Levensverhalen

Levensloop

"Het leven wordt voorwaarts geleefd,
maar achterwaarts begrepen."
Sören Kierkegaard

Door een biografie of levensverhaal te schrijven ontdek je al schrijvend de rode draad in je levensloop.
Door over je leven te schrijven, over herinneringen, krijg je inzicht. Je ordent.
Je kunt dingen van je af schrijven. Bij het nalezen word je je bewust van thema's en patronen. Gebruik bij het schrijven zoveel mogelijk zintuigen.
Hoe voelde het?
Wat zag en hoorde je?
Hoe rook het?
Wat proefde je?

Doel van het schrijven:
Stil staan bij wie je echt bent, wat je echt wilt. Die patronen waar je over schreef, liggen die echt vast voor de rest van je leven? 
Het op papier zetten van je gevoelens schept afstand.

Biografiek

Biografiek de samenhang tussen de gebeurtenissen in de levensloop en de betekenis daarvan. Het gevoel van coherentie dat dit geeft is gezondheidsbevorderend.

Coherentie of samenhang.
Drie aspecten:
1.Het gevoel de situatie te begrijpen of stappen te kunnen zetten om de noodzakelijke informatie hiervoor te verkrijgen.
2.De zin ervan in te zien;
het vertrouwen hebben dat het de moeite waard is om betrokken te zijn en te willen investeren.
3.Invloed uit te kunnen oefenen; genoeg vermogens hebben om zelf invloed op de situatie uit te kunnen oefenen of om de hiervoor benodigde vaardigheden aan te leren.

Kernaspect.
De vaardigheden van de mens met het vreemde, met conflicten om te gaan en in deze wisselwerking sterker te worden.
Het principe van stress leren verdragen en niet alleen vermijden.
De grenzen van lichamelijke en psychische belastbaarheid verkennen en te leren deze nog iets verder te verleggen.
Hoe leer ik levenssituaties te accepteren en innerlijk en uiterlijk flexibel te zijn?
Hoe leer ik om te gaan met frustraties en stress?
Hoe ontwikkel ik een stabiel karakter?

Zelfonderzoek

"De kern van geluk,
degene willen zijn die je bent."
Erasmus

Zelfonderzoek is een ontdekkingstocht door je eigen leven, waarmee je zicht krijgt op alle facetten die van betekenis zijn.
Facetten die je hebben gevormd en die van invloed zijn op je functioneren, motivatie en welbevinden.

Waar gaat het om in je werk, relaties en je privé leven.
Zoek de kern van wat door jou als belangrijk en waardevol wordt ervaren.
Onderliggende gevoelens en motieven komen aan het licht.

Uit de onderlinge samenhang van de diverse ervaringen komen patronen en thema's naar voren. De rode draad, het verhaal onder het verhaal, wordt zichtbaar.

Deze confrontatie met je eigen visie, handelen en gevoelens daarbij stimuleert tot zelfinzicht en tot een betere kijk op de mogelijkheid tot verandering.
Zelfonderzoek helpt je jezelf beter te leren kennen, het heft in eigen hand te nemen en accenten actief en realistisch te verleggen.

Het eigen verhaal.
a. Inventarisatie van ervaringen die van betekenis zijn of zijn geweest in je leven en de verwachtingen naar de toekomst.
b. Ga vervolgens na in welke mate deze ervaringen bepaalde gevoelens bij je oproepen. Maak er een lijst van.
c. Richt je op de onderlinge samenhang en context van je ervaringen b.v
terugkerende thema's.
d. schrijf een actieplan en voer het uit.

kijk ook bij:
www.coachendoejezelf.nlBiografie

Menszijn vraagt om zelfonderzoek, zelfkennis en een zelfbeeld. Een tijdlijn van het verleden naar de toekomst. De tijdlijn is jouw levensloop.

We kunnen dit onderzoek doen aan de hand van een levensloopbeschrijving en door antwoorden te zoeken op de vragen die we onszelf stellen.

Wie ben je?
Wat wil je bereiken?
Wat zijn je (belemmerende) overtuigingen?
Hoe denk je over jezelf?

Biografisch mensbeeld.
De mens , het individu heeft de sleutel in handen om de balans te zoeken tussen datgene wat invloed heeft op zijn of haar gevoel om gezond te blijven. Je haalt herinneringen uit je hoofd. Je bekijkt ze (eventueel met anderen). daarmee krijg je toegang tot je bron, je authenticiteit.

De mens wordt vaak gezien als lichaam (biologisch mensbeeld), psyche(psychologisch mensbeeld) en geest(biografisch mensbeeld).
 
De vragen die je kunt stellen aan jezelf:
1. Wie ben ik?
2. Wat wil ik?
3. Wat kan ik?

Onze identiteit ontlenen we aan: wie ben ik. Je krijgt inzicht door op te schrijven wat je roeping, talenten en kwaliteiten zijn. Ook je inspiratie, je passies en levensvisie is van belang.
Ontwikkeling.
Hoe is het gesteld met je intuïtie, vaste patronen, vaardigheden, keuzes die je maakt.
Je beschrijft je herinneringen.
Wat gebeurde er?
Vervolgens kijk je er met afstand naar.Het is een paradox: juist door afstand te nemen kom je dichter bij jezelf.
Een autobiografie beschrijft wat er in je leven gebeurt. Waar het werkelijk om gaat is hoe je er mee omgaat. Daar zit je individuele vrijheid.

Moeilijke herinneringen zijn vaak zwart/wit.
Vraag jezelf af: waren er uitzonderingen?
Hoe ben ik met de situatie omgegaan?
Hoe heb ik het volgehouden?
Wat ontken je?

Levensopgave.
Verleden en toekomst in een ander licht zetten.
Er is een samenhang tussen gebeurtenissen in je levensloop en de betekenis daarvan.
Sta stil bij wie je bent en wat je echt wilt. Ligt het patroon van je leven vast! Patronen breken je op.
Welke vaardigheden heb je nodig om zo slagvaardig te zijn dat je die patronen kunt doorbreken.

Dat zijn er drie. Intuïtie, inlevingsvermogen, creativiteit.
1. intuïtie;is zuiver innerlijk weten. Een complexe wereld is niet alleen verstandelijk te bevatten. Je moet je intuïtie ontwikkelen om snelle beslissingen te nemen die in deze samenleving verwacht worden.
2. levenshouding; ben je echt nieuwsgierig, ben je open, gericht op samenwerken, in staat tot verbinding met anderen. We moeten steeds meer op gevoel doen. Hoe weten we wat klanten en organisaties willen.
3. creativiteit; Welke kwaliteiten heb je? Loop je vast en ben je in staat weer opnieuw te beginnen. Welke talenten heb je? en kun je ze kwijt in je leven?

Afgescheiden zijn leidt tot verlies aan levenskracht. Niets staat op zichzelf, alles in de wereld is met alles verbonden, maar als je zelf denkt vanuit afgescheidenheid dan leidt dat tot verlies aan levenskracht omdat je niet gevoed kunt worden.
Leren denken en handelen vanuit verbondenheid stimuleert het leven zelf. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en ideeën. Er ontstaat ordening, verbanden worden duidelijk.
Als je je niet bewust bent van die verbinding dan wordt de natuur een decor en blijven andere mensen op afstand.
Verbinding met de Bron is het leven zelf. Daar waar leven is ontstaat creativiteit Dat ontstaat en weer afsterft.
Wij staan daar niet los van. We zijn deel van een subtiele levensstroom.
Leven is bewegen. Wat niet beweegt is dood, in de natuur.

Jezelf zijn.
Angsten belemmeren. de angst om niet begrepen et worden is er zo een.
Je kunt ook een verbinding aangaan vanuit een niet-hetzelfde zijn. Verbinding is geen opgaan in de ander.
Je zelf zijn of worden.
Waar zit je ego in de weg of je angsten, je verlangens, al die dingen die je remmen.
Veroordeel jezelf niet, kijk mild naar jezelf.
Jij kunt als enige je leven vorm geven.

Zielsbiografie

Levensvragen naar aanleiding van het zelfonderzoek.
Onder je levensverhaal zit een kern van wie je bent.
Je leven is een holografische afbeelding. Elk stukje bevat de hele thematiek van je leven.

Ziel.
Je persoonlijk ontwikkeling en groei op het spirituele vlak is ook de moeite waard om helder te krijgen. Waar sta je op dit moment
Spiritualiteit is bezieling, aanvoelen waar je energie zit.
Kun je jezelf vernieuwen?
Loslaten houdt je vitaal en vernieuwing volgt.
Inzicht leidt niet automatisch tot verandering. 
Bewustzijn en weten wat je leven je waard is misschien wel.

Zelf Konfrontatie Methode

De Zelf Konfrontatie Methode (ZKM) is een grondige en stapsgewijze ontdekkingstocht door je eigen leven, waarmee je zicht krijgt op alle facetten die je gevormd en die van invloed zijn op je functioneren, motivatie en welbevinden. Een methode die van jou een actieve opstelling vraagt om als zelfonderzoeker de samenhang tussen verleden, heden en toekomst in de eigen (loopbaan) geschiedenis onder ogen te zien en daaruit consequenties te trekken.
Er wordt onderzocht waar het om gaat in je werk, relaties, maatschappelijk en privé leven. De kern van wat door u als belangrijk en waardevol wordt ervaren komt boven. Onderliggende motieven en gevoelens worden door jou verkend.
Uit de onderliggende samenhang van de diverse ervaringen komen patronen en thema's naar voren. de rode draad, het verhaal onder het verhaal, wordt zichtbaar.
Deze confrontatie met je eigen visie, handelen en gevoelens daarbij, stimuleert tot zelfinzicht en tot een betere kijk op mogelijke verandering.
De Zelf Konfrontatie Methode helpt mensen zichzelf beter te leren kennen, het heft meer in eigen hand te nemen en actief en realistisch te verleggen. Datgene wat voor u van belang is kan meer tot uiting komen in het dagelijks Leven.

Download: www.energetischebehandelingen.nl    (ZKM)