De kunst van het visualiseren.

Uw kop

De kunst van het visualiseren is begrijpen hoe onze gedachten invloed hebben op ons leven. Creatief visualiseren is de techniek om met behulp van je verbeelding datgene wat je wilt werkelijk tot stand te brengen. Het is natuurlijke verbeeldingskracht: zo bewust en met de overtuiging dat je daarmee je eigen toekomst vorm geeft.
Hoe gaat dat in zijn werk:
a. het universum bestaat uit energie. Ook schijnbare materie bestaat uit energie(trilling). Wij mensen zijn energetische wezens in een wereld die uit energie bestaat. Geïsoleerde materiële deeltjes zijn een abstractie, hun eigenschappen zijn alleen waarneembaar en definieerbaar via hun interactie met andere systemen.

1.Het verschil: de frequentie van een gedachte is vele malen hoger dan die van b.v een rots.
2. Wetmatigheid: een rots is hard en onbeweeglijk, een gedachte vormloos en overal doordringbaar.
Energie van een bepaalde hoedanigheid of frequentie heeft de neiging soortgelijke energie aan te  trekken.

Gedachten en gevoelens zijn magnetisch.
Je ontmoet toevallig iemand aan wie je net denkt.
of
Je slaat een boek open en je vindt de informatie die je zoekt.
of
Je richt je aandacht, een trilling, een resonantie waarop je afstemt.

Creatie.
Creatie, Iedere creatie, begint in de geest. Ook wanneer een idee niet direct vorm krijgt is de gedachte alleen vaak genoeg om de zaak aan het rollen te krijgen. De voornaamste kracht van succesvolle mensen is dat zij hun dromen serieus nemen. Die dromen zetten ze om in visies, die herhalen ze dagelijks voor zichzelf, zodat het onderbewuste erin gaat geloven.
Accepteert het onderbewustzijn de visie dan straalt de persoon de visie als vanzelf uit. Waardoor de droom(vroeg of laat) in de stof wordt gemanifesteerd.
Rijkdom begint met een geesteshouding, met vastberaden doelgerichtheid. Hoe dieper het verlangen, hoe magnetischer de gedachte. Onze (onbewuste) verlangens en denkpatronen creëren onze dagelijkse realiteit(leuk of niet).

Self-fulfilling prophecy.
Gedachten hebben een groter bereik dan je beseft. Ga je erop letten dan zie je voorbeelden van hoe je op basis van je denkbeelden je eigen lot creeërt. Het is bekend dat een mens uiteindelijk alles gelooft wat hij tegen zichzelf herhaalt, ongeacht of het waar is of niet. Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen constructieve of destructieve emoties. Het onderbewuste werkt met het materiaal dat wij aanleveren met onze gedachten.Het zal een angstige gedachte evengoed in werkelijkheid omzetten als een gedachte vol moed of geloof. Het voert uit wat wij erin stoppen.
Als dat dus wantrouwen is kom je voortdurend onbetrouwbare mensen tegen.

Voedt je met liefde dan word je ook steeds meer geliefd.
Het onderbewustzijn is te programmeren. Emoties en gevoelens spelen hierbij een grote rol. Gedachten gevuld met een bepaalde emotie kleuren het onderbewustzijn sterk en creëren krachtige beelden. Waardoor je meer in de gedachte gaat geloven. Een emotie vult de gedachte als het ware met vitaliteit en (daad)kracht.

Je verlangens bestellen.
Killers voor je verlangens zijn twijfel, angst en cynisme. Maak een verlanglijstje en vergeet dit min of meer. Kom je er elke dag op terug dan voed je je wensen met twijfel. De bestelling kun je zo vaak affirmeren als je wilt. Het onderbewustzijn zal dan alleen maar meer overtuigd raken.
Nog een principe:
Visualiseer altijd wat je wilt, hou je niet bezig met wat je niet wilt.
Straal uit wat je wilt. Als je iets wil hebben moet je ervaren hoe het is om het nu te bezitten, om het nu te zijn.
Ga ook voor goud.
Als je een huis visualiseert, maak het dan zo mooi mogelijk. Doe geen enkele concessie. Bij iedere email naar het universum gaat een bepaald percentage verloren.
Verwacht tegenwerking.
Je wordt voor gek versleten. Je moet je weerstand overwinnen. 
Synchroniciteit.
Synchroniciteit is een combi van bewuste inzet en merkwaardige toevalligheden. Sta open voor toevalligheden en wonderen.
Onbewuste programmering.
Het is ingrijpend. Je komt je negatieve geloofsovertuigingen tegen over jezelf en over het leven. Zoals; faalangst, minderwaardigheidsgevoelens en apathie.
Dit is pijnlijk confronterend en nuttig. Maar deze onbewuste programmering houd je af van het vervullen van je diepste wensen.

Wat moet je met deze emoties?
Er ontstaat pas vrede en rust in je hoofd als je bereid bent om dat wat je pijn doet(wat je afstoot/ tegenstaat) te ontvangen en te doorleven. Opruimen van oud zeer maakt de weg vrij voor creatiekracht. Vanuit ontspanning komen je diepste verlangens en dromen bovendrijven.

Try not; do or do not. There is no try.
Door creatieve fantasie heeft de oneindige geest van de mens rechtstreeks contact met de oneindige intelligentie. Met dat vermogen kunnen we ingevingen of inspiraties ontvangen. Hoe sterker het toekomstbeeld is, hoe krachtiger de visualisatie. Hoe duidelijker het is wat je nu te doen staat.

Een duidelijk toekomstbeeld geeft een doel om voor te leven. Je diepste verlangens zijn een antwoord op de vraag: 'wat bezielt mij, waarvoor leef ik'.
Ze laten de essentie zien van wie je bent. Door dromen serieus te nemen trek je mensen aan die je kunnen helpen.

Mensen vragen altijd:
- en hoe denk je dat dan te doen? Probeer deze vraag niet te beantwoorden. Dat weet je nog niet. Zeg: goh, dat is een interessante vraag, misschien heb jij een idee.
Verbeeldingskracht is belangrijker dan techniek en wilskracht. In gedachten mis je nooit een vrije worp. Wanneer de wil en de verbeelding met elkaar in conflict zijn is het altijd de verbeelding die wint. Fantasie brengt je direct naar je doel. Train je fantasie op een diep niveau van de geest en op alle terreinen; zien, horen, voelen, proeven en aanraken.

Visualisatievermogen.

Beelden.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat geldt ook voor de verbeelding. Door je te concentreren op een zelf opgeroepen beeld van een relaxte situatie ga je je ook daadwerkelijk ontspannen. Of je jezelf nu liggend in een hangmat visualiseert, met uitzicht op een ondergaande zon, of drijvend in warm water: alles kan. En het mooie is: hoe vaker je aan zo'n rustgevende situatie terugdenkt, hoe sneller je lichaam naar een ontspannen toestand terugkeert.

Visualisatie is een belangrijke en bijzonder krachtige vaardigheid van de menselijke geest. Het stelt je in staat om de vermogens die nodig zijn om een bepaald doel te bereiken,te activeren door het onbewuste er met behulp van beelden te overtuigen dat die doelstellingen haalbaar zijn. Sporters visualiseren hun wedstrijd vooraf. Ook voor kankerpatiënten bestaat die mogelijk.

Visualisaties kun je  versterken door ze als vorm van meditatie te beoefenen.
Meditatie prikkelt de geest, en wanneer een gevisualiseerd beeld als die prikkel wordt gebruikt,versterkt dat de meditatie.
Het helpt je je concentratie te ontwikkelen en hoe beter de concentratie,hoe waarschijnlijker het is dat deze beelden de gewenste resultaten zullen opleveren.
Ontwikkel je visualisatievermogen en daarmee je zelfvertrouwen.
Zelfvertrouwen; succes kweekt succes, mislukking kweekt mislukking.
Met doorzeuren en zelfverwijten maken over fouten  schiet je niets op.
Concentreer je op hoe je het de volgende keer goed gaat doen.
Sloop de "mentale barrière". Angst en ongerustheid in het bewustzijn bekrachtigen de negatieve boodschap. Ga terug naar een moment  en visualiseer wat er had moeten gebeuren. Mentale of lichamelijke handelingen.

Visualisatie en genezing

De geest en het lichaam hebben invloed op elkaar. Een derde van alle lichamelijke klachten houdt op een of andere manier verband met ons geestelijk leven.
Langdurige perioden van stress uit zich in  diverse klachten.
Traumatische gebeurtenissen in ons leven - zoals de dood van een partner,scheiding, brand, ontslag,financiële problemen of een verhuizing dragen bij aan lichamelijke klachten in de daaropvolgende jaren.

Als we van geestelijke activiteit soms lichamelijk ziek kunnen worden, is het
logisch om te veronderstellen dat ze omgekeerd ons kan helpen gezond te blijven en aan onze genezing kan bijdragen wanneer dingen verkeerd gaan.
Dat is evident voor geestelijke problemen. We doen ons dat niet allemaal zelf aan maar we ontwikkelen maar al te gemakkelijk denkgewoonten die schadelijk voor onszelf of anderen zijn.

Zichzelf waarmakende voorspellingen.
Wij beschrijven onszelf vaak op een negatieve manier als het over onze problemen gaat en de kans is heel groot dat we onszelf maken tot de persoon die we beschrijven. Het is een onvermogen om onszelf te waarderen.We kunnen onszelf succesvol denken en zien met behulp van visualisaties.

Oefeningen:
Om onszelf werkelijk te zien, zoals anderen ons zien vanuit elke hoek en positie, kunnen we door onszelf te visualiseren. Het versterkt het onbewuste
meer informatie waar we mee aan de slag kunnen gaan.

Lichaamsbeeld: vraag een ander om je te filmen bij een routineklus. Bekijk het beeld aandachtig.
Wat zijn je reacties als je jezelf ziet?
Zijn die reacties positief of negatief?
Followup: bekijk je zelf in de spiegel.
Wat heb je geleerd van deze oefening?
Wat ben je over je lichaamsbeeld te weten gekomen?

Een van de pijlers van een goede gezondheid is het vermogen om ons goed over  onszelf te voelen.


Visualisatie en spirituele ontwikkeling

Visualisatie is een instrument om tot diepgaande innerlijke veranderingen te inspireren en spirituele ontwikkeling te stimuleren.
Denk aan:
- behalen van successen in de sport
- het stimuleren van creativiteit
- het realiseren van carrière-doelen
- het ontwikkelen van zelfvertrouwen in sociale situaties
- lichamelijke genezing
- spirituele ontwikkeling

lees: 'Visualisatie en creatieve meditatie' David Fontana
        gebruik de kracht van uw verbeelding om elk doel te bereiken.

        'Imagery in healing' Jeanne Achterberg


Autosuggestie

De kracht van autosuggestie ligt aan de basis van het positieve denken. Elk mens wordt geleid door zijn onderbewuste. Het onderbewuste haalt de wil altijd onderuit. Als iemand ziek is, steunt de ziekte op twee pijlers, de fysieke en de psychische. Je lichaam is ziek en mentaal voel je je evenmin top. Als je deze instelling positief kunt beïnvloeden en een positief voorstellingsvermogen kunt ontwikkelen, kun je de balans in de goede richting doen overhellen.

Geloven in zichzelf.
De basis van het positieve denken bestaat erin te geloven in zichzelf. Ze omvat vijf basisprincipes:
1. welke gedachte, goed of slecht, die we in ons hoofd hebben is voor ons een  realiteit en kan verwezenlijkt worden.
2. de grootste eigenschap van de mens is zijn voorstellingsvermogen.
3. in de strijd tussen verbeelding en de wil is het steeds de verbeelding die de overhand krijgt.
4. als de verbeelding en de wil het met elkaar eens zijn, werken ze niet alleen samen maar versterken ze elkaar.
5. het voorstellingsvermogen kan geleid worden.

Je eigen autosuggestie maken.
Om je eigen positieve gedachten te ontwikkelen moet je de volgende punten in het oog houden:
* begin altijd met 'ik'
* gebruik de tegenwoordige of toekomende tijd
* verwoord je beslissing of je doel op een positieve manier, zonder het gebruik van een negatieve toevoeging (niet of geen)
* verwoord het zo precies mogelijk door te antwoorden op de vragen:
met wie? wat? waar? wanneer? hoe?
Iemand die aan slapeloosheid lijdt bv, kan de volgende zin maken:
'Ik ga deze nacht in mijn bed in één keer doorslapen tot 7 uur morgenvroeg'.

Genezende visualisaties

'Je onbewuste geest denkt in beelden en is niet in staat onderscheid te maken tussen wat jij je voorstelt en de werkelijkheid'.

De mens bezit een enorme genezende kracht. Deze kracht schuilt voor het grootste deel in de onbewuste geest; Door middel van beelden kun je het onbewuste activeren. Het werkt alleen wanneer je in die beelden kunt geloven.

De meeste mensen proberen wanneer ze ziek zijn vooral hun bewuste denken in te schakelen en zichzelf 'beter te denken' of op een of andere manier positief te zijn. Op die manier gebruiken ze maar een heel beperkt deel van hun totale geest.  Je onbewuste denken daarentegen is ongelooflijk machtig en het kan alle processen in het lichaam tot op celniveau diepgaand en blijvend beïnvloeden.
Een voorbeeld: ik kan mijn lichaam oppervlakkig gezien opdrachten geven. Ik kan mijn spieren bewust aansturen en daardoor van A naar B bewegen. Het is veel lastiger voor me om bewust mijn bloeddruk te verlagen of koorts op te wekken. Mijn onbewuste kan dat echter wel. Onder hypnose blijk ik alle processen in mijn lichaam diepgaand en ook blijvend te kunnen veranderen. Hoe is dat mogelijk? Dat kan omdat mijn hypnotiseur mijn onbewuste geest aanspreekt. Een hypnotiseur  schakelt eerst het bewuste denken uit en daarna geeft hij het onbewuste opdrachten.

De onbewuste geest kan werkelijk alle opdrachten uitvoeren zonder - en dat is belangrijk- zonder dat het bewuste denken weet hoe het dat moet doen.
Voor (zelf) hypnose is het van belang dat je eerst het bewuste denken in meerdere of mindere mate uitschakelt. De eenvoudigste manier om dat te doen is door te ontspannen. Wanneer je je lichaam ontspant, beginnen je hersengolven overeen te komen met die van een lichte trance. Nadat je jezelf hebt ontspannen kun je het onbewuste een opdrachten geven.
Je doet dat het beste via beelden.
Je onbewuste denkt namelijk in beelden. Wanneer je je in geuren en kleuren voorstelt wat je wilt bereiken, laat je je onbewuste weten hoe het je kan helpen. Wanneer je je bijvoorbeeld voorstelt dat je een gele citroen doormidden snijdt zodat het sap eruit spuit, voel je mogelijk wel extra speeksel in je mond. ga je een stapje verder en stel je je voor één helft van de citroen naar je mond te brengen en er aan wilt likken, dan voel je het water in je mond lopen. Misschien ervaar je het zelfs op dit moment terwijl je over de mogelijkheid leest. Dit is een voorbeeld van hoe je door middel van een mentale voorstelling dieperliggende processen in je lichaam kunt beïnvloeden.