Nieuwe pagina

Eerste Hulp Bij Kanker

Lees: www.genezendvermogen.nl

Video's, boeken enz.

Kanker

Er zijn vele oorzaken die tot de chronische ziekte kanker kunnen leiden: een tekort aan essentiële voedingsstoffen, een vergiftiging van het lichaam, aanhoudende stress, een zuurstoftekort, een teveel aan geraffineerde koolhydraten (suiker) en emotionele instabiliteit  door een groot verlies ( dit veroorzaakt blokkades in het lichaam), enzovoort.

De diagnose 'kanker' roept de gedachte aan een doodvonnis op. Terwijl een groot deel van de patiënten geneest.
Wist je dat psychologische begeleiding je kansen op een langere levensduur met 50 % vergroot? Er is dan sprake van een complementaire (aanvullende) interventie naast de behandeling met medicijnen, operatie of chemokuur. Psychologische interventies helpen het immuunsysteem om ziektes te overwinnen.

Eenzijdige behandeling bij kanker is niet voldoende.  De tumor moet worden verwijderd of kleiner gemaakt en een combinatie van aanvullende therapieën is nodig om de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Suplementen, voeding en therapeutische gesprekken vullen de medische behandeling aan.

Er is altijd hoop, waak voor 'valse' hoop!
' Een mind/geest die een nieuw idee heeft aangenomen herneemt nooit zijn oude dimensie(s)'

De Simontontherapie

De Simontontherapie is een zelfhulpprogramma voor mensen met kanker. De grondlegger, Dr Carl O. Simonton is een orthodox geschoold radioloog/oncoloog en een pionier op het gebied van de technieken van behandeling van kanker waarbij niet alleen het lichaam maar ook de geest een belangrijke rol speelt. Zijn ideeën beschrijft hij in de bestseller: 'Op weg naar herstel'. Een wezenlijk onderdeel uit het Simontonprogrammais dat patiënten contact leren maken met hun innerlijke wijsheid als een extra hulpbron voor het nemen van belangrijke beslissingen in hun proces.

'Innerlijke wijsheid'.
'Onze onbewuste geest kent zeer waardevolle mogelijkheden die wij voor onze eigen groei en genezing zouden kunnen gebruiken' Wetenschappers veronderstellen een 'kern' in de menselijke psyche die de levensloop van iemand bepaalt, reguleert en beïnvloedt. Men heeft dit centrum of deze kern verschillende namen gegeven. Freud en Jung spraken van het onbewuste- de zetel van instincten en driften die ons gedrag beïnvloeden maar die grotendeels buiten ons bewustzijn liggen. 
Jung kende het wezen van het onbewuste nog een andere eigenschap toe. Hij ziet dat iemand niet alleen gedeven wordt door het onbewuste maar hierdoor ook geleid wordt in de richting van persoonlijke ontplooiing en welzijn. Volgens Jung heeft het centrum van de psyche van een mens (het zelf) ook een compenserende functie. Wanneer iemand zich bewust angstig voelt, dan zal hij proberen zichzelf de gevoelens van kracht en moed te geven die hij nodig heeft om de angstige situatie het hoofd te bieden. Deze boodschappen van het onbewuste zijn altijd  bevordelijk voor het welzijn van de mens.

Het onbewuste communiceert met het bewuste zelf via gevoelens, dromen en intuïties. Onze cultuur lijkt deze boodschappen helaas te onderwaarderen. Ons wordt geleerd waarde te hechten aan gebeurtenissen en objecten- aan gedrag, ons lichaam, materiële objecten, de logische producten van onze geest_ en niet aan onze innerlijke omgeving. We hebben dan ook de neiging de gevoelens, de dromen en de intuïties van ons innerlijke zelf, te negeren. Terwijl deze ons juist de mogelijkheden willen verschaffen om aan de eisen van de buitenwereld tegemoet te komen.

Onderzoekers hebben de stelling gelanceerd dat kankerpatiënten geen contact meer zouden hebben met de hulpbronnen en mogelijkheden van hun onbewuste processen. Vele herstelde patiënten zijn hun ziekte ten dele gaan zien als een boodschap die zij op waarde moeten beoordelen en zijn daardoor meer aandacht gaan besteden aan hun onbewuste Zelf dan aan de eisen die anderen aan hen stellen.

Daarnaast zeggen vele patiënten dat zij in hun streven om weer beter te worden veel hebben gehad aan bepaalde inzichten, gevoelens, dromen of beelden die hen waardevolle richtlijnen gaven. Meditatie, geleide dagdromen en visualisatie-oefeningen geven je toegang tot je onbewuste. Ook in de psychosynthese wordt het contact met je innerlijke gids, als onderdeel van een zelfontplooings- en zelfontdekkingsprogramma, zeer sterk aangemoedigd.

 

De Simonton methode.

De Simonton methode biedt hulp aan mensen met kanker. Het is ontwikkeld vanuit de visie dat overtuigingen, gevoelens, gedrag en hoe je in het leven staat, belangrijke factoren zijn die de gezondheid beïnvloeden. 
Het Simontonprogramma bevat een groot aantal items die aan de orde komen. Dit noemen we de psyche-fysiologische aspecten van kanker ofwel de relatie tussen geest, emoties en kanker. Eigenschappen die iemand vatbaar maken voor het ontwikkelen van kanker en dus moeten worden versterkt in therapeutische sessies, zijn:

* versterken van de levensenergie en het verbeteren van de gezondheid;
* versterken van de motivatie om te leven en vergroten van hoop en vertrouwen;
* versterken van het immuunsysteem;
* inzicht in de eigen stresspatronen;
* effectief dagelijks stressmanagement;
* verlichten van angst en pijn;
* volgen van de innerlijke natuur;
* het volgen van de eigen weg, zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften;
* het organiseren van sociale steun;
* bespreekbaar maken van de betekenis van ziekte, ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven;
* verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bij hoort;
* plannen om oud te worden en klaar te zijn om dood te gaan;
* het ontwikkelen van 'peace of mind', aanvaarding, innerlijke rust.

Op die manier kom je zo dicht mogelijk bij je eigen innerlijke natuur en is de kans op een effectief functioneren van het eigen zelfherstellende vermogen van het lichaam optimaal.

 

 

*

 

* op stress reageren met een gevoel van hulpeloosheid;
* opkroppen van emoties of zich moeilijk emotioneel kunnen uiten;
* ervaren van een gebrek aan intimiteit met één of beide ouders; 

We zijn het allemaal gaan geloven

Boek:

'Wat Angelina niet wist over kanker'     Ard Pisa
maar wel had moeten weten

Drie belangrijke kankerfactoren: zuurstof, leefstijl (voeding) en  onze emotioneel welzijn. 

de eerste 24 pagina's zijn te downloaden bij:
www.succesboeken.nl

10 wetenswaardigheden over kanker die iedereen zou moeten weten:
* Kanker is te voorkomen
* Kanker is niet erfelijk bepaald
* Er is maar één hoofdoorzaak van kanker: zuurstoftekort
* kanker heeft meer dan andere ziekten talloze sub-oorzaken
*
natuurzuivere voeding, lichamelijke activiteit en emotioneel welzijn spelen een essentiële rol bij het voorkomen van kanker
* geraffineerde koolhydraten (suikers) zijn de brandstof van kanker
* kankercellen kunnen niet omgevormd worden naar gezonde cellen, maar gezonde cellen kunnen weer de overhand krijgen
* er zijn aanvullende therapieën die kanker kunnen bestrijden en niet schadelijk en/of dodelijk zijn
* er zijn wereldwijd onnodig miljoenen mensen gestorven aan kanker door het verdoezelen van de informatie in dit boek o.a door de farmaceutische industrie.

o.a gebaseerd op het boek(onderzoek) :
'Het verzwegen verhaal over kanker'    Dr Otto Warburg

 

Kanker

Kanker is een ongeremde groei van bepaalde lichaamscellen. Als het immuunsysteem normaal functioneert, moet het in staat zijn deze abnormaal functionerende cellen te vernietigen. Maar als de geest onder stress staat, leidt dat tot een gebrekkig functioneren van het immuunsysteem, en aldus tot kanker. Kan de geest in combinatie met de hersenen het immuunsysteem beïnvloeden?

Het geloof dat gedachten en emoties zich verplaatsen naar de verschillende lichaamssystemen en deze rechtstreeks via contactinwerking beïnvloeden, is het onderzoeksterrein van de psychobiologie en psycho-neuro-immunologie.

Voorbeeld: stel je voor dat je, als gevolg van een bepaalde prikkel, heel kwaad bent. Je geest verleent betekenis aan de prikkel die je hebt ontvangen en die je kwaad heeft gemaakt. Je hersenen brengen je geest in kaart, maar kunnen de hersenen het resultaat daarvan vervolgens op het lichaam overdragen, in het bijzonder op je immuunsysteem?
Het antwoord is ja.

De hersenen gebruiken daarvoor moleculen die 'neuropeptiden' zijn gedoopt.
Alle organen van het immuunsysteem worden compleet door zenuwen omgeven; daarom ligt het voor de hand dat het immuunsysteem met de hersenen communiceert. Het immuunsysteem kan worden geconditioneerd via dezelfde procedure als bij psychische conditionering wordt toegepast.
Een negatief ervaren betekenis levert stress op, wat via onderdrukking van het immuunsysteem tot infectie kan leiden- een duidelijk geval van psychoneuro-immunologie.
Stress als gevolg van het overlijden van de levenspartner kan leiden tot een verzwakking van het immuunsysteem tengevolge van een afname van de hoeveelheid T-killercellen.

Stress kan het immuunsysteem negatief beïnvloeden, maar d.m.v. onderzoek is aangetoond dat het immuunsysteem sterker werd als personen naar een film over bv Moeder Teresa keken die zich liefdevol over arme, stervende mensen ontfermt.

 

 

Verandering van leefstijl

De neurowetenschapper en psychiater Servan-Sreiber ontdekte dat een leefstijl die bestaat uit gezond eten, veel beweging en optimisme wezenlijk bijdraagt aan het intact houden van je gezondheid. Hij bundelde al die wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken in een aantal boeken. zie ook de literatuurlijst .

'Anti kanker' Dr David Servan - Schreiber
een leefstijlverandering 

Advies:

Juist bij genetische voorbestemming is leefstijlverandering een optie. 

 

 

Hypnose en kanker

Hypnotische procedures kunnen  werken als een ondersteunende therapie tijdens een behandeling van kanker.
Toepassing van hypnose of een andere gedragsinterventie kan vooral succesvol zijn bij vooraf-misselijkheid en -braken. 
Ook voor vermindering van pijn, vermindering van angst, wanhoop, bezorgheid, boosheid of verdriet kan een hypnotische behandeling rust en ontspanning bieden.
 Met hypnose kan men zelf iets doen voor het welzijn, men heeft de mogelijkheid van meer zelfcontrole binnen de gegeven situatie. Het is nog niet verantwoord te beweren dat met hypnose het leven van een patiënt met kanker verlengt kan worden, maar de toepassing ervan komt de kwaliteit van dit leven wel ten goede.

 

 

Verwerkingsbegeleiding voor kankerpati├źnten.

H-yoga
Dit is yoga speciaal voor kankerpatiënten: H staat voor helend. De yoga richt zich op ontspanning en is een ondersteuning in het verwerkingsproces voor en na de kanker. Wat is het verschil met gewone Yoga?  Bij H-Yoga zijn de oefeningen aangepast en wordt rekening gehouden met de conditie van kankerpatiënten. Op je kop staan is er niet bij. Dat geldt ook voor andere actieve yogahoudingen die te zwaar zijn. Je bent met lotgenoten, maar het is geen gespreksgroep. Het is een veilige omgeving, je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent.

De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de concentratie. Om te focussen en te ontspannen. En bestaan verder uit Mantra-zingen en  ademhalingstechnieken . Rust en kracht vinden, dat is de bedoeling en dat heeft een helende werking op de gemoedsrust.

uitvoering: Stichting Sara

 

 Gedragstherapie bij chronische vermoeidheid.

Moe zijn ,moe blijven. het overkomt veel kankerpatiënten. Jaren na de behandeling nog steeds moe zijn. Bij chronische vermoeidheid biedt cognitieve gedragstherapie een uitweg.
De therapie richt zich op wat mensen het meest belemmert. Dat is voor iedere patiënt verschillend. Welke gedragingen en gedachten zitten in de weg om van je chronische vermoeidheid te herstellen. Het is logisch dat er verkeerde denkpatronen ontstaan maar sommige manieren van denken helpen op een gegeven moment niet meer.
het is misschen onaangenaam om te horen dat je vermoeidheid voortkomt uit onjuiste denkbeelden maar de vermoeidheid heeft meer oorzaken dan de chemokuur. Om dit aan te pakken is er specifieke gedragstherapie ontwikkelt.
meer informatie: www.kwfkankerbestrijding.nl

 

 

 

 

 

Voeding

Waarom deze ziekte?

Je vraagt je af waarom je een bepaalde ziekte of symptoom hebt. Om de mogelijk psychische oorzaak van ziekten en symptomen op te sporen en het bijbehorende gedachtenpatroon is het heel leerzaam om de boeken van Louise Hay te lezen.

Het mentale werk van loslaten en vergeven.
Gedachten van wrok, kritiek, boosheid en schuldgevoel kunnen ziekte creëren. We kunnen ook kiezen voor  helende gedachten; vreugde en zelfwaardering. Deze waardevolle informatie kan je veel inzicht geven in jezelf. 

Bij Kanker schrijft zij:
Waarschijnlijke oorzaak: Er is sprake van diep leed. Oude rancune. Diep geheim of droefheid dat aan het ik vreet. Haatdragend zijn. 'Wat doet het ertoe?'

Nieuwe gedachte: Ik vergeef het verleden en zet het van me af. Ik besluit mijn leven te vullen met vreugde. Ik hou van mezelf en ik waardeer mezelf.

Literatuur:

'Heel je lichaam'.     Louise Hay
Eerste hulp bij symptomen 

'Je kunt je leven helen'.  Louise Hay

'De Simontonbenadering van kanker' Dr Andre de Zutter
www.dokterandredezutter.be
O
nder het item: Therapieën ' De Simontonkankertherapie'  ( 15 pagina's)

 

 

 

 

De Simontonbenadering van kanker

Inleiding:

In 1975 ontwikkelde Carl Simonton, radioloog in samenwerking met zijn vrouw Stephanie, psychologe een plan om kankerpatiënten te confronteren met hun eigen gezondheid.

Naast een lichte bestraling, is er sprake van oefeningen en het verkrijgen van inzicht in je eigen psychologische karakterstructuur.

De therapie bestaat uit drie elementen of oefeningen, die je drie maal daags moet doen:
1. Relaxatie of ontspanning: de patiënt moest zich diep leren ontspannen.
2. Visualisatie: daarna moest de patiënt zich voorstellen hoe elke röntgenstraal een pijltje is die een kankercel doorboorde en doodde. Dan moest hij zich voorstellen hoe er grote, stevige  witte bloedlichaampjes kwamen afgekropen op de dode en stervende cellen, en hoe deze  aan flarden werden gereten en in de bloedbaan werden gedumpt, waarna ze via de natuurlijke wegen het lichaam verlieten.
3 .Inzicht in de psychologische ziektegeschiedenis. Laat de patiënt opschrijven welke 5 veranderingen zich in zijn leven hebben voltrokken de 1,5 jaar die voorafgingen aan het uitbreken van de tumor. Het merkwaardige is dat ook het bereikt hebben van een vurig begeerd doel een belangrijk ontwrichtend moment kan blijken te zijn. Vraag vooral naar de gevoelens die deze veranderingen hebben opgeroepen. (brand, overlijden geliefden, ontslag, natuurramp, faillissement enzovoort)

Karakterstructuur.
In bijna  alle gevallen bleek een depressie aan het uitbreken van de tumor was voorafgegaan. 62% van deze patiënten bleek een heel bepaalde psychologische structuur te hebben.
1. Kindertijd: patiënten komen uit een gezin waar het onveilig was emoties te uiten. Gebrek aan innigheid met de ouder die het dichtst bij hen stond. Woede en agressie werden onderdrukt. Kinderen leren zichzelf onkwetsbaar en stoer op te stellen.

2. Volwassen: ze trachten een vervangobject  te vinden voor de liefde die ze in hun jeugd gemist hebben. Een partner, kind of beroep waar ze al hun emotionele energie in investeren. Ze verdringen hun woede en agressie. Ze doen alles voor anderen en niets voor zichzelf. Diep binnenin zich, verstopt voor anderen en ook voor zichzelf hebben ze een soort basisemotie die je kunt uitdrukken in de woorden: 'Wat ik ook zal doen, op den duur verlies ik.'

Ongeveer 1,5 jaar voorafgaande aan het uitbreken van de ziekte gebeurt er iets ingrijpends in het leven van de mensen die een tumor zullen aan krijgen. Hun voornaamste liefdesobject staat plotseling bedreigd. Een faillissement, kind gaat uit huis, scheiding of dood partner.
Er breekt dan iets in deze mensen. Hun levenswil begeeft het. De oude wanhoop, de verlatenheid, die als kind werd gevoeld, wordt gereactiveerd. En weer wordt alles naar buiten toe bedekt.

Samenvattend:
De mogelijkheid om je te uiten hangt samen met je levenskansen. Soms geeft een diagnose kanker de patiënt de gelegenheid om uit te breken in een jarenlange opgekropte woede. Het is opvallend hoe vaak  een rouwreactie kan worden verdrongen en dan als een afgekapseld abces in de ziel blijft liggen.

Het plan en de therapie van de Simontons worden voorafgegaan door een psychologische test. Ze laten de patiënt een tekening maken van: 1. zijn lichaam,2. zijn kanker daarin,3. zijn zich verwerende immuunsysteem, 4. zijn van buiten af toegediende therapie.

Uit die tekeningen valt veel af te lezen. Wordt de kanker als enorm gezien? Het immuunsysteem te slap? Verweren ze zich tegen het idee dat de kankercellen vernietigd moeten worden, Praten ze over heropvoeding van de kankercel? Durven ze dus hun eigen agressie niet te uiten? Het is ook van belang regelmatig tekeningen te laten maken van hun visualisaties.

Zoek de oorzaak van de basisdepressie.
Maak daarbij gebruik van het volgende hulpmiddel: laat de patiënt beschrijven welke 5 veranderingen zich in zijn leven hebben voltrokken de 1,5 jaar die voorafgingen aan het uitbreken van de tumor. En vooral welke gevoelens deze veranderingen opriepen.

Simonton stelt keihard: 'we ontwikkelen een ziekte omdat we niet genegen zijn problemen op te lossen.' Het onderbewuste is de motor die ons leidt en motiveert. Dit onbewuste mechanisme, m.a.w. zelfsabotage, moet bewust gemaakt worden, dat gedeelte aan de oppervlakte brengen is belangrijk. Verder is er bij elke kankerbehandeling een enorme adder onder het gras. Namelijk secundaire ziektewinst dit is het voordeel wat er voor de patiënt uitrolt doordat hij of zij ernstig ziek geworden is.  Men herinnert zich hoe de kankerpatiënt vaak de steundende , zorgende, alles op zich nemende factor in een gezin is. En nu is plotseling alle aandacht, verzorging en liefde van richting omgedraaid en op de patiënt terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor het emotionele leven van de patiënt. Eindelijk, voor de eerste keer in het leven misschien wel, mogen de gevoelens eens getoond worden.

Verander je instelling.
De Simontons vroegen patiënten op de man af: 'Wat zou je graag willen doen in de tijd die je nog rest? Verander je levenswijze. Durf te leven. Wat je ook doet, kritiek krijg je toch, voel je niet schuldig.
Een leven dat precies zo doorgaat als voor de ziekte moet gewantrouwd worden.

Download: De Simontonbenadering van Kanker; 'Kanker als eregast'
via www.dokterandredezutter.be bij het item 'Therapieën'.

Lees:
' Op weg naar herstel'       Carl.O.Simonton
een kans om te overleven
'De kracht die in je schuilt'  Carl.O.Simonton
Psychische krachten kunnen kanker en andere ziekten beïnvloeden

Boeken zijn te bestellen bij het Simontoncancercenter of wellicht tweedehands te koop bij Boekhandel De Slegte.

.

 

Het doel voor therapeuten.

1. Het eerste doel wat je je moet stellen is de patiënt te helen zowel op lichamelijk als op psychisch niveau.
2. De levenskwaliteit verbeteren, waardoor de patiënt zich beter voelt en zijn kans om te helen verbetert.
3. De niet toxische tumortherapie 'umstimmung' en de daar bij horende psychologische begeleiding leidt vaak tot een betere levenskwaliteit en levensvreugde.

Bipolaire wereld.
Bewustzijn is bipolair. Je hebt alles in je, zowel het positieve als het negatieve en aanvaardt dat gedeelte dat je bij jezelf niet zo prettig vindt, maar dat er wel is, al zie/voel  je het niet!
De masochist of de sadist? Beide delen zijn in jou aanwezig. Als je begrepen hebt dat we in een bipolaire wereld leven, dan pas kan je genezen. Elke pool dient aandacht te krijgen. Verwaarloos je een pool, dan slaat deze op hol en sleurt de rest mee in de vernieling. Vechten voor vrede is even agressief als oorlog voeren. Hoe meer je vecht tegen kanker, hoe meer je verkankert. Dit is een kosmische wet: door negativiteit te creëren, kom je in een spiraal van nog grotere negativiteit.
Wil je genezen, stop met vechten, heb lief, spreek  jezelf  uit.

lees meer: www.simonton.nl

 

Psycho - oncologie

Boek: 'Healing Psyche'  Rob van Overbruggen ( via Amazon te koop)
Boekbespreking: www.iocob.nl/boekbespreking/healing-psyche.html

website: www.healingpsyche.com

Over de invloed van gedrag, gedachtenpatronen, emoties en omgangsmethoden op kanker.
Gericht op het verbeteren van het algemeen welbevinden van een kankerpatiënt.

www.psycho-oncologie.nl 
Het effect van psychomedische behandeling op kanker.
'Je lichaam en geest staan niet los van elkaar. Vroeger was de psychische behandeling een natuurlijk onderdeel van de behandeling van ziekte. Denk alleen al aan het gebed. Vanaf de oudheid tot de vorige eeuw was de geest evengoed onderdeel van ziektebestrijding als het lichaam. De laatste honderd jaar namen de medische ontwikkelingen een vogelvlucht en lieten we de ziel achter. Maar hoe verder onze medische kennis groeit, hoe vaker we dingen meemaken die onverklaarbaar zijn als we niet ook naar het innerlijk kijken'.

 

www.christallinsourcehealing.com

 

Persoonlijke karaktertrekken en kanker

Steeds meer onderzoek wijst erop dat bij kankerpatiënten persoonlijke een rol spelen bij het krijgen van de ziekte;
* een gering gevoel van eigenwaarde
* onderdrukking van het 'ik' met een identiteit die bestaat bij de gratie van de relatie met anderen, werk enzovoort. Kanker verschijnt vaak als het slechte zelfbeeld tot uiting komt na het beëindigen van een 'relatie', zoals na de pensionering, bij ontslag, echtscheiding of het verlies van een geliefde
* vermijden van conflicten, de vredebewaarder
* opgekropte woede die zelden wordt uitgesproken uit angst dat men dan niet meer van hem houdt
* een gevoel van isolement (zelfs in een groot gezin)
* moeilijkheden met het vertrouwen van anderen en daarom slechts weinig echte vrienden
* verlies van iemand of iets wat niet is opgelost.... blijft lachen, ondanks zijn verdriet
* mensen die extravert voelen... buitengewoon positieve emoties; de gangmaker op elk feest
* hij is de verzorger en de redder van iedereen, ook al ergert hij zich in toenemende mate
* pathologisch aardig-zijn syndroom
* prikkelbaar en boos, maar nooit op de veroorzaker
* bitter en vol wrok, maar niet in staat om door de pijn heen te gaan die door de gekwetsheid en afwijzing is veroorzaakt

Zoals je ziet is er een mengeling van signalen, waarvan tachtig procent geldt voor aardige mensen die zich nooit beklagen, terwijl de overigen hun emoties wel uiten, maar niet kunnen loslaten en verdergaan. Beide soorten mensen zijn gekwetst, boos en hebben een laag gevoel van eigenwaarde. Zij moeten de kans krijgen om, mogelijk onder professionele begeleiding, hun gevoelens te uiten en een zelfbeeld op te bouwen waarin liefde en steun een plaats hebben.

Het  is goed om te weten dat genezing niet altijd tot een goede gezondheid leidt en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Wat mij betreft, ik geef hoe dan ook steun en als de patiënt goed en in contact met zijn ziel sterft, is dat meegenomen.

Leren ontspannen en visualiseren van je genezing

Om weer beter te kunnen worden moet je allereerst begrijpen hoe bepaalde denkbeelden en emotionele reacties tot je ziekte hebben bijgedragen. Vervolgens moet je manieren zien te vinden om die reacties te veranderen, zodat ze je behandeling ondersteunen. Ontspanningsoefeningen kunnen de lichamelijke effecten van stress en spanning verminderen.
Er zijn twee soorten spanningen; de effecten van de stress en spanningen die met het ontstaan van je ziekte gepaard gingen en die samenhangen met de angst voor deze ziekte.

In lichamelijk ontspannen toestand is het mogelijk visualisatie-oefeningen te doen, waarme je positieve denkbeelden creëert die je natuurlijke afweersysteem tegen ziekte activeren. Voor veel kankerpatiënten is hun lichaam een vijand geworden. Door ziek te worden en hun leven te bedreigen heeft het hen verraden. Zij voelen zich vervreemd van hun lichaam en twijfelen aan het vermogen ervan om de ziekte te bestrijden. Als je je lichaam kunt ontspannen en er invloed op kunt uitoefenen, dan is het mogelijk je lichaam weer te accepteren en te gaan geloven dat je samen met je lichaam aan je herstel kunt werken.

Je lichaam wordt weer een bron van prettige en aangename gevoelens en een belangrijke bron van informatie over de doelmatigheid waarmee je je leven leidt. De ontspanningsoefeningen dragen bij aan vermindering van angstgevoelens die in het geval van een levensgevaarlijke ziekte, overweldigende vormen kunnen aannemen.

Combinatie- therapie├źn

'Handboek kanker' van Henk Fransen
- hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren

' De betekenis van kanker'  Henk Fransen
- heeft kanker een geestelijke betekenis?

www.henkfransen.nl
w
ww.genezendvermogen.nl
kennis- website over kanker
gratis downloads e-books

www.kankerhoeverder.nl
- indrukwekkende weergave van de aanvullende mogelijkheden om met kanker te (over)leven 

Boek: 'Kanker is geen ziekte.... maar een overlevingsmechanisme!   Andreas Moritz

Onze ziel en kanker.

Boek: 'Die seelischen Ursachen der Krankheiten: nach den 5 biologischen Natur-gesetzen.
         entdeckt von Dr R.G.Hamer    Björn Eybl  (te bestellen via Amazon) 
Deze arts toont aan dat kanker wordt veroorzaakt door een psycho-biologische conflictshock.
Het lezen alleen al  vereist een omkeer in ons denken.

websites: www.germanische-heilkunde.at
              www.germaansegeneeskunde.info

              www.germaansegeneeskunde.nl

              www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl (download de methode)

              www.wijwordenwakker.org bij 'Gezondheid', het artkel over Dr Hamel; 'Over de werkwijze van Dr. Hamel'. en het artikel van Dr. H.Moolenburgh ' Genezen is iets anders dan ziekten wegdrukken'.