Startpagina

Zelfbeeld

Verander je zelfbeeld, dan verander je je levenskwaliteit.
Alles valt en staat met je eigenwaarde en zelfbeeld. Je kan niet succesvol zijn of blijvend van het leven genieten, als je niet je zelfbeeld onder handen neemt voor een upgrade naar jouw maximale potentieel, met gratie, genot en gemak.

Een positief zelfbeeld krijg je door de negatieve overtuigingen die je diep van binnen hebt over jezelf te veranderen. Maak gebruik van je mindpower en benut je volledige potentieel aan krachten die schuil gaat in je onbewuste. 

Overwin blokkades, heel emotionele trauma's en stress. Maak gebruik van je onmetelijke energie en leer super effectief te zijn.

Het Zelf.

Het Zelf heeft zeven spirituele kanten:

zelf-kennis
zelf-verantwoordelijkheid
zelf-expressie
zelf-waarde 
zelf-liefde
zelf-respect 
zelf-bewustzijn

Bij een totaal Zelf-bewustzijn zijn al deze punten aanwezig en is het leven harmonisch doordat de vele delen waaruit de spirituele mens bestaat één zijn. 

 

Mindpower

Het deel dat boven water uitsteekt is het bewuste deel van de 'mind', het deel  onder water is  dan de weergave van ons onbewuste. Het zal duidelijk zijn dat het onbewuste vele malen sterker is dan het bewuste deel. Met andere woorden, als je iets wilt (bewust) en het onbewuste wil dat niet, dan zal het onbewuste saboteren wat je wilt.

Vitaliteit heeft te maken met 3 complexe processen:
- mentale processen: hoe denken we?
- emotionele processen: hoe reageren we emotioneel?
- fysieke processen: hoe reageren we op onze omgeving met ons lichaam, zenuwstelsel, hormoonsysteem en onze biochemie?

Mindpower.
De geesteskracht is de grootste kracht binnen ons universum. Wanneer je die goed gebruikt, verloopt je leven veel gemakkelijker en ben je in staat ongelofelijke dingen te realiseren. De Mind, het complex dat ons onbewuste en bewuste vormt, is pure geneeskracht. 

Je kunt de geest (je Mind) vergelijken met een computer, alhoewel de geest veel complexer  en slimmer is. Hoe wordt deze computer geprogrammeerd? Voor 98 procent geschiedt dat door anderen!

Wie zijn die anderen die onze programma's schrijven? Onze ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast leveren broers en zussen, onderwijzers, vrienden en onze idolen een belangrijke bijdrage. Ook de reclamewereld, de filmwereld en de media spelen in het algemeen een grote rol.

Het doel is dat je je van een programma ontdoet en je ontwikkelt. Om onszelf te ontwikkelen en te groeien moeten wij bepaalde wikkels loslaten. Dit vereist een enorme bewustwording. Je moet je bewust worden van al je automatische gedachten en handelingen. Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken. Iedere gewoonte moet je onder de loep nemen en herevalueren. Zo kun je oude overtuigingen veranderen.

 

 

 

Focus je mind

Onze hersenen hebben iets nodig om zich op te richten (focus van je Mind).
Een aantrekkelijk en realistisch doel geeft je die kracht om actie te ondernemen. Belangrijk is hierbij ook je zelfbeeld, dat je in je hart voelt en ervaart dat je dit verdient, dat dit bij je hoort en dat je 'het' in je hebt om het waar te maken.

Hiervoor is het noodzakelijk dat je een heldere virtualisatie(beeld van jezelf in de toekomst met zoveel mogelijk details) kunt maken van je toekomst.

Je zelfbeeld en je virtualisatie moeten op elkaar zijn afgestemd.
Door middel van affirmaties en visualisaties kom je erachter bij welke gevoelens je de meeste weerstand voelt.

Affirmaties zijn positieve zelfsuggesties. 

Visualisatie houdt in dat we ons levendig, in geuren en kleuren en tot in de details, voorstellen wat we werkelijk willen. In onze fantasie doen we alsof we het werkelijk aan het ervaren zijn. Je ziet jezelf in dat beeld en beleeft het geassocieerd, dat betekent met zoveel mogelijk emotie. De intensiteit van de visualisatie bepaalt de effectiviteit van de visualisatie. Je gebruikt hierbij al je zintuigen. Het is een van de meest gebruikte mentale hulpmiddelen in de sportwereld. Onthoudt dat de geest alles wat het kan bedenken en geloven ook kan waarmaken. Door bewust te blijven oefenen met positieve visualisaties kun je meer lijn in je gedachten en emoties brengen. Je creëert meer helderheid in jezelf en krijgt het gevoel dat je zaken kunt beïnvloeden in plaats van dat je het slachtoffer bent van allerlei ongecontroleerde en ongewenste gedachten.

Beïnvloed je onderbewustzijn

Met sterke gedachten kun je bij jezelf gevoelens oproepen. Met affirmaties, positieve zelfsuggesties, kun je erin slagen je onderbewustzijn te beïnvloeden.
Een affirmatie kan een levensfilosofie zijn. Je kunt elke dag opstaan, voor de spiegel gaan staan en zeggen:'Ik ben een bijzonder mens'. Dat is een positieve zelfsuggestie waardoor je je zeker beter gaat voelen. Bij een affirmatie kun je het beste een uitspraak in de tegenwoordige tijd kiezen, geformuleerd als een feit. Dus bijvoorbeeld: 'Ik ben sterk'. En niet:'Ik wil sterk zijn'.

Affirmaties werken bij een meditatie nog krachtiger. Als je in een diepe ontspanning bent, kan de affirmatie veel dieper in je geest doorwerken. Het is dus heel effectief om aan het begin van een meditatie een affirmatie te gebruiken, deze werkt dan sterker dan op elk ander moment. Maak gebruik van deze oerkracht en spreek je affirmatie krachtig en vol overtuiging uit. Tijdens de meditatie kun je hem steeds blijven herhalen.

 Het is dus belangrijk om controle te hebben over je ervaring van de wereld. Als je verantwoordelijkheid neemt, ben je ook in staat om dingen te veranderen in je voordeel. De start daartoe is het stellen van bekrachtigende vragen. Vragen zijn de start van je denkproces. Als je hier begint om verbeteringen aan te brengen, heeft dat verregaande consequenties voor de rest van je leven.

Dus alleen visualiseren en affirmeren is niet genoeg, je moet een stap verder gaan en jezelf continu ondervragen om je mind te trainen.

 

Inzicht in je zelfbeeld

Storende gevoelens, zoals depressie, angst, schaamte, schuld, woede, afgunst en jaloezie zijn vaak geworteld in een lage dunk van jezelf. Als je voor dit soort gevoelens vatbaar bent, is de kans groot dat je een probleem met je eigenwaarde hebt. Je vindt bijvoorbeeld dat je slechts zoveel waard bent als je wapenfeiten, liefdesleven, sociale status, schoonheid of financiële draagkracht.

Als je jouw waarde aan deze zogeheten tijdelijke condities koppelt en die condities om de een of andere reden aanzienlijk in waarde dalen, kan jouw zelfachting eveneens flink duikelen. Anderzijds heb je misschien een chronische lage dunk van jezelf. Hoe gunstig de zojuist genoemde condities ook mogen zijn, jouw eigenwaarde blijft gewoon laag. Bekijk de filosofie van zelfacceptatie eens. Zelfacceptatie kan de houding die je ten opzichte van jezelf aanneemt, aanzienlijk verbeteren.

Zelfacceptatie

Zelfacceptatie heeft betrekking op het opsporen van terreinen waarop je kunt en wilt veranderen, waarna je de juiste stappen neemt om die verandering door te voeren. Zelfacceptatie behelst dat je persoonlijke verantwoordelijkheid neemt voor je minder goede karaktertrekken, handelingen en gewoonten.

Eigenwaarde
Jezelf beoordelen ligt impliciet besloten
in het begrip eigenwaarde. Dat wil zeggen, je hecht waarde aan jezelf. Als je een hoge eigenwaarde hebt, heb je een hoge waardering voor jezelf. Omgekeerd is je eigenwaarde laag als je jezelf maar nauwelijks kunt waarderen.

Jezelf globaal veroordelen is een vorm van overgeneraliseren die ook wel etikettering of jezelf kleineren wordt genoemd. Deze denkfout creëert een lage zelfachting. Door jezelf een globaal etiket op te plakken ga je je slechter voelen. Bovendien kan dit leiden tot gedragingen die een averechtse werking hebben. 

Welke gedragingen dat zijn? Vermijding, isolatie, rituelen, uitstellen en perfectionisme, om er maar een paar te noemen.