Startpagina

Energetisch genezen

Energetisch of energiegenezen is een nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Het is een combinatie van eeuwenoude geneesmethoden en elementen uit de reguliere geneeskunde.
Bij energetisch genezen maak je gebruik van licht, materiële- of etherische instrumenten.
Het verschil met een spirituele healing waar  woorden, gedachten, geest en spiritualiteit worden ingezet.
Deze energetische of Biofysische geneeskunde is gebaseerd op wetenschappelijke kennis uit de kwantumfysica en kwantumbiologie.

Drie basisprincipes:
1. het zelfregulerend en -herstellend vermogen van het lichaam.
2. de wetenschap dat alle processen in en tussen organismen met elkaar samenhangen en als gevolg daarvan,
3. de verbondenheid tussen mens en natuur.

Het onderzoek en de  behandelingen zijn gericht op herstel en versterking van de energiestofwisseling en op de informatie-uitwisseling binnen en tussen organismen.
Dit laatste is het belangrijkste principe. Biofysische artsen gaan onder andere uit van de eeuwenoude wet 'zo boven zo beneden', wat betekent dat alle levende systemen kosmische wetmatigheden bevatten.

De organiserende principes van de kosmos en de natuur spelen zich dus ook in de mens af. Regulatie gebeurt daarom niet alleen op het fysieke vlak, maar vindt eveneens plaats op ander niveaus.

Deze visie maakt duidelijk dat de vitaliteit van mensen wordt bepaald door een wisselwerking met de totale (tastbare en niet tastbare ) leefomgeving.

Zelfregulatie.
Omdat we beschikken over een zeer intelligent systeem van zelfregulatie, is binnen de biofysische geneeskunde het aanspreken van het zelfgenezende/zelfherstellende vermogen van mensen een van de belangrijkste aangrijpingspunten. In onze hectische maatschappij hebben we voor kwalen het liefst snelle oplossingen. Pijn bestrijden we met pijnstillers.

Door klachten meteen te bestrijden(onderdrukken), blokkeren we het intelligente systeem van zelfregulatie. Dit zoekt vervolgens andere wegen(omwegen) naar een oplossing en dat kost energie. Hoe meer blokkades, hoe meer omwegen, hoe meer energieverbruik. Op een gegeven moment kan het lichaam het niet meer bolwerken en ontwikkelt iemand chronische klachten.

Vroeg ingrijpen bij ontsporingen.
Door haar filosofie en werkwijze biedt de biofysische geneeskunde nieuwe inzichten in de onderliggende oorzaken van ziekten en alles wat daarmee samenhangt. Dat maakt het mogelijk om in een vroeg stadium ontregelingen op te sporen en vervolgens bij te sturen.

 

 

Biofysische processen

Biofysische processen worden gedomineerd door onze beleving, onze gedachten, ons zijn, onze emoties. Alles wat in het lichaam plaatsvindt, wordt door de B.G. processen genoemd.

Biofysische processen(reacties) zijn onze warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, stofwisseling, afweerkracht, bloedstolling, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

'een organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt  de fysiologische processen door elektronische signalen. Dit regulatieproces speelt  zowel bij gezondheid als bij ziekte een cruciale rol'.

 

Bioinformatie therapie

De mens is een bundeling van dynamische systemen die onderling op elkaar zijn afgestemd.

Besturing en aansturing van welk proces dan ook, vinden plaats via een informatief energetisch proces; informatie-uitwisseling.

Informatieoverdracht binnen de biologische reacties van de mens geschiedt met elektromagnetische signalen.

Biofysische processen zijn onderhevig aan wetmatigheden.(de leer der Biofysica, Chemie en Kwantummechanica)

Aarden (earthing)

Aarden (earthing) is het fysiek contact maken van je lichaam met de aarde om op een natuurlijke manier klachten te verminderen en je zelfhelend vermogen te verbeteren.
Dit kan door blootvoets buiten te lopen op de aarde of binnenshuis door jezelf met de aarde te verbinden terwijl je werkt, relaxt of tijdens je slaap.
Aarden kan helpen bij:
* ontstekingen
* slaapproblemen
* snurken en slaapapneu
* spanningen en stress
* slecht werkend immuunsysteem
* hoge bloeddruk
* herstel na ziekte en blessures
* negatieve effecten van electromagnetische straling
* het vertragen van het verouderingsproces

Het contact maken met de energie van de aarde als een eenvoudige en natuurlijke manier om een gezondere wereld te creëren. Aarden leidt tot een veel grotere fysiologische stabiliteit, omdat de diverse lichaamsritmes niet alleen zich afstemmen op de licht-donker cyclus, maar met al de natuurlijke ritmes van de omgeving.

De grond onder je voeten is niet zomaar gras, zand, aarde of beton, maar een alomaanwezige bron van natuurlijke helende energie. Om gezond te blijven, zou je elke dag op blote voeten buiten moeten lopen. Door direct huidcontact met de aarde neem je de vrije elektronen van de aarde in je op. Deze elektronen helpen je ontstekingen- die de oorzaak zijn van veel ziekten- te voorkomen of te genezen.

Het directe contact via de huid met de aarde- earthing of gronden- is even belangrijk als zonlicht, lucht, voeding en water. Hierdoor vermindert (chronische) pijn, verbetert de slaap, verbetert het immuunsysteem, versnelt het helingsproces bij ziekte en vermindert stress.

Omdat blootvoets buiten lopen bijna niet mogelijk is, zijn er speciale producten ontwikkeld waarmee je jezelf binnenshuis met de helende aarde-energie kunt verbinden. Daarmee kun je jezelf heel simpel aarden, zelfs wanneer je slaapt.

www.earthingnederland.nl