Nieuwe Startpagina

Qi gong, een bewegingsleer

Principes en oefeningen.

Qigong (spreek uit: chie-gung) is een traditionele vorm van heling. Net als andere traditionele geneeswijzen is qigong gericht op het beheersen en besturen van qi (of ch'i), de fundamentele lichaamsenergie die het lichaam in stand houdt.
Deze methode gaat uit van het idee dat het lichaam is opgebouwd uit subtiele energieën, een innerlijke kracht. Ze combineert het denken, de ademhaling en de beweging.
Door het doen van oefeningen, die dagelijks herhaald worden, merk je in je lichaam resultaat.
Qi is op een subtiel niveau in het lichaam aanwezig. Wanneer het vrijuit kan stromen, zijn we gezond. Raken deze subtiele energieën uit balans, dan worden we ziek. Iedere gedachte heeft een lichte verandering in de qi-patronen tot gevolg. Ziekten en trauma's kunnen worden ontraadseld; door kleine fouten in het qi één voor één te helen, zoals de schakeltjes van een ketting.

Stel dat je astma hebt, dan ligt het voor de hand vragen over je longen en luchtwegen te stellen en daar de zwakke aspecten van te herstellen tot de oorspronkelijke krachtige toestand. Het is ook belangrijk om te weten of je zenuwstelsel zwak of sterk is, en of je depressief  of vermoeid bent.

Om welke aandoening het ook gaat, steeds wordt de jacht geopend op aangetaste schakeltjes in de keten van energie. Deze schakeltjes worden één voor één gerepareerd.

Degeneratie van het qi-patroon.
Kan de lichaamsenergie door iemand anders worden opgespoord?
Dat we kunnen aanvoelen dat iemand boos of verdrietig is, geloven we wel. Dit zien we echter niet als energie, het zijn voor ons emoties. Kunnen we een stap verder gaan en ziekte beschouwen als een energietoestand? In dit licht is het betekenisvol dat kanker vaak eerst door de patiënt zelf wordt vastgesteld. Hij of zij voelt een plotselinge afname van energie of een onverklaarbare stemmingswisseling in de richting van een depressie of een moeilijk te omschrijven gevoel van ongemak. 

In de qigong noemt men dit een degeneratie van het qi-patroon. Westerse medici komen pas in actie wanneer zich concretere lichamelijke veranderingen voordoen.

Qi gong

Deze van oorsprong oosterse bewegingsleer betekent zoiets  als 'het ontwikkelen van ons volledige potentieel door meditatieve oefeningen'. De filosofie achter de leer is gebaseerd op boeddhistische, confucianistische en taoïstische principes.

Je werkt preventief  aan je gezondheid, doordat de balans tussen geest en lichaam wordt hersteld. Ook lichamelijke klachten kunnen afnemen. In China is wetenschappelijk onderzoek gedaan bij een medicijnloos ziekenhuis waar patiënten door beoefening van Chi neng Qigong aan hun gezondheid werkten. Na zeven jaar bleek de behandeling bij 95 procent van de patiënten effectief.

Werken met energie.
Het doel van de oefeningen is het bevorderen van de intelligentie van het lichaam en het vrij doorstromen van chi; adem, levensenergie , de vitale energie die deel uitmaakt van alles wat bestaat. Door zachte vloeiende bewegingen, en vooral door het meditatieve bewustzijn daarachter, stimuleer je de  chi-stroom. Er zijn verschillende oefeningen die gericht zijn op de ademhaling en concentratie van de geest.

Zhineng Qigong helpt je je lichaam en ziel te doorgronden. Het is alsof je naar binnen kan kijken en alles duidelijk kan zien en voelen: dat wat je beweegt, wat je beperkt, wat wel en niet bij je past. Dingen worden helder.
Je ziet op welke manier je de dosis levensenergie die je elke dag tot je beschikking hebt verbruikt: verspil je het of gebruik je het met wijsheid? Luister je naar de behoefte van je ziel? Is je ziel nog in harmonie met hoe je nu leeft?

Meditatieve bewegingen.

Hoe draagt het bewegen bij aan deze bewustwording?
Het doel is niet louter mooie bewegingen te maken. Het gaat om de ruimte tussen de bewegingen, de rust in een houding, die belangrijk is. Als je je daarop focust, ontstaat er ruimte om met je aandacht naar binnen te gaan en de binnenstem te horen. In die roerloosheid kun je contact maken met de behoeften van je ziel. Vergelijk het met ademhalingsmeditatie; in de ruimte tussen de ademhalingen openbaart zich een vredige rust.
De tevredenheid die je voelt, zien mensen op je gezicht. Als je van binnenuit kunt opruimen, ontstaat er weer de mogelijkheid om te glimlachen.

'We leven zo in ons hoofd, het mentale zuigt alle energie op'.
Naast verzachting van pijn nemen ook  klachten bij  migraine, stress, ontstekingen of hoofdpijn af. De energie,Qi, die door iemands lichaam stroomt, kan om verschillende redenen uit balans raken of afnemen. De voornaamste reden hiervoor is stress. Wanneer dit gebeurt, kunnen er klachten ontstaan. Deze klachten kunnen vervolgens worden verholpen door de hoeveelheid Qi te vermeerderen en weer terug in balans te brengen. Tegenwoordig leven mensen veel in hun hoofd, de mentale activiteiten zuigen alle Qi op. Daardoor vermindert de vitaliteit. De helende functie van Chi Neng Qigong bestaat uit oefeningen die de Qi van het lichaam, de emoties en ons mentale leven in balans brengen.

Ook  mensen die moeilijk bewegen, kunnen de oefeningen bijvoorbeeld gedeeltelijk uitvoeren of zelfs visualiseren.

workshop: www.chineng.nl

lezen: 'Chi Neng Qigong'    Patricia van Walstijn.
         Meditatie in beweging voor de westerse mens

        'Zhineng Qigong'  Anne Hering
        met veel oefeninngen voor dagelijks gebruik

        'Entrez dans la pratique du Qi Gong '  Ke Wen (met dvd)

 

 

Het qi-veld.

In de Chinese geneeskunde is qi een veld, vergelijkbaar met een magnetisch veld. Het qi-veld omvat zowel de patiënt als de genezer, tussen hen zijn er geen grenzen.
Een kleine magneet lijkt op zichzelf te staan, het lijkt op een voorwerp dat losstaat van zijn omgeving. Maar ook deze magneet is omgeven door het magnetisch veld van de aarde.
In de qigong loopt de belangrijkste energiebaan langs de ruggengraat, naar boven en naar beneden.
Het lichaam is niets anders dan een geheel van energiepatronen. En of je je er nu bewust van bent of niet, je bent bezig die patronen te beïnvloeden. Energie is een onhandig woord.
Het geeft niet aan dat het lichaam vol leven zit , dat ontelbare cellen samenwerken om een geheel te creëren en dat je iemand meer laat leven door zijn positieve energie te versterken. Vitaliteit is wellicht een betere omschrijving.

Er bestaat een overzichtskaart gemaakt van energiebanen. Behandeling met acupunctuur en acupressuur zijn de bekendste voorbeelden.

Gezonde energie is stromend, flexibel, dynamisch, in evenwicht, zacht en verbonden met positieve gevoelens.
Ongezonde energie is statisch, bevroren, rigide, onbestendig, hard, niet in evenwicht en verbonden met negatieve emoties.

Je kunt ieder aspect van je leven helen door een ongezonde energietoestand om te buigen tot een gezonde energietoestand. Mensen die niet weten hoe ze moeten veranderen zitten vast in een of meer genoemde kenmerken. De harde, in haat bevroren blikken die mensen soms uitwisselen, zijn een uitdrukking van de ene soort energie, de zacht, liefdevolle blikken, drukken een ander soort energie uit.

Het onderscheid tussen lichamelijk en niet-lichamelijk is niet meer relevant. de zachte, vloeibare, gezonde bloedvetten kunnen gestolde, harde, ongezonde stortplaatsen van plaque worden in je kransslagaderen. In de samenleving kan de zachte, stromende uitwisseling tussen verdraagzame mensen zich omzetten in harde, bevroren vooroordelen en animositeit.

Er zijn sterke aanwijzingen dat energie krachtiger is dan materie. In een onderzoek naar een lange levensduur bijvoorbeeld, wordt bekeken hoe sommige mensen op een gezonde manier oud kunnen worden. De hoogste correlatie om gezond negentig of honderd jaar te worden is emtionele veerkracht, het vermogen om te herstellen van tegenslagen in het leven. Dat vertoont overeenkomst met een eigenschap van gezonde energie: flexibiliteit. Bij psychische problemen spelen vastgeroeste, rigide opvattingen en houdingen en vervormde emoties een rol. Dat wijst ons maar weer op het belang van energie.

Zhineng Qigong

Deze uit het Oosten afkomstige medische vorm van Qigong bestaat uit simpele en snel aan te leren vloeiende bewegingen. Ze zijn goed voor gezonde en zieke mensen. Bij Zhineng Qigong gaat het niet om de prestatie of het kunnen uitvoeren van inspannende lichaamsbewegingen.

Het gaat erom het plezier te ervaren dat we ons eigen lichaam en onze eigen ziel leren begrijpen: dat we onze eigen kern vinden en vanuit die kern (onze ziel) een intense tevredenheid ervaren.

Zhineng Qigong kan het zelfhelende vermogen van ons lichaam versterken. Het kan ons leren om de vitaliteit te ervaren van de energie die door ons lichaam stroomt. Door de dagelijkse oefeningen voelen we ons hele lichaam. We komen meer en meer in verbinding met wie we werkelijk zijn. Daardoor maken we in ons leven steeds meer keuzes, o.a doordat we oude blokkades opruimen met deze oefeningen.
Met het beoefenen van Zhineng Qigong onderhouden we onze energievoorraden. Disbalans en oude informatie (pijnlijke herinneringen) die ons niet langer van dienst zijn, worden vervangen door nieuwe, harmonische patronen.

Zhineng Qigong maakt gebruik van het universele Qiveld, van affirmaties en een sterk geloof in ons helende vermogen. De langzame bewegingen die onze energiebanen openen, doen ongekende krachten in ons lichaam ontwaken.

Medische Qigong

Binnen de theorie van de medische Qigong is er sprake van een constante uitwisseling van energie in het menselijk lichaam: klank, licht, warmte, elektriciteit en magnetische energie.
Deze vijf soorten energie onderhouden, regeren en controleren onze psyche en ons fysieke lichaam. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de resonantie tussen ons qiveld en andere velden.

Hoe verhouden deze vijf energieën zich met betrekking tot de vibratie van onze cellen?
Onze lichaamscellen zijn constant in beweging. Zij zetten uit en trekken weer samen in het ritme van de qistroom in het lichaam. Wanneer een cel samentrekt, wordt materie getransformeerd. Wanneer een cel samentrekt, wordt materie uit de cel losgelaten en in energie getransformeerd. Als een cel uitzet, wordt energie van buiten in de cel gebracht, waar het in materie kan transformeren.

Wat doet stress met het lichaam?
Veel cellen trekken tegelijk samen, waardoor energie naar buiten komt, om zich aan de rand van de cel te verzamelen. Dit fenomeen staat bekend als Qiexcess: er komt meer energie vrij dan dat het lichaam kan verwerken. De qistroom kan geblokkeerd raken((Qistagnatie). Het kan ook zijn, dat veel cellen tegelijk uitzetten. Dan trekt de cel energie naar binnen en dan ontstaat er een Qitekort(Qideficiëntie).

Energie en materie staan met elkaar in wisselwerking en onze cellen worden continu door dit proces beïnvloed. Het is dus van groot belang dat de werking van de cellen in balans is.
Elke cel reageert op klank, licht, warmte, elektriciteit en magnetische energie en elke cel produceert deze deze vijf energiesoorten ook. Dat betekent dat de balans in het lichaam door deze vijf energiesoorten positief of negatief kan worden beïnvloed. Als het lichaam wordt blootgesteld aan klanken, kan de frequentie van het geluid onze lichaamscellen beïnvloeden.
Ook al lijkt het dat het menselijk lichaam uit vaste materie bestaat, het is toch voor ongeveer 75% water. Materie is namelijk een manifestatie van vibratie. Wij zijn geconstrueerd uit energetische velden(pulsatie), energetische vibratie(golven) en energetische partikels(vorm).

Klank kan ons bewustzijn binnenkomen en kan een link leggen tussen materie en geest. Als wij als mens in contact komen met klanken, is er altijd een reactie in het lichaam. Het lichaam produceert ook constant zelf geluidsenergie, zoals adem.

Alles in het lichaam heeft een eigen frequentie. Is het lichaam gezond, dan is er harmonie. Is het lichaamsritme verstoord, door bijvoorbeeld stress, dan voelen we ons ziek. Klanken maken het mogelijk de frequenties weer met elkaar te laten samenwerken. De Chinezen gebruiken 'genezende' klanken, afgestemd op elk orgaan, om het lichaam weer in balans te brengen.

Leegte en ruimte

Zhineng Qigong werkt met de ruimte en de leegte. Dat betekent dat je op elk moment in je leven de mogelijkheid hebt om te transformeren. Leven is bewegen- ook de informatie in de wereld is constant in beweging. Om al die informatie steeds mee te dragen is teveel van het goede. En daarom is het tijd om op te ruimen. Oude dingen die zijn opgeslagen moeten worden getransformeerd, zodat er weer leegte en ruimte onstaat. Een belangrijk onderdeel is ons gevoel. Je gevoel zegt iets over het heden.
Wat kan ik loslaten?
Wat kan ik nieuw creëren om helemaal in het hier en nu te zijn?
Hoe kan ik mijn referentiekader opruimen om nieuwe inzichten te creëren?

Verantwoordelijkheid.
De kern van gezondheid is de eigen verantwoordelijkheid- en dat betekent letterlijk om een antwoord te geven. Je kunt je lichaam met energie verzorgen en omgekeerd vraagt het lichaam de mens om deze verantwoordelijkheid te nemen. Als er energieblokkades in het lichaam aanwezig zijn, dan moet je aan de slag om die blokkades op te heffen. Ga op zoek naar antwoorden en uitdagingen. Beschouw een blokkade als een mogelijkheid om te groeien.
Iedereen heeft het vermogen in zich om blokkades op te heffen. Het is alleen de vraag hoe we het aan kunnen spreken. Dat is makkelijker dan de meeste mensen denken. 
Qi volgt onze
gedachten. Nu alleen nog een manier vinden om onze gedachtes de goede kant op te sturen... Nemand kent jouw gevoelens en gedachten, lichaamsreacties en levenswijze zo goed als jijzelf. Niemand kan zo goed in jouw lichaam kijken als jijzelf. Zhineng Qigong biedt de mogelijkheid om je lichaam beter te leren kennen.

Intenties
Een intentie is kort en krachtig. Zoals: 'Ik ben gezond'. De Chinezen zeggen dat Qi een gedachte volgt. Daarom zijn het zetten van een intentie en het geloof in het bereiken van jouw doel erg belangrijk. Zie je doel al voor je. Elke creatie begint in de geest. Gedachten hebben een veel groter bereik dan je zelf waarschijnlijk beseft.

Verbeelding kan pas werken als er leegte is, ruimte. Wie iets nieuws wil, zal daarom moeten beginnen met loslaten. (uit het tijdschrift 'Happinez'.)

De kunst van het luisteren

Volgens de taoïsten is muziek de basis van alles- zelfs voor het menselijk lichaam. De meesters weten al heel lang dat muziek het lichaam kan helen. Muziek werkt op het niveau van de gezondheid, het karakter, het moreel en het bewustzijn.
Klanken worden dan ook ingezet voor het genezen van ziektes. Deze klanken worden bij Zhineng Qigong gecombineerd met beweging, symbolische handelingen (mudras) en staande posities.
Degenen die Zhineng beoefenen, verbinden klanken met de vijf elementen( hout, vuur, aarde, metaal en water) om de Qi of energie, in het lichaam op elkaar af te stemmen. Disbalans zou dus door middel van klanken kunnen worden opgeheven. Dat is ook niet gek als je bedenkt, dat ons lichaam voor 75% uit water bestaat en dat water reageert op trilling.

In 'Het wonder van water' laat Emoto zien hoe de unieke rol van water in de overdracht van de natuurlijke trilling van deze woorden je kan helpen veranderingen in je leven te ondergaan, en een positiever en gelukkiger leven te leiden. Emoto onderzoekt verder de betekenis van woorden en taal, hun oorsprong en hun effect op water. Hij gebruikt het begrip resonantie, het mechanisme waardoor levensenergie wordt doorgegeven. Van die eigenschap, de positieve resonantie van water, kunnen we gebruik maken in ons eigen leven, om daarmee betere communicatie, harmonieuzere relaties en een betere gezondheid te creëren.

Ook al is het lichaam in staat om te horen, dan is het nog niet gezegd dat het lichaam of wij luisteren. Een klank moet namelijk door het oor én door onze hersenen worden opgenomen, geanalyseerd en gedecodeerd worden. Ons oor balanceert, luistert en stimuleert. Het balanceren is de mogelijkheid van het oor om het evenwicht te houden. Wanneer wij luisteren en  analyseren , decoderen wij vibraties van buitenaf en van binnenuit.

Hoe nemen wij klanken op?
Het gesproken woord is het resultaat van een krachtige, spirituele interactie en energetische samenwerking tussen de hersenen en het hart. Het is daarom van groot belang voor de geest om het gesproken woord te leiden, omdat het een directe manifestatie is van onze individuele spirit en levensenergie.

Ook de oppervlakte van het lichaamsweefsel speelt een rol bij de opname van geluid; Botten, kraakbeen, membranen en spieren dienen als levende versterker en geleider(conductor). Daarom zijn de structuur en de dichtheid van het weefsel eveneens van belang bij de opname van geluid.

Met Zhineng Qigong-oefeningen kun je het lichaamsweefsel zacht maken, waardoor klanken optimaal kunnen worden geabsorbeerd. In Zhineng Qigong wordt met klanken gewerkt om de emoties van de organen in balans te houden of te brengen. Klanken ondersteunen de transformatie van weefsel. Maar klanken doen nog veel meer: zij hebben een diepgaand effect op onze psyche, op ons lichaam en op de energiestroom in het lichaam. Klanken worden al eeuwen gebruikt om het genezingsproces te ondersteunen.

 

Falun Gong

Falun Dafa of Falun Gong; de grote voorloper van Qigong.
Vijf bewegings- en ademhalingsoefeningen 

zie voor meer informatie: www.falun.nl
met gratis downloads en youtubefilmpje (engels) 
l
ees: 'Falun Gong'   Li Hongzi en Happinez nummer 3  2014