Startpagina

Genezen.....

Genezen is energie toelaten die gericht is op verandering.
Wil je gezond worden? Pas wanneer je in staat bent om jezelf lief te hebben, trek je liefdevolle relaties aan. Laat je deze liefde toe dan maakt het die zaken los die je in de weg zitten zoals, angst, agressie, schuldgevoelens, haat, jaloezie, verwarring etc.
De wet die hierachter zit: geen twee lichamen kunnen tegelijkertijd dezelfde ruimte innemen, de liefde die je binnenlaat duwt strijdige emoties op.
Ieder is verantwoordelijk voor de genezing van zijn eigen kwaal. De manier  waarop je over jezelf denkt, is de manier waarop je anderen, uitnodigt over jou op dezelfde manier te denken.

Op energie gebaseerde therapieën

Acupressuur: techniek waarbij druk wordt uitgeoefend op de acupunten. Dit kan met de vingers, handen of ellebogen of met een apparaat worden gedaan.

Ademhalingswerk: ademhalingsoefeningen die tot healing leiden.

Aromatherapie: gebruik van geuren, gebaseerd op de theorie dat iedere geur een unieke frequentie heeft. Specifieke aroma's hebben een kalmerende, healende, energetiserende en andere effecten.

Biofeedback: het gebruik van apparaten om de hersengolven, ademhaling, huidtemperatuur, bloedruk, pols, spieractiviteit- en zweetproductie te registreren teneinde stress en de respons op lichaam-geesttechnieken te bepalen.

Bio-informatie therapie werkt energievelden en op de biofotonen.
Amalgaamvullingen in ons gebit zijn een mooi voorbeeld van hoe dit werkt. Geleidelijk komen heel kleine hoeveelheden kwik vrij uit de vullingen. Via de darm of de inademing kan dit in onze weefsel worden opgeslagen. Het kwik gaat deel uitmaken van ons elektromagnetisch veld en hierdoor regulatieprocessen kan gaan beïnvloeden. De regulatiemechanismen worden minder efficiënt. Ze worden geblokkeerd. Met Bioinformatietherapie kunnen we invloed uitoefenen, het lichaam gaat beter functioneren(en de kwik wordt uitgescheiden)

EMDR: maakt gebruik van verschillende technieken voor het ompolen van de aandacht met bijvoorbeeld oogbewegingen om kwesties uit het verleden te behandelen.

Fotonentherapie: is een moderne therapievorm waarbij lichtenergie wordt overgedragen aan het lichaam. Hierdoor wordt je lichaam gestimuleerd om zichzelf te herstellen en te genezen. Biofotonen zijn dragers van informatie en de energie waardoor alle cellen in ons lichaam functioneren en met elkaar communiceren. Indien cellen niet optimaal functioneren is hun lichtintensiteit verminderd. Fotonentherapie wordt toegepast bij verstoringen van het hormoonstelsel, spijsverteringsstelsel, en zenuwstelsel alsook bij problemen met hart en bloedvaten, longen en luchtwegen, nieren en urinewegen, huid, zintuigen en het bewegingsapparaat.

Healing Touch: handopleggingsmethode waarbij chakra's, auravelden en speciale technieken worden gebruikt ter verlichting van aandoeningen.

Hypnotherapie: verlichting van een symptoom, ziekte of verslaving door bij de patiënt een veranderend bewustzijn te bewerkstelligen om verschillende niveaus van de geest te bereiken.

Massage: manipuleren van spieren, huid en zachte weefsels ter stimulering en herstel van het lichaam.

Meditatie: het bereiken van een staat van geestelijke rust door het opschorten van gedachten of gerichte concentratie. Vermindert stress, verbetert de stemming en verandert stresspatronen in het lichaam.

Osteopathie: behandeling van het skelet-spierstelsel door artsen die een traditionele medische opleiding met kennis van somatische problemen combineren.

Quantum-Touch: manueel healingssysteem dat chi gebruikt voor het healen van fysieke en emotionele kwesties.

Reiki: betekent spirituele energie. Het is een heelmethode die universele levenskracht stuurt. 

Spirituele healing: vertrouwen op een hogere macht als bron van healende energie.

Visualisatie:  inwendige visualisatie voor het verminderen van stress of om zich met bepaalde energieën te verbinden.

Yoga: combinatie van ademhalingsoefeningen, houdingen en meditatie om lichaam, geest en ziel met elkaar in evenwicht te brengen. Er zijn veel soorten yoga; de meeste werken met de chakra's.

De kracht van de overtuiging.

Energiewerk.
De effectiviteit van een energiewerker hangt af van zijn overtuiging. Een professional moet zich de volgende vragen stellen:
- Geloof je in effectiviteit van je energiediscipline ?
- Geloof je in het vermogen van de cliënt om te helen en te groeien?
Antwoorden op deze en andere op overtuiging gebaseerde vragen leveren succes op en bewaken het persoonlijk welzijn. Je energievelden reageren met de velden van je patiënt. Wat je van jezelf vindt, wat  je dicht bij je hartruimte draagt, draagt zich over op de hartruimte van je cliënt en van daaruit in zijn lichaam.

Hoe werkt dat.
Onze hersenen zijn toegerust op overtuigingen en verwachtingen. Als het wordt geactiveerd, kan ons lichaam reageren alsof de overtuiging realiteit is en doofheid of dorst, gezondheid of ziekte produceren. We weten dat wat wordt geloofd, waar kan worden door twee veel bestudeerde effecten, het placebo- en het nocebo-effect.

Het placebo-effect treedt op wanneer een namaakmedicijn wordt toegediend, maar de betrokkenen wordt verteld dat het werkt. Onderzoek laat zien dat het placebo-effect niet tot medicijnen beperkt is. Het werkt ook bij apparaten en fysieke technieken, zoals massage, hydrotherapie, het toepassen van warmte en licht enzovoort.

Genezers.
Het beïnvloedt ook genezers en hun behandeling van patiënten. 'Het placebo-effect is een deel van het menselijk potentieel om positief op een genezer te reageren. De houding van de genezer draagt bij tot het resultaat van de behandeling.

Nocebo-effect.
Wat kan genezen, kan ook kwaad doen. Denk aan het omgekeerde placebo-effect, dat als volgt kan worden geformuleerd: 'Als je gelooft dat er iets slechts zal gebeuren, gebeurt dat waarschijnlijk ook'.

De placebo- en nocebo-effecten komen neer op empathie: het uitwisselen van energie met energetische middelen. Mensen empathiseren voortdurend, sommige beter dan andere. Uit onderzoeken blijkt dat een ethische en effectieve energetische healer, een hartgecentreerde healer is.

De hartgecentreerde energetisch healer.
We weten intuïtief dat het hart het centrum van liefde en empathie is en onderzoek laat zien dat dit waar is. Empathie uit zich in het elektromagnetische veld, dat door het hart in grotere hoeveelheden wordt opgewekt dan door andere delen van het lichaam.

Door dit veld stemt het zenuwstelsel zich af en reageert het op de magnetische velden die worden geproduceerd door het hart van andere mensen. Het veld van het hart is daarom een van de middelen waarmee de healer cliënten beïnvloedt.

Dit effect leidt tot de vraag wat je wilt delen. Om een positief resultaat voor een cliënt te krijgen, moet de healer positieve gevoelens in zijn eigen hart hebben. Niet alleen de cliënt heeft baat bij het goede, maar ook de healer als persoon.

Het belang van positieve energie.
Informatie in het zenuwstelsel is gecodeerd in de tijdsintervallen tussen activiteiten of de patronen van elektrische activiteit. Recent onderzoek laat ook zien dat er informatie zit in hormoongolven. Bovendien is er een hormoongolf die samenvalt met het hartritme, wat betekent dat informatie ook wordt uitgewisseld in de intervallen in de druk en de door het hart geproduceerde elektromagnetische golven tussen de hartslagen.

Negatieve emoties zoals woede, frustratie en nervositeit verstoren het hartritme. Positieve emoties zoals waardering, liefde en mededogen produceren samenhangende of functionele patronen. Gevoelens verdeeld over het lichaam, produceren chemische veranderingen in het hele stelsel.

Wil je een gezonde persoon zijn?
Wees zo vaak mogelijk oprecht als je maar kunt. Zo 'vergroot je de samenhang en verminder je spanningen, zelfs in moeilijke situaties. Wat je als healer gelooft, zal worden gedeeld, overal en met iedereen die je ontmoet.

 

Meridiaan- en energetische therapievormen

1. EFT: Emotional freedom techniques. 

2. Theta Healing:  erkent dat je magnetische krachten aantrekken wat je onderbewustzijn gelooft. Als iemand je bijvoorbeeld zegt dat je mooi bent, hoe reageer je dan?

3. EMDR: Eye Movement De-sensitation and Reprocessing. Neemt de gevoeligheden weg en laat gebeurtenissen opnieuw verwerken.

4. BSFF: Be Set Free Fast; communiceren met je onderbewustzijn.

5. Emotrance: laat maar stromen; een meditatieve benadering van het genezingsproces. 

6.TAT: Tapas Acupressuur: een stijlvolle energiepsychologie behandeling. Gebaseerd op taoïstische principes van balans en heelheid. Tat verbindt meridianen met het zichtcentrum, zodat je kijk op problemen verandert.

7. Neurolinguïstisch Programmeren: NLP onderzoekt hoe je met jezelf communiceert, en kijkt naar hoe je met anderen kunt communiceren.

8. Cognitieve gedragstherapie: CGT is een gestructureerde benadering van negatieve gedachten en gevoelens, en de invloed daarop op je (negatieve) gedrag.

9. Hypnotherapie: een vorm van therapie, waarbij aan genezing wordt gewerkt vanuit een soort trancetoestand. In feite is hypnotherapie een vorm van hypnose, maar dan gecombineerd met therapie.

10. Reiki: is een veelgebruikte term in Japan voor manieren van helen en energetisch werk. De therapeut plaatst daarbij de handen in verschillende posities op de cliënt.

11. Reflexologie: is een techniek die is gebaseerd op dezelfde principes als acupunctuur. Het is een soort drukpuntmassage op je voeten of handen.