Nieuwe Startpagina

Ziekte

Ziekte (zoals die tot uitdrukking komt in het symptoom)kunnen we daarbij al als een correctie van de onevenwichtigheid op lichamelijk niveau beschouwen, die nodig is om de balans niet naar één kant te laten doorslaan. Om in deze beeldspraak te blijven: het gaat er bij de genezing om het evenwicht niet via onvrijwillige, pijnlijke maar via vrijwillige, bewuste stappen te bereiken.

Lichaam en ziel hebben op de weegschaal van het leven een zelfde gewicht, of dat ons(en de reguliere geneeskunde) nu bevalt of niet. Als we iets psychisch niet kunnen bolwerken, gaat het lichaam zich ermee bemoeien en doet het op zijn lichamelijke manier. Kennelijk kan de balans alleen zo in evenwicht worden gehouden. Als we nu toch aan het psychische thema beginnen te werken, kan het lichaam zijn symptomatische inspanningen weer laten varen, de balans blijft in evenwicht en we spreken van herstel.

De psyche herneemt haar verantwoordelijkheid, en beleeft bewust de thematiek die het lichaam voordien onbewust in het ziektebeeld moest belichamen.

Placebo

Hippocratus zei het al: 'De natuurlijke zelfgenezende kracht waarover ieder van ons beschikt, is de grootste kracht in het genezingsproces.'

Het bewustzijn geeft de mogelijkheid om jezelf te genezen.
Onderzoek heeft aangetoond dat het bewustzijn een grote, vaak doorslaggevende rol speelt bij ziekte en genezing. Dit heeft ook te maken met het placebo-effect: mensen genezen in feite zichzelf. Placebo is vooral het resultaat van een overtuiging. Het is de vitale energie die geneest. Omdat we onze gevoelens blokkeren, is ook de vitale energie en dus het genezend vermogen geblokkeerd. Bewustzijn creëert materie. Het is ons bewustzijn dat kiest wat we zien. Om andere dingen te zien moet je soms de context van kijken veranderen.

In de Spirituele geneeskunde worden verschillende geneeskundige methoden zoals homeopathie, acupunctuur, ayurveda, zelfonderzoek- en bio-feedbacksystemen samengebracht. Deze spirituele wetenschap is objectief en verifieerbaar.
De basis is bewustzijn, biologie en creativiteit.
 

 

Ziekte

De medische wetenschap  doet onderzoek naar de oorzaak van ziekte.
De gezondheidszorg is er voor het verlenen van zorg en het bestrijden van de symptomen.
De farmacie ontwikkelt medicijnen om "genezing" te brengen, of eigenlijk om de symptomen te bestrijden. De werking op de langere duur en de bijwerkingen zijn niet altijd bekend.

Het lijkt dat gezondheid te koop is door de ziekte te bestrijden, met als doel het uitroeien van pijn, ziekte en gebreken. Leefregels, diëten en oefeningen worden aan de patiënt gegeven, om je leefwijze aan te passen aan de beperkingen die je ziekte je oplegt.

 

Gezondheid

Gezond zijn is het omgekeerde van ziek zijn. Er is ook nog een andere betekenis, namelijk ten aanzien van het innerlijk gezond zijn:' blijk geven van gezond verstand'.

Gezondheid is een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Het heeft te maken met de ervaren kwaliteit van het innerlijke, relationele en sociale leven en varieert dus van persoon tot persoon.

 Gezondheidspsychologie: "het geestelijk functioneren blijkt belangrijke gevolgen te kunnen hebben voor de kans op ziekten en het herstel als men eenmaal ziek is. De laatste jaren wordt steeds meer erkend dat psychologische begeleiding een vast onderdeel zou moeten zijn van de lichamelijke gezondheidszorg."

Er is een bepaald evenwicht nodig tussen een individu en de anderen, tussen het verleden en de toekomst, tussen teleurstellingen en verlangens; een evenwicht dat evenwel vluchtig is; een evenwicht dat dus eigenlijk steeds in beweging is.

Wat maakt gezond?

Gezondheid ontstaat als er een sterke verbinding is tussen lichaam en geest. Waar het om gaat is dat iemand het gevoel heeft dat er een sterke samenhang in zichzelf en in het leven is.

Drie belangrijke aspecten:
 1. het gevoel de situatie te begrijpen. Het gevoel een situatie of gebeurtenis te kunnen doorzien, of indien nodig stappen te kunnen zetten om de noodzakelijke informatie hiervoor te verkrijgen.
2. de zin er van in te zien. Het vertrouwen hebben dat het de moeite waard is om betrokken te zijn en te investeren.
3. invloed uit te kunnen oefenen. Genoeg vermogens hebben om zelf invloed op de situatie uit te kunnen  oefenen of de benodigde vaardigheden aan te leren.

Hierdoor kan de mens zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van zijn bestaan.
De vraag die we onszelf zouden moeten stellen, Waar komt gezondheid vandaan? en Hoe kunnen we dit ondersteunen?
Het gaat hierbij om het vermogen zodanig en op zinvolle wijze met belastende factoren om te gaan, dat je niet uit je innerlijk evenwicht wordt gebracht. Gezond blijven en weer gezond worden na ziekte zijn begrippen die gekoppeld worden aan hoe je met de situatie omgaat.
 

 

Zelfregulerende processen

Een gezond organisme wordt niet bepaald door de homeostase, maar door het voortdurend omzetten van zelfregulerende processen in homeostatische waardoor een grote mate van ontwikkelings- en aanpassingskwaliteiten gevormd wordt.
Het kernaspect is dan de vaardigheid van de mens met het vreemde, met conflicten om te gaan en in deze wisselwerking sterker te worden. Het principe van de zelfregulering is dus stress te leren verdragen en niet alleen te vermijden. Het gaat erom, de grenzen van de lichamelijke en psychische belastbaarheid te kennen en te leren deze nog verder te verleggen.

Hoe leer ik alle levenssituaties te accepteren en innerlijk en uiterlijk flexibel te zijn? 

Subtiele waarschuwingssignalen

Ziekte begint heel vaak met subtiele waarschuwingssignalen als vermoeidheid, uitslag op de tong of huid, hangerigheid, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, ongelukjes, vergeetachtigheid, verandering in transpiratie en lichaamsgeur. Als je met deze vage klachten naar de huisarts gaat, dan kom je niet ver. Je krijgt 'symptoom'  -onderdrukkende medicijnen. Om de klachten van het biologisch mechanisme, ons menselijk omhulsel, op te lossen is het nodig om uit te zoeken wat de betekenis van de ziekte is en wat we moeten leren om die te genezen. Soms moeten we een bepaald probleem aanpakken of de universele wetten van het leven leren.

Ziekte als kans

Ziekten bieden kansen voor een eerlijk inzicht in onszelf. Tijdens een ziekte ontdekken wij wat we werkelijk missen. De ziektesymptomen zijn symbolen van onze emotionele toestand. We hebben ziekten nodig om te zien wie we zijn. Want niemand van ons is van nature zo eerlijk dat hij helemaal zichzelf bekijkt. We worden maar al te gemakkelijk slachtoffer van onze innerlijke verdedigingsmechanismen. Ons lichaam dwingt ons om datgene wat wij hebben verdrongen, eerlijk te bekijken. Dan wordt het zichtbaar en kan het niet meer genegeerd worden. Daar moeten we  dankbaar voor zijn. Want anders zouden we nooit beseffen wie we werkelijk zijn, en zouden we ons ritme niet vinden dat we nodig hebben voor een gezond leven.

De symbolische aard van ziekte

Emotionele en geestelijke spanning kan zich ook symbolisch in je lichaam manifesteren. Het is interessant om op deze manier naar je ziekte te kijken. Bijvoorbeeld, wanneer een kind thuis veel geruzie en gesteggel moet aanhoren, kan het een oorontsteking ontwikkelen als symbolische expressie van de stress die wordt veroorzaakt door wat het hoort. Of iemand verkeert in een situatie waarin hij het gevoel heeft dat hij niet kan bewegen of ademen, en ontwikkelt dientengevolge astma-symptomen als expressie van een diepgeworteld gevoel van verstikking.

De symbolische aard van ziekte verklaart waarom medicijnen alleen niet altijd voldoende zijn voor genezing. Bijvoorbeeld, je hebt problemen met je spijsvertering die worden veroorzaakt door een bepaalde emotie of doordat je bepaalde aspecten van je leven niet kunt verteren. Je kunt dan allerlei medicijnen slikken, zodat je maag tot rust komt en de symptomen tijdelijk verdwijnen. Maar als je de onderliggende symbolische stress, die met de kwaal tot uitdrukking komt, niet aanpakt, krijg je later misschien ergens anders last van. De stress zal op zoek gaan naar een andere manier om zich te  manifesteren, in je lichaam, geest, ziel of gebeurtenissen in je leven.

Vanuit dit gezichtspunt zou je ook kunnen stellen dat ziekte een manier van je lichaam is om te genezen, te ontgiften en een deel van je emotionele spanningen af te voeren, maar het is niet altijd de prettigste manier. Daarom kun je beter met iemand over je problemen praten of de spanning een uitweg bieden in creatieve arbeid of lichamelijke inspanning. Je kunt de spanningen beter afvoeren door te schilderen, muziek te maken, te schrijven of te bewegen, zodat ze je lichaam niet als arena hoeven te gebruiken.