Yoga

Yoga

De zonnegroet

Yoga en meditatie zijn disciplines die ons buiten het gewone bewustzijn brengen.

Om yoga te leren is het aan te raden om les te nemen. Tenzij je op het platteland woont dan voldoen een instructieboek, een yogamat, en een handdoek ook.

Yoga bestaat uit lichaamsoefeningen. Deze oefeningen helpen je fit te worden of te blijven en je stressniveau te reduceren. Yoga biedt ook een grote variëteit aan meditatie oefeningen, waaronder ademhalingstechnieken die je longen trainen en je zenuwen kalmeren en de rest van je lichaam energie geeft.

Maar yoga is meer dan een systeem voor preventieve of genezende gezondheidszorg. Yoga benadert gezondheid vanuit een breed, holistisch perspectief. Dat perspectief houdt rekening met de enorme invloed van de geest- je mentale houding- op je lichamelijke gezondheid.

Yoga streeft naar éénheid op verschillende niveaus. Ten eerste probeert Yoga je lichaam en geest te verenigen.

Sommige mensen hebben totaal geen contact met hun lichaam. Ze voelen de grond onder hun voeten niet bij wijze van spreken. Ze zijn niet in staat om te gaan met de gewone druk van het dagelijks leven en storten in zodra ze met stress te maken krijgen.

Vaak zijn ze verward en begrijpen hun eigen emoties niet.

Wat doet Yoga?
Yoga helpt met je persoonlijke groei.
Yoga kan het contact herstellen met je echte gevoelens en deze in balans brengen.
Yoga kan er voor zorgen dat je innerlijk minder verdeeld bent en completer en echter wordt. Je hoeft niet meer te doen alsof.
Yoga is een krachtig middel voor psychologische integratie. Het maakt je bewust van het feit dat je deel bent van een groter geheel.

Heel worden.
Artsen en therapeuten kunnen je door  belangrijke crises leiden, maar je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid en welzijn. Yoga herinnert ons aan deze waarheid en helpt ons de innerlijke kracht op te brengen voor een verantwoordelijk en wijs leven.
Yoga draait  meer  om helen of herstellen dan om genezen. Yoga houdt rekening met diepere oorzaken. Deze oorzaken zijn meestal te vinden in de geest, in de manier waarop je leeft. Daarom stimuleert Yoga het verwerven van Zelfkennis.

Doelen stellen.
Kortom, speel een actieve rol in je gezondheid, neem initiatief bij het voorkomen van ziekte.
Stel doelen; plaats geen plafond boven je eigen mogelijkheden en groei. Yoga maakt op een goede manier gebruik van je geest, die een ongelofelijke bron van mogelijkheden is.
Je geest is in dit geval de mentale instelling die je gedrag bepaalt. 

 

 

 

Yoga, zo oud, zo nieuw.

Yoga is een wetenschap van filosofieën, leefwijzen en methodieken die zijn gericht op zelfontwikkeling op het spirituele, emotionele, mentale en fysieke vlak van de mens. Het woord "yoga" betekent "verbinden", "samenvoegen" .

De oudste sporen van yogabeoefening zijn in 1922 gevonden bij een archeologische opgraving in het dal van de Indus. Eén van de vondsten was een zegel, waarop een in lotushouding gezeten man is afgebeeld. Dergelijk vondsten dateren uit het derde millennium voor Chr.

De huidige wetenschap neemt yoga serieus. Onderzoekingen naar de lichamelijke effecten van de yogabeoefening op de lichaamsprocessen en de geestelijke activiteiten hebben uitgewezen dat yoga niet alleen een fysiologisch effect heeft op de lichaamsorganen en het zenuwstelsel maar ook verbindt met innerlijke rust en evenwicht.

Het doel van therapeutische yoga is preventief, namelijk het handhaven van een gezonde geest in een gezond lichaam.

Hatha Yoga
De aan de westerse mens aangepaste Hatha Yoga is een methode waarmee we onze mogelijkheden en beperkingen leren herkennen en evenwicht kunnen brengen tussen functies van lichaam en geest.

De drie  aspecten van Hatha Yoga:
- lichaamshoudingen, beheersing van de adem en de bewustzijnsbeheersing via concentratie.

Wie, wat en wanneer?

Kinderen kunnen veel baat hebben bij yoga vooral pubers (kijk bij Kinderen op deze site)

Zwangerschapsyoga
Tijdens de zwangerschap samen met andere vrouwen les krijgen, is heel gezellig maar je beleeft je zwangerschap bewuster en bereidt je voor op de bevalling. Je leert onder andere diep naar je buik te ademen.

Overgangsyoga
Hormonen kunnen tijdens deze leeftijdsfase erg uit balans zijn. Yoga oefeningen kalmeren de geest en het zenuwstelsel.

Detox
Ook voor het ontgiften van je lichaam zijn er yoga oefening (kijk bij Detox op deze site)

Kanker H-Yoga
Dit is een yoga speciaal voor kankerpatiënten. De H staat voor helend. Voor kankerpatiënten is het heel belangrijk dat zij zich ontspannen. De oefeningen zijn aangepast en er wordt rekening gehouden met de conditie van kankerpatiënten.( kijk bij Kanker op deze site)

Lotushouding
De lotusbloem is het symbool voor zuiverheid en verlichting. Zoals de lotusbloem vanuit de modder naar het licht groeit, zo kan de mens ook tot inzicht en wijsheid komen.

Lotushouding.

Ga makkelijk zitten op een yogamat.

Plaats met de handen de rechtervoet hoog op het linkerdijbeen en daarna de linkervoet op het rechterdijbeen. Houd de rug recht (niet overstrekken) en houd de schouders omlaag en naar achter gericht. Plaats duim en wijsvinger tegen elkaar. Strek zacht de andere vingers en breng de handen, met de handpalmen omhoog gericht, op de knieën. Overstrek de armen niet. Houd de ogen halfgesloten en adem rustig vanuit de buik.

De lotushouding zorgt ervoor dat de longen en de borst ruimte hebben om uit te zetten. Het vermindert spannningen en stijfheid in de schouders. De heupen en de knieën zijn geopend, wat flexibiliteit bevordert. De wervelkolom komt in de juiste houding als de rug recht is.

Gronden en aarden.

Dit is een techniek die helpt je bewust te worden van jezelf en het contact met de aarde te herstellen. Als je goed "geaard" bent, voel je je ontspannen, geconcentreerd en dicht bij jezelf.

Door met aandacht de (blote)voeten op de grond te plaatsen en je in gedachten te focussen op de voetzolen en de aanraking met de aarde, kun je makkelijk even 'aarden' en weer terugkomen bij jezelf.

Lees: 'Prana Yoga Flow'   Alberto Paganini

 

Yoga en meditatie

Het vermogen je te concentreren is een extraatje bij alles wat je doet. Concentratie bij Yoga eist veel meer dan het soort concentratie dat je in je dagelijks leven gebruikt; maar de beloning is ook veel groter.
Yoga kan je helpen de verborgen kamers van je eigen geest te ontsluiten.Richt je aandacht als een laserstraal op je innerlijke wereld om de meer subtiele aspecten van je geest te ontdekken. Door Yogaconcentratie kun je je spirituele wezen ontdekken.

Door concentratie, die tot mediatie leidt, krijg je een heldere geest en gemoedsrust, twee kwaliteiten die goed van pas komen in welke situatie dan ook. Wanneer je je concentreert, wendt je geest zich vanzelf van de buitenwereld af. Bij concentratie hoort dus een bepaalde mate van terugtrekking van de zintuigen.

Concentratie en meditatie zijn speciale aspecten van dezelfde opmerkzaamheid die van je verlangd wordt bij alle andere facetten van je leven. Je houdt je aandacht vast door deze te richten op een bepaalt lichamelijk proces(ademhalen), een gedachte, een beeld of een geluid. Door concentratie probeer je concentrisch te worden, dat wil zeggen op de juiste wijze  gecentreerd en in harmonie met je lichaam. Wanneer je niet meer in het centrum zit, of niet meer in contact staat met je spirituele kern lopen je gedachten en handelingen niet meer synchroon. Ze komen niet voort uit je diepgelegen kern, waardoor je je vervreemd voelt, niet op je gemak en ongelukkig.

Leer te focussen, opmerkzaam te zijn op je eigen dingen; oude wrokgevoelens, teleurstellingen, angsten en verwachtingen. Mensen zijn geneigd negatieve ervaringen in hun lichaam op te slaan, waardoor ze eerder ziek worden. Vroeg of laat moet ieder mens deze opgeslagen herinneringen verwerken om gezond te blijven en om zijn bevrijde zelf te kunnen delen met de wereld om zich heen.

meer weten:

www.yogaonline.nl

Yogaoefening voor elke dag.

Wees sterk door te buigen. Tao 76

Ga staan met je voeten bij elkaar, hef je handen boven je hoofd en rek je zo ver als je kunt.
Buig je nu 60 tellen zo ver als je kunt naar rechts. Keer dan terug naar het midden en doe hetzelfde naar links. Zie jezelf al doende als flexibel, soepel en in staat om harmonieus mee te buigen met de Tao.

Websites:

www.do-in-yoga.nl
- Opleiding
- Basiscursus (gratis download ) met 
Taoïstische oefeningen voor gezondheid en energie

www.Boeddhamagazine.nl

 

 

 

 

Spirituele yoga

Spirituele Yoga is gebaseerd op de Upanishads. De oudste behoren tot de Vedische geschriften. Ze vormen een filosofisch aanhangsel bij de voorschriften van de Veda's.
Yoga is de vereniging van lichaam, geest en Spirituele Geest. Dat is de goddelijke intelligentie die het universum organiseert en leidt.

In de Upanishads wordt naar de Yoga van Inzicht verwezen. Dit is een oefenprogramma voor het versterken van lichaam en geest.
' Yoga is een staat van zijn waarin jouw elementen en krachten in harmonieuze interactie zijn met de elementen van de kosmos'. Wanneer je je eenmaal in deze toestand bevindt, ervaar je een groter emotioneel en psychologisch welzijn. Ook zul je steeds vaker merken dat je wensen vanzelf worden vervuld. In Spirituele Yoga-  in vereniging,  zijn jouw wensen en de wensen van de natuur één.

Wanneer je samen met het oneindige deelneemt aan het proces van creativiteit, vallen je zorgen weg en ervaar je een gevoel van ruimte en vreugde. Intuïtie, inzicht, creativiteit, verbeeldingskracht, betekenis en doel ontwikkelen zich vanzelf. Je maakt de juiste keuzes die niet alleen jou, maar iedereen die de gevolgen van jouw keuzes ondervindt ten goede komen.
Het kernprincipe van Yoga is: "mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht'.
Met Spirituele Yoga versterk je de integratie tussen lichaam en geest en ontwikkel je de gewoonte om  te midden van uitdagingen in het leven je evenwicht te bewaren.

Waarschuwing
Bij het verkrijgen van deze wijsheid en inzicht in de wetten van de natuur lopen we het risico arrogant te worden. Arrogantie blaast het ego op, en het ego overschaduwt de ziel weten we inmiddels. Wat begon als een oprechte zoektocht kan leiden tot vervreemding van de bron waarmee we contact zochten. Verbazing en nederigheid zijn betere houdingen bij het onderzoeken van het onbekende. Het leven blijft uiteindelijk een oneindig mysterie.

Bij spirituele yoga is het belangrijk yogahoudingen, ademoefeningen en meditatie af te wisselen. Wanneer je je aandacht urenlang naar binnen hebt gericht is het belangrijk je bewust te gaan bewegen. Dat stabiliseert het bewustzijn.
Spirituele yoga is gebaseerd op het kernprincipe dat bewustzijn de primaire kracht in het universum is. Bewustzijn leidt tot denken; denken leidt tot actie. Alle verandering begint met gewaarzijn: gewaarzijn van de huidige situatie, gewaarzijn van het potentieel van iets groters, en gewaarzijn van de onbegrensde creativiteit die in ieder van ons aanwezig is om de transformatie die we voor onszelf en voor de volgende generaties willen zien, te katalyseren. En om je besef te vergroten hoe je individuele gedachten, woorden en denken je omgeving beïnvloeden en erdoor worden beïnvloed.

De Wijsheid van Yoga

Yoga is een praktisch systeem om het menselijk vermogen te doen opleven. En je hoeft niet te geloven om te zien dat het werkt. De geneeskunde en de fysiologie blijven mensen beschouwen als wezens die in eerste instantie uit moleculen zijn samengesteld. 
Volgens dit fysieke gezichtspunt voel je je niet depressief omdat je boosheid en wrok koestert over de verhouding van je echtgenoot met je beste vriendin, maar omdat het serotinegehalte in je hersenen te laag is.

Als je bloeddruk hoog is is dat niet het gevolg van een voortdurende spanning tussen jou en je veeleisende baas; nee het is eerder het gevolg van een overmatig niveau van een bepaalde chemische stof.

Deze materiële benadering kan doeltreffend zijn bij het op korte termijn verhelpen van symptomen. Helaas bevordert zij zelden een dieper begrip van het leven, leidt ze zelden tot genezing en transformatie, en zijn de bijwerkingen van medicijnen vaak beperkend.

Yoga verruimt de visie op het leven en gaat verder dan een zuiver biochemisch perspectief; yoga herinnert ons eraan dat we het leven op veel niveaus tegelijk leven. Het wezenlijke doel van yoga is het integreren van alle lagen van het leven- aan de omgeving gerelateerde, lichamelijke, emotionele, psychologische en spirituele lagen. Het verhoogt je vitaliteit en verwijdert emotionele blokkades uit je hart.

De Yoga van wetenschap

Spirituele yoga bestaat uit 4 vormen:
1. Yoga van inzicht in de wetten van de natuur
2. Yoga van liefde en toewijding.
Het uitdrukken van en bloeien van liefde in al je relaties. Door onze relaties met anderen ontdekken we ons hogere zelf.
3. Karmayoga.
Je beseft dat iedere handeling aan het Opperwezen toebehoort. Je doet spontaan afstand van resultaten. Karmayogi's zijn niet bezorgd, omdat zij geen zorgen hebben. God handelt en draagt zorg voor de resultaten.

4. Rajayoga- de koninklijke weg.
De essentie is de integratie vanlichaam, geest en ziel door methoden die de coördinatie tusssen lichaam en geest versterken.

 

Mindful yoga

Yoga en Meditatie ineen.
We kunnen mindful zijn in heel veel verschilende houdingen o.a in yogahoudingen. Met intentie en aandacht kun je een yogahouding benaderen als een andere vorm waarin je bewust kunt zijn.
Normaliter train je je geest in een formele zitmeditatie omdat het moeilijker is om aanwezig en stil te blijven wanneer je beweegt- zelfs in loopmeditatie. Wanneer je eenmaal wat meer geoefend bent, kun je wat beweging opbouwen waarin je die stilte doorvoert. Dat duurt even.

Yoga is een van de meest veelzijdige beoefeningen die er zijn. Want je kunt yoga doen als fitness, je kunt yoga doen als flow, en je kunt helemaal inzoomen op de afzonderlijke houdingen. Dat is allemaal prima. De intentie waarmee je het doet, vormt  je yogabeoefening. Als je mindless yoga doet, zul je niet fundamenteel veranderen. Als je wat dan ook mindful doet, veroorzaakt dat inherente, schitterende verandering. 

Het hangt allemaal af van hoe je met je geest werkt. Hoe kun je yogahoudingen mindful verkennen? Door middel van een geleide meditatie. Waarbij je met je aandacht je hele lichaam doorloopt en ontdekt welke ervaringen je waar hebt opgeslagen.
Voor veel mensen met emotionele of fysieke trauma's is het heel gevoelig om met hun licham te werken. Maar veel aandachtstechnieken  werken met een langzame opbouw, een geleidelijke meditatie in beweging. Je zult ervaren dat er een grote rust over je heen komt.

Yoga opent je lichaam en geeft je geest toegang tot specifieke delen die pijn doen. Met je volledige aandacht is het mogelijk de kernpunten van de pijn te vinden. Chronische pijn- en ziekten, trauma's en verslavingen kun je helen met deze body- en mind techniek. Het is zelfs mogelijk om je cellen totaal te herschikken. Met het toepassen van Boeddhistische meditatietechnieken in yoga is het mogelijk lichaam en geest te transformeren.

 kijk voor de geleide meditatie- oefening: 'Body as a house' bij

soundcloud.com/jillsatterfield of bij www.vajrayoga.com

 

Do-In Yoga

Do-in betekent letterlijk: 'de weg naar binnen'; de weg die leidt naar persoonlijke groei en ontwikkeling. De oefeningen zijn gericht op het in balans brengen van je vitaliteit. Hierdoor word je je bewust van je eigen energie, kunnen blokkades worden opgeheven en verbetert je lichaamshouding. Het doel is het bewust ervaren van je lichaam en communicatie met je gevoelsleven.

Waaruit bestaat Do-In?
* Opwarmoefeningen: voor het soepel maken van zowel de gewrichten als de geest.
* Meridiaanstrekkingen: oefeningen waarbij de meridianen (energiebanen) gestrekt worden.
* Energie-opbouwende oefeningen: leren bewegen vanuit de buik. Doel: gebruik  leren maken van je innerlijke kracht in plaats van trekken aan je spieren.
* Ademhalingstechnieken: rustig en gelijkmatig ademhalen naar en vanuit je buik om stevig te staan in het heden.
* Aandachttechnieken: met behulp van de geest het lichaam aansturen en begeleiden, integratie body & mind, in plaats van op de automatische piloot. Werken met een intentie.
Doel: bewustwording van de grenzen van je lichaam.
* Drukpuntoefeningen (zelfmassage): in bepaalde houdingen op de eigen drukpunten inleunen. Doel: herkennen en opheffen van specifieke blokkades in je lichaam.
* Partneroefeningen: door samen een oefening uit te voeren, kun je nog verder komen in een strekking.

Do-In activeert de positieve krachten in onszelf en tranformeert energieblokkades. Deze oefen-kunst brengt je meer en meer in contact met het natuurlijke ritme van ons lichaam en ons energiesysteem.

Voor Do-In oefeningen ga naar: www.do-in-yoga.nl

Gratis download basicursus: www.do-in-yoga.nl

Lees erder: 'Do-In Yoga' Claudia Heijdel