Nieuwe Startpagina

Bereken je bioritmiek

De ene dag zit alles tegen, de andere dag barst je van de energie en kun je bergen verzetten. Wetenschappers hebben bepaalde cycli ontdekt die bekend staan als ons 'bioritme'. Zoals de natuur één groot spel is van ontelbare ritmen die allemaal op elkaar zijn afgestemd(wisseling van dag en nacht, seizoenen) zo heeft ieder mens een persoonlijk bioritme.
Dit ritme bestaat uit drie cycli, een fysieke, een emotionele, en een intellectuele, die beginnen op de dag van je geboorte.

De lichamelijke cyclus zou 23 dagen duren, de emotionele cyclus 28 dagen en een intellectuele cyclus 3 dagen. Door je bewust te zijn van hoogte-en dieptepunten is het mogelijk stress, ziektes en ongelukken te vermijden en de sterke, krachtige momenten te benutten.

Een bioritme is weliswaar onveranderlijk, maar daarmee geen fatalistisch gegeven. Je kunt er op inspelen, jezelf oppeppen, en er gebruik van maken.

Nieuwsgierig, probeer het en kijk of het werkt.

www.happyvibes.be/category/bioritme

www.innerned.org/bioritmeberekenen.html 

Wat is bioritmiek?

Bioritmiek wordt wel de barometer van onze energie genoemd. In ons leven worden ritmische fasen van actieve perioden afgewisseld met perioden waarin we ons rustiger gedragen(of zouden moeten gedragen). daardoor kunnen we onszelf als het ware weer 'opladen'. Iets dat we, zij het in een wat lager tempo, ook in de natuur om ons heen zien: het wisselen van de seizoenen waarin eerst de bomen uilopen en maanden later de bladeren weer van de bomen vallen.

Dat wij als mens ook een eigen levensritme hebben, is al lang geen geheim meer. Ken je dat gevoel van zo'n dag waarop alles tegenzit? Je kunt je afvragen of het iets met het weer te maken heeft, maar vaker vindt zo'n pechdag zijn oorzaak in ons bioritmiek. Niet alleen pech, maar ook het ontstaan van ziekten en ongevallen kan worden veroorzaakt door een bepaalde fase in het bioritme.

De drie cycli.

Het bioritme bestaat uit drie cycli:
- het mannelijk ritme (de lichamelijke cyclus) die 23 dagen duurt
- het vrouwelijk ritme (de emotionele of gevoelscyclus) die 28 dagen duurt
- het verstandsritme (de intellectuele cyclus) die 33 dagen duurt.

 

Het mannelijk ritme
De lichamelijke of mannelijke cyclus heeft betrekking op onze kracht, uithoudingsvermogen, seksuele driften, vertrouwen, immuniteit voor en het vermogen tot herstel van ziekten.

Het vrouwelijk ritme
De emotionele of vrouwelijke cyclus heeft betrekking op onze stemmingen en emoties (invoelen van problemen van anderen en ook het gevoel voor humor), maar ook op de reacties van het zenuwstelsel en het vermogen tot creativiteit.

Het intellectuele ritme
De intellectuele of verstandscyclus heeft betrekking op het bewustzijn en de rede, de besluitvorming en het vermogen om informatie op te nemen. Er is een samenhang met het geheugen en de zintuigen in het algemeen.

Curves
De cycli worden als curves in grafiek gebracht. Elke curve heeft een regelmatig patroon dat we de sinuslijn noemen. de helft van de cyclustijd ie de sinuslijn boven de basislijn(nullijn) en de andere helft verloopt beneden de basislijn. Is de sinuslijn boven de basislijn dan is het gunstig om actief te zijn in bepaalde opzichten.

De curves beginnen hun beweging bij de geboorte van een mens op de basislijn, stijgen naar de top van de positieve ruimte, dalen, passeren de basislijn en komen dan in de negatieve ruimte van het diagram. Vervolgens stijgen ze weer en passeren andermaal de basislijn. De beweging van de curves gaat een leven lang door.

Omdat elk ritme zijn eigen cyclustijd heeft, bewegen de curves zich onderling verschillend. Op de dagen dat een curve zich in het negatieve vlak onder de basislijn bevindt, kan men het beter wat rustig aan doen.

Positief en negatief.

Het mannelijk ritme is van de 1e - 15e dag positief en van de 15e - 23e dag negatief.
Het vrouwelijk ritme is van de 1e- 14e dag positief en van de 15e - 28e dag negatief.Het geestelijk ritme is van de 1e - 16,5de dag positief en vervolgens tot en met de 33e dag negatief.

Overgangsdagen
Vooral op het moment dat een sinuslijn de basislijn passeert(naar boven of beneden), is de kwetsbaarheid verhoogd. Valt het passeren van meerdere sinuslijnen op hetzelfde moment, dan is grote voorzichtigheid geboden.
Ons bioritme kunnen we niet veranderen. Het ritme is begonnen bij onze geboorte en gaat tot onze dood ongestoord door. Wel kunnen we met kennis van deze materie ons gedrag beter regelen en aanpassen aan ons bioritme.

Biologische klokken.
De drie verschillende cycli  worden gezien als biologische klokken. Ze beïnvloeden het lichaamsritme van de mens. Ook dieren hebben een biologische klok.
Het is met zekerheid vast te stellen dat bioritme en gezondheid sterk met elkaar in verbinding staan. Vanuit onderzoek is vast komen te staan dat het bioritme vooral inwerkt op bepaalde ziekten, zwakheden en dergelijke.  

Mannelijk en vrouwelijk ritme positief(boven de basislijn); er is een verhoogde weerstand tegen pijn, infecties, klimaat en temperatuurverschillen.

Overgangsdagen hebben vooral invloed op: koorts, begin van een ziekte, complicaties bij een operatie en bij het ondegaan van een narcose. Pijngevoeligheid is maximaal, er zijn slaapstoornissen en de kans op crises nemen sterk toe.

Negatieve dagen: wanneer de mannelijke, de vrouwelijke en de intellectuele curves zich onder de basislijn bevinden, spreken we van negatieve dagen. De gevoeligheid voor pijn is in de negatieve dagen verhoogd, evenals de gevoeligheid voor temperatuurswisselingen en er is meer honger en dorst. Men kan zich beter wat ontzien.

De bioritmiek is een methode waarmee je je vooral kan behoeden voor negatieve levens- en ziekte-invloeden.

 

Het berekenen van het bioritme.

Om de bioritmenstand van de drie levenscurven vast te stellen, moeten we precies het aantal dagen weten dat de persoon leeft.  Je neemt je geboorte dag en jaar en gaat rekenen: 

voorbeeld; 1 december 1970
leeftijd in jaren: 42 jaar
Leeftijd in dagen: 42 x 365 dagen = 14600 dagen
Plus de dagen  van 1 december tot 31 december = 31 dagen
Subtotaal  aantal dagen = 14631 dagen
Aantal schrikkeljaren  = 11
Totaal aantal dagen 14642

Vervolgens maak je een fasenkaart met drie kolommen  voor één maand.
Om de dag van het mannelijk ritme te berekenen, delen we het totaal aantal dagen door  23 ( de totale tijd van de mannelijke bioritmecyclus).
Van de uitkomst vermenigvuldigen we de laatste drie cijfers met 23 de uitslag = de mannelijke dag. Die noteer je op de fasenkaart.

Om het vrouwelijk ritme te berekenen delen we het het totaal aantal dagen door 28( de totale tijd van de vrouwelijke bioritmencyclus) Van de uitkomst vermenigvuldigen we de laatste drie cijfers met 28 en de uitslag = de vrouwelijke dag Noteer op de fasenkaart.

Om het intellectuele ritme te berekenen delen het totaal aantal dagen door 33 en ook hier weer de laatste drie cijfers vermenigvuldigen met 33 en de intellectuele dag noteer je op de fasenkaart.

Vul je geboorte datum in op de volgende site en binnen drie seconde heb je een overzicht.

www.happyvibes.be/category/bioritme


 

 

 

                

 

 

Terugkerende patronen

Ons leven, ons gedrag en de wereld om ons heen worden gekenmerkt door  vaste patronen waar we als individu geen weet van hebben. De Hogaarse wetenschapper Làszlo ontdekte het zogénaamde Lévy-patroon. Dit is een wiskundig probleem dat wordt gekenmerkt door lange perioden van rust, afgewisseld met korte heftige uitbarstingen.  Het patroon is inmiddels teruggevonden in een breed scala aan menselijke activiteiten, zoals uitgaansgedrag, e-mailverkeer, telefoongebruik en de manier waarop we epidemieën verspreiden en oorlog voeren. Ook hier geldt dat je maar beter met de stroom mee kunt gaan dan er tegenin zwemmen. Je kunt je maar beter voegen naar de standaardgebruiken bv bij het uitgaansritme. Op dinsdag is de disco gesloten.

lees ook: Ervin Laszlo Het Akasha veld.

Orgaanklok

Wat houdt bioritme in?
Elk orgaan is op een bepaald tijdstip het meest actief. De gevoeligheid van dit orgaan is dan het grootst. 
Ritme.
Als bestanddeel van de natuur is de mens onderhevig aan verschillende ritmen: iedereen weet hoe hij op de wisselende tijden van de dag en jaar reageert. Wij hebben in de winter een andere behoefte aan slaap en een ander werktempo dan in de zomer. Sommige dingen kunnen makkelijker 's morgens worden verricht, andere beter 's avonds.

Chronobiologie is de kwantitative studie van biologische fenomenen die in de tijd periodiek veranderen. De dagelijkse ritmes die veel van onze gedragingen beïnvloeden, worden circadiane ritmes genoemd.
Heel wat fysiologische verschijnselen in het menselijk lichaam vertonen circadiane veranderingen. Denken we maar aan het ritme van de lichaamstemperatuur, het prestatievermogen. Een ander zeer belangrijk biologisch ritme is de slaap/waak- cyclus.

De verschillende circadiane ritmen worden normaal gesynchroniseerd door periodiek terugkerende veranderingen in de omgeving en daarvan vooral door de wisseling van dag en nacht.

Op de Orgaanklok kan worden afgelezen wanneer de verschillende Organen het meest en het minst actief zijn. (google 'biologische Orgaanklok' voor een overzicht; o.a die van www.abb-artsen.nl)

Deze orgaanklok kan alleen als indicator worden gebruikt. Maar het kan op grond van de Orgaanklok bijvoorbeeld duidelijk worden dat iemand een zwakke lever heeft. Soms is het dan met simpele maatregelen mogelijk om daar rekening mee te houden en de gezondheid te verbeteren.