Handzaam

Je hebt 't in je vingers.

Heb je wel eens gerealiseerd dat vingers bijzonder zijn? 
In onze cultuur zijn er ook betekenissen aan gekoppeld. Als je je wijsvinger opsteekt, stel je een vraag en als je een duim opsteekt, maak je een waarderend gebaar naar de ander. En een middelvinger opsteken heeft bepaald negatieve associaties.

In het Oosten zijn al sinds duizenden jaren vingerhoudingen in gebruik, ze zijn bijvoorbeeld te vinden in yogatradities en worden mudra's genoemd. Ze hebben een helende werking voor lichaam en geest; ze brengen je energie in balans. Volgens de yogaleer stroomt er levensenergie uit de vingertoppen en die kan van de ene naar de andere vinger geleid  worden, door de vingers tegen elkaar aan te houden.

Eén van de mudra's is het tegen elkaar houden van je wijsvinger en duim. Dat geldt voor beide handen. Over de effecten van deze mudra wordt verschillend gedacht. Doorgaans worden er minstens drie effecten aan toegeschreven.

Deze drie zijn:
- ze zorgt voor ontspanning van lichaam en geest,

- ze verbetert je concentratievermogen en 

- ze schenkt inzicht.

Deze mudra kun je overal en altijd toepassen, bijvoorbeeld tijdens je meditaties. Maar het aardige is dat je dit gebaar van je vingers ook op andere momenten kunt toepassen, bijvoorbeeld als je met de trein reist of aansluitend op je werkpauzes. Je kunt dat gedurende kortere of langere tijd doen.

Ontdek en merk ook of de beschreven effecten voor jou gelden. Brengt deze mudra jou vooral ontspanning, helpt ze je beter te concentreren of heeft het een ander effect?
Wordt je intuïtief bewust wat het effect ervan is voor jou.

Ervaar wat er gebeurt.

www.bezinnen.com

Vingerbalans.

De handen zijn een indicator voor de levenskracht, de beweeglijkheid van de vingers staat voor de flexibiliteit van het lichaam. De vingerbalans is geschikt voor iedereen die in het bezit  van handen en vingers is.

Bij uitstek geschikt voor:
- kinderen die leerproblemen hebben
- oude mensen die niet veel beweging hebben
- zieken, die daarmee weer sneller op de been willen zijn
- allen die hun gezondheid in stand willen houden.

Wanneer te gebruiken?
- als we aan een moeilijke taak beginnen
- als we ons in een gestresste situatie bevinden
- als we aan zo'n situatie denken.

Wat is energie?
De volgende definitie is voor iedereen bruikbaar:
'energie voelen we het meest als we er te weinig van hebben'.
In ons lichaam heeft energie de functie onze organen te beschermen. Sommige spieren zijn aan bepaalde organen toebedeeld en er is een energetische relatie tussen de organen en de spieren. Deze band is te vergelijken met elektromagnetische circuits. We kunnen ons de relatie tussen een verzwakte orgaanenergie en het betreffende orgaan voorstellen als een mens die in de winter in zwemkleding gaat wandelen. Hij zal dat niet lang volhouden zonder een verkoudheid op te lopen.

Als onze orgaanenergie uit balans raakt of geen energetische orgaanbescherming tot onze beschikking hebben, heeft dat een langdurig effect op onze organen. Bij energetische beschouwingen moeten we altijd in perioden van tien tot vijftien jaar denken. Daalt het energetische potentieel in de loop van het leven, dan worden de organen ook getroffen.

Ondertussen gebeuren er veel dingen. Energetische onbalans blijkt onder andere uit emotionele stoornissen, psychologische gedragspatronen, psychosomatische klachten en kwalen waarvoor geen medische verklaring te geven is.

Ziekte en onbalans.
De balans door mudra's is een belangrijke hulp bij elke therapie. Het is geen vervanging van een geneeskundige behandeling, maar ondersteunt deze heel doeltreffend. Gezondheid moet steeds ervaren worden en we moeten er telkens weer iets voor doen. Als we wachten totdat we door een bepaalde ziekte tot nadenken worden gebracht, laten we een bepaalde zin van het leven niet tot ons doordringen.

Wat zijn zelfgenezende krachten?
Het lichaam is een zichzelf in evenwicht houdend, autonoom overlevingssysteem. Ons lichaam wil overleven- of wij dat nu willen of niet. Om te overleven schakelt het lichaam energiesystemen uit die bijzonder gestresst zijn. Deze systemen zijn dan leeg en kunnen het lichaam niet meer met pijnen onder stress zetten. Als we nadenken en het lichaam bijvoorbeeld met verstandige voeding, oefeningen en mudra's helpen in zijn energie te komen, kan het deze energie gebruiken om te genezen. Dit noemen we zelfgenezende kracht.

Het kan gebeuren dat we pijnen krijgen als het lichaam een leeg systeem weer met energie vult. Dat is zogenaamde geneespijn, die ons er in geen geval van moet weerhouden verder te gaan. We balanceren verder, tot het zwakke gebied geheel en blijvend van energie is voorzien. Dan verdwijnt ook de pijn. Als we er voortijdig mee ophouden, is de pijn misschien niet meer te voelen. Dat zou echter een balans door vermijding zijn.

 

 

Mudra's, handhoudingen, yoga en meditatie- oefeningen

Mediteren met Mudra's.

Een mudra is een symbolische houding voor de handen en vingers tijdens de meditatie of yoga.

Het verhoogt de concentratie en de doorstroming van energie. Door de handen en vingers in een bepaalde positie te brengen, gaat de energie stromen, worden punten geactiveerd en komt het lichaam weer in balans.

Mudra's kom je ook tegen in de Indiase dans en bij Boeddhabeelden, waar ze steeds een andere betekenis hebben.

Mudra's - handhoudingen- kunnen oefeningen en meditaties versterken.

Dit komt doordat de vingers verschillende delen van ons lichaam vertegenwoordigen, zowel fysiek als mentaal en energetisch. Wanneer je de vingers tegen elkaar drukt, worden de subtiele energiekanalen (meridianen) die door de vingers lopen geactiveerd, zodat energie vrij door het lichaam kan stromen.

Drie mudra's:

1. Chin Mudra - het gebaar van bewustzijn.

-de duim staat voor het element ether; leegte, wijsheid en hoger bewustzijn.

oefening: wanneer de top van de duim(wijsheid) heerst over de wijsvinger(individualiteit),kun je in contact komen met het (hoger)bewustzijn. Met andere woorden je wordt objectief waarnemer van jezelf.

2. Hridaya Mudra - het gebaar van het hart
- de ringvinger vertegenwoordigt het element water; ontvankelijkheid, emoties en het bekkengebied. De middelvinger staat voor vuur: spijsvertering, wilskracht en ego. Door het samenvoegen van de toppen van de ringvinger(emotie) en de middelvinger(ego) met de duim(wijsheid) kunnen emoties worden losgelaten.
Emoties worden vaak door het ego vastgehouden en in het lichaam opgeslagen. Dit blokkeert de energie. Wanneer emoties in het licht van de wijsheid verschijnen, kan het ego ze laten gaan.

3. Yoni Mudra - het gebaar van de bron.
- deze handhouding helpt bij het in balans brengen van de rechter- en linkerhersenhelft. De linkerhand vertegenwoordigt namelijk de maan(vrouwelijk), de rechterhand de zon(mannelijk). Yoni betekent in het Sanskriet 'baarmoeder' of 'bron'. Deze mudra geeft letterlijk en figuurlijk uitdrukking aan de vereniging van mannelijke en vrouwelijke energieën.

meer lezen:

'Mudra'  eenvoudige handoefeningen voor yoga     Gertrud Hirschi

' Mudra's ' Gezondheid in onze handen  Kim da Silva

website met voorbeelden: www.orakelkaarten.nl/chakra45.html

 

 

 

Het lichaamsgeheim gebruikt een mudra.

 Er zijn drie elementen die je lichaam versterken.
Deze 
driegeheimenversterking bestaat uit het lichaamsgeheim, het spraakgeheim en het geestgeheim. Elk element heeft te maken met een ander deel van je body-mindsysteem en leidt de unieke kracht ervan naar de versterking.

Het lichaamsgeheim.
Het lichaamsgeheim gebruikt een mudra, een spiritueel handgebaar, positie of actie die de energie van je lichaam uitlijnt om het gewenste energetische effect te helpen bereiken.
Handgebaren hebben zowel een symbolische als een energetische  waarde. Om de kracht van handgebaren in het dagelijks leven te begrijpen, volstaat het te bedenken dat de beruchte opgestoken middelvinger woede en zelfs geweld kan oproepen bij een volkomen vreemde.

Versterkende mudra's zijn:
* de uitstotende of verdrijvende mudra.

* de hartkalmerende mudra.

* de zegende mudra

* de gebedsmudra.

Het spraakgeheim of de kracht van het gesproken woord.
Het spraakgeheim gebruikt heilige woorden en geluiden om behandelingen te verbeteren.
Alle geluiden en woorden hebben kracht, en heilige woorden hebben de meeste kracht van allemaal. Heilige woorden zijn oude houders van spirituele trillingen, betekenissen en intenties die potent zijn gemaakt door ceremonieel gebruik in de loop van de tijd.
Als je je af vraagt hoe gesproken woorden mogelijk je handelingen kunnen beïnvloeden, bedenk dan hoe het horen van een scheldwoord van invloed kan zijn op je geest en emoties en bedenk hoe andere woorden een troostende, geruststellende en kalmerende werking kunnen hebben op je woede en verdriet.

De geluiden die worden gebruikt in de driegeheimenversterker worden mantra's genoemd.

Het geestgeheim, of 'zie' het resultaat om het te krijgen.
Het geestgeheim heeft te maken met visualisatie, de resultaten van je behandelingen zien voordat ze plaatsvinden. Visualisatie is een kracht en effectieve methode om gunstige veranderingen in je leven op te roepen.

Visualisatie wordt standaard gebruikt door allerlei professionals, zakenmensen, topsporters en astronauten, om hen te helpen limieten op te heffen, resultaten te zien voordat ze plaatsvinden om ze te laten plaatsvinden, en uit te blinken op de door hen gekozen gebieden. De plaatjes, gevoelens of voorstellingen moeten ontroerend, meeslepend en opwindend zijn. Als je meer welvaart wilt, visualiseer dan je toekomstige welvaart, evenals de dingen waarvan je kunt genieten wanneer welvaart je leven binnenstroomt.

Stel je voor wat je wilt met zo'n intensiteit, alsof je verlangen al plaatsvindt in je leven.

 

 

 

 

Gebaren van Boeddha

'Vrees niet!' zegt de rechterhand van Boeddha als hij hem opgeheven houdt met de palm naar ons toe.
Elk Boeddhabeeld spreekt met zijn handen. Met de handen naar boven en de duimtoppen tegen  elkaar in zijn schoot mediteert hij. Raakt hij de grond, dan roept hij de aarde aan als getuige. Het zijn mudra's: asana's(houdingen) voor de handen.
Wat je doet met je handen heeft effect op je energie, weten hindoes en boeddhisten. En de eerste christenen die hun handen vouwden bij het bidden, wisten het ook: dat gebaar bengt je aandacht naar binnen en opent je hart. Alles wat je met je handen doet, bewust en liefst een paar minuten lang, zet iets in verandering. Zet je je duimtoppen op je wijsvingers, dan maakt dat je kalm en ontvankelijk. Je duimen op je middelvingers bevordert geduld. Duimen op ringvingers geeft zelfvertrouwen. En met je duimen op je pinken wordt je intuïtie sterker.

Een diepe buiging

Er is een yoga-mudra, een knielende oefening, waarbij je kunt oefenen hoe je je hoofd onder je hart krijgt, door je hoofd naar je borst te brengen terwijl je je armen omhoog en achter je strekt. In deze nederige positie kan het niet anders dan dat je moe wordt, en dus moet je je armen naar beneden doen. Als je hoofd onder je hart is, moet je stoppen met 'doen'.

Dit is een goede les: het hoofd moet steeds weer lager dan het hart worden gehouden om het ego niet te laten groeien. Als jij niet buigt, zal het leven je laten buigen. Nederigheid is dus accepteren dat je hoofd lager hoort te zijn dan je hart, dat je gedachten niet zo belangrijk zijn als je gevoel en dat je wil zich moet overgeven aan een hogere orde. Deze acceptatie is de sleutel tot genade. 

Leg je hoofd neer en de wereld van het zijn zal zijn bron van vreugde voor je openen.

oefening:
* Ga rustig op je knieën zitten en buig naar voren terwijl je steeds rustig doorademt.
* Na een poosje maak je een diepe buiging. Je blijft gelijkmatig ademhalen en brengt je hoofd lager dan je hart, terwijl je je armen achter je uitstrekt.
* Na een poosje raak je - als je dat kunt - met je hoofd de grond aan en bedank je dat je nederig bent gemaakt.

uit: 'Leef'  Mark Nepo