Startpagina

Patronen

Als we in ons leven voortdurend in herhaling vallen, staan we voor een vraagstuk dat opgelost moet worden. Het gaat erom het patroon te ontdekken dat de zich herhalende elementen met elkaar verbindt.
Wat is hetzelfde?
Waarin herkennen we punten van overeenstemming?

Het patroon van onze individualiteit kan een harmonische of een disharmonische invloed op ons leven hebben. Disharmonische patronen kunnen herkend en veranderd worden. Als we de doeltreffendheid van de (gedrags)patronen van verschillende generaties in ogenschouw nemen- 'Dat is precies zijn vader' - kunnen we ons afvragen hoeveel individualiteit een kind kan ontwikkelen bij een zo openlijk bepaald patroon. De gedragsovereenkomsten tussen vader en kind komen niet uit een gen voort. Maar het gemeenschappelijke patroon kan net zo effectief zijn als een daadwerkelijk geërfd kenmerk.

'Patronen' bevinden zich - voorzover we tegenwoordig weten- in het verbindingsniveau van lichaam, ziel en geest. Fysiek, oftewel stoffelijk, is dat het niveau van het bindweefsel. Op deze plek, waar alles met elkaar samenhangt, vindt de 'opslag' en ook het 'bevrijdingsproces' van onze ervaringen en opvattingen plaats. Niet alleen een daadwerkelijk opgedane ervaring is de basis van het ontstaan van een patroon. Ook de geheel individuele manier waarop we gebeurtenissen in ons leven verwerken, de beoordeling en rangschikking ervan, geven betekenis aan de concrete ervaringen. Geluk of ongeluk? Vrijheid gewonnen of in de steek gelaten? Een halfvol of een halfleeg glas? Vanaf het moment van onze geboorte  ontwikkelen we in een paar jaar een raster, volgens welke we de wereld en onze ervaringen met de wereld een plaats geven. 
Omdat we veel leren door middel van imitatie, toont dit raster vaak gelijkenis met dat van onze naaste bloedverwanten. We kunnen echter ook een antipatroon ontwikkelen, doordat we een houding nastreven die er diametraal tegenover staat ('Ik zal nooit zo worden als mijn moeder...).

De oplossingen liggen altijd op een ander niveau dan het probleem zelf. Neem afstand en bekijk het probleem als een buitenstaander. Stel je voor dat jij, jezelf  en jouw probleem in de bioscoop op het filmdoek zou kunnen zien. Wat valt je op? Welke oplossingen komen erin je op?
Om werkelijke verandering te bewerkstelligen en levensgeluk te ontwikkelen zullen de disharmonische patronen uitgewist of losgelaten moeten worden. Knopen moeten voorzichtig ontward worden, zodat het bindende vermogen behouden blijft. Als je in conflicten steeds weer op hetzelfde punt terechtkomt, moet de oplossing op een andere manier dan tot nu toe gevonden zien te worden.

Gedragspatronen

Door inzicht te krijgen in oude gedragspatronen, te begrijpen waarom ze toen noodzakelijk waren en nu niet meer, kun je actief besluiten die patronen te veranderen, aan te passen aan de realiteit.

Als wij ons soms niet-OK gedragen, volgen wij strategieën, die op dat moment de beste manier zijn om te overleven. Vaak blijven we aan deze strategieën vasthouden, ook al is de noodzaak daarvoor al lang geleden verdwenen. Het besluit over deze strategie is over het algemeen al op jonge leeftijd genomen.

 

Veranderen.

Mensen zijn niet goed in veranderen. Onze automatische piloot is sterk.
95% van ons gedrag bestaat uit onbewust, automatisch gedrag.
Vaste patronen waar de vrije wil niet zo veel  invloed op heeft.
Aangeleerd gedrag is af te leren. Verandering is strijd.
Vaak is iemand bereid om te veranderen als het levensbedreigend is.

De zwakke schakel tussen plannen en resultaat (succes) is het managen van eigen gedrag. 
Vraag je af: Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn doelstellingen? 

Loslaten en vergeven.

Vergeef jezelf om de heling die je in werking hebt gesteld compleet te maken.
Het is onmogelijk om terug in de tijd te gaan en het verleden te veranderen, maar je kunt wel je gevoel erover veranderen.

Vergeving heeft een eigen ritme in het proces van heling.
Wanneer je vergeving forceert, heb je de les van de acceptatie nog niet begrepen.
We hebben geleerd onze gevoelens te negeren, maar niet de beleving van iets onaangenaams.

Onaangename gevoelens zijn onze redding, want zij vertellen je dat je moet opletten, en stimuleren je tot handelen. Vaak kun je door op een vriendelijke toon te zeggen wat je echt voelt, een ervaring transformeren.

Kwetsend gedrag.
Wanneer het gedrag van een ander je kwetst, dan is dat een boodschap van je Eeuwige Zelf die weggedrukte gevoelens van schuld, schaamte en zelfverachting laat zien. 
Heb je dergelijke gevoelens niet, dan laten de daden van de ander je onberoerd.

Stap 1  is om te erkennen hoe je je werkelijk voelt. Je lichaam houdt de gevoelsherinnering aan traumatische gebeurtenissen vast, zoals je geest de beelden vastlegt. 

Geheugendoos

De cellen die deze gevoelens vasthouden zijn een soort dozen. Je moet ze openen en voelen wat er in zit om de ervaring te kunnen loslaten. Tot het moment dat je de moed en het verlangen hebt om dit te doen, zal de weggedrukte emotionele essentie het patroon herscheppen door als een magneet nieuwe mensen en omstandigheden aan te trekken met een soortgelijke essentie.

Deze gedragspatronen weerhouden je liefde te ontvangen.
Heb je eenmaal een trauma diep doorvoeld en losgelaten, laat dan ook de herinnering gaan.

Vergeef en je zult vrij zijn.

Soms kan er opeens een intens gevoel van heling en vergeving zijn. Vaker neemt het meer tijd. Elke keer dat je van jezelf verwacht dat je perfect bent, en vervolgens je zelf streng beoordeelt omdat je niet perfect bent, val je weer terug in het oude patroon dat een gebrek aan eigenliefde tentoonspreidt.

Bad clusters

Hoe oud zeer je kan belemmeren.
Hoogtevrees of een onverklaarbare aversie tegen je buurvrouw: het zou kunnen komen door een verkeerd 'bewaard' detail van een vroegere ervaring. Mensen snappen welke onderliggende overtuigingen hun gedrag bepalen, zoals : 'ik moet het altijd goed doen'. En toch vallen ze uiteindelijk weer terug in hun oude patronen. Zijn we wel echt te veranderen? Bij sommige dingen waar je telkens tegen aan loopt, denk je: misschien zit ik nu eenmaal zo in elkaar. Tot er een moment komt  waardoor je eindelijk inziet waar je reacties in bepaalde situaties vandaan komen. Je ontdekt dat ze feitelijk niets met de situatie te maken hebben.

Welke overtuigingen zitten er onbewust achter je gedrag en vooral welke details zitten er in in je brein gekoppeld aan deze overtuigingen. Veel 'bad clusters' , verkeerd opgeslagen details, zijn ontstaan in de eerste zeven levensjaren. Wie klein is en de wereld nog niet begrijpt, kan sommige gebeurtenissen niet goed plaatsen. Vanaf dat moment zit een waargenomen detail, het oog van iemand die je boos aankijkt, als code red in je onderbewustzijn.

Keuzes en gevoelens

Ons onderbewustzijn stuurt al onze reacties en beslissingen, dus ook belangrijke zoals het kiezen van een partner, huis of baan. En omdat we keuzes en gevoelens graag willen begrijpen, bedenken we er zelf 'logische' verklaringen voor. Wie zich niet op zijn gemak voelt op een feestje en een benauwd 'ik wil weg'-gevoel krijgt, zegt vaak: 'Er zijn teveel mensen', of: 'Dat soort feestjes is niks voor mij'. Maar in veel van die gevallen zijn bad clusters geactiveerd die ons gedrag sturen.

Het onderbewustzijn gaat een miljoen keer sneller dan ons bewustzijn en heeft die triggers al geregistreerd voordat wij ons ervan bewust zijn.

De Oplossing.
Uitgangspunt: zijn situaties waarin de klachten zich nu voordoen.
Stap 1: beschrijf de situaties waarin de klachten zich voordoen.
Stap 2: beschrijf het moment waarop dat nare gevoel zich aandiende.
Stap 3: beschrijf het gevoel van dat moment.
Stap 4: focus je op de details en het bijbehorende gevoel.

Al associërend komen vanzelf andere situaties in het leven aan de orde waarin hetzelfde gevoel werd ervaren. Uiteindelijk wordt dan de bron bereikt: het moment waarop het bad cluster is ontstaan.

Weet je waar het misging, dan verwerkt het brein de informatie alsnog op de juiste manier. De code red  wordt als het ware geneutraliseerd. En daarmee is de lading van het detail af. Zo simpel werkt het. De meeste mensen ervaren daarna een enorm gevoel van ruimte. Van vrijheid. Je hebt weer een keuze. Je gedrag wordt niet langer gestuurd door onbewuste gevoelens die in bepaalde situaties door een bad cluster worden getriggerd.