Nieuwe Startpagina

Energiebeeld

Er is een nieuw tijdperk in de geneeskunde aangebroken. Door verschillende wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat ieder mens een eigen energiebeeld heeft.
Dit energiebeeld bestaat uit verschillende elektromagnetische frequenties. daarnaast is er aangetoond dat de frequenties van gezonde en zieke mensen verschillen.

Het menselijk lichaam bevat een natuurlijk zelfregulerend vermogen. Door stress, ongezonde voeding, niet verwerkte toxines, verkeerde ademhaling, roken,negatief denken, onvoldoende ontspanning...enz. wordt het immuunsysteem overbelast zodat het zelfgenezend vermogen sterk wordt afgezwakt. We zien dan ook steeds meer mensen met allergieën, eczema, hoofdpijnen, migraine, maag-en darmklachten, spier en gewrichtsklachten, psycho-emotionele problemen, bacteriële en parasitaire belastingen, chronische vermoeidheid, reumatische aandoeningen...enz.

 'Energie voelen we het meest als we er te weinig van hebben'.

Verstoorde frequenties

Wanneer deze verstoorde frequenties voor een langere periode in het lichaam aanwezig zijn kan het immuunsysteem hier onder bezwijken. Deze verstorende frequenties veranderen de chemische en biologische processen in het lichaam waardoor in de loop van de tijd, acuut of chronisch, ziekten kunnen ontstaan.

Om deze disharmonie in het lichaam vast te stellen zijn er verschillende onderzoeksmethoden voor handen. Dit doet men door middel van het NES-systeem, PNI, urine-analyse, de Hearth Math- methode (de Em-wave) en het CoRe-inergetic System wat erop gericht is de verstorende factoren te vinden en deze met behandeling te elimineren om zo het immuun-systeem te herstellen. De behandeling is ook gericht om het zelfherstellend vermogen van je lichaam te verbeteren.

Onderzoeksmethoden

NES therapie is een revolutionaire methode om inzicht te krijgen in uw gezondheid en om uw gezondheid te verbeteren. www.nes-therapie.nl

Psycho Neuro Immunologie: is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van het zenuwstelsel ('neuro'), emoties ('psycho') en endocriene organen(alvleesklier, bijnieren,schildklier, galblaas en lever) op het immuunsysteem.

Toelichting; Al onze organen en orgaansystemen communiceren op biochemisch niveau met elkaar onder invloed van hormonen en hormoonachtige stoffen. Dit betekent dat alle systemen, zoals de psyche, de neurovegetatieve, het endrocrinologische- en het immuunsysteem voortdurend met elkaar in contact staan. Een verstoring in het ene orgaansysteem kan daarom leiden tot problematiek in een andere orgaansysteem.

www.roymartina.com

 

CoRe Inergetix System: is een uniek computergestuurd  apparaat voor zowel diagnose als therapie, en heeft zich bewezen in behandeling van chronische ziekten zoals astma, fibromyalgie, chronische pijnkachten... etc.

Toelichting; Uit onderzoek in de biofysica is gebleken dat alle chemische processen in het lichaam gestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Elke materie, dus ook het menselijke lichaam met al zijn organen en lichaamscellen, hebben een eigen frequentie of frequentiespectrum. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen.Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te krijgen. De Chinezen zijn al eeuwen bekend met het feit dat acupunctuur deze trillingen beïnvloed.

www.energy-medicine.info

Bi-resonantie: Bio is afkomstig van biologische systemen en resonantie is het fenomeen dat iederéén kent. Als een sopraan een gals kapot zingt dan is er resonantie tussen de toonhoogte van de sopran en die van het glas. Het glas en de stem hebben opdat moment dezelfde trilling. Bioresonantie betekent resonantie tussen levende systemen.
Bioresonantietherapie wordt gebruikt om de frequentiepatronen(trillingen) van organen en systemen van een lichaam te versterken of te ondersteunen.

Andere methodes zijn:

Bach-remedies, acupunctuur, EMDR, Orthomoleculaire behandeling, Celzouten van Schüssler, de Zelf Konfrontatie Methode en verandering van leefwijze.

Zie ook Verwijs sites. 

 

Wij zijn materie en energie

'Waaruit bestaat je lichaam?  Uit weefsels en organen.

Waaruit bestaan weefsels en organen?  Uit cellen.

Waaruit bestaan cellen?  Uit moleculen.

Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen.

Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes.

Waaruit bestaan subatomaire deeltjes? Uit energie?

Nee. Ze bestaan niet uit energie; ze zijn energie'.

David Cameron Gikandi

Subtiele energie

Omgaan met je eigen energie is de meest moeiteloze weg om jezelf te helen. Het lichaam is niet anders dan een geheel van energie-patronen. Subtiel handelen speelt zich geheel in de geest af. De energie is krachtiger dan materie voorbeeld: emotionele veerkracht is het vermogen om te herstellen van tegenslagen in het leven. Geef op tijd aandacht aan je psychische problemen en geef jezelf een breedspectrumbehandeling:
* vervang ongezonde energie 
* hef blokkades op
* vervang je rigiditeit tot positieve eigenschappenHoe efficiënt is jouw energie?

We kunnen kiezen hoe we onze energievoorraad beheren. Ombuigen kan op elk moment.
Als lichaam en ziel op elkaar zijn afgestemd, ondervinden alle levensaspecten daarvan invloed.
Emoties, intelligentie, gewaarzijn, handelingen en creativiteit vereisen subtiele energie. Je ziet het energie komt in heel veel verschillende levensgebieden terecht. 

Je kunt de energie in je leven vergroten of je kunt de energie die je hebt, beter benutten.
De beste manier om de energie die je hebt, beter te benutten is het verruimen van je gewaarzijn. Het grote geheim van gewaarzijn is dat het alles kan bewerkstelligen terwijl het bijna niets doet.

Hoe raakt subtiele energie geblokkeerd en raakt het vervormd?
Vervormde energie ligt aan de wortel van alle problemen. We komen niet verder dan het fysieke niveau. Dit niveau is niet alleen te grof. Het is ook vaak niet de plek waar het moet gebeuren.

Woorden richten toestanden aan in de hersenen.
Hoe? Ze maakten je gewaar van iets wat je heel graag wilde weten. Gewaarzijn is wanneer er betekenis is. Wil je je lichaam veranderen dan zul je eerst een verandering in gewaarzijn moeten realiseren.

Gewaarzijn

Gewaarzijn is een onzichtbare kracht, de meest potente in je lichaam. Het verplaatst energie zonder dat het er iets voor lijkt te doen. Gewaarzijn kan geheel op eigen kracht ongezonde energie omzetten in gezonde energie.

Het geheim van zien(blik).
Als je iets ziet word je dat object gewaar. Voelen we geen liefde voor iemand dan kijken we er op een andere manier naar. Je blik draagt betekenis in zich, hij wekt gewaarzijn bij de ander!
Mat andere woorden jouw gewaarzijn spreekt tot zijn of haar gewaarzijn. Dat is voldoende om voor veranderingen in de hersenen te zorgen, die weer tot veranderingen in het lichaam leiden. De gevolgen kennen geen grenzen. Een blik kan gewelddadigheid uit lokken. Creëer een positieve werking in plaats van een negatieve. Je ontvangt niet alleen passieve signalen op.

Lichaamsgewaarzijn.
Gewaarzijn zou geen kracht hebben in het lichaam als het lichaam er niet op zou reageren. Een reactie kan psychologisch zijn b.v zwaarmoedigheid, maar er is ook een lichamelijke respons. Een gewijzigde hersenchemie. Iedere cel is op de hoogte van wat je hersenen denken; van je stemmingswisselingen en van je diepste overtuigingen. Wanneer je gewaarzijn verandert, verandert je energie en daarna je lichaam.

Schema  - gewaarzijn - energie - lichaam.

Eenvoudig, maar een ingrijpende doorbraak. Gewaarzijn en energie zijn twee fundamenten van het lichaam. Neem eetproblemen: het lichaam is vastkomen te zitten in een verstoord gedragspatroon dat begint in gewaarzijn. Want wat gebeurt er als je een verlangen voelt?

Een verlangen richt zich niet altijd op materiële dingen maar ook op gewoontes: uit je slof schieten of op alle slakken zout leggen, op macht of geld.
Vaak gebruik je energie om tegen jezelf te vechten i.p.v een oplossing te vinden.

We bezitten allemaal een zeker gewaarzijn, een toestand waarin we aan helemaal niets behoefte hebben. -'wanneer iemand verdriet heeft eet hij niet'. Je gewaarzijn kan zich niet op eten richten waardoor er geen energie achter zit. Je ziet wat je aan het doen bent, je geeft jezelf de ruimte om van koers te veranderen.

Conditionering

Een diepe groef(herhaling) heet conditionering. We vervallen in patronen, zinken weg in vergetelheid. Het lichaam heeft het roer overgenomen. Oude conditioneringen creëeren een eigen soort gewaarzijn. Ze beperken je. Het zijn hindernissen op de weg naar voldoening. Als je eenmaal beseft hoe geconditioneerd je eigenlijk bent, ga je ernaar verlangen je leven weer in eigen hand te nemen.

Iedere geconditioneerde gewoonte is een automatische piloot die je hetzelfde gedrag laat vertonen. Je automatische piloot wordt geactiveerd door tijd en herhaling. Wanneer je iets heel veel doet gaat je lichaam zich daarop instellen.

Een energiepatroon initiëren is makkelijker dan het initiëren van een fysiek patroon.
Fysiek- loop je een marathon en train je daarna twee weken niet dan is je conditie weg.
Maar mentaal verandert je gewaarzijn  na een traumatische gebeurtenis onmiddellijk. Veel sneller dan fysieke conditionering.

Het mentale trauma blijft zich herhalen(obsessief) in beelden, gedachten en gevoelens.

3 manieren om conditionering af te breken: reflectie, contemplatie en meditatie. De laatste is het krachtigst. In meditatie zoek je dat niveau van de geest op dat vrij is van conditionering. Meditatie dringt door tot de bron , naar het niveau van de oplossing. Het bevrijdt de geest van problemen.
Alle drie hebben ze een positieve uitwerking bij het in beweging brengen van bevroren energie en het veranderen van oude conditioneringen.

Bevroren energie.
Als je geen oude bevroren energie in beweging brengt is je meditatie niet effectief. De voordelen van mediteren hangen af van het vermogen van gewaarzjn om de werkelijkheid te vranderen. De reeks gebeurtenissen die eindigt in het lichaam begint in het bewustzijn en dat is genoeg om het lichaam terug te brengen tot een gezonde toestand.

Bescherm jezelf.

Wat is het probleem?
Je leeft in een huis of op een werkplek met een onprettige atmosfeer.
Je bent bang geraakt te worden door iemands emoties en gedachten.

Dergelijke problemen komen vaak voor. Zij worden veroorzaakt door onze natuurlijke gevoeligheid voor energieën en sferen. Iedereen is tot op zekere hoogte gevoelig voor de sfeer van plaatsen, dingen en mensen. Van sommige huizen houden we- omdat ze goed aanvoelen- en van andere juist niet - omdat ze niet goed aanvoelen. Mensen voelen ook de stemmingen van verschillende landschappen.

Sferen kunnen invloed hebben op je gevoel en gedrag, zonder dat jij je daar bewust van bent. Om prettig en gezond te leven is het van groot belang om deze onzichtbare invloeden die je beïnvloeden te begrijpen en ermee te leren werken, zowel om je ertegen te beschermen als om ze te kunnen veranderen.

Psychische bescherming.
Het is allang bekend dat het voor mensen heel belangrijk is dat ze zich zowel lichamelijk als geestelijk veilig voelen. Als je je niet veilig voelt, is het moeilijk om je waardig te gedragen, vreugde te voelen, creatief te zijn, en om alles uit jezelf te halen wat erin zit. Psychische bescherming is daarom voor ons allemal belangrijk. Niemand heeft er baat bij om zich kwetsbaar te voelen en zijn/haar emoties niet in bedwang te kunnen houden in een nieuwe, moeilijke en negatieve atmosfeer. We hebben allemaal behoefte aan zelfvertrouwen en kracht. Als bepaalde mensen, situaties of plekken je ontregelen, en je niet langer in staat bent om te doen wat goed is voor jou en anderen. Psychische bescherming is energiewerk, je hoeft niet over geheime of geheimzinnige kennis, speciale vaardigheden of bijzondere instrumenten te beschikken.

Problemen:'
- Hoe kies je een instelling en een levensstijl die energetisch voordelig is?
- Hoe leer je jezelf en je psychische ruimte te beschermen in gevaarlijke situaties?
- Hoe hou je je energieveld in stand zonder hulp van buitenaf?
- Hoe kun je de sfeer veranderen na een ruzie, bezoek of een onprettige situatie?
- Hoe hou je je huis en je werkplek energetisch schoon?
- Hoe bescherm je jezelf tegen krachtige persoonlijkheden, en tegen mensen wier energie en houding jou beïnvloeden?
- Hoe kun je een voordelige en prettige trilling/energie creëren en hoe geef je die door?
Tip:
Trillen en schudden van kleding en jezelf kan een goede uitwerking op jezelf hebben.
'Als je uit een vergadering komt en voelt dat die je helemaal in beslag heeft genomen en dat je de 'rotzooi' van anderen in je hebt opgenomen, moet je je lichaam en kleren eens goed en lang schudden. Dat zal meestal wel afdoende zijn.
Deze aanpak zal je helpen om op een andere manier te kijken. Je hebt de atomaire structuur van de kleding en jezelf opgeschud, om de sfeer die daarin zat te verwijderen.
Sferen.
Neem je gevoeligheden en de beïnvloeding door sferen van jezelf serieus.
Leer je lichaam en je energieveld waar te nemen.
Wees bewust van de atmosfeer, je stemming en je gevoel over een plek of een persoon.
Merk dat je door je stemming opzettelijk te veranderen, je gevoel over een plek of een persoon kan veranderen. Het scheppen van een prettige sfeer is een grote kracht van mensen.

Basistechniek: