Yin en yang.

Dynamische balans

Alles heeft zowel yin als yang in zich - en uit hun paarsgewijs rijzen en dalen spruit nieuw leven voort.

Lao Tse

Yin en Yang, volgens de Wet van de Dynamische balans zijn deze twee actieve, dynamische beginselen in feite de enige twee krachten in het universum. Deze twee beginselen worden vaak aangeduid als het vrouwelijk en mannelijk principe. Het mannelijk principe- uitbreiding - is naar buiten gericht en het vrouwelijk principe - samentrekking- is naar binnen gericht.

Healing Touch

Healing Touch.
Aanraking van het lichaam stimuleert het zelfgenezend vermogen;fysiek,emotioneel,mentaal en spiritueel.
Ook rondom ons lichaam stroomt energie die helpt meer in balans te komen.Je kunt deze energie ervaren hoewel je het vaak niet concreet kunt zien.
Energie.
Energie is onder diverse namen bekend;zoals Chi inde Chinese medische traditie,Prana uit de Indiase filosofie en Bio-plasma energie in de moderne  wetenschappen.
Met je handen als instrument werk je op of boven het lichaam van de te behandelen persoon. Die kan daarbij zitten of liggen en houdt de kleren aan.
Als na enige oefening in het aftasten van het energieveld voel je de verschillen,zoals in temperatuur.Dat geeft je een aanwijzing waar iemand wat extra's nodig heeft.
Dan kies je één van de vele Healing Touch technieken zoals:
-energieveld aftasten en in evenwicht brengen
-hoe gericht energie sturen
-technieken welke ontspanning en daarmee gezondheid, bevorderen. 
-hoe je het energiesysteem energetisch kan ondersteunen en meer in balans brengen
-pijnmanagement,loslaten van spanning of juist enrgie opbouwen.
-wat te doen bij pijn.
-geaard blijven terwijl je met energie werkt.
-bewust zijn van je eigen aanwezigheid bij het zelfhelend proces van de ander

cursussen:
St Healing Touch Nederland

Haptonomie

Haptonomie.
In de haptonomie wordt het lichaam vergeleken met een huis.
Zowel ons lichaam als ons huis horen een plek te zijn waar we ons veilig voelen en waar levensruimte is om anderen toe te laten.
Als de basiszekerheid onvoldoende ontwikkeld is, ontstaan er vaak problemen met grenzen.
Als er teveel kamers zijn afgesloten, blijft er niet veel over dan op zolder-in je hoofd- te gaan wonen.Het kost  erg veel moeite om al die deuren dicht te houden. Dat geeft veel spanning in het lichaam.

Onze houding,beweging en gebaren vertellen het verhaal van ons dagelijks leven. Het huis waar we in leven kennen we van de kelder tot de zolder.
De vraag is of je je lichaam ook zo goed kent. Wat voel je rond je hart en in je buik.
Evenals onze geest heeft het lichaam een geheugen. Pijn en verdriet blijven soms in je lichaam zitten. Het lichaam onthoudt wat wij zijn vergeten.

In Haptotherapie leer je de verbinding met je lichaam te maken.
Als je je lichaam niet goed kent ,kan je wel contact maken met een ander,maar dat zal altijd heel rationeel zijn. Pas als je durft te voelen en ook voelt wat een ander in mij oproept, kan je werkelijk contact maken.
Het draait dus om gevoelens.
We praten en denken veel over onze emoties, maar ze ook echt voelen van binnen,nee dat maar niet.Het durven doorvoelen van emoties is nodig om er afstand van te nemen om ze los te kunnen laten.
Je hoeft niet bang te zijn voor emoties,maar ze moeten je leven ook niet overnemen.Onderdrukken helpt niet daar word je doodmoe van.

Hoe kan je de taal van je lichaam beter leren verstaan?
Luister naar de lichamelijke signalen: waar zit spanning ,waar is het onrustig?
Vervolgens ga je een laag verder  en vraag je je af: met welke emotie heeft dit mogelijk te maken? aan elke emotie zit een verhaal vast,want je hebt een emotie er niet voor niets onder gehouden. Zo vertelt je lichaam het verhaal hoe je leven is verlopen. Een veilige ander,bv een therapeut kan je daarbij helpen.

sites: www.haptonomie.nl
www.ith-haptonomie.nl
Boek: 'Het lichaam als verhaal' Dieuwke Talma
haptonomie in het dagelijks leven.

Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze gebaseerd op de anatomie,fysiologie en neurologie van het lichaam.
Uitgangspunt is dat klachten voortkomen uit bewegingsverlies van organen,wervels,gewrichten of andere onderdelen van het lichaam.

Visie:veel ziekten kunnen worden voorkomen,verlicht of genezen door het corrigeren van anatomische afwijkingen die de vrije stroom van bloed en 'zenuwkracht' kunnen belemmeren.

Een osteopaat zoekt naar bewegingsbeperkingen in het lichaam.
Niet alleen grote bewegingen van romp,armen en benen,maar ook kleine bewegingen: van organen en zenuwstelsel.
Alle bewegingen hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren.Een fixatie in één of meerdere bewegingssystemen kan klachten veroorzaken.
Een osteopaat maakt deze fixaties los met als doel functie herstel,een betere doorbloeding en het activeren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Somational Emotional Release.
Het menselijk lichaam is een eenheid. Daarbij worden ook psychische componenten in de structuur teruggevonden. Psychische trauma's en niet verwerkte emoties kunnen in de structuur opgeslagen worden.
Men noemt dit populair 'energiecysten'. De hand van de osteopaat beïnvloedt de 'energiestroom' in de structuur. Daarmee kunnen ook de psychische componenten bevrijd worden.

Een z.g. lichaams-psychische bevrijding, kan het gevolg zijn van een osteopatische behandeling , waarmee de vastzittende emoties worden verwerkt.
Een eerste consult bestaat uit het verzamelen van klachten,ziektes,operaties en voedingsgewoontes.
De behandeling bestaat uit met zachte manuele technieken weer beweeglijk maken van de vastzittende delen van je lichaam.
Een Osteopaat behandelt soms een plaats in uw lichaam die niet direct verbonden lijkt met je klachten.


Enkele voorbeelden: huilbaby's,een muisarm, galbulten (organen die in verdrukking zijn gekomen waardoor afvalstoffen niet konden worden afgevoerd),littekens,spijsverteringsproblemen,reuma,astma en tandregulatie.

sites:www.osteopathie.nl
www.college-sutherland.nl (met info voor de leek)
boek:' Osteopathie'  Christoph Newiger.

Shiatsu

Shiatsu is een drukpuntmassage en lichaamstherapie die ontwikkeld is in Japan.
De naam is samengesteld uit de woorden voor vinger 'shi' en atsu 'druk'.
Het is een Japanse vorm van lichaamswerk die de levenskracht (Ki) beïnvloedt door middel van de handen.
Onze handen zijn de instrumenten van ons hart en ons meevoelen.
Shiatsu is gebaseerd op het principe, dat storingen in de spieren, zenuwen en organen zich openbaren in het netwerk van meridianen, waardoor de "levensenergie" stroomt. Op de meridianen liggen vitale punten op het huidoppervlak, die voor de drukpuntmassage van belang zijn. Wanneer een meridiaan slecht functioneert, vermindert de energiestroom in de desbetreffende meridiaan, met als gevolg een bepaalde klacht.

Bij Shiatsu worden de duimen,handpalmen en vingers gebruikt om druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Hierbij wordt door de behandelaar niet met spierkracht gewerkt, meer wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt om druk uit te oefenen.

De oorsprong van shiatsu is in de natuur te vinden. De natuur geeft en neemt. Een orde gericht op balans, een energiebalans.
Is er een  onbalans dan komt er herstel in de vorm van aardbevingen,storm of luchtdrukverandering.
Dit proces doet zich ook voor in een mensenleven; om vorm en functie te behouden is er sprake van gezondheid versus ziekte, voor en tegenspoed.
Het lichaam slaat ervaringen op. Er komt spanning in de huid. Vaak lokaliseert een bevinding  zich op één plek. De weerstand bouwt zich op.
Er ontstaat een vecht of vluchtreactie.

Ook bij Shiatsu is de funktionele eenheid van lichaam en geest het uitgangspunt.
Shiatsu stimuleert en herstelt lichaamsfuncties maar ook houdings en emotionele problemen.
De locaties waar op het lichaam druk wordt uitgeoefend staan bekend als meridianen of acupunctuurpunten.

Behandeling bij de volgende aandoeningen:
stress en spier/gewrichtproblemen,rugpijn,migraine,whiplash,hypertensie, emotionele onevenwichtigheid en mentale rusteloosheid.
Sommigen met kanker gebruiken shiatsu om symptomen en bij-effecten van de ziekte en behandelingen in toom te houden,zoals weinig eetlust,slaapproblemen en negativiteit.
Na een shiatsu behandeling voelen veel mensen zich ontspannen en ervaren meer energie.
Er zijn verschillende stijlen binnen shiatsu.
De klassieke shiatsu werkt met de klassieke meridianen.
De Zen shiatsu stijl combineert een aantal technieken uit de traditionele Japanse met de Traditionele Chinese Geneeswijze en westerse kennis over psychologie.
sites:
www.miekeshiatsu.be  (met voorbeelden van  meridiaan strekoefeningen)
www.shiatsunederland.nl
www.shiatsu-stijlen.nl
www.shiatsuacademie.nl
Boek:'Shiatsu ein praktisches handbuch 'Saul Goodman.
DVD Shiatsu cursus LOI

Kinesiologie

Kinesiologie is een methode om meer inzicht te krijgen in jezelf en de dingen die je beperken. Door het testen van de spieren maken we gebruik van een biofeedbacksysteem en sluiten we het verstand/denkvermogen uit. We krijgen een eerlijker antwoord over de manier waarop een emotie ons lichaam beïnvloedt, evenals over de manier waarop we de geblokkeerde energie of waarneming kunnen vrijmaken.

De kinesiologie gebruikt correctie die alle bewustzijnsniveaus raken, niet alleen het bewuste. Daardoor kunnen positieve veranderingen plaatsvinden en zijn ze blijvend.

Chiropraxie

In 1895 creëerde Dr. Palmer de wetenschap van de chiropraxie. Palmer zag in dat de energiestroom door het zenuwstelsel essentieel is voor gezondheid. Hij concentreerde zich op de mechanica van de wervelkolom, de buis waarin ruggenmergszenuwen informatie naar het lichaam geleiden. 
Hij ontwikkelde vaardigheden waarmee de informatiestroom kon worden beoordeeld en aangepast door de spanning en druk van de ruggengraat te corrigeren.
Chiropraxie is een op energie gebaseerde benadering. De behandelaars hebben een gedegen opleiding gevolgd en werken zonder medicijnen.

Inspanning,ontspanning

Als je jezelf voortdurend inspant om gade te slaan of te analyseren, zul je 's nachts niet in staat zijn om te ontspannen en in slaap te vallen. Het observeren zal continu doorgaan. En hoe kun je nou in slaap vallen als je zelfs 's nachts aan het observeren bent? Je kunt je niet ontspannen, de spanning heeft zich vastgezet.

Je kunt er wel heel rustig uitzien, maar je toch gespannen voelen. Soms zullen we er wel heel stil uitzien, maar onze stilte is er niet een van ontspanning, maar van inspanning. Je kunt de inspanning zien zitten op je gezicht.
Daarom ontspan je gewoon, wees passief. Als er iets voorbijdrijft en je kunt er niets aan doen dat je het ziet, kijk er dan naar. Maar doe geen enkele moeite om het opzettelijk te zien. Als je ontspannen als een spiegel bent, zal een wolkje dat voorbij komt, wel gereflecteerd worden. Wees als een spiegel, helder en passief.
Relax. En kijk gewoon naar dingen. Het stelt ook niet zoveel voor, het is niet zo erg als je iets mist. Je kunt wel iets mislopen, je mag wel iets missen. leef op je gemak, neem er je gemak van.

Je leven leiden zoals het komt en gaat, is bewustzijn. Passief, helder als een spiegel, zonder spanning. Dus vraag ik jullie niet attent te zijn, want 'attentie' bevat het woord 'tensie'. En het verschijnsel attentie sluit tensie in, vandaar 'attentie'. Geniet, relax. Alleen dit al snappen, dat je nergens heen hoeft, is bevrijding. Bevrijding is niet iets dat als een doel ergens anders op je ligt te wachten. Bevrijding is begrijpen dat je al bevrijd bent.

Als je lichaam meer kunt ontspannen en er invloed op kunt uitoefenen, dan kun je je lichaam weer gaan accepteren en aan een eventueel herstel gaan werken in geval van ziekte. Je lichaam wordt weer een bron van prettige en aangename gevoelens en een belangrijke bron van informatie over de doelmatigheid waarmee je je leven leidt.

Ontspanningsoefeningen dragen eveneens bij tot een vermindering van angstgevoelens die in het geval van een levensgevaarlijke ziekte, overweldigende vormen kunnen aannemen. Na ontspanningsoefeningen zie je een nieuw perspectief en je voelt nieuwe energie.