
Ga met gekruiste benen op een matje of op je bed zitten en stop je vingers in je oren. Adem een paar keer diep in en uit en concentreer je op het geluid van je ademhaling. Luister en ervaar dat je je ademhaling nu heel duidelijk kunt horen. Dit ruisende geluid is op zich al kalmerend. Maak nu bij de volgende ademhaling een zoemend geluid. Alsof je neuriet, maar dan wat lager van toon totdat je een prettig zoemgeluid te pakken hebt. Dit brommende geluid veroorzaakt een nog meer ontspannen gevoel. Daarbij wordt hierdoor de uitademing verlengd, wat een rustgevende werking heeft op de geest. Blijf dit geluid maken totdat je longen volledig leeg voelen. Adem dan weer in.
Ongeveer acht keer herhalen.
Slaap lekker.

Energietips

.1. Dé bron van energie is je adem. Als je je moe voelt doe dan even de volledige ademhaling. Laat de adem tot diep in je buik stromen, plat je buik een beetje af en vul de borst tot de longtoppen met lucht. Zo gebruik je een veel groter deel van je longcapaciteit en geef jezelf à la minute meer zuurstof en energie. Ook goed uitademen natuurlijk, dan raak je meer vervuilde lucht kwijt en kan er weer schone lucht in.

2. Denken vreet energie en piekeren veroorzaakt spanning en stijfheid. Concentreer je tijdens je dagelijkse beslommeringen af en toe even op je kruin. Als je de aandacht daar naartoe verplaatst, voel je hoe de hersenen ontspannen.

3. Een korte lichtmeditatie: ga rechtop op een stoel zitten en doe alsof je buiten in de zon zit. Je hele lichaam wordt verlicht. Op een inademing haal je het 'zonlicht'  naar binnen. Het licht lost je vemoeidheid op en na een paar minuten voel je je fris en energiek.

Turbomeditaties

Buiten adem binnenkomen  op de afgesproken lunchplek om te ontdekken dat je gezelschap ook verlaat is: dat kan gezonder.
Vertraag je looptempo een beetje en concentreer je op je in- en uitademing. Dat lukt vaak goed door je duimen tegen je wijsvingers te houden. Tel in gedachten het aantal stappen gedurende een inademing en een uitademing:'In 2, 3, 4,  uit 2, 3, 4'.
Je inademing kan korter zijn dan je uitademing en kan variëren per stap. Je zult merken dat je iedere stap meer kalmeert. Een nog simpeler methode om het CO2- gehalte in je bloed te doen toenemen is neuriën.

E-mail meditatie.
adem langzaam in en uit tijdens het lezen van je e-mail en probeer de uitademing twee keer zo lang te laten duren als de inademing.

Evenwichtsmeditaties is zelfs toe te passen in een zoevende lift. Plaats je voeten 15 centimeter uit elkaar en centreer je lichaamsgewicht boven je voeten. Hel vervolgens voorover naar je tenen, dan achterover naar je hielen, naar links en naar rechts. Maak die bewegingen steeds kleiner, tot je in een volmaakte evenwichtspositie bent.

Cd :adem meditatie
bestellen via: www.inzicht-nu.nl

Hyperventilatie

Hyperventilatie is 'overademen', te veel ademen, een reactie op een irreëel gevaar. 
Het is een reactie op spanningen, angsten, gedachten, onderdrukkingen, machteloosheid, gevangenschap en tijdsdruk.
De hyperventilant is altijd de gevangene van .......In ieder geval van een irrationeel, niet logisch denkproces.

Uit balans.
Extra druk betekent vaak 'kortsluiting', de draagkracht is uit balans.Er is sprake van een tegenstrijdigheid tussen  ongerustheid en de resultaten, dat wat haalbaar is .
Het versnellen van de ademhaling is om te overleven. Ons autonoom zenuwstelsel beschermt ons in eerste instantie bij stressreacties.
Hyperventilatie is een psychosomatisch ziektebeeld d.w.z lichamelijke klachten hebben een psychische oorzaak.
Hyperventilatie patiënten zijn flink in het verdringen van hun eigen gevoelens en de signalen daarvan.
herken dit beeld
opgetrokken schouders en oppervlakkig ademen.vaak 's morgens; men is bang wat de dag zal brengen.
Gevolg: de draagkracht raakt uit balans als gevolg van tijdsdruk, gevoeligheid en perfectionisme. Ook herinneringssymptomen aan een trauma geven hyperventilatiesymptomen.

Aanpak:
De aanpak kent een mentale en fysieke benadering.
De mentale benadering bestaat uit:
1. een zelfzorg onderzoek.
2. ombuiging van de gedachtegang.
3. onder woorden brengen van je gevoelsleven.

ad.1 leer goed voor jezelf te zorgen. Je bent dan aangenamer in de omgang met anderen. Zorg voor de juiste voeding en supplementen, ontspanningstechnieken, beweging, sport en ademhalingstechnieken.

Verander gewoonten.
Leer jezelf beter kennen d.m.v testjes of vragen aan vrienden en familie.
Spoor oude trauma's en verdringingen op. Ze vragen een overcompensatie van positieve of negatieve gevoelens.
Emotionele bewustwording vraagt een confrontatie met je onechte zelfbeeld en emoties.

ad.2 Ombuiging gedachtengang.
Het biologisch evenwicht tussen lichaam en geest tot stand brengen betekent negatieve gedachtenpatronen doorbreken. Herkauwen en piekeren maken je somber. Piekeren is het ontkennen van je ware gevoelens.Dwangmatig denken geeft tijdelijk een veiliger gevoel.
Niet denken maar doen.
Wat we doen bepaalt vaak hoe we ons voelen.Gedragsaktiviteiten helpen met het stoppen van een negatieve denkspiraal; contact maken, spelen, en dingen tot stand brengen.
Stop met negatief denken over jezelf en anderen.

ad.3 onder woorden brengen van je gevoelsleven.
Onderdrukken van emoties leidt tot een spiraal van zelfsabotage.
Het uiten van je gevoelens betekent jezelf 'ontladen'.
Koester je positieve gevoelens die voortkomen uit vreugde en liefde. Herken de negatieve die voortkomen uit angst, woede en verdriet.
Wees eerlijk tegenover jezelf, lieg niet langer uit angst voor afwijzing.

Jezelf voeden is stilstaan bij jouw gevoelens. Zelfkennis ontwikkelen. de oorzaken van je zwakke en negatieve emoties onderzoeken en de tekorten in je leven opheffen.
Doorbreek negatieve zegswijzen over jezelf, ze maken zichzelf waar.
Herwin je zelfvertrouwen:
1.door zelfaanvaarding
2. wees uniek
3. wees mild tegenover jezelf en anderen
4. spreek positief
5. zoek naar je sterke punten
6. geef expressie aan je gevoelens

Fysieke benadering & ondersteuning.
Let op je voeding ,mineralen en supplementen
Kies voor Homeopathie , Bachbloesemremedies en Aromatherapie.
Verlicht je lijf met massages.


Astma, de mythe

Het is een mythe dat allergieën zoals astma, een allergie die op je longen inwerkt, zomaar uit de lucht komt vallen. De mythe is luchtverontreiniging. Het allergeen is de trigger, de prikkel.
De ware oorzaak ligt in de lage belastbaarheid (weerstand, immuniteit).
Belastbaarheid is geen constante factor. Menselijke weerstand kan schommelen en variëren door verschillende factoren.
Onbewuste verlangens en verdrongen wensen, worden vaak via 'uitslag' zoals eczemen kenbaar gemaakt. Verdrongen; een uitslag laat zien dat iets tot op dat ogenblik teruggedrongen wordt. Verdrongen wil het de grens van de onderdrukking doorbreken en onbewust zichtbaar worden. Het onbewuste wordt bewust gemaakt. Het onbewuste geeft je een middel. Hier wordt voldaan aan een behoefte.De sleutel tot heling is bewustwording. Bewustwording omtrent de boodschap van het onderbewustzijn door de ziekt en symptomen.
Astma en eczeem drukken hetzelfde probleem uit; problemen met contact, aanraking en relaties.

Een astma-aanval kan ontstaan door overdreven stress. Als reactie op het verwerken van externe factoren en deze uitwerking kan gebeuren via de ademhaling, spijsvertering, de zintuigen en het brein(geest en verstand). 
Een voorbeeld; een kind, steeds als hem iets geweigerd werd kreeg hij een astma-aanval.

Astma en angst.
Vaak is angst de basis bij een astmacrisis. Het is wel telkens een ander plaatje van angst. Maar in het nauw gedreven ontaardt hij in agressie of diep verdriet. Angst is een waarschuwingssignaal. Angst is de inhoud, en hoe we de angst ervaren is de vorm. Vaak hebben kinderen met astma 'verstikkende ouders' , het kind kruipt in haar schulp en kropt woede op en laat conflictvermijdend gedrag zien.
Astma is 'geldingsdrang'.
Leer kinderen pas ' te puffen' als het nodig is, niet preventief.
www.dokterandredezutter.be boek: 'Astma de mythe' 

Ademtherapie

We leven zoals we ademen. Wat beneemt mij de adem?
Wanneer beneemt iets mij de adem? Wat maakt dat ik mij in deze situatie beklemd voel?
Wat wil ik niet accepteren.
Wat wil ik niet afstaan.
Waarmee wil ik niet in contact komen.
Ben ik bang om een nieuwe stap in de vrijheid te zetten?
Ben ik bang om mij te uiten?
Voel ik weerzin om via lucht met een ander in contact te komen.

Vrijheid kan adembenemend werken.
De adem is een ritmisch gebeuren; de inademing, de uitademing.
Van opnemen en afgeven, van nemen en geven. Adem heeft met contact en relatie te maken.

Wat vertelt de ziekt over zijn beklemming. Elke beklemming duidt op een conflict met een gebeurtenis, een ervaring. Over machteloosheid, woede, agressie, opgekropt verdriet.

De Buteyko-methode

Ademen is leven. Maar veel mensen ademen verkeerd: ze ademen teveel.
Een korte tijd te veel ademen is geen probleem. Maar als te veel ademen een gewoonte wordt, schaadt het de gezondheid.
Men noemt dat chronische hyperventilatie. Het ontregelt allerlei processen in het lichaam en veroorzaakt ziektes zoals:astma,longemfyseem,allergie,hooikoorts, eczeem, chronische vermoeidheid, slaap apneu, hoge bloeddruk, diabetes.

Drie belangrijke voordelen van minder ademen zijn:
* Lichaamscellen ontvangen meer zuurstof. En zuurstof geeft energie.
* Verkrampt glad spierweefsel ontspant. Dit spierweefsel ligt rondom de holtes van het lichaam zoals slagaderen, darmen en luchtwegen.
* De samenstellling van het bloed normaliseert. En direct gevolg daarvan is adt het lichaam minder snel verzuurt.

De Buteyko-methode behandelt ziektes die zijn ontstaan door te veel en te diep te ademen.
Lees verder:
'Leef gezond, adem rustig'.  Masha Anthonissen- Kotousova

'Leven zonder astma'.          Andrey Novozhilov

www.buteyko-instituut.nl  ademtest, ebook , opleiding.
www.buteyko-methode.eu

Gevoelens en ademen

Gevoelens zijn de antennen van de ziel. Telkens wanneer onze gevoelens gekwetst worden (vooral als kind), reageren we beschermend en doen we onze  gevoelens op slot. Het rijk der gevoelens is als een innerlijke energiestroom die zich door het lichaam beweegt. Via onze ademhaling krijgen we toegang tot onze gevoelens. Wanneer we onze gevoelens vasthouden, krijgen onze cellen en spieren niet genoeg lucht, niet genoeg vitale voeding, en verdoven we in feite onszelf.

Door de ademhaling dieper te maken, laten we onderdrukte gevoelens naar boven komen en mobiel worden. Hierdoor bevrijden we het hart van de last van verdriet en kan het natuurlijk evenwicht van opnemen en loslaten hersteld worden.
Het is raadzaam om niet helemaal alleen ademhalingsoefeningen te gaan doen. Je kunt dit beter samen met een vriend of therapeut doen die je vertrouwt, zodat deze als katalysator of anker voor je naar boven komende gevoelens kan dienen. Als je helemaal niemand hebt om mee samen te werken, zijn bepaalde uit yoga afkomstige ademhalingsoefeningen (pranayama geheten) geschikt. Deze bevorderen het opengaan van de borstkas en laden het lichaam op met de levensenergie die in het element lucht wordt gevonden.

Observeren van de ademhaling
De meesten van ons merken niet hoe we ademen. We voelen niet hoe we de adem vasthouden of verschillende delen van de buik of borstkas samentrekken. We vinden onze manier van ademhalen gewoon.
De eerste stap van bewust ademen bestaat erin dat je je eigen ademhaling voelt en dat iemand anders kijkt hoe je ademt. Laat hem of haar vertellen of je ergens in de ademhalingscyclus je adem vasthoudt. Sommige mensen houden hun adem even vast voordat ze uitademen, terwijl anderen dit doen voor de volgende inademing. Laat de ademhalingscyclus gelijkmatig en evenwichtig worden. Merk op of je vanuit je buik of je borst ademt en kijk wat er gebeurt wanneer je de delen die normaliter samengetrokken zijn bewust uitzet. 
Merk op welke gevoelens, impulsen en verlangens er opkomen. Probeer deze gevoelens niet te blokkeren. Door ongeuit verdriet wordt de ademhaling oppervlakkig; dieper ademen maakt het verdriet los. Verdriet is bijna altijd op verlies gebaseerd en heeft vooral te maken met dingen waaraan we niets kunnen doen. Het is belangrijk om dat deel van ons te herwinnen dat we aan wat we hebben verloren gehecht was.

Een eenvoudige maar grondige oefening  om het hart te openen; je brengt door  uitsteek- en intrekbewegingen  van de armen je gevoelens in harmonie met de uit- en inademing.

Verademing

We leven zoals we ademen.
Wanneer beneemt iets mij de adem?
We kunnen onze klachten bestrijden door beheersing van onze ademfrequentie.
Een ontregelde (te snelle) ademhaling is vaak een ogenschijnlijk onbelangrijk gevolg van een wezenlijk probleem. Dit kan al op jonge leeftijd beginnen; dyslexie die niet is (h)erkend, ruziënde ouders of mishandeling zijn willekeurige voorbeelden van traumatische ervaringen waardoor de ademhaling ontregeld kan raken.
Op latere leeftijd  zijn veel voorkomende klachten voor een te snelle ademhaling: verandering van werk, het krijgen van kinderen, een echtscheiding of een ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare.

Je hebt klachten, maar denkt dat deze van tijdelijke aard zijn en je legt de oorzaak van de klachten bij een gebeurtenis buiten jezelf. Vermoeidheid, rugpijn en hartkloppingen worden in deze fase toegeschreven aan bijvoorbeeld de hectische tijd op het werk, de chaotische verhuizing of het sterfgeval in de familie. De ontregelde ademhaling zorgt voor klachten, maar de klachten worden nog steeds in verband gebracht met een mogelijke oorzaak van de onrust en niet met de onrust zelf.

De ontregelde ademhaling heeft in deze fase je lichaam ontwricht en het oorspronkelijke symptoom is een op zichzelf staande oorzaak van veel andere problemen geworden.

Klachten die het meest voorkomen bij mensen die te snel ademhalen:
1. Pijn in de schouders of nek
2. Gejaagdheid
3. Vaak zuchten of gapen
4. Snel vermoeid
5. Hartkloppingen
Mogelijk kun je deze klachten verhelpen door ademhalingsoefeningen te doen.

voor het meten van je ademhaling bekijk het filmpje over verademing:
Hoe vaak adem jij?
www.kiwinederland.nl
www.sportrusten.nl

Pong Youp

Wat is Pong Youp?  De helende  kracht van je ademhaling!
Leven is wat er gebeurt tussen je eerste ademhaling en je laatste uitademing. Ademen is wat jou leven geeft. Het is ons geboorterecht om gezond en gelukkig te zijn en een lang en vitaal leven te leiden.

Er zijn 4 belangrijke ingrediënten voor een gezond leven:
1. juiste voeding & water
2. lichaamsbeweging
3. ademhaling - meditatie
4. een goede slaap - ontspanningscyclus

Fysieke voordelen Pong Youp:
- meer zuurstof in je systeem
- meer energie
- ontgiftiging
- sterker immuunsysteem
- grotere longcapaciteit, sterkere longen
- versterking van je hart
- meer fitheid & kracht
- stimuleert je stofwisseling, je verbrandt meer calorieën
- brengt ontspanning aan gespannen spieren

Mentale voordelen en spirituele groei:
- ontstresst je geest
- loslaten van negatieve lading in je emotionele lichaam (boosheid, verdriet, angst)
- heelt pijnlijke herinneringen en helpt je trauma's los te laten
- verbreedt je bewustzijn
- verhoogt je bewustwording
- diepe meditatie

www.pongyoup.com
ebook,  audio-opname van een begeleide Pong Youp meditatie en een
video demonstratie

-

Geruststellende ademhaling

Je adem vormt je verbinding tussen lichaam en geest, tussen bewustwording en het onderbewuste. Snel en oppervlakkig ademen maakt je gejaagd, onrustig en angstig en kan zelfs hartkloppingen veroorzaken.
Je adem inhouden is helemaal griezelig voor je lichaam: dat geeft het gevoel dat je je voorbereidt op een catastrofe. Omgekeerd zorgt rustig en diep ademen ervoor dat je je rustiger en dapperder voelt. Dus als je iets wilt doen wat moed vergt, let dan goed op je ademhaling.

Zorg dat je ademhaling langer duurt dan je inademing; las na elke uitademing een kleine pauze in. Je kunt erbij tellen: bijvoorbeeld drie tellen in en vier tellen uit, daarna één tel rust en weer drie tellen in.
Voel je buikwand rijzen en dalen, voel de lucht door je neusgaten gaan.
Doe dit een keer of drie: uit - in, uit - in,uit - in.
Daarmee stel je jezelf op een diep niveau gerust.

www.herleva.nl  ebook en cursus 'Verbondenademhaling'.