Startpagina

Emoties

Er zijn zeven basisemoties: vreugde, woede, bezorgdheid, nadenkendheid, verdriet, angst en shock .Volgens traditionele Chinese genezers  beïnvloeden deze emoties onze fysiologie.
Iedere emotie beïnvloedt een specifiek orgaan. Onder normale omstandigheden helpt deze emotie iemand te reageren op gebeurtenissen, maar wanneer de emoties te uitbundig of te flauw zijn, wordt het lichaam uiteindelijk ziek.

Overmatige woede is bijvoorbeeld gevaarlijk voor de lever en andere delen van het lichaam.
Extreme irritatie of woede versterkt de leverenergie, die vervolgens naar het hoofd stijgt, wat hoge bloeddruk en hoofdpijn kan veroorzaken en in het ergste geval een beroerte.

De emoties beïnvloeden de organen, maar het is ook belangrijk te bedenken dat ze ook in bepaalde organen ontstaan. Een orgaan 'wekt' een emotie op.

Een lijst met correlaties:
Het hart  wekt vreugde op.
De lever  wekt  woede op.
De longen wekken bezorgdheid en verdriet op.
De milt wekt melancholie op.
De nieren wekken angst en shock op.

Drie emotionele basispatronen:
1. een emotie die een andere emotie opwekt, wat een achtbaan van reactiviteit kan opwekken: bv Angst en Shock wekken Woede op .

2. de ene emotie overwint de andere, wat evenwichtigheid schept:
bv Bezorgdheid en Verdriet overwinnen Woede.

3. de ene emotie vermindert de andere, wat evenwicht schept:
bv Vreugde vermindert Angst en Shock. 

 De sleutel tot emotionele healing van het lichaam is het gebruiken van een emotie die kan overwinnen of transformeren.

 

De zeven emoties en de organen.

Overmatige emoties kunnen de gecorreleerde organen beschadigen.
Emotie  en schade aan corresponderende organen:

Vreugde -  Overmatige vreugde consumeert hartmeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. Het ontspant het hart ook, waardoor het niet goed kan functioneren.
Woede  -   Overmatige woede consumeert levermeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. het stijgt ook naar het hoofd op, veroorzaakt hoofdpijn, hoge bloeddruk en eventueel een beroerte.
Bezorgdheid en Verdriet -  Overmatige bezorgdheid en verdriet branden longmeridiaanenergie op, wat tot een tekort leidt  en buikpijn en zwelling veroorzaakt.
Melancholie -   Overmatige melancholie verbruikt miltmeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt en verstopping in de milt veroorzaakt.
Angst en Shock -  Overmatige angst en shock verbruiken niermeridiaanenergie, wat tot een tekort leidt. Angst dwingt de niermeridiaanenergie omlaag en veroorzaakt problemen van het onderlichaam en de nieren. Shock schept chaos in de nieren, waardoor ze slechter werken.

Angst is het oplaaien van je overlevingsinstinct. Angst is de manier waarop je lichaam zegt dat het niet genoeg informatie over een bepaalde situatie heeft.
Hoe krijg ik meer informatie?
Hoe kan ik meer te weten komen om mezelf te kunnen beschermen of ontplooien. 

 

Emoties loslaten.

Emoties ben je niet.
Je hebt ze en je kunt ze veranderen en loslaten.
Ben je je bewust van je emoties dan ga je op zoek naar de polariteit: het tegenovergestelde.
In plaats van angstig in elkaar gedoken, juist met brede schouders in de wereld te staan en hoe anders reageert de wereld op jou. 

Neem nou emoties als verdriet en jaloezie. Verdriet is gewoon verdriet en jaloezie is jaloezie, alleen wij maken het groter dan het is omdat we er iets van 'vinden'. We willen het daarom liever niet hebben. Dit eeuwige conflict is daarom de oorzaak van al het lijden.Want het enige dat wij doen is leven tussen hoop en vrees, tussen afschuw en begeerte. Dit zijn de grote emoties die ons leven en onze handelingen continu bepalen. Wanneer je dat eenmaal door hebt word je baas in eigen brein.

Gevoelens

Onderdrukking van een gevoel leidt tot angst voor dat gevoel.
In therapie merk je dat als de deur eenmaal  op een kier staat- dat wil zeggen, als het gevoel wordt opgewekt- het nooit zo beangstigend is als men had gedacht.
Een van de redenen is dat we niet langer kind zijn.
De meeste van ons hebben een ego ontwikkeld dat krachtig genoeg is om gevoelens aan te kunnen, een kracht die een kind mist. Maar die kracht van het ego is er niet om met onderdrukte gevoelens om te gaan, want die zijn onbewust. Verdrongen gevoelens zijn als schaduwen in de nacht die in onze verbeelding uitgroeien tot gedrochten uit een nachtmerrie. Als je geneigd bent je gevoelens binnen te houden, als je moeite hebt met huilen, dat heb je waarschijnlijk ook een of andere ademhalingsstoornis. In het belang van onze gezondheid moeten we ons bewust worden van onze ademhalingspatronen. 

(zie voor oefeningen Bioenergetica)

 

Rouwproces; tot een rouwproces behoren huilen en weeklagen waardoor de kramp van de contractie wordt doorbroken en het lichaam zijn soepelheid herwint.

Gebrek aan levendigheid is altijd het gevolg van de onderdrukking van gevoelens. 

Je emotionele staat.

Je emotionele staat is zeer bepalend voor de evaluaties die je maakt. Als je geïrriteerd bent, ervaar je de wereld geheel anders dan wanneer je verliefd bent. Als je in een achterdochtige stemming verkeert, ziet alles er weer heel anders uit. Soms val je ineens uit naar iemand zonder dat daar een reden voor is. Het heeft vaak niets met die persoon te maken maar met je eigen emotionele staat van dat moment.

Daarom is het belangrijk in zoveel mogelijk vermogende (goede) stemmingen te leven. Denk hierbij aan emoties als liefde, vertrouwen, hoop en blijdschap. Aan de andere kant verkeren wij soms in belemmerende stemmingen. Hiermee bedoel ik emoties als neerslachtigheid, angst, verdriet, machteloosheid, vernedering en jaloezie. Vanuit een vermogende stemming voel je je niet alleen anders, maar je gedraagt je ook anders, en je behaalt andere resultaten dan vanuit een belemmerende staat.

Focus.

Het sturen van je stemming is belangrijk voor je gezondheid. Je stemming is medebepalend voor je evaluatie van situaties, dingen, mensen en gebeurtenissen en ook je vermogen om los te laten of te vergeven.
Je evaluatie bepaalt welke beslissingen je neemt. Als we onze stemming beter besturen, betekent dat dan dat we nooit meer kwaad, verdrietig of teleurgesteld mogen worden?
Nee, uiteraard niet.
Al deze emoties hebben hun taak en plaats. Het is juist belangrijk om al die emoties te kennen en te ervaren. Onderdrukking van gevoelens is juist een bron van ziekte en stress. Als iemand teleurgesteld is, heeft hij daar waarschijnlijk een goede reden voor. Als iemand vijf jaar van zijn leven voornamelijk teleurgesteld is, dan is het wellicht belangrijk om daar opnieuw naar te kijken en er wat aan te doen.

Focus, hoe werkt het?
Ieder moment komen er miljoenen indrukken op je af via je zintuigen. Dat zijn er teveel om bewust te kunnen waarnemen. Tien procent gebruik je bewust, de overige negentig procent is onbewust. Denk aan de kleur van het plafond, je hartslag, geluiden van het verkeer op de achtergrond. Belangrijk is nu welke tien procent je bewust waarneemt en welke negentig procent langs je heen glijdt.

Op ieder willekeurig moment kun je met de wil de focus van je hersenen sturen, vergelijk deze focus met het kijken door een camera. Als je door een camera kijkt, neem je slechts een gedeelte van de wereld om je heen waar. Zo is het ook met de hersenen. Als je naar een feest gaat met een camera en op een willekeurige groep mensen inzoomt, dan wordt je oordeel gevormd door datgene waarop jij je richt. Als je inzoomt op mensen die veel plezier hebben, denk je: dit is een leuk feestje.

In het leven gebeurt iets soortgelijks. Er zijn positieve en negatieve gebeurtenissen. Je gemoedstoestand wordt bepaald door waarop je focust. Wat echter voor de één een negatieve gebeurtenis is, ervaart iemand anders positief, omdat ze allebei ander tegen de situatie aankijken. Ieder neemt waar vanuit een andere invalshoek. Gelukkige mensen beschikken niet perse over veel plezierige ervaringen. Wel sturen zij hun focus beter? Ze richten zich op kansen en mogelijkheden. Als zij een tegenslag krijgen, halen ze hun leerervaring eruit en gaan door. Ze geven een andere betekenis aan de omstandigheden waarin ze verkeren.

Het sturen van je focus is een belangrijke vaardigheid in je leven. Het bepaalt hoe je je voelt en hoe je je opstelt. Door het te oefenen, stuur je je eigen persoonlijke ontwikkeling. Een uitdaging bevat altijd een gevaar en een kans. Hoe de uitdaging je raakt wordt bepaald door je focus.

Je focus wordt gestuurd door de vragen die je bewust en onbewust aan jezelf stelt. Een evaluatie is eigenlijk niets anders dan een vraag en een antwoord. De kwaliteit van je vragen bepaalt je focus.

 

 

Kwetsbaarheid.

Kwetsbaarheid is omgeven door schaamte. Schaamte voor je gebreken, voor je wensen, je zwaktes, je fouten. 'Straks vinden ze me dom' of 'straks willen ze me niet meer'.

Als je je schaamt, heb je het idee dat je gefaald hebt, en dat je het daarom niet waard bent om geaccepteerd te worden of ergens bij te horen. Schaamte hangt  daardoor samen met het gevoel te mislukken in die allesoverheersende  oerbehoefte van de mens: de behoefte met anderen  verbonden te zijn; Schaamte is de angst niet verbonden te zijn. Ben ik wel goed genoeg?

Er zijn mensen met een stevig gevoel van eigenwaarde, mensen die zich prettig met anderen verbonden voelen. En er zijn mensen die daar juist mee worstelen.

De eerste groep heeft het volgende gemeen:

1. de moed om imperfect te zijn.
2. de compassie om eerst aardig voor zichzelf te zijn en dan voor anderen.
3. de authenticiteit om zich niet anders voor te doen dan ze zijn, met al hun eigenaardigheden.
4. de moed om zich kwetsbaar op te stellen.

Ze geloven dat dat wat hen kwetsbaar maakt, hen ook mooi maakt. Dat  het de band verdiept als je tegen een vriendin kunt zeggen dat je haar hulp nodig hebt. Dat het je menselijk maakt dat je niet overal een antwoord op hebt.

Op het werk.
Schaamte en angst om het niet goed te doen weerhouden mensen er vaak van om duidelijk te zijn over hun gevoelens. Nu het economisch niet goed gaat en er veel reorganisaties plaatsvinden, lijkt het wel of werknemers alleen nog maar minder vertellen wat hun dwarszit. Mensen zijn bang om zich uit te spreken; straks vliegen ze eruit.

Oefening in oprechtheid:

Doe niet alsof je onkwetsbaar bent.
Onderzoek je eigen startpakket: hoe 'veilig' ben je opgegroeid, en welke ervaringen in je verdere leven maakten dat je juist meer of minder vertrouwen kreeg in relaties? Kennis van je eigen voorgeschiedenis maakt dat je je eigen reacties beter gaat doorzien.
Als je merkt dat je de schuld steeds bij anderen legt, is dat een signaal van projectie; een belangrijke aanwijzing dat je je afschermt van kwetsbaarheid. Formuleer eens wat je behoefte zijn, in plaats van verwijten dat iemand geen rekening met je houdt.

 

Stem jezelf positiever.

Worstel je met angsten en sombere stemmingen? Stap een uit je comfortzone. geef jezelf een opdracht om gewoontes en vastgeroest gedrag los te weken. Ga eens met je hoofd aan het voeteneind van je bed slapen. Stap een halte eerder uit de metro.
Wij mensen zijn 'gewoontemachines'.  We leven ons leven vaak jaren achtereen op dezelfde manier, ook als we daar helemaal niet vrolijk van worden. En dingen waarvan we wél zouden opknappen doen we niet, omdat ze buiten ons blikveld vallen- een taal leren, een museum bezoeken.

Gedragsveranderingsprogramma. 'Do something different'.
Sommige opdrachten voelen beslist even ongemakkelijk, maar na zes weken ben je positiever gestemd. Hoe werkt het?
Je brein krijgt een opfrisser van zo'n uitstapje buiten je comfortzone. Geregeld 'karaktervreemd' gedrag vertonen maakt je flexibeler, en daarmee ontvankelijker voor nieuwe, gezondere gewoontes.

Stemmingsmanagement.
Je leert op deze manier dat er heel veel manieren zijn om jezelf uit het moeras te hijsen.
Dat het soms beter is even iets heel anders te gaan doen dan koppig door te buffelen op een klus of een probleem tot op de bodem te willen uitspitten. Natuurlijk had je tot nu trucs om je stemming een zetje te geven. Iedereen heeft snelle oppeppers paraat voor als je in een dip zit. Vaak hebben die oppeppers grote nadelen. Troostchocolade of shoppen, zappen zijn middelen die gevoelens van angst of hopeloosheid op een afstandje houden. De nadelen zijn er ook, gewichtstoename en verslaving.

Problemen herkauwen.
Een andere reactie die je geregeld ziet bij mensen die niet lekker in hun vel zitten, is dat ze excessief over zichzelf gaan nadenken. Waarom ben ik nou niet gewoon vrolijk? Waarom reageer ik altijd angstig? 
Zelfreflectie staat in hoog aanzien in de westerse wereld, maar deze strategie kan ook verkeerd uitpakken. Voor je het weet ontaardt het in een neerwaartse cirkel van zelfverwijt en hopeloze gevoelens. Herkauwen van gevoelens staat een actieve probleemoplossing vaak in de weg. Het vergroot het risico op een depressie.

Denk aan dingen die je belangrijk vindt.
Niets is zo goed voor je stemming en je zelfbeeld als prettig contact met anderen. Bedenk wat voor jou de belangrijkste dingen in het leven zijn, waarom ze zo belangrijk voor je zijn en hoe ze je leven beïnvloeden. Daardoor gaan sociale contacten ook soepeler lopen.

Zelfbevestiging; een oefening.
Maak een zelfportret in de trant van 'Ik ben een trouwe vriendin, een creatieve kok, dat heeft een opvallend positief effekt op je als je niet lekker in je vel zit. De truc is in feite dat je juist door bewust stil te staan bij je eigen identiteit, minder op jezelf gefixeerd raakt. Je weet wat belangrijk is voor jou en kunt je daardoor meer openstellen voor anderen.

Voordeel:
-zelfbevestiging maakt je ook bevattelijker voor gezondheidsboodschappen. Wie een stevig zelfbeeld heeft, reageert minder defensief op kennis die je liever niet zou horen. Een stevig identiteitsgevoel maakt dat je beter voor jezelf zorgt.

Positief dagboek.
Wie een 'positief dagboek' bijhoudt, krijgt meer oog voor wat er wel goed gaat. Gedraag je als een geluksvogel. ga eens op je intuïtie af, knoop een praatje aan met een onbekende op een feestje. Schrijf 's avonds op wat je deze dag positief is opgevallen.

Bekijk jezelf van een afstandje.
Over jezelf nadenken in 'de derde persoon' geeft je meer oog voor mogelijke oplossingen. 
Dus niet: waarom reageerde ik zou heftig op die opmerking? maar: waarom reageerde Jasmina nou zo heftig op die opmerking. Klinkt belachelijk, is heel effectief.

Herinner je een vervelende gebeurtenis uit het recente verleden en blik daar op terug vanuit zo'n derdepersoons perspectief. Je emoties nemen af en je ziet ineens dingen die je daarvoor niet zag. bijvoorbeeld , we waren allebei moe.

Een derdepersoons perspectief innemen doorbreekt de cirkel van zelfverwijt en hopeloosheid. Je kunt dingen ook anders interpreteren en geeft je meer oog voor mogelijke oplossingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontkenning.

Is er iets dat je ontkent?
Ontkenning betekent letterlijk onkenbaar maken, niet willen kennen.
Het wonderlijke doet zich voor dat wij mensen denken dat iets er niet meer is als we het ontkennen. Maar het doet wel pijn die innerlijke splitsing. Waarmee we dat deel van onszelf ontkennen. Ook al zijn we ons misschien niet bewust dat het zo werkt.

Verstoorde emoties

Een energetische reactie op een negatieve emotie kan reizen met de snelheid van het licht. Je gedachten bestaan uit energie dus is het best logisch dat de beste manier om je lichaam te behandelen een energetische methode is. Let maar op! Als je weer een nare emotie doormaakt. Kijk maar hoe lang het duurt voordat de informatie door je hersenen is verwerkt en door je lijf wordt gevoeld.
Je onderbewustzijn is heel krachtig, en heeft invloed op je immuunstysteem: het reageert op een stressvolle situatie waar je niet aan wilt worden blootgesteld door overlevingsmechanismen in te zetten.

Woede.
Je woede de baas worden. Woede is een menselijke emotie. En ook nog eens ontzettend ingewikkeld! Woede manifesteert zich op veel verschillende manieren. Woede is een noodzakelijke emotie, bedoeld om mensen te beschermen. Maar woede kan heel destructief zijn. Psychologen wijten een depressie aan woede die naar binnen is gekeerd.

Wanneer je woede niet kunt beheersen, ben je overgeleverd aan een heel scala aan emoties die daarmee samengaan.

Er zijn twee soorten: gezonde en ongezonde woede. Gezond is als je over je gevoelens kunt praten. Als je woede niet gebruikt om een ander te straffen, intimideren, controleren of manipuleren. Als je woede herkent en ermee om kunt gaan. Als je in staat bent hem te beheersen of los te laten. Als je de standpunten van de ander kunt zien en diens mening respecteert, ook al ben je het er misschien niet mee eens.

Ongezond: als je emoties verdringt; grote jongens mogen niet huilen, gevoelens zijn een teken van zwakte. Als je boos bent op jezelf, anderen of op de wereld omdat jij slecht, schuldig of beschamend bent. Als je anderen de schuld geeft van jouw fouten. Als je vertrouwen en respect voor anderen begint te verliezen. Als je ervoor kiest om met anderen om te gaan die agressief of boos zijn.

De cyclus van emoties en verdrongen pijn

Alles wat we denken en voelen weerspiegelt wie we zijn. Als we denken en voelen vanuit een oppervlakkig niveau van bewustzijn is dat wie we zijn. Om dieper in onszelf door te dringen en hopelijk het gebied te bereiken waar we liefde, mededogen, vertrouwen en waarheid zijn moeten we de weg van onze huidige reacties volgen. Iemand die het gevoel heeft dat niemand van hem houdt kan toch liefde in haar zuiverste vorm vinden, maar daartoe zal hij zich door de lagen van verzet heen moeten werken die het gevoel van zuivere liefde afschermen.

Onze huidige emoties weerspiegelen de huidige toestnad van ons zenuwstelsel met al zijn indrukken uit het verleden. Telkens wanneer we iets ervaren sluipen die indrukken onze reactie binnen, met tot gevolg dat onze reacties meestal een echo van het verleden zijn. We leven niet werkelijk in het heden. Maar we reageren in elk geval in het heden en daar begint onze zoektocht naar het ware zelf. Niets is zo geconcentreerd in het heden als onze emoties.

Een emotie is een aan een gewaarwording gekoppelde gedachte. De gedachte heeft meestal betrekking op het verleden of de toekomst, maar de gewaarwording is van het heden. Ons verstand legt snel verband tussen gewaarwordingen en gedachten, maar in de eerste levensjaren lagen onze vroegste ervaringen en emoties veel dichter bij fysieke gewaarwordingen. We voelden geen remmingen en geen bedenkingen wanneer we huilden omdat we nat, koud, bang, eenzaam enzovoort waren. Ons verstand kende de krachtige begrippen slecht en nee nog niet. Slecht leert ons dat sommige gedachten beschamend zijn, nee leert ons onze impulsen te onderdrukken.

Wanneer we als  volwassenen ons ervan weerhouden een emotie direct te ervaren trekt ons verstand een scherm van woorden op, waardoor we worden buitengesloten uit het heden en naar het verleden of de toekomst gejaagd.

Een van alle omhullende lagen ontdane emotie roept maar twee gewaarwordingen op - genot of pijn. Iedereen streeft ernaar pijn te vermijden en het genot te zoeken, en de gecompliceerde emotionele toestanden waarin we terechtkomen zijn dan ook het gevolg van het feit dat we niet in staat zijn aan die twee elementaire behoeften te voldoen. Deze emotionele complexiteit vormt één cyclus, die zich in ieders leven talloze malen herhaalt. Die cyclus begint in het heden, waar alleen pijn en genot worden ervaren, en eindigt met de complexe gevoelens die uitsluitend geconcentreerd zijn op het verleden, zoals gevoelens van schuld en depressiviteit.

De cyclus van emoties voltrekt zich als volgt:
* pijn in het heden wordt ervaren als kwetsing
* pijn in het verleden wordt herinnerd als woede
* pijn in de toekomst wordt ervaren als angst
* niet tot uitdrukking gebrachte woede, die zich tegen onszelf keert en binnengehouden wordt, wordt schuldgevoel genoemd
* de uitputting van energie die optreedt wanneer woede naar binnen wordt gekeerd veroorzaakt depressiviteit.

Deze cyclus maakt ons duidelijk dat verdrongen pijn verantwoordelijk is voor een breed scala aan psychisch leed. Weggestopte pijn vermomt  zich als woede, angst, schuld en depressiviteit. De enige manier om die lagen van pijn aan te pakken is erachter te komen wat er precies pijn doet, daarvoor een oplossing te zoeken en verder te gaan. Leven in het heden betekent dat we eerlijk genoeg moeten zijn om de gemakkelijke emotie- woede- uit de weg te gaan en de gekwetste plek bloot te leggen, iets dat veel moeilijker is. Wanneer pijn niet in het heden wordt verwerkt neemt de vicieuze opeenstapeling van woede, angst, schuldgevoelens en depressiviteit alleen nog maar toe.

Depressie

Mensen die aan een depressie lijden, voelen zich het slachtoffer van een brein dat uit de bocht vliegt.
Depressie wordt omschreven als een stemmingsstoornis en is te herleiden tot het onvermogen van de hersenen om effectief te reageren op interne en externe stressoren. Maar het beïnvloedt het hele lichaam. Het brengt lichaamsritmen uit balans doordat het ons slaappatroon verstoort.
Depressieve mensen hebben geen belangstelling voor eten en seks, daar voelen ze zich te moe voor. Ook voelen ze zich alleen staan in groepen. Ze hebben moeite de woorden van anderen te begrijpen en onder woorden te brengen wat ze zelf voelen. De aanwezigheid van anderen wordt ervaren als verstorend.

De hersenen spelen een rol bij al deze lichamelijke symptomen. De gebieden die het meest door een depressie worden beïnvloed spelen een rol bij negatieve emoties maar ook bij empathie, en zijn verantwoordelijk voor emoties en responsen in nieuwe situaties. Depressieve mensen hebben vaak geen adequaat antwoord op nieuwe situaties. Samen vormen deze gebieden een soort depressieketen.

Dit netwerk kunnen we op een positieve manier beïnvloeden, zodat de hersenen weer normaal kunnen functioneren.

Depressie wordt veroorzaakt door een aanleiding en de reactie daarop, maar dit kan zo subtiel zijn dat we het niet opmerken. Als aanleiding en reactie eenmaal hebben plaatsgevonden, veranderen de hersenen en hoeft de aanleiding maar heel gering te zijn om dezelfde reactie op te roepen, met hetzelfde resultaat. Tot er uiteindelijk bijna niets  meer voor nodig is om een depressie te veroorzaken. Als dat gebeurt, is iemand een gevangene van zijn op hol geslagen emoties en wordt hij een prooi van stemmingsstoornissen.

Ben jij depressief?
We gebruiken dit woord te pas en te onpas, maar er is echt een verschil met somber of verdrietig zijn. Er is pas sprake van een depressie - hetzij acuut, hetzij chronisch- als je stemmingen niet meer het normale 'slingerpatroon' vertonen. Dat gevoel van neerslachtigheid, hulpeloosheid en hopeloosheid blijft en je bent niet meer geïnteresseerd in wat er om je heen gebeurt. Je dagelijkse activiteiten ervaar je als overweldigend.

Mensen die lijden aan chronische depressie kunnen vaak niet meer aangeven wanneer de symptomen zich voor het eerst manifesteerden, of waarom. Sommigen weten dat depressie een familiekwaal is en denken dat de aandoening genetisch bepaald is. Anderen hebben het idee dat ze hun neerslachtigheid kunnen herleiden tot specifieke gebeurtenissen of weten nog wanneer ze somber werden zonder dat daar een aanleiding voor was.

Genen.
Depressie wordt, samen met autisme, beschouwd als de meest genetisch bepaalde stoornis van alle psychologische stoornissen. In de meeste gevallen leiden  genen er echter alleen toe dat je geneigd bent tot depressieve gevoelens, ze leiden niet daadwerkelijk tot een depressie. De psychologische stoornis ontwikkelt zich pas echt wanneer genen en omgeving samen hun invloed doen gelden.

Veel depressieve mensen zeggen dat het werkelijke probleem niet ligt in hun depressieve gevoelens, maar in de overweldigende vermoeidheid die ze ervaren. Het tegenovergestelde van je depressief voelen is niet gelukkig zijn, maar vitaliteit ervaren. Het vervelende is dat vermoeidheid leidt tot een nog zwaardere depressie. Wanneer je heel bewust het besluit neemt dat jij niet je brein bent en jezelf hier steeds aan herinnert, kun je samenvallen met je emoties en reacties op wat er van buiten aan prikkels op je af komt. Door je op te stellen als leider van je hersenen kun je je neurochemie ( de chemische processen in zenuwstelsels) en zelfs genetische activiteit actief herprogrammeren.

Het gaat erom dat je de vastgelopen of onevenwichtige delen van je hersenen weer in beweging zet. Als dat eenmaal gebeurt, kun je na een tijdje de hersenen weer terugbrengen in hun natuurlijke evenwicht.

www.psychischegezondheid.nl/depressiezelftest

Depressie in drie stappen

Als het brein iets vaak heeft gedaan, gaat het normaal aanvoelen. Soms hebben depressieve mensen zich zo goed aan hun stoornis aangepast dat ze verrast zijn als een vriend, huisarts of therapeut hen vertelt dat ze lijden aan een depressie. Het is duidelijk geworden dat antidepressiva een chemische disbalans kunnen opheffen. Maar met de juiste vorm van psychotherapie kunnen depressiepatiënten meer zicht krijgen op hun gevoelens, waardoor hun hersenen op dezelfde manier veranderen als bij een behandeling met medicijnen.

Dat voegt een nieuw mysterie toe: hoe kan het dat praten en medicijngebruik tot hetzelfde fysiologische resultaat leiden? Is dit gedrag ergens begonnen en gaandeweg een gewoonte geworden? En zolang die persoon geen goede reden heeft om die gewoonte te veranderen, blijft hij bestaan. Laten we dan naar de ontstaansgeschiedenis van depressie kijken en ontleden welke stappen iemand in zijn leven heeft gezet. Vervolgens kunnen we die terugdraaien.

Depressie als gedragspatroon.
Een gedragspatroon bestaat uit drie componenten:
1. Een vroege externe oorzaak, die we vaak vergeten zijn.
2. Een respons op die oorzaak, die om de een of andere reden ongezond of niet getoetst is.
3. Een gevestigde gewoonte of automatisme.

1. Als bij iemand een depressie eenmaal een gewoonte is geworden, iets dat waarschijnlijk al  gebeurt heel lang voordat die persoon in de gaten krijgt dat hij zich verdrietig en hulpeloos voelt, is er geen externe aanleiding meer nodig. Depressieve mensen blijven depressief omdat ze zich depressief voelen. Optimisme is een onmogelijke opgave. Deze toestand van verslagenheid leert ons dat het brein vastomlijnde zenuwbanen heeft gevormd, en dat genetische output en neurotransmitters misschien een rol spelen.

2. Een depressierespons die is geïnternaliseerd is te vergelijken met een smeulend vuurtje dat maar heel weinig zuurstof nodig heeft om op te laaien. Een kleine tegenslag, kan iemand volledig uit balans brengen, zodanig dat hij niet meer in staat is zichzelf de vraag te stellen: 'Moet ik me hier echt druk om maken of niet? De depressierespons is al geactiveerd.

Innerlijk werk: veranderen wat je denkt en voelt
Uiterlijk werk: je gedrag veranderen.

3. Depressieve mensen kunnen somber worden van goed nieuws, ze verwachten dat er iets vervelends gebeurt, waardoor het goede geen waarde meer heeft. Ze zitten gevangen in de gewoonte van depressie.

Praten is een vorm van gedrag.
Als gedrag je uit een depressie kan halen, is het niet meer dan redelijk te veronderstellen dat gedrag je ook depressief kan maken.

De drie elementen-  externe oorzaken, de depressierespons en depressie als gewoonte - vertegenwoordigen een bepaalde aanpak. Ze geven je de kracht om iets te doen aan de onderliggende condities van je depressie. Want uiteindelijk is depressie verweven met alles wat je doet, en ook met wat er in je lichaam gebeurt. Daarom moet je je leven op veel verschillende niveaus anders inrichten. Dat lukt alleen als je het bewust doet. Soms is er maar weinig voor nodig om een depressie achter je te laten - stoppen met dat stressvolle werk of weggan bij die partner, bijvoorbeeld. In andere gevallen lijkt depressie op een dikke mist zonder een begin of einde. Maar: een mist kan optrekken.

Het goede nieuws is dat je ware zelf niet depressief is en dat ook nooit is geweest. Als je op zoek gaat naar je ware zelf zul je meer bereiken dan het helen van je depressie. Je zult het leven met andere ogen bekijken.

Emotionele intelligentie

De manier waarop we met onze emoties en met de emoties van anderen omgaan heeft consequenties voor alle levensgebieden. Emotioneel intelligent betekent dat je zelfverzekerd bent, hoge eigenwaarde hebt, jouw projecten afmaakt, je goed kan aanpassen, je grenzen kunt aangeven en snel van stress herstelt. Het leven gaat zoveel moeitelozer als je een hoge emotionele intelligentie hebt.

De aspecten van Emotionele Intelligentie zijn:
1. Zelfbewustzijn
2. Zelfregulatie
3. Motivatie
4. Sociale vaardigheden
We kunnen op bepaalde gebieden sterker of zwakker zijn dan de andere, maar we hebben de kracht onszelf te verbeteren op alle aspecten van EQ.
De nadelen van een niet hoge EQ: stress, ergeren aan anderen, hoge verwachtingen hebben en steeds opnieuw teleurgesteld worden, geloven dat eenieder is zoals jij, je laten intimideren door agressieve, boze of autoritaire mensen. Moeite hebben je grenzen aan te geven en/of die te bewaken, geen nee tegen bepaalde mensen kunnen zeggen, je steeds wegcijferen voor anderen, geloven dat als je je best doet mensen je aardig gaan vinden, idealistisch zijn tegen alle realiteit in.
Steeds opnieuw tegen hetzelfde aanlopen, je gauw uit je kracht laten halen, te gemakkelijk toegeven, dingen tegen je zin doen, je verplicht voelen anderen te behagen.

Herkenning, Zijn er zaken bij waarvan je weet dat er ruimte is voor verbetering?

Lees verder; ' Emotioneel Evenwicht'  Roy Martina

Schaamte

Schaamte is het intens pijnlijke gevoel dat je ervan overtuigd bent dat je gebreken vertoont en het daarom niet waard bent geaccepteerd te worden en erbij te horen. Vrouwen ervaren vaak schaamte als ze verstrikt zitten in een web van gelaagde, conflicterende en rivaliserende sociaal- maatschappelijke verwachtingen. Schaamte zorgt voor gevoelens van angst, verwijt en onverbondenheid.

Hoe komen we over schaamte heen? Wat kunnen we doen om te vermijden dat we weer verstrikt raken in hetzelfde web? Het slechte nieuws is dat er geen manier is om onszelf permanent van schaamte te bevrijden. Zolang verbondenheid essentieel is, zal dreiging van onverbondenheid, die tot schaamte leidt, deel uitmaken van ons leven.
Het goede nieuws is dat we allemaal schaamteveerkracht kunnen ontwikkelen. Veerkracht is het vermogen om schaamte te herkennen als we die ervaren en er op een constructieve manier door heen te gaan zodat we dicht bij onszelf kunnen blijven en van onze ervaring kunnen leren. In dit proces van bewust door je schaamte heen gaan kun je sterkere en betekenisvollere relaties opbouwen met de mensen in je leven.

Emoties en allergieën

Vrijwel alle allergieën ontstaan door emoties. Je maakt iets naars mee. Je onbewuste onthoudt die emoties. Je onbewuste weet: dit wil ik nooit meer meemaken en ik ga mezelf daartegen beschermen! Het onthoudt alles wat er op dat moment gaande was, als aanwijzing dat er weer gevaar dreigt.

Misschien onthield jouw onbewuste dat je uit moet kijken voor mensen die dicht bij je staan, want ze kunnen je bedriegen met wat ze je geven. Dan kun je allergisch worden voor je eigen familie.

Zwemles. Je moest in het diepe water springen. Eng.  En het water was koud. En niemand die je hielp. En je kreeg te horen dat je flinker moest zijn. Allergie voor water. Allergie voor gedwongen worden. 
Allergie voor water is een groot probleem bij huidaandoeningen. Krijg je water binnen, dan zal je lichaam z'n best doen, het water zo snel mogelijk af te voeren. Veel mensen met een water-allergie kunnen niet eens water drinken. Misschien een klein slokje per keer. Meer niet. Water staat ze tegen. De oorzaak zou bij de zwemles kunnen liggen.

Emoties weg, allergie weg!
Haal je nu die emoties uit je onbewuste, dan valt ook de allergie weg. Kan jouw onbewuste zich ontspannen en vrede geven aan die herinnering, dan hoeft het niet meer alert te zijn op nieuwe situaties. Het kan ontspannen. De allergie is dan geen allergie meer. Zoek uit wat de oorzaak is van je allergie, wis deze bedreigende oorzaak uit en de allergie valt als vanzelf weg.

Nuttige allergieën.
Een allergie is nuttig in het geval jouw lichaam weigert iets te accepteren wat ongezond voor je is. Kinderen kunnen vaak niet tegen kleurstoffen. Het kan goed zijn dat je lichaam dan aan geeft, dat het niet goed voor je is en ontwikkelt daardoor een 'allergie'. Eet je het wel, dan zal je lichaam aangeven: doe dat niet meer, het past niet bij je.

Histamine
Histamine is een hormoon dat in vrij hoge doses vrij komt wanneer er een allergische reactie op treedt. Dit veroorzaakt de enorme zwelling die gepaard gaat bij een allergische reactie. Het enige dat je lichaam moet leren, is dat het minder overdreven mag reageren. Histamine is prima, maar teveel histamine is niet meer nodig, wanneer eenmaal de onderliggende 'bedreigende' emoties zijn uitgewist.